ABC programu Sibelius – Eksportowanie plików audio

Sibelius może zapisać cyfrowy plik audio partytury, gotowy do nagrania bezpośrednio na płytę CD lub przekształcenia w plik MP3 w celu opublikowania w Internecie. Aby móc zapisywać pliki audio z programu Sibelius, należy używać konfiguracji odtwarzania wykorzystującej jeden lub więcej instrumentów wirtualnych, takich jak dostarczona biblioteka dźwięków Sibelius Sounds.

Eksportowanie całej partytury

Aby utworzyć cyfrowy plik audio całej partytury w formacie WAV, AIFF lub MP3:

  • W przypadku korzystania z instrumentów wirtualnych jednocześnie z innymi urządzeniami MIDI do odtwarzania, tylko pięciolinie odtwarzane przez instrumenty wirtualne mogą być eksportowane jako audio. Dlatego przed rozpoczęciem należy upewnić się, że bieżąca konfiguracja odtwarzania wykorzystuje wyłącznie instrumenty wirtualne
  • Wybierz File > Export > Audio, aby zobaczyć opcje eksportu
  • Można wybrać konfigurację odtwarzania: jeśli bieżąca konfiguracja jest nieodpowiednia, Sibelius wyświetli żółty trójkąt ostrzegawczy (oznaczający, że tylko niektóre pięciolinie zostaną wyeksportowane) lub czerwone kółko ostrzegawcze (oznaczające, że żadna ze pięciolinii nie zostanie wyeksportowana), aby przypomnieć o wybraniu bardziej odpowiedniej konfiguracji.
  • Włącz opcję Omit muted Instruments (Pomiń wyciszone instrumenty), aby wykluczyć wszystkie instrumenty, które są wyciszone w mikserze.
  • Możesz wybrać, czy wyeksportować partyturę od początku partytury, czy od bieżącej pozycji linii odtwarzania, jeśli nie znajduje się ona obecnie na początku partytury. Jeśli chcesz wyeksportować tylko część partytury jako audio, lepszym podejściem jest użycie wtyczki Export Selection as Audio.
  • W przypadku formatów plików WAV i AIFF można określić głębię bitową i częstotliwość próbkowania do wyeksportowania: zwykle wystarczająca jest głębia 16 bitów i częstotliwość próbkowania 44,1 kHz (odpowiednik dźwięku o jakości CD), ale jeśli wiesz, co robisz, możesz zwiększyć te ustawienia, tworząc plik audio o wyższej jakości kosztem większej ilości miejsca na dysku twardym.
  • W przypadku plików MP3 można określić szybkość transmisji bitów w kb/s (kilobajtach na sekundę) i częstotliwość próbkowania (44,1 lub 48 kHz). Wyeksportowany plik MP3 wykorzystuje informacje o partyturze dla znaczników MP3 ID3, jeśli ma to zastosowanie.
  • Sibelius informuje o długości pliku audio i przybliżonej ilości miejsca na dysku twardym.
  • Po zaakceptowaniu tych ustawień kliknij przycisk Export (Eksportuj) u dołu strony (jak pokazano po poniżej) i rozpocznie się eksport. Sibelius eksportuje plik audio w trybie off-line, co oznacza, że nie odtwarza partytury dźwiękowo podczas pracy, zamiast tego przesyła dane audio bezpośrednio na dysk twardy. W zależności od złożoności partytury i szybkości komputera, eksport może być szybszy lub wolniejszy niż w czasie rzeczywistym. Ma to tę zaletę, że jeśli partytura jest zbyt złożona, aby komputer mógł ją odtworzyć w czasie rzeczywistym bez zacinania, nadal będzie można wyeksportować ścieżkę dźwiękową bez zacinania się: eksportowanie zajmie tylko więcej czasu niż bezpośrednie odtwarzanie partytury.
  • Jeśli chcesz zatrzymać nagrywanie w dowolnym momencie, kliknij przycisk Cancel (Anuluj) w wyświetlonym oknie postępu. Częściowy plik audio zostanie zapisany w określonej lokalizacji.

Eksportowanie fragmentów partytury

Aby wyeksportować tylko fragment partytury jako plik audio, najpierw zaznacz fragment, który chcesz wyeksportować, a następnie wybierz Home > Plug-ins > Other > Export Selection as Audio. Pojawi się proste okno dialogowe, w którym można wybrać nazwę pliku i folder dla wyeksportowanego pliku audio. Kliknij przycisk OK, a plik audio zostanie wyeksportowany.

Eksportowanie każdej pięciolinii jako audio

Aby wyeksportować każdą pięciolinię w partyturze jako oddzielny plik audio – można użyć dołączonej wtyczki. Jeśli chcesz wyeksportować tylko niektóre pięciolinie w partyturze, zaznacz te pięciolinie przed uruchomieniem wtyczki; w przeciwnym razie, aby wyeksportować wszystkie pięciolinie, upewnij się, że nic nie jest zaznaczone, a następnie wybierz Home > Plug-ins > Batch Processing > Export Each Staff as Audio. Pojawi się proste okno dialogowe, w którym możesz wybrać, czy chcesz wyeksportować Export multistaff instruments together (systemy z wieloma pięcioliniami razem) (co eksportuje np. zarówno prawą, jak i lewą pięciolinię fortepianu razem) lub Export each staff separately (wyeksportować każdą pięciolinię osobno) (co eksportuje je jako oddzielne pliki audio).

Możesz także wybrać format nazwy pliku, który ma zostać użyty, oraz lokalizację, w której pliki audio mają zostać zapisane; domyślnie zostaną one zapisane wraz z partyturą. Po kliknięciu OK pojawi się pasek postępu podczas eksportowania każdego pliku audio; może to trochę potrwać, więc należy uzbroić się w cierpliwość.

Eksportowanie nagrań do ćwiczenia

Przydatne może być tworzenie ścieżek audio dla poszczególnych śpiewaków lub wykonawców w chórze lub innym zespole, aby przećwiczyć ich linię, czyniąc ją głośniejszą niż wszystkie inne instrumenty. W programie Sibelius jest to bardzo proste: wystarczy wybrać Home > Plug-ins > Batch Processing > Rehearsal Recordings.

Wtyczka ta tworzy ścieżkę audio dla każdego głosu w pojedynczej operacji, z jednym głosem przesuniętym do przodu w teksturze (albo przez pół-mutowanie lub skalowanie w dół głośności innych pięciolinii), a nawet zmieniając jej pozycję panoramy (tak, że część główna jest, powiedzmy, panoramowana w lewo, a akompaniament jest panoramowany w prawo lub odwrotnie). Jeśli nie potrzebujesz ścieżek audio dla każdej partii, możesz zmienić, które głosy zostaną wyeksportowane, wybierając jeden lub więcej z listy i klikając przycisk Set/Clear (Ustaw/Wyczyść), aby uwzględnić je lub wykluczyć z eksportu.

Po kliknięciu przycisku OK pliki audio zostaną wyeksportowane, gotowe do nagrania na płytę audio CD lub konwersji do formatu MP3, dzięki czemu można je przesłać pocztą elektroniczną do wykonawców lub umieścić na stronie internetowej.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *