ABC programu Sibelius cz. 2 – Wtyczki

Menu Home > Plug-ins zawiera wtyczki, które wykonują różne przydatne czynności. Aby szybko je znaleźć, wybierz opcję Other (Inne) z szarego paska u góry menu, aby wyświetlić tylko wtyczki z tej kategorii.

Add Harp Pedaling (Dodaj pedalizację harfy)

Automatycznie dodaje odpowiednie diagramy pedałów harfy lub instrukcje tekstowe zmiany pedałów do partii harfy i ostrzega, gdy zmiany pedałów są zbyt blisko siebie, aby można je było wygodnie grać, lub gdy nuty są niemożliwe do zagrania.
Aby skorzystać z wtyczki, najpierw zaznacz fragment, do którego chcesz dodać pedalizację (zaznacz tylko pięciolinie harfy), a następnie wybierz Home > Plug-ins > Add Harp Pedaling. Pojawi się proste okno dialogowe:

 • Add to (Dodaj do) pozwala wybrać pomiędzy przetwarzaniem całej partytury lub tylko wybranego fragmentu.
 • Quarter note (crotchets) required to change pedals (Ćwierćnuty są wymagane do zmiany pedałów) pozwalają dostosować czas potrzebny na zmianę wszystkich pedałów; w przypadku nuty w szybszym tempie należy odpowiednio zwiększyć tę liczbę.
 • Można wybrać, czy pedalizacja dodana do partytury będzie w formie Diagrams (diagramów), czy Boxed text (tekstu w ramkach).
 • Na koniec wybierz, czy chcesz, aby wstawione pedalizacje były podświetlone (ułatwia to ich zauważenie, jeśli chcesz je później sprawdzić w długiej partyturze). Highlight other changes (Podświetlanie innych zmian) odnosi się do zmian pedału, które muszą być wykonane bezpośrednio przed nutą; wtyczka będzie starała się ich unikać, jeśli może znaleźć miejsce na zmianę z wyprzedzeniem.

Po kliknięciu przycisku OK wtyczka doda pedalizację. Należy pamiętać, że podwójne krzyżyki i podwójne bemole nie mogą być ustawiane za pomocą pedalizacji harfy; jeśli zapisałeś takie zmiany w swoich nutach, wtyczka ostrzeże Cię o nich, gdy zakończy zapisywanie innych zmian.

Wtyczka napisana przez Neila Sandsa.

Add Note Names to Noteheads (dodaj nazwy nut do główek nut)

Zapisuje nazwę nuty wewnątrz główki nuty, używając dostarczonej czcionki Opus Note Names.

Wtyczka napisana przez Neila Sandsa.

Make Layout Uniform (Utwórz spójny układ)

Wymusza, aby partytura miała określoną liczbę taktów na system i systemów na stronę. Domyślnie 4 i 4 są odpowiednie dla głosu lub instrumentu solowego z akompaniamentem instrumentu klawiszowego. Nuty solowe na instrumenty klawiszowe mają zazwyczaj 4 takty na system i 6 systemów na stronę. Nuty na instrument jednogłosowy mają zazwyczaj 4 takty na system i 10 systemów na stronę.
Pierwsza strona utworu często ma mniej systemów niż kolejne strony, aby zrobić miejsce na tytuł; ta wtyczka pozwala ustawić liczbę systemów na pierwszej stronie niezależnie od reszty utworu.
Sibelius może automatycznie ułożyć cały utwór z jednolitą liczbą taktów na system i dynamicznie przeformatuje plik, gdy się zmieni. Z tego względu wtyczka ta powinna być używana tylko wtedy, gdy chcesz ujednolicić układ tylko części utworu.
Zaznacz fragment, który ma zostać ujednolicony i wybierz Home > Plug-ins > Make Layout Uniform.

Make Piano Four Hands Layout (Utwórz zapis fortepianu na cztery ręce)

Pobiera utwór napisany na dwa fortepiany (lub dowolne dwa instrumenty klawiszowe) i tworzy nowy w konwencjonalnym formacie dla muzyki fortepianowej na cztery ręce, z nutami dla niższego wykonawcy (secondo) na stronach lewej ręki i nutami dla wyższego wykonawcy (primo) na stronach prawej ręki.
Aby skorzystać z wtyczki, należy najpierw przygotować partyturę źródłową. Powinna ona zawierać tylko dwa instrumenty klawiszowe. Następnie użyj opcji Layout > Document Setup > Title Page, aby dodać stronę tytułową do partytury, jeśli jeszcze jej nie ma, lub upewnij się, że pierwsza strona nut jest stroną lewostronną. Pomoże to wtyczce uzyskać prawidłowe przewroty stron w utworzonej partyturze. Na koniec zaznacz całą partyturę i wybierz kolejno opcje Layout > Format > Lock Format, a następnie Home > Plug-ins > Make Piano Four Hands Layout.
Pojawi się proste okno dialogowe, w którym można wybrać nazwy instrumentów, które mają być używane dla każdego instrumentu w nowo utworzonej partyturze. Opcja Keep facing pages in sync informuje wtyczkę, aby upewniła się, że te same takty pojawiają się w każdym systemie na stronach lewej i prawej ręki. Kliknij OK i obserwuj, jak paski postępu przesuwają się po ekranie. Chwilę później nowy utwór zostanie utworzony.
Po uruchomieniu wtyczki prawdopodobnie konieczne będzie uporządkowanie: wtyczka tworzy obiekty tekstowe zaczynające się od „P4H” w każdym punkcie, w którym wymagane jest uporządkowanie, które można znaleźć za pomocą Home > Edit > Find, aby zdecydować, co zrobić w każdym przypadku.

Wtyczka napisana przez Hansa-Christopha Wirtha.

Preferences (Preferencje)

Ta wtyczka jest przeznaczona wyłącznie do użytku przez programistów wtyczek. Więcej informacji można znaleźć w sekcji File > Plug-ins > ManuScript Language Reference.

Remove All Highlights (Usuń wszystkie podświetlenia)

Ta wtyczka po prostu usuwa wszystkie podświetlenia z utworu. Aby skorzystać z wtyczki, wystarczy wybrać Home > Plug-ins > Remove All Highlights.

Resize Bar (Zmień rozmiar taktu)

Zmienia długość wybranych taktów o ustaloną wartość, np. ćwierćnutę, lub do określonego rozmiaru, w tym rozmiaru bieżącego oznaczenia metrum. W większości przypadków spowoduje to zmianę taktów na nieregularne.
Wtyczka ta może również rozciągać lub zmniejszać takt, aby pasował do obowiązującego oznaczenia metrum, lub zmniejszać takt, aby pasował do jego zawartości (usuwając wszelkie pauzy na początku lub na końcu taktu).
Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Scales and Arpeggios (Gamy i arpeggia)

Tworzy arkusze zawierające dziesiątki skal i arpeggiów za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Aby użyć wtyczki, wybierz Home > Plug-ins > Scales and Arpeggios. Zostaniesz poprowadzony przez serię następujących okien dialogowych:

 • Jeśli utwór jest już otwarty, najpierw pojawi się pytanie, czy chcesz dodać skale do istniejącego pliku, czy utworzyć nowy utwór. Dokonaj wyboru i kliknij Next.
 • Jeśli tworzysz nową partyturę, zostaniesz zapytany, czy chcesz utworzyć skale dla instrumentu zapisywanego na jednej pięciolinii, czy dla instrumentu klawiszowego. (Możesz także poprosić wtyczkę o utworzenie pojedynczego przykładu każdego typu skali i arpeggio, które może utworzyć). Dokonaj wyboru, a następnie kliknij przycisk Next.
 • Zostaniesz poproszony o wybór pomiędzy kilkoma różnymi typami skal lub arpeggio: skale durowe, skale molowe, skale modalne, skale alterowane, skale jazzowe i arpeggia. Ponownie dokonaj wyboru i kliknij Next.
 • Kolejne okno dialogowe pozwala ustawić konkretne opcje dotyczące skal lub arpeggio, które mają zostać utworzone: typ skali, liczbę oktaw i oktawę początkową, kierunek, używaną wartość nutową, klucz itd. Opcja Include key signature wstawia nowe oznaczenie tonacji na początku każdej skali.
  Jeśli chcesz utworzyć skale klawiaturowe, możesz określić, czy chcesz dodać interwał tercji lub oktawy powyżej nut na pięciolinii prawej ręki.
  Jeśli chcesz utworzyć serię skal, możesz wybrać, czy każda nowa skala powinna być w tonacji nowej nuty początkowej, czy też powinna pozostać w oryginalnej tonacji, ale po prostu zaczynać się na innym stopniu skali.
  Po wybraniu odpowiednich opcji:
 • Jeśli tworzysz skale lub arpeggia dla instrumentu zapisywanych na jednej pięciolinii, kliknij Finish (Zakończ).
 • Jeśli tworzysz skale dla instrumentu klawiszowego, kliknij Next. Możesz dokonać kilku dalszych
  dalszych wyborów, takich jak to, czy skale powinny być tworzone w podobnym czy przeciwnym ruchu, czy skala lewej ręki powinna zaczynać się w tej samej czy innej oktawie niż skala prawej ręki itd.
 • Po kliknięciu przycisku Finish, wtyczka utworzy żądane skale lub arpeggia w ciągu kilku sekund.

Wtyczka napisana przez Gunnara Hellquista.

Set Metronome Mark Ustaw oznaczenie metronomu

umożliwia tworzenie oznaczeń metronomu przy o określonych wartościach poprzez klikanie pulsu myszą. Aby użyć wtyczki, zaznacz takt, w którym chcesz utworzyć znacznik metronomu (lub nie zaznaczaj go, jeśli chcesz utworzyć go w pierwszym takcie), a następnie wybierz kolejno opcje Home > Plug-ins > Set Metronome Mark.
W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij duży przycisk w żądanym tempie. Po dwunastu kliknięciach wtyczka poinformuje o średnim tempie, które właśnie kliknąłeś, i pozwoli ci utworzyć znacznik metronomu z tym dokładnym tempem lub najbliższym tempem, które można znaleźć na tradycyjnym metronomie.
Wtyczka napisana przez Neila Sandsa i Michaela Eastwooda.

Suggest Cue Locations (Zaproponuj lokalizacje dla małych nut podpowiadających cue)


Zaznacza partyturę z odpowiednimi lokalizacjami dla przejść cue, w oparciu o minimalną liczbę taktów pauz lub minimalną długość ciszy w sekundach.
Wtyczka napisana przez Neila Sandsa.

Wyszukiwanie wtyczek

Podobnie jak w przypadku galerii Lines, Symbols, Text, Commands (Linie, Symbole, Tekst i Polecenia), można wyszukiwać wtyczki według nazwy. Kliknij ikonę Wtyczki na dowolnej karcie i wpisz nazwę żądanej wtyczki w polu wyszukiwania.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *