ABC programu Sibelius – Eksportowanie plików MIDI

Możesz wyeksportować partyturę jako plik MIDI, dzięki czemu możesz łatwo przenieść nuty do praktycznie każdego innego programu muzycznego. Do wyeksportowania pliku MIDI nie jest potrzebny interfejs MIDI ani żadne urządzenia MIDI.

Eksportowanie pliku MIDI

  • Wybierz File > Export > MIDI. Zostanie wyświetlona strona z opcjami.
  • Możesz wybrać, czy chcesz wyeksportować plik MIDI dla bieżącego urządzenia odtwarzającego lub innego urządzenia odtwarzającego. Domyślnie Sibelius wybierze eksport pliku MIDI odpowiedniego do odtwarzania na ogólnym urządzeniu MIDI, co jest odpowiednie np. do wysyłania pliku MIDI do kogoś innego w celu odsłuchania. Jeśli jednak korzystasz z instrumentu wirtualnego i chcesz wyeksportować plik MIDI do otwarcia np. w sekwencerze takim jak Pro Tools, aby kontynuować pracę nad wykonaniem MIDI, wybierz odpowiedni zestaw dźwięków z listy A differentent playback device. Sibelius wyeksportuje plik MIDI ze wszystkimi odpowiednimi zmianami kontrolera MIDI, przełącznikami klawiszy itp.
  • Możesz także wybrać, czy chcesz wyeksportować plik MIDI typu 0 czy typu 1. Dla prawie każdego celu zalecany jest plik MIDI typu 1. Istnieją jednak pewne urządzenia, takie jak niektóre pianina elektroniczne i keyboardy, które mogą odtwarzać tylko pliki MIDI typu 0. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby dowiedzieć się, czy wymaga ono plików MIDI typu 0 czy typu 1; w razie wątpliwości wybierz typ 1.
  • Tick resolution (Rozdzielczość ticków) jest komfortowo niejasną opcją. Domyślna wartość 256 PPQN („Pulses Per Quarter Note”) odpowiada wewnętrznej rozdzielczości Sibeliusa i jest zalecana. Istnieją jednak pewne urządzenia, które mogą odtwarzać pliki MIDI tylko z określonymi ustawieniami PPQN. Zapoznaj się z dokumentacją urządzenia, aby dowiedzieć się, czy wymaga ono określonej wartości; w razie wątpliwości pozostaw to ustawienie na 256. (Wybranie wyższej wartości PPQN nie sprawi, że wyeksportowany plik MIDI będzie bardziej „dokładny”, ponieważ wewnętrzna rozdzielczość Sibeliusa jest ustalona na 256).
  • Opcja Export pick-up bars as full bars padded with rests pozwala wybrać sposób, w jaki Sibelius powinien obsługiwać przedtakty (pick-up – upbeat) na początku partytury: po włączeniu tej opcji (domyślnie) Sibelius eksportuje takt pick-up jako takt o pełnym czasie trwania wypełniony pauzami na początku, co działa dobrze podczas odtwarzania. Jednakże, jeśli eksportujesz plik MIDI z Sibeliusa w celu użycia go jako ścieżki tempa w sekwencerze lub DAW do synchronizacji ReWire, bardziej przydatne jest wyeksportowanie początkowego przedtaktu jako krótkiego taktu z innym metrum niż pierwszy pełny takt, w którym to przypadku należy wyłączyć tę opcję.
  • W przypadku wyciszenia któregokolwiek z instrumentów w partyturze, Sibelius domyślnie nie uwzględni tych instrumentów w wyeksportowanym pliku MIDI (ponieważ plik MIDI powinien być odtwarzany tak samo, jak partytura w Sibeliusie). Możesz jednak chcieć dołączyć wszystkie instrumenty do pliku MIDI, aby móc pracować z nimi w sekwencerze, w którym to przypadku wyłącz opcję Omit muted instruments (Pomiń wyciszone instrumenty).
  • Po wybraniu odpowiednich opcji kliknij przycisk OK. Następnie wpisz nazwę pliku, której chcesz użyć – niech będzie ona inna niż oryginalnego pliku Sibelius, aby uniknąć nieporozumień! Znajdź odpowiednie miejsce do zapisania, a następnie kliknij Zapisz.

Podczas eksportowania plików MIDI, Sibelius zawiera wszystkie opcje odtwarzania, takie jak Espressivo, Rubato i Rhythmic feel. Sibeliusa można więc używać nawet jako genialnego „ulepszacza plików MIDI” – wystarczy otworzyć plik MIDI, włączyć kilka interesujących ustawień odtwarzania i zapisać ulepszoną wersję jako plik MIDI w ciągu chwili!

Konwersja wsadowa

Wybierz Home > Plug-ins > Batch Processing > Convert Folder of Scores to MIDI, aby wsadowo przekonwertować wszystkie partytury w folderze na standardowe pliki MIDI, używając tych samych nazw plików, ale z rozszerzeniem .mid.

Możesz także wyeksportować każdy instrument do osobnego pliku MIDI, używając Home > Plug-ins > Batch Processing > Export Each Instrument as MIDI.

Rubato

Jeśli Rubato jest włączone w Play > Interpretation > Performance, a partytura jest zapisana jako plik MIDI, zmiany odtwarzania wprowadzone przez Rubato pojawią się w pliku, a w konsekwencji nuty będą „niewyrównane”, gdy plik zostanie otwarty w sekwencerze MIDI.

Dzieje się tak, ponieważ Rubato manipuluje bezpośrednio czasami rozpoczęcia nut, zamiast tworzyć zmiany tempa. Jeśli więc chcesz zapisać plik MIDI do użytku w innych programach i chcesz, aby był on poprawnie kwantyzowany, ustaw Rubato na Meccanico przed zapisaniem pliku MIDI.

Repetycje

Domyślnie pliki MIDI zapisane z programu Sibelius będą zawierać wszelkie powtórzenia obecne w oryginalnej partyturze. Jeśli z jakiegoś powodu wolisz, aby powtórzenia nie były uwzględniane, ustaw opcję Don’t play repeatsPlay > Interpretation > Repeats przed zapisaniem pliku MIDI.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *