ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.23 Wtyczki Tuplets (Podziały nieregularne)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Wszystkie wtyczki w kategorii Tuplets w Note Input > Plug-ins mogą działać na nutach przy użyciu dowolnej liczby głosów. Po wywołaniu wtyczek z zaznaczeniem przejścia, będą one miały wpływ tylko na nuty w głosie 1. Jeśli chcesz manipulować nutami w głosach 2, 3 lub 4, dokonaj wielokrotnego wyboru, np. wybierz pierwszą nutę podziału w głosie 2, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub kliknij prawym przyciskiem myszy ostatnią nutę podziału przed uruchomieniem wtyczki.

Wtyczki Tuplets napisane przez Hansa-Christopha Wirtha.

Add Notes to Tuplet (Dodaj nuty do podziału nieregularnego)

Dodaje nuty do bieżącego podziału, pozostawiając go w jego całkowitej wartości (tj. zwiększając jego współczynnik). Aby użyć wtyczki, wybierz tyle nut w istniejącej n-toli, ile chcesz dodać (np. jeśli masz septolę i chcesz przekształcić ją w nonolę, wybierz dwie nuty w septoli), a następnie wybierz Note Input > Plug-ins > Tuplets > Add Notes to Tuplet.

Change Tuplet Ratio (zmień proporcje podziału)

Zmienia proporcje bieżącego podziału, pozostawiając tą samą całkowitą wartość. Można podwoić lub zmniejszyć o połowę dowolną stronę proporcji (np. tuplet 3:2 może mieć proporcje 3:4, 6:4 lub 6:8 itd.) Aby skorzystać z wtyczki, należy zaznaczyć przejście obejmujące wszystkie nuty podziału lub zaznaczyć numer, a następnie wybrać Note Input > Plug-ins > Tuplets > Change Tuplet Ratio. Pojawi się proste okno dialogowe; wybierz żądaną proporcję i kliknij OK. W oknie dialogowym znajduje się przycisk Options, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tuplet Preferences.

Lengthen Tuplet (Wydłuż podział nieregularny)

Wydłuża podział, łącząc go z nutami znajdującymi się po obu jego stronach. Aby użyć wtyczki, zaznacz wszystkie nuty istniejącego podziału oraz nuty (przed lub po podziale), które chcesz dodać do podziału, a następnie wybierz polecenie Note Input > Plug-ins > Tuplets > Lengthen Tuplet. Jeśli zaznaczysz wszystkie nuty dwóch lub więcej sąsiadujących podziałów, zostaną one połączone w jeden.

Make Into Tuplet (Przekształć na podział niereg.)

Przekształca wybrane nuty w podział nieregularny. Aby użyć wtyczki, zaznacz nuty, które chcesz przekształcić w podział nieregularny, a następnie wybierz kolejno Note Input > Plug-ins > Tuplets > Make Into Tuplet. Pojawi się proste okno dialogowe, pozwalające wybrać proporcje wynikowej n-toli oraz to, czy ma być wypełniona pauzami po lewej czy po prawej stronie. W oknie dialogowym znajduje się również przycisk Options, którego kliknięcie powoduje wyświetlenie okna dialogowego Tuplet Preferences.

Remove Notes from Tuplet (Usuń nuty z podziału)

Usuwa nuty z bieżącego podziału, pozostawiając jego wartość całkowitą (tj. zmniejszając jego proporcje). Aby użyć wtyczki, zaznacz tyle nut w istniejącej podziale, ile chcesz usunąć (np. jeśli masz kwintolę i chcesz przekształcić ją w triolę, zaznacz dwie nuty w kwintoli), a następnie wybierz opcję Note Input > Plug-ins > Tuplets > Remove Notes from Tuplet.

Shorten Tuplet (Skróć podział)

Skraca podział poprzez usunięcie nut z niego i przepisanie ich poza klamre podziału. Aby użyć wtyczki, zaznacz dowolną liczbę nut w istniejącym podziale, a następnie wybierz polecenie Note Input > Plug-ins > Tuplets > Shorten Tuplet. Nuty w podziale, które nie zostały zaznaczone, zostaną zapisane jako „normalne” nuty przed lub za skróconą n-tolą. W przypadku wybrania tylko jednej lub dwóch nut, uruchomienie wtyczki spowoduje usunięcie całej n-toli i zastąpienie jej zwykłymi nutami.

Split or Join Tuplets (Podziel lub połącz podziały)

Dzieli pojedynczą n-tolę na dwie krótsze lub łączy dwie lub więcej sąsiadujących w jedną dłuższą.

Aby podzielić podział, wybierz nutę, która ma stać się pierwszą nutą drugiej n-toli, a następnie wybierz opcję Note Input > Plug-ins > Tuplets > Split or Join Tuplets.

Aby połączyć n-tole, zaznacz fragment zawierający dwie lub więcej sąsiadujących n-toli, a następnie wybierz opcję Note Input > Plug-ins > Tuplets > Split or Join Tuplets. Podczas łączenia podziałów wtyczka unika zmiany dokładnego odtwarzania nut w nowej, połączonej n-toli, więc w niektórych przypadkach wynikowy podział może być bardziej przyjemny dla matematyka niż dla wykonawcy czytającego ze słuchu. Jeśli nie podoba ci się wynik, cofnij, zaznacz obie n-tole, a następnie spróbuj Note Input > Plug-ins > Tuplets > Lengthen Tuplet.

Tuplet Preferences (Preferencje podziałów nieregularnych)

Określa preferencje, które są używane przez wszystkie inne wtyczki w kategorii Tuplets w  Note Input > Plug-ins. Dostęp do tej wtyczki można również uzyskać, klikając Opcje w oknach dialogowych wyświetlanych przez Make Into Tuplet i Change Tuplet Ratio.

Opcje są dość oczywiste. Pierwsze dwie wpływają na proporcje podziałów utworzonych przez wtyczki, ponieważ zawsze istnieją dwa alternatywne sposoby opisania proporcji tej samej n-toli. Na przykład, pięć nut w czasie trzech zostanie zapisanych jako 5:3 lub 5:6 po ustawieniu opcji Keep tuplet ratio in interval do 1:1 … 2:1 lub 1:2 … 2:2 odpowiednio. Aby zmienić współczynnik pojedynczej n-toli, użyj Note Input > Plug-ins > Tuplets > Change Tuplet Ratio.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *