ABC programu Sibelius – Keyboard Shortcuts – Skróty klawiaturowe

Każdą funkcję programu Sibelius można wykonać za pomocą klawiatury. Po opanowaniu skrótów klawiaturowych dla najczęściej używanych funkcji, korzystanie z programu Sibelius będzie znacznie szybsze i łatwiejsze.

W programie Sibelius dostępne są dwa rodzaje skrótów klawiaturowych:

  • Wskazówki dotyczące klawiszy sterujących na wstążce – patrz Dostęp z klawiatury.
  • Przypisywalne skróty klawiaturowe, których można używać z dowolnego miejsca, bez konieczności nawigowania do konkretnej kontrolki na wstążce.

W tym Przewodniku, gdzie pokazany jest skrót klawiaturowy, jest to ten drugi rodzaj, a nie wskazówka dotycząca klawiszy. Skróty klawiaturowe można zobaczyć w podpowiedziach ekranowych, które pojawiają się po najechaniu kursorem na element sterujący na Wstążce. W razie potrzeby można dostosować skróty klawiaturowe (choć nie można dostosować podpowiedzi klawiszowych), a także włączyć lub wyłączyć określone funkcje w menu programu Sibelius, co jest przydatne w szkołach.

Wzorce skrótów
Oto kilka ogólnych wzorców skrótów, które ułatwiają ich zapamiętanie:

  • Standardowe operacje wspólne dla wszystkich programów (np. Nowy, Kopiuj, Drukuj, Znajdź, Zapisz, Cofnij) używają standardowych skrótów, które najczęściej są Control lub Command plus początkowa litera operacji (godne uwagi wyjątki to Cofnij, który jest Control + Z lub Command + Z, i Wklej, który jest Control + V lub Command + V).
  • Większość skrótów do tworzenia typowych notacji (innych niż tekst) składa się z pojedynczej litery, zwykle litery początkowej (np. L dla linii, K dla tonacji).
  • Skróty stylu tekstowego to Control lub Command, lub Control+Alt lub Command+Option, plus początkowa litera (np. Control+E lub Command+E dla Expression, Control+T lub Command+T dla Technique, Control+Alt+T lub Command+Option+T dla Tempo).
  • Większość skrótów kart Layout (Układ) i Appearance (Wygląd) to Control+Shift lub Command+Shift plus początkowa litera. W przypadku opcji Appearance > Design and Position używana jest początkowa litera elementu, który ma zostać zresetowany (np. Control+Shift+P lub Command+Shift+P dla opcji Reset Position).
  • Skróty dla paneli to Control+Alt lub Command+Option plus początkowa litera (lub litera z nazwy) panelu, który chcesz pokazać lub ukryć. np. po zaznaczeniu nuty, Control+strzałka w górę lub Command+strzałka w górę przesuwa o oktawę; po zaznaczeniu taktu, Control+Alt+Shift+strzałka w prawo lub Command+Option+Shift+strzałka w prawo zwiększa odstępy między nutami o dużą wartość.
  • Shift ze strzałkami lub kliknięcie myszą oznacza „rozszerzenie zaznaczenia”, np. po zaznaczeniu taktu, Shift+strzałka w górę rozszerza zaznaczenie do elementu powyżej.

Różnice Windows/Mac

Skróty klawiaturowe w programie Sibelius są praktycznie identyczne w systemach Windows i Mac. Klawisz Command na klawiaturach Mac jest odpowiednikiem klawisza Control na klawiaturach Windows, a klawisz Option na Mac jest odpowiednikiem klawisza Alt w Windows. W rezultacie prawie wszystkie skróty klawiszowe są wymienne, o ile na przykład klawisz Command zostanie zastąpiony klawiszem Control. Istnieje kilka wyjątków, ale są one jasno wyjaśnione.

Podobnie, notebooki Mac mają gładziki z tylko jednym przyciskiem, więc użytkownicy komputerów Mac mogą potrzebować kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby uzyskać dostęp do menu kontekstowego, podczas gdy użytkownicy myszy z wieloma przyciskami mogą kliknąć prawym przyciskiem myszy.

Funkcje przydatne w szkole

Program Sibelius jest dostarczany z gotowym zestawem funkcji edukacyjnych o nazwie Funkcje szkolne, który zawiera wszystkie zaawansowane funkcje programu. Aby użyć tego zestawu funkcji, wybierz stronę Shortcuts w menu File > Preferences, wybierz opcję School features (Funkcje szkolne) z listy Current feature set (Bieżący zestaw funkcji), a następnie kliknij przycisk OK.

Funkcje, które pozostaną włączone, to główne funkcje, które mogą być używane przez uczniów (np. wprowadzanie nut i innych typowych obiektów, podstawowe odtwarzanie, drukowanie), ale z bardziej zaawansowanymi funkcjami (lub funkcjami, z którymi nie chcesz, aby uczniowie tracili czas na zabawę!) Wyłączone, np. większość funkcji karty Layout (Układ) i Appearance (Wygląd), zaawansowane funkcje odtwarzania i wtyczki.

Należy pamiętać, że Sibelius nie uniemożliwia uczniom samodzielnego przejścia do okna dialogowego Preferences w celu ponownego włączenia wyłączonych funkcji.

Możesz również użyć funkcji School features jako podstawy dla własnego niestandardowego zestawu funkcji – zobacz Włączanie i wyłączanie funkcji.

Funkcje notebooka (laptopa)

Program Sibelius zawiera zestaw funkcji przeznaczony specjalnie dla użytkowników laptopów, którzy nie mają bloku numerycznego (keypada) na swoim komputerze. Aby użyć tego zestawu funkcji, wybierz pozycję Notebook (laptop) features (Funkcje notebooka (laptopa)) z listy Current feature set (Bieżący zestaw funkcji), a następnie kliknij przycisk OK. Więcej informacji można znaleźć w części Uzyskiwanie dostępu do funkcji klawiatury numerycznej na notebooku (laptopie).

Układ klawiatury

Program Sibelius obsługuje różne międzynarodowe układy klawiatury. Domyślnie program Sibelius zakłada, że używany jest układ klawiatury najczęściej powiązany z językiem, w którym uruchomiono program Sibelius (patrz Język).

Jeśli chcesz zmienić język klawiatury, wybierz żądany układ z menu Keyboard language (Język klawiatury) na stronie Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe) w Preferences (Preferencjach).

Dostosowywanie skrótów klawiaturowych

Istniejące skróty klawiszowe w programie Sibelius można dowolnie dostosowywać. Na przykład, jeśli używasz wielu triol i uważasz, że wpisywanie Control+3 lub Command+3 jest uciążliwe, możesz przypisać jeden klawisz, najlepiej nieużywany, taki jak U.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *