ABC programu Sibelius cz. 2 – 2.14 Wtyczki przetwarzania wsadowego (tylko Sibelius Ultimate)

Menu Home > Plug-ins zawiera szereg przydatnych wtyczek, które wykonują przetwarzanie wsadowe, tj. operacje na wielu plikach po kolei. Aby szybko je znaleźć, wybierz Batch Processing (Przetwarzanie wsadowe) z szarego paska u góry menu, aby wyświetlić tylko wtyczki z tej kategorii.


Calculate Statistics (Oblicz statystyki)

Tworzy raport zawierający liczbę taktów, pięciolinii, stron i innych obiektów w bieżącym utworze lub wszystkich utworach w danym folderze; jest to przydatne dla kopistów do obliczania stawek za zadania kopiowania.
Aby uruchomić wtyczkę na pojedynczej partyturze, wybierz Home > Plug-ins > Calculate Statistics, a następnie kliknij Current Score w wyświetlonym oknie dialogowym. Jeśli chcesz obliczyć statystyki dla, powiedzmy, jednej części wieloczęściowego utworu w tej samej partyturze, zaznacz odpowiednie takty przed uruchomieniem wtyczki, a następnie kliknij Current Score.
Aby uruchomić wtyczkę na folderze, wybierz Home > Plug-ins > Calculate Statistics, a następnie kliknij Process Folder. Wybierz folder, dla którego chcesz obliczyć statystyki, a po kliknięciu przycisku OK program Sibelius przetworzy kolejno każdy z plików (w samych plikach nie zostaną wprowadzone żadne zmiany).
Gdy bieżąca partytura lub wszystkie partytury w folderze zostaną przetworzone, Sibelius wyświetli okno dialogowe z listą znalezionych obiektów każdego rodzaju. Kliknij Write Text File (Zapisz plik tekstowy), aby zapisać wyniki jako plik tekstowy w wybranym folderze lub w tym samym folderze co bieżąca partytura.


Convert Folder of MIDI Files (Konwertuj folder z plikami MIDI)


Konwertuje wszystkie pliki MIDI w określonym folderze, ponownie zapisując je z tymi samymi nazwami plików, ale z rozszerzeniem .sib. Pliki te powinny być standardowymi plikami MIDI (z rozszerzeniem .mid w systemie Windows), a nie w innych formatach sekwencera – 1.7 Otwieranie plików MIDI.


Convert Folder of MusicXML Files (Konwertuj folder plików MusicXML)


Konwertuje wszystkie pliki MusicXML w określonym folderze, ponownie zapisując je z tymi samymi nazwami plików, ale z rozszerzeniem .sib –1.9 Otwieranie plików MusicXML.

Convert Folder of Scores to Earlier Version (Konwertuj folder plików do wcześniejszej wersji)


Eksportuje wszystkie utwory w określonym folderze jako partytury w formacie odpowiednim do otwarcia w poprzedniej wersji programu Sibelius-1.21 Eksportowanie do poprzednich wersji.


Convert Folder of Scores to Graphics (Konwertuj folder z utworami na grafikę)


Konwertuje folder z utworami na grafikę w określonym formacie – 1.18 Eksportowanie grafiki.

Convert Folder of Scores to MIDI (Konwertuj folder z utworami na MIDI)


Konwertuje wszystkie utwory w folderze na standardowe pliki MIDI, używając tych samych nazw plików, ale z rozszerzeniem .mid – 1.20 Eksportowanie plików MIDI.

Export Each Staff as Audio (Eksportuj każdą pięciolinię jako audio)

Eksportuje każdą pięciolinię w utworze jako oddzielny plik audio, co jest przydatne, jeśli chcesz połączyć je razem w cyfrowej stacji roboczej audio (DAW), takiej jak Pro Tools-1.15 Eksportowanie plików audio.

Export Each Instrument as MIDI (Eksportuj każdy instrument jako MIDI)

Eksportuje każdy instrument w utworze jako oddzielny plik MIDI, co jest przydatne, jeśli chcesz połączyć je razem w DAW – 1.20 Eksportowanie plików MIDI.

Export Selection as Audio (Eksportuj zaznaczenie jako plik audio)

Eksportuje zaznaczony fragment jako plik audio.

Export Selection as Score (Eksportuj zaznaczenie jako utwór)

Eksportuje zaznaczony fragment jako oddzielny plik Sibeliusa.

Import House Style into Folder of Scores (Importuj house style do folderu z utworami)

Stosuje określony plik house style do wszystkich plików w wybranym folderze.
Aby użyć wtyczki, wybierz kolejno Home > Plug-ins > Import House Style into Folder of Scores. Zostaniesz poproszony o wybranie pliku biblioteki house style (.lib), który chcesz zastosować, a następnie zostaniesz poproszony o wybranie folderu plików, do których ma zostać zastosowany ten styl.
Wiele predefiniowanych stylów znajduje się w folderze House Styles programu Sibelius.


Print Multiple Copies (Drukuj wiele kopii)

Umożliwia drukowanie wielu kopii wybranych utworów w folderze (oraz w razie potrzeby wszystkich podfolderów, które również zawierają utwory).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *