ABC programu Sibelius – Classroom Control

(Tylko Sibelius Ultimate)

Jeśli jesteś nauczycielem korzystającym z programu Sibelius w jednej lub kilku salach lekcyjnych lub laboratoriach w szkole, na uczelni lub uniwersytecie przy użyciu serwera licencji Sibelius, możesz użyć funkcji Classroom Control do wykonywania przydatnych zadań zarządzania klasą z własnej stacji roboczej. Możesz pobierać pliki z innych kopii programu Sibelius w sieci, wysyłać pliki do określonych uczniów, „zamrażać” kopie programu Sibelius, aby skupić uwagę klasy na sobie i nie tylko.

Funkcja Classroom Control jest dostępna tylko w przypadku korzystania z licencji sieciowej programu Sibelius.

Ustawianie hasła nauczyciela

Przed rozpoczęciem korzystania z funkcji Classroom Control należy zmienić hasło nauczyciela dla licencji sieciowej. Dokonuje się tego w panelu sterowania serwera licencji, który powinien być zainstalowany na stacji roboczej lub na serwerze, na którym zainstalowany jest serwer licencji Sibelius.

Ze względów bezpieczeństwa domyślne hasło nie jest publikowane w tym miejscu, lecz w Licence Server User Guide, wraz z instrukcjami dotyczącymi zmiany hasła.

Logowanie do aplikacji Classroom Control

Aby rozpocząć korzystanie z Classroom Control, należy uruchomić program Sibelius na stacji roboczej. Kopia programu Sibelius musi być na licencji sieciowej. Wybierz File > Teaching > Classroom Control i zaloguj się:

(Jeśli przycisk Classroom Control nie jest widoczny na stronie File > Teaching, oznacza to, że kopia programu Sibelius nie jest objęta licencją sieciową. Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z administratorem sieci lub systemu).
Wpisz hasło ustawione w panelu sterowania serwera licencji i kliknij przycisk OK. Po włączeniu opcji Keep me logged in on this computer (Zaloguj mnie na tym komputerze) program Sibelius zapamięta hasło i nie będzie prosić o jego podanie podczas korzystania z funkcji Classroom Control w kolejnych sesjach. Tę opcję należy włączyć tylko wtedy, gdy masz pewność, że uczniowie nie mają dostępu do Twojej stacji roboczej.

Zabezpiecz swoje hasło

Należy pamiętać, że pozycja menu File > Classroom Control pojawia się w menu wszystkich kopii programu Sibelius uruchomionych w sieci. Aby zabezpieczyć się przed złośliwymi uczniami, którzy mogliby zalogować się do Classroom Control, ważne jest, aby wybrać silne hasło w panelu sterowania serwera licencji i nie udostępniać go uczniom.

Korzystanie z funkcji Classroom Control

Po zalogowaniu się poprzez podanie hasła nauczyciela pojawi się następujące okno dialogowe:

Tabela po lewej stronie okna dialogowego zawiera informacje o każdej kopii programu Sibelius, która jest aktualnie uruchomiona w sieci:

Username wyświetla długą formę nazwy konta użytkownika, jeśli jest dostępna, lub krótką nazwę użytkownika używaną przez tego użytkownika do logowania się do komputera, jeśli nie jest.

Hostname wyświetla nazwę hosta komputera, na którym aktualnie zalogowany jest dany użytkownik; jeśli nazwa hosta nie jest dostępna, zamiast niej wyświetlony zostanie numeryczny adres IP.

Status wyświetla nazwę pliku, nad którą pracuje użytkownik, lub No score open, jeśli uczeń nie ma obecnie otwartego pliku; jeśli zablokowałeś(aś) tę kopię Sibeliusa, pojawi się napis Frozen.

Aby wykonać funkcje zarządzania klasą, wybierz jeden lub więcej wierszy z tabeli lub kliknij przycisk Select All (Wybierz wszystko) w dolnej części okna, aby zaznaczyć wszystkie wiersze jednym kliknięciem.

Aby zamknąć okno dialogowe Classroom Control, kliknij przycisk Close. Kliknięcie opcji Log Out and Close (Wyloguj i zamknij) powoduje zamknięcie okna dialogowego i sprawia, że program Sibelius zapomina hasło nauczyciela, przez co zostaniesz poproszony o jego wprowadzenie przy następnym wybraniu opcji File > Classroom Control.

Opcje zarządzania klasą po prawej stronie są podzielone na trzy grupy, opisane poniżej.

Freezing (blokowanie) i unfreezing (odblokowanie)

Freezing umożliwia tymczasowe zablokowanie programu Sibelius na komputerze użytkownika. Po wybraniu jednego lub więcej użytkowników z listy i kliknięciu przycisku Freeze (Zablokuj), kopia programu Sibelius uruchomiona na każdym z wybranych komputerów wyświetli komunikat informujący użytkownika, że jego kopia programu Sibelius została zamrożona przez nauczyciela. Możesz wysłać niestandardową wiadomość (np. „Zostało 10 minut!”), włączając opcję Send custom message when freezing (Wyślij niestandardową wiadomość podczas zamrażania) przed kliknięciem przycisku Freeze (Zablokuj): zostaniesz poproszony o podanie wiadomości, która zostanie wyświetlona użytkownikom, których to dotyczy. Aby odblokować zamrożoną kopię programu Sibelius, zaznacz ją w tabeli i kliknij przycisk Unfreeze.

Jeśli spróbujesz zamknąć okno dialogowe Classroom Control, gdy niektóre kopie programu Sibelius w sieci są nadal zamrożone, program Sibelius wyświetli monit o ich odblokowanie.

Pobieranie i wysyłanie utworów

Opcje w grupie Files (Pliki) umożliwiają pobranie aktualnie otwartego utworu z komputera dowolnego użytkownika lub wysłanie utworu z własnej stacji roboczej do dowolnego komputera w sieci. Jest to przydatne na przykład do wyświetlania pracy jednego ucznia na projektorze cyfrowym lub tablicy interaktywnej podłączonej do własnej stacji roboczej lub do dystrybucji arkusza roboczego lub ćwiczenia dla uczniów w klasie.

Zanim uzyskasz utwór użytkownika, najpierw zdecyduj, co chcesz z nim zrobić, i odpowiednio ustaw przyciski w grupie Files (Pliki): wybierz Save retrieved scores (Zapisz pobrane utwory), jeśli nie chcesz teraz je oglądać, ale po prostu chcesz go zapisać na własnej stacji roboczej; wybierz Open retrieved scores (Otwórz pobrane utwory), jeśli chcesz tylko spojrzeć na pliki, ale niekoniecznie chcesz je zapisać na własnej stacji roboczej; lub wybierz Save and open retrieved scores (Zapisz i otwórz pobrane utwory), jeśli chcesz teraz zapisać na stacji roboczej, ale nie będziesz ich przeglądać. Jeśli wybierzesz opcję zapisania plików, program Sibelius utworzy folder w folderze Scores o nazwie użytkownika, którego plik pobierasz, i zapisze w nim utwór.

Aby pobrać pliki, które są aktualnie otwarte na innych komputerach w sieci, wystarczy wybrać jeden lub więcej wierszy z listy po lewej stronie, a następnie kliknąć Get Score (Pobierz utwór). Pojawi się pasek postępu, podczas gdy Sibelius zażąda plików z każdej wybranej kopii Sibeliusa i prześle je przez sieć; w zależności od rozmiaru plików oraz szybkości i przeciążenia sieci może to potrwać kilka sekund. Jeśli zdecydujesz się otworzyć lub zapisać i otworzyć pobrane pliki, Sibelius otworzy każdy, gdy dotrze on do Twojego komputera.

Możesz również wysłać plik do jednej lub więcej kopii Sibeliusa w sieci: jeśli utwór jest aktualnie otwarty w Twojej kopii Sibeliusa, kliknięcie Send Current Score (Wyślij bieżący utwór) wyśle go przez sieć do kopii Sibeliusa wybranych na liście po lewej stronie, automatycznie otwierając ją w każdej kopii. Jeśli żaden utwór nie jest otwarty lub jeśli chcesz wysłać inną plik niż ten, który aktualnie oglądasz, kliknij Send Other Score, co spowoduje wyświetlenie standardowego okna wyboru pliku. Wybierz plik, który chcesz wysłać i kliknij Open (Otwórz). Plik zostanie wysłany przez sieć i otwarty na każdej wybranej kopii klienta.

Tworzenie wersji

Jeśli uczniowie pracują nad długoterminowym projektem, takim jak praca egzaminacyjna, funkcje wersjonowania w programie Sibelius są bardzo przydatnym sposobem na śledzenie postępów uczniów. W oknie dialogowym Classroom Control można kliknąć przycisk Make Version, który poprosi wybranych użytkowników o podanie komentarza na temat ich bieżącej pracy i zapisanie utworu. Możesz kliknąć ten przycisk na przykład kilka minut przed końcem lekcji, aby upewnić się, że każdy uczeń poprawnie zapisał swoją pracę i otrzymał możliwość skomentowania postępów w tej sesji.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *