ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.22 Wtyczki Simplify Notation (Upraszczanie zapisu)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Change Split Point (Zmień punkt podziału)

Zmienia punkt podziału nut między prawą i lewą pięciolinią fortepianu lub innego instrumentu wykorzystującego dwie pięciolinie. Jest to przydatne do czyszczenia nut wprowadzonych za pomocą Flexi-time lub importu MIDI.

Aby użyć wtyczki, zaznacz fragment, w którym chcesz zmienić punkt podziału i wybierz kolejno Note Input > Plug-ins > Simplify Notation > Change Split Point. W wyświetlonym oknie dialogowym określ nowy punkt podziału oraz czy nuty powyżej punktu podziału mają znajdować się na prawej czy lewej ręki, a następnie kliknij OK. Wtyczka przeniesie nuty pomiędzy pięcioliniami w odpowiedni sposób.

Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Combine Tied Notes and Rests (Łącz nuty i pauzy połączone ligaturą)

Konsoliduje połączone ligaturą nuty i grupy pauz w dłuższe wartości nutowe. Jest to przydatne do czyszczenia mocno edytowanych partytur lub partytur wprowadzonych przez Flexi-time lub import MIDI.

Aby użyć wtyczki, wybierz kolejno Note Input > Plug-ins > Simplify Notation > Combined Tied Notes and Rests. Jeśli nic nie jest zaznaczone, zostaniesz zapytany, czy chcesz, aby operacja dotyczyła całej partytury; w przeciwnym razie wtyczka będzie działać na wybranym fragmencie.

Możesz wybrać, czy chcesz łączyć połączone nuty, czy pauzy, czy też oba te elementy, a ponieważ wtyczka ta może radykalnie zmienić wygląd partytury, masz również możliwość utworzenia pliku tekstowego dziennika, który zawiera listę wszystkich wprowadzonych zmian (możesz nawet utworzyć plik dziennika, który zawiera listę wszystkich zmian wprowadzonych przez wtyczkę bez faktycznego wprowadzania tych zmian).

Ta zaawansowana wtyczka posiada obszerną wbudowaną dokumentację: kliknij przycisk Help w początkowym oknie dialogowym, aby uzyskać więcej informacji na temat reguł używanych do łączenia wiązanych nut i odpoczynków oraz o jej ograniczeniach.

Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Duplicates In Staves (Duplikaty na pięcioliniach)

Działa na zaznaczeniu zawierającym dwie pięciolinie, kolorując wszystkie podobne nuty, które występują w tym samym czasie na obu pięcioliniach. Można wybrać kolor używany do oznaczania zduplikowanych nut, a wtyczka poinformuje o znalezionych duplikatach w oknie Plug-in Trace. Po zakończeniu wyświetlany jest komunikat informujący o liczbie duplikatów znalezionych przez wtyczkę.

Może to być przydatne do (powiedzmy) łatwej identyfikacji instrumentów w partyturze, które mogą się podwajać w danym punkcie.

Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Move to Other Staff

Przenosi pojedynczą wybraną nutę lub akord na fortepianie lub innym instrumencie zapisywanym na dwóch pięcioliniach na pięciolinię powyżej lub poniżej. Jest to przydatne do korygowania błędów punktu podziału na zasadzie nuta po nucie – jeśli chcesz zmienić punkt podziału dla dłuższego fragmentu nuty, zobacz Change Split Point powyżej. Aby skorzystać z wtyczki, wystarczy zaznaczyć nutę lub akord, który ma zostać przeniesiony z bieżącej pięciolinii na pięciolinię powyżej lub poniżej i wybrać opcję Note Input > Plug-ins > Simplify Notation > Move to Other Staff.

Wtyczka napisana przez Geoff Haynes’a

Remove Overlapping Notes (Usuń zachodzące na siebie nuty)

Wtyczka ta usuwa nakładające się na siebie nuty w pięciolinii i jest przeznaczona do oczyszczania nut wprowadzonych za pomocą Flexi-time (zwłaszcza z gitary MIDI) lub poprzez import pliku MIDI. Działa poprzez odcinanie nut, które już brzmią, gdy zaczyna brzmieć następna nuta, a także sprawdza i usuwa ” zawieszone” ligatury (tj. ligatury, które nie wiążą się z następną nutą).

Aby skorzystać z wtyczki, wybierz pięciolinię lub pięciolinie, na których ma działać wtyczka (lub nie zaznaczaj nic, aby zastosować wtyczkę do całej partytury), a następnie wybierz Note Input > Plug- ins > Simplify Notation > Remove Overlapping Notes. Pojawi się ostrzeżenie o konieczności zapisania partytury, a po kliknięciu przycisku OK wtyczka przetworzy wybrany fragment lub całą partyturę. Po zakończeniu działania wtyczki wyświetlona zostanie informacja o liczbie usuniętych nakładających się nut.

Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.

Remove Rests (Usuń pauzy)

Usuwa pauzy w wybranym fragmencie. Jeśli okaże się, że po wprowadzeniu Flexi-time lub zaimportowaniu pliku MIDI pojawią się niechciane pauzy, można użyć tej wtyczki do „wyczyszczenia” nut.

Na przykład, ta wtyczka przepisuje następujące nuty:

jako:

Aby skorzystać z wtyczki, wystarczy zaznaczyć fragment, z którego chcemy usunąć pauzy, a następnie wybrać Note Input > Plug-ins > Simplify Notation > Remove Rests. Pojawi się okno dialogowe przypominające o ograniczeniach wtyczki; po kliknięciu OK utworzona zostanie nowa partytura, zawierająca oczyszczone nuty, które można skopiować z powrotem na oryginał.

Ograniczenia wtyczki są następujące:

  • Podziały nieregularne. są pomijane, ale reszta taktów, w których się pojawiają, jest kopiowana poprawnie
  • Przednutki nie są kopiowane.
  • Niestandardowe wiązania są wyświetlane przy użyciu domyślnych grup wiązań.
  • Laski odwrócone przez użytkownika nie są kopiowane.
  • Specjalne główki nut, znaki artykulacji i specjalne kreski taktowe nie są kopiowane.
  • Takty o nieregularnej długości, takie jak przedtakty, mogą nie być kopiowane poprawnie.

Wtyczka napisana przez Geoff Haynes’a

Remove Unison Notes (Usuń prymy)

Usuwa unisony (dwie główki nut o tej samej wysokości na tej samej lasce lub o tej samej wysokości w różnych głosach), które czasami pojawiają się po zaimportowaniu pliku MIDI lub użyciu Arrange do tworzenia redukcji istniejących nut.

Aby użyć wtyczki, wybierz Note Input > Plug-ins > Simplify Notation > Remove Unison Notes. Jeśli nie ma zaznaczenia, zostanie wyświetlone pytanie, czy operacja ma zostać zastosowana do całej partytury; w przeciwnym razie zostanie ona zastosowana tylko do zaznaczonego fragmentu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można ustawić niektóre opcje:

  • Wybierz, czy unisony mają być usuwane tylko w obrębie każdego głosu Only within each voice  (tj. dwie nuty o tej samej wysokości w tej samej pozycji rytmicznej, ale w oddzielnych głosach, pozostaną nienaruszone) lub w obrębie i między wszystkimi głosami Within and between all voices (tj. jeśli dwie nuty o tej samej wysokości w oddzielnych głosach wystąpią w tej samej pozycji rytmicznej, jedna z nich zostanie usunięta).
  • Wybierz, czy chcesz utworzyć plik dziennika tekstowego, wyszczególniający wszystkie zmiany wprowadzone przez wtyczkę, abyś mógł je później sprawdzić (możesz nawet poprosić wtyczkę o utworzenie pliku dziennika zmian, które wprowadzi, bez faktycznej zmiany partytury). Możesz wybrać, czy w pliku dziennika mają być używane amerykańskie czy brytyjskie nazwy nut. Kliknij OK, a wtyczka przetworzy partyturę.

Wtyczka napisana przez Boba Zawalicha.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *