ABC programu Sibelius – Eksport do poprzednich wersji

Sibelius jest w pełni kompatybilny wstecz. Sibelius może otwierać pliki ze wszystkich poprzednich wersji Sibelius dla Windows i Mac, w tym pliki zapisane w Sibelius Student, Sibelius First i G7.

Starsze wersje nie mogą otwierać plików zapisanych w obecnej wersji, ale można użyć opcji File > Export > Previous Version, aby zapisać pliki, które mogą być otwierane przez dowolną wersję Sibelius, aż do Sibelius 2. Należy jednak pamiętać, że te wcześniejsze wersje nie mają wszystkich funkcji najnowszej wersji programu Sibelius, więc partytury mogą nie wyglądać dokładnie tak samo po ich otwarciu, jak wyglądają w bieżącej wersji programu Sibelius. W szczególności elementy wymienione poniżej są pomijane lub zmieniane (tj. nie są eksportowane w pliku).

Należy również pamiętać, że okrojone wersje Sibeliusa mogą otwierać partytury tylko z ograniczoną liczbą pięciolinii (Sibelius 3 Student jest ograniczony do ośmiu pięciolinii, G7, Sibelius 5 Student, Sibelius 5 First i Sibelius 6 Student do 12 pięciolinii, a Sibelius 6 First, Sibelius 7 First, Sibelius 8 First i Sibelius Artist do 16 pięciolinii), więc jeśli partytura ma więcej niż maksymalną liczbę pięciolinii obsługiwanych przez te programy, Sibelius nie pozwoli na eksport w tym formacie.

Należy zawsze wybierać najnowszą możliwą wersję Sibeliusa jako wersję docelową, aby zminimalizować ilość utraconych danych. Po wybraniu wersji docelowej z listy w menu File > Export > Previous Version, wystarczy kliknąć duży przycisk Export (pokazany poniżej), aby wyeksportować plik.

Eksportowanie kilku plików

Jeśli masz kilka plików, które chcesz wysłać do kogoś korzystającego z wcześniejszej wersji Sibeliusa, możesz użyć wtyczki, aby wyeksportować je wszystkie jeden po drugim. Najpierw umieść pliki, które chcesz wyeksportować w jednym folderze, a następnie wybierz Home > Plug-ins > Batch Processing > Convert Folder of Scores to Earlier Version i wybierz folder, który chcesz przekonwertować. Zostanie wyświetlone proste okno dialogowe, w którym można określić folder docelowy dla eksportowanych plików, wersję programu Sibelius oraz sposób zmiany nazw plików w celu uniknięcia nadpisania oryginalnych plików. Kliknij OK, aby potwierdzić swoje wybory.

Różnice we wszystkich poprzednich i okrojonych wersjach Sibeliusa

Następujące elementy są pomijane lub zmieniane podczas eksportowania plików do wszystkich innych wersji programu Sibelius:

 • Imported graphics które opierają się na przezroczystym tle lub kryciu, będą wyglądać inaczej. Wszystkie grafiki są konwertowane do formatu TIFF podczas eksportu, więc grafika SVG może być wyświetlana w niższej rozdzielczości.
 • Symbols które opierają się na zaimportowanej grafice, nie zostaną wyeksportowane.
 • Text który wykorzystuje odstępy między wierszami, śledzenie, indeks górny i dolny, poziome lub pionowe skalowanie znaków, niestandardowy kolor tła itp. będą wyglądać inaczej. Obiekty tekstowe, które używają ramek do automatycznego zawijania tekstu, będą miały wstawione twarde podziały wierszy, a w pełni justowany tekst będzie wyrównany do lewej.

Różnice w Sibelius 2023.4

Następujące elementy zostały zachowane w Sibelius Ultimate 2023.4, ale pominięte we wcześniejszych wersjach (takich jak 2023.2 i wcześniejsze):

* Ukryte nuty w akordach są wyświetlane podczas zapisywania do dowolnej wcześniejszej wersji programu Sibelius.

Różnice w Sibelius 2022.12

Następujące elementy zostały zachowane w Sibelius Ultimate 2022.12, ale pominięte we wcześniejszych wersjach (takich jak 2022.10 i wcześniejsze):

 • Score Subsets (podzbiory partytury)są usuwane podczas zapisywania w dowolnej wcześniejszej wersji programu Sibelius.
 • Special barlines (specjalne kreski taktowe): Potrójne i grube są konwertowane na podwójne, kropkowane są konwertowane na przerywane, a specjalne repetycje (kropki we wszystkich polach i grube linie) są konwertowane na zwykłe repetycje.

Różnice w Sibelius 6, Sibelius 6 First i Sibelius 6 Student

Następujące elementy zostały zachowane w Sibelius 6, Sibelius 6 First i Sibelius 6 Student, ale pominięte lub zmienione we wcześniejszych wersjach:

 • Arpeggio lines (linie arpeggio) dołączone do nut, utworzonych z klawiatury, zostaną przekonwertowane na zwykłe linie arpeggio.
 • Artykulacje:
  • Artykulacje poniżej nuty, które zostały niezależnie przeciągnięte, zostaną wyświetlone w ich domyślnej pozycji, chyba że artykulacje powyżej nuty nie zostały przeciągnięte (w takim przypadku zostanie użyta dolna pozycja).
  • Artykulacje na pięciolinii mogą przesunąć się do mniej idealnych pozycji.
  • Oznaczenia technik smyczkowych, które są umieszczone na zewnątrz łuków powyżej pięciolinii, gdy inne artykulacje znajdują się wewnątrz łuków, będą wyświetlane wewnątrz łuków.
 • Bar rests (Pauzy całotaktowe)podwójne pauzy całonutowe (breve) w takcie 4/2 będą wyświetlane jako normalne pauzy całotaktowe (semibreve).
 • Beams (wiązania nutowe):
  • Stan opcji Beam over rests i Beam to and from rests w Engraving Rules jest ustawiany w każdym oznaczeniu metrum w partyturze, co daje niemal identyczne wyniki belkowania we wcześniejszych wersjach, ale nie gwarantuje, że będą one takie same.
  • Belki mogą kolidować z pauzami, ponieważ wcześniejsze wersje programu Sibelius nie mają opcji Adjust stem lengths to avoid beamed rests.
  • Nie pojawią się automatyczne podziały wiązań, gdy pod belką uwzględniona jest pauza, ponieważ wcześniejsze wersje Sibeliusa nie mają funkcji Break secondary beams.
  • Nuty bez lasek nie będą się pojawiać.
 • Akcydencje przypominające np. o zmianie tonacji zostaną pominięte.
 • Symbole akordów:
  • Poziome diagramy akordów gitarowych będą wyświetlane jako diagramy akordów pionowych.
  • Palcowanie pokazane w kropkach na diagramach akordów gitarowych nie będzie wyświetlane.
  • Wszystkie kropki palców będą wyświetlane jako czarne kropki, niezależnie od wzoru używanego w Sibelius 6.
  • Schematy akordów, które są ustawione na wyświetlanie innej liczby progów niż ustawienie domyślne na stronie Guitar w sekcji House Style > Engraving Rules, będą wyświetlane z domyślną liczbą progów.
  • Diagramy akordów, które nie mają kropki na określonej strunie, ale także nie pokazują O lub X nad ramką, będą pokazywać O nad struną.
  • Diagramy akordów, dla których ustawiono rozmiar inny niż domyślny za pomocą kontrolki Scale w panelu General Inspektora, będą wyświetlane w rozmiarze domyślnym.
 • Komentarze zostaną pominięte.
 • Diagramy skali gitarowej zostaną pominięte.
 • Symbole jazzowe (plop, scoop, fall, doit) zostaną przekształcone w zwykłe symbole.
 • Dane Live Tempo będą pominięte
 • Pozycje Magnetic Layout zostaną zamrożone i nie wszystkie obiekty pojawią się w tych samych pozycjach, co we wcześniejszych wersjach, np. segmenty kontynuacji linii po podziałach systemu lub strony.
 • Główki nut z zapisu rytmicznego (ukośne kreski) mogą pojawiać się w różnych pozycjach na pięciolinii dla instrumentów transponujących.
 • Łuki będą wyświetlane z domyślną grubością, kształtem i wyglądem; mogą również zakrzywiać się w przeciwnym kierunku (tj. łuki znajdujące się poniżej pięciolinii w Sibelius 6 mogą pojawić się powyżej we wcześniejszych wersjach).

Użytkownicy Sibelius 1.4

Jeśli znasz osoby korzystające z programu Sibelius 1.4 i chcesz udostępnić im pliki, muszą one zaktualizować oprogramowanie do bieżącej wersji, ponieważ nie można eksportować plików z bieżącej wersji w programie Sibelius 1.4.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl