ABC programu Sibelius – Eksportowanie grafiki

Program Sibelius umożliwia eksportowanie (zapisywanie) fragmentu lub strony z nutami jako obrazu w różnych standardowych formatach plików graficznych, a nawet kopiowanie i wklejanie grafiki z programu Sibelius bezpośrednio do innej aplikacji, takiej jak Microsoft Word. Oznacza to, że można łatwo dołączyć nuty do innych dokumentów, np. artykułów, arkuszy roboczych, esejów, książek muzycznych, projektów okładek, plakatów i notatek programowych.

Istnieją trzy główne sposoby eksportowania grafiki z programu Sibelius:

 • Kopiowanie i wklejanie bezpośrednio do innej aplikacji – patrz Kopiowanie grafiki do schowka.
 • Eksportowanie plików w różnych formatach za pomocą opcji File > Export > Graphics – patrz Eksportowanie grafiki.
 • Eksportowanie całej partytury i/lub jej głosów instrumentalnych jako plików PDF- Eksportowanie plików PDF.

Jeśli dokument końcowy będzie składał się głównie z nut, można alternatywnie użyć samego programu Sibelius jako programu do łączenia nut i grafiki, np. do tworzenia arkuszy roboczych lub partytur z graficzną okładką – Importowanie grafiki.

Kopiowanie grafiki do schowka

Sibelius umożliwia skopiowanie obszaru partytury do schowka, który można następnie wkleić bezpośrednio do innej aplikacji jako grafikę.

 • Jeśli chcesz wyeksportować określony takt lub fragment, to najpierw go zaznacz.
 • Wybierz Home > Clipboard > Select Graphic (Dostosuj rozmiar zaznaczenia (patrz poniżej), aby obejmowało dokładnie to, co chcesz skopiować. Alt+G lub Option+G).
 • Jeśli dokonano zaznaczenia, wokół zaznaczenia pojawi się przerywana ramka. Jeśli nie dokonano wyboru, kursor zmieni się w krzyżyk i można kliknąć i przeciągnąć wokół obszaru w utworze, który ma zostać wyeksportowany.
 • Dostosuj rozmiar zaznaczenia (patrz poniżej), aby obejmowało dokładnie to, co chcesz skopiować.
 • Wybierz Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C).
 • Przejdź do aplikacji docelowej i wybierz Edycja > Wklej (skrót klawiszowy Control+V lub Command+V) lub Edycja > Wklej specjalnie.

Możesz ustawić rozdzielczość grafiki i wybrać, czy Sibelius ma eksportować w trybie monochromatycznym czy kolorowym na stronie Inne w menu File > Preferences.
W przypadku korzystania z funkcji eksportu grafiki kopiowania i wklejania program Sibelius tworzy grafikę bitmapową. Jeśli chcesz użyć grafiki wektorowej, użyj opcji File > Export > Graphics

Dostosowywanie ramki eksportu
Aby dostosować zaznaczenie, można:

 • Kliknij i przeciągnij uchwyt, aby rozszerzyć zaznaczenie w tym kierunku.
 • Przytrzymaj klawisz Control lub Command i przeciągnij lewy lub prawy uchwyt, aby przyciągnąć końce zaznaczenia do kresek taktowych.
 • Przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift i przeciągnij dowolny uchwyt, aby powiększyć ramkę zaznaczenia proporcjonalnie w obu kierunkach, np. aby ramka zaznaczenia była większa zarówno powyżej, jak i poniżej pięciolinii, chwyć jeden z górnych uchwytów i przytrzymaj wciśnięty klawisz Shift podczas przeciągania, aby rozszerzyć ramkę zaznaczenia zarówno w górę, jak i w dół.

Jeśli przed wykonaniem powyższych kroków w partyturze zaznaczono fragment lub system, program Sibelius automatycznie narysuje ramkę wokół tego obszaru po wybraniu opcji  Select Graphic (Wybierz grafikę). Ramka zostanie przyciągnięta do górnej i dolnej części pięciolinii, więc prawdopodobnie konieczne będzie rozszerzenie zaznaczenia zarówno w górę, jak i w dół. Aby to zrobić, przytrzymaj klawisz Shift i przeciągnij górny uchwyt ramki w górę.

Wstawianie grafiki do programu Microsoft Word

Aby umieścić w dokumencie programu Word grafikę utworzoną w programie Sibelius i skopiowaną do schowka przy użyciu powyższych kroków:

 • Umieść kursor w dokumencie programu Word w miejscu, w którym chcesz umieścić grafikę.
 • Wybierz Edycja > Wklej, skrót Control+V lub Command+V. Grafika pojawi się w dokumencie.
 • Teraz zwiększ lub zmniejsz rozmiar nut, przeciągając dowolny róg ramki. Nie przeciągaj krawędzi, w przeciwnym razie nuty zostaną rozciągnięte i utracą prawidłowe proporcje. (Wpisz Control+Z lub Command+Z, aby cofnąć, jeśli zrobisz to przez przypadek).

W niektórych wersjach programu Microsoft Word może okazać się, że próba wklejenia grafiki z innej aplikacji nie działa poprawnie. W takim przypadku należy wybrać polecenie Edycja > Wklej specjalnie i z listy dostępnych formatów wybrać opcję Mapa bitowa. Należy uważać na edytowanie grafiki w programie Word – jego edytor graficzny nie radzi sobie dobrze z nutami i może przynieść nieoczekiwane rezultaty. Zamiast tego użyj dedykowanego programu graficznego.

Eksport grafiki

Zamiast korzystać ze schowka, można wyeksportować plik graficzny na dysk. Sibelius pozwala równie łatwo wyeksportować całą partyturę, pojedynczą stronę, jeden lub więcej systemów lub określony obszar partytury:

 • Jeśli chcesz wyeksportować jeden lub więcej systemów, najpierw wybierz żądane systemy jako fragment, a następnie wybierz File > Export > Graphic, a następnie w sekcji Pages wybierz Selected systems.
 • Jeśli chcesz wyeksportować jedną lub więcej całych stron lub całą partyturę, po prostu wybierz File > Export > Graphic, a następnie w sekcji Pages wybierz All (Wszystkie) lub Pages (Strony) i wprowadź numery stron, które chcesz wyeksportować.
 • Jeśli chcesz wyeksportować określony obszar partytury, zaznacz fragment wokół obszaru, który chcesz wyeksportować, a następnie wybierz Home > Clipboard > Select Graphic (Strona główna > Schowek > Wybierz grafikę) (skrót Alt+G lub Option+G). Kursor zmieni się w krzyżyk, w którym to momencie można dostosować zaznaczony obszar, przeciągając dowolny z uchwytów zaznaczenia (patrz wyżej). Teraz wybierz polecenie File > Export > Graphic (Plik > Eksportuj > Grafika), a następnie w sekcji Pages wybierz opcję Graphic selection (Wybór grafiki).

Strona File > Export > Graphics zawiera następujące opcje:

* Graphics format: zawiera listę różnych formatów plików graficznych, które można zapisać w programie Sibelius. Omówienie zalet poszczególnych formatów i ich przydatności do różnych zastosowań można znaleźć w sekcji Formaty graficzne.

 • Options: dalsze opcje, z których niektóre są dostępne tylko dla niektórych formatów:
  • Monochrome (tylko TIFF, PNG, BMP): jeśli nie musisz eksportować utworu zawierającego kolorowe obiekty (lub zaimportowane grafiki, które używają kolorów) lub potrzebujesz antyaliasowanego obrazu, dobrym pomysłem jest pozostawienie tego włączonego. Zapisywanie monochromatycznych plików graficznych zmniejsza rozmiar pliku wynikowego do minimum, ale nie pogarsza jakości (pod warunkiem, że nie potrzebujesz koloru).
  • Anti-aliased (tylko TIFF, PNG, BMP): jeśli eksportujesz grafikę bitmapową w niskiej rozdzielczości do wyświetlania na ekranie, a nie do drukowania w wysokiej jakości, włączenie tej opcji poprawi jej wygląd; dostępne tylko wtedy, gdy opcja Monochromatyczny jest wyłączona.
  • Include View menu options: ta opcja określa, czy bieżące opcje z menu View (Wido)k (takie jak ukryte obiekty, podświetlenia, kolory nut itp.) powinny być widocznie zawarte w pliku graficznym (plikach graficznych). Domyślnie opcja ta jest wyłączona.
  • Include colored objects: Jeśli ta opcja jest wyłączona (lub jeśli włączona jest opcja Monochromatyczny), wszystkie kolorowe obiekty w partyturze zostaną pokolorowane na czarno w wyeksportowanym pliku graficznym, a wszystkie kolorowe grafiki TIFF, które zostały zaimportowane, zostaną wyeksportowane w skali szarości.
  • Substitute: Te opcje działają tak samo jak w przypadku drukowania (1.14 Drukowanie), a mianowicie naprawiają błędy w niektórych programach graficznych, które mogą powodować nieprawidłowe rysowanie linii i nawiasów klamrowych.
 • Size: te opcje kontrolują rozmiar zapisywanego pliku graficznego; różne opcje są dostępne dla różnych formatów:
  • Dots per inch (tylko TIFF, PNG, BMP): pozwala kontrolować rozdzielczość eksportowanych obrazów bitmapowych. Im wyższe ustawienie dpi, tym wyższa rozdzielczość eksportowanego pliku. Wartość podana tutaj określa jakość mapy bitowej w porównaniu z drukarką laserową; więc wybranie 300 będzie wyglądać tak samo jak wydruk laserowy 300 dpi.
  • Adjust size to improve staves (tylko TIFF, PNG, BMP): ta opcja umożliwia programowi Sibelius nieznaczne dostosowanie wybranych ustawień Dots per inch/Scale w celu zapewnienia, że odległość między wszystkimi pięcioliniami w wyeksportowanym pliku będzie równa liczbie pikseli, co poprawi ich wygląd.
  • Use smallest bounding box: określa wymiary wynikowego pliku graficznego. Jeśli ta opcja jest wyłączona, plik graficzny użyje wymiarów strony partytury (w tym marginesów) jako ramki ograniczającej. Jeśli opcja jest włączona, plik zostanie przycięty do najmniejszego możliwego rozmiaru, tj. tylko do krawędzi nuty.
 • Filename: określa nazwę pliku nadaną wyeksportowanemu plikowi graficznemu; w przypadku zapisywania wielu stron wprowadzona tutaj nazwa stanowi podstawę nazwy każdego pliku (po której nastąpi numer strony partytury), a opcjonalnie także nazwa folderu.
 • Save to folder: pozwala wybrać miejsce zapisania wyeksportowanych plików graficznych; kliknij Browse i wybierz żądany folder.
 • Create subfolder: Jeśli zdecydujesz się wyeksportować zakres stron lub całą partyturę i włączysz tę opcję, Sibelius utworzy folder, w którym umieścisz wszystkie pliki graficzne, domyślnie przyjmując jego nazwę od nazwy pliku określonej powyżej; więc jeśli określisz nazwę pliku, powiedzmy, Concerto 1st movt, folder będzie nosił nazwę Concerto 1st movt (chociaż możesz to zmienić, jeśli chcesz).

Po wybraniu opcji kliknij duży przycisk Export (pokazany poniżej), aby wyeksportować pliki graficzne.

Konwersja wsadowa

Sibelius zawiera wtyczkę, która może automatycznie zapisywać pliki graficzne dla wszystkich partytur w folderze. Aby użyć wtyczki, wybierz Home > Plug-ins > Convert Folder of Scores to Graphics i wybierz folder, który chcesz przekonwertować. Zostaniesz poproszony o wybranie formatu grafiki; możesz także wybrać, czy chcesz użyć ustawień domyślnych. Zasadniczo można pozostawić opcję Use default settings (Użyj ustawień domyślnych) włączoną i po prostu kliknąć OK, aby zapisać wszystkie pliki; jeśli jest wyłączona, zostaniesz poproszony o wybranie ustawień dla każdego pliku w folderze.

Formaty graficzne

Formaty plików graficznych dzielą się na dwa rodzaje: grafika wektorowa i grafika bitmapowa.
Grafika wektorowa jest skalowalna – innymi słowy, można ją powiększać lub pomniejszać bez pogorszenia jakości – a pliki zużywają mniej pamięci niż grafika bitmapowa.

Grafika bitmapowa ma niższą jakość niż grafika wektorowa (chyba że używasz bardzo wysokiej rozdzielczości) i zwykle zajmuje więcej pamięci, ale jest obsługiwana przez szerszą gamę programów.

Formaty graficzne, które Sibelius może eksportować, są następujące:

 • bitmapa systemu Windows (BMP)
 • Portable Network Graphics (PNG) – bitmapa
 • Portable Document Format (PDF) – wektor
 • Tagged Image bitmap (TIFF)
 • Skalowalna grafika wektorowa (SVG)

Każdy z tych formatów został szczegółowo opisany poniżej.

Pliki bitmap (BMP) systemu Windows

Format BMP jest podobny do formatów TIFF i PNG, choć jest rzadziej obsługiwany. Głębia kolorów zapisanego pliku BMP będzie taka sama jak głębia kolorów bieżących ustawień wyświetlania, chyba że włączysz opcję Monochromatyczny w File > Export > Graphics, co spowoduje, że plik będzie znacznie mniejszy. Ogólnie rzecz biorąc, zaleca się używanie formatu PNG zamiast BMP, ponieważ pliki wynikowe zawsze będą mniejsze, nawet z kolorem.

Przenośne pliki grafiki sieciowej (PNG)

PNG to kolejny szeroko obsługiwany format bitmapowy z doskonałą kompresją. PNG nie jest tak powszechnie obsługiwany jak TIFF w aplikacjach do publikowania na komputerach, ale jest to idealny format do umieszczania obrazów nuty w Internecie, szczególnie z włączoną opcją Anti-aliased.

Jeśli planujesz publikować swoje grafiki w Internecie, możesz również rozważyć użycie formatu SVG, ale pamiętaj, że obsługa plików SVG przez przeglądarki jest różna.

Pliki w formacie PDF (Portable Document Format)

Pliki PDF pozwalają na publikację dokumentów wygenerowanych przez programy takie jak edytory tekstu i publikatory, z zachowaniem ich oryginalnego wyglądu, do przeglądania i drukowania w dowolnym systemie.

Jeśli chcesz wyeksportować całą partyturę jako pojedynczy plik PDF, użyj opcji File > Export > PDF (1.17 Eksportowanie plików PDF), ale w razie potrzeby możesz wyeksportować dowolny wybrany fragment lub zakres stron jako pojedyncze pliki PDF za pomocą opcji File > Export > Graphics.

Wyłącz opcję Include colored objects (Uwzględnij kolorowe obiekty), aby upewnić się, że wyeksportowany plik PDF jest prawdziwie czarny (w skali szarości).

Pliki obrazów ze znacznikami (TIFF)

TIFF to szeroko obsługiwany format bitmapowy, szczególnie odpowiedni dla nut, ponieważ może być skutecznie kompresowany.

Eksport TIFF może zużywać sporo pamięci podczas eksportowania plików; jednak powinno być możliwe eksportowanie całych stron w rozdzielczości do 1200 dpi bez problemów. Jeśli pliki TIFF nie mają być kolorowe, należy pozostawić włączoną opcję Monochrome, która minimalizuje rozmiar zapisywanego pliku.

Skalowalne pliki grafiki wektorowej (SVG)

SVG to otwarty standard grafiki wektorowej, który został specjalnie zaprojektowany do użytku w Internecie. Wszystkie nowoczesne przeglądarki internetowe obsługują SVG (choć w przypadku korzystania z przeglądarki Internet Explorer w systemie Windows zaleca się aktualizację do wersji IE9 lub nowszej w celu zapewnienia optymalnej zgodności z SVG).

SVG jest idealnym formatem do użycia, jeśli publikujesz grafikę na stronie internetowej i wymagasz, aby nuty były wyświetlane w dowolnym rozmiarze.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *