ABC programu Sibelius – Display Settings – Ustawienia wyświetlania

Warto poświęcić kilka chwil na ustawienie wyświetlania Sibeliusa zgodnie z własnymi preferencjami i upewnić się, że działa on tak szybko i płynnie, jak to możliwe na komputerze.

Ustawianie niestandardowego rozmiaru okna i preferencji położenia

Domyślnie Sibelius śledzi rozmieszczenie okien, kart i paneli (zarówno zadokowanych na krawędziach okna dokumentu, jak i pływających wokół niego), zapisuje je po zamknięciu partytury i przywraca je po ponownym otwarciu partytury, dzięki czemu można wrócić do miejsca, w którym zostało przerwane.

Jeśli nie chcesz, aby Sibelius to robił, możesz wybrać, aby partytury były otwierane zmaksymalizowane z domyślnym układem paneli lub możesz określić własne niestandardowe ustawienia rozmiaru i położenia okna, a Sibelius użyje tego dla wszystkich partytur, niezależnie od ustawień zapisanych w nim.

Opcje, o których mowa, znajdują się na stronie Files (pliki) w menu File > Preferences (Plik > Preferencje), w grupie Window Size and Position (Rozmiar i położenie okna). Pierwszą z nich są opcje dla nowej partytury lub otwierania partytury po raz pierwszy (np. przesłanej przez współpracownika):

 • Open at page width nakazuje programowi Sibelius tworzenie nowych okien dokumentów o szerokości strony. Jest to przydatne na przykład w przypadku ekranów panoramicznych: podczas tworzenia nowej partytury Sibelius utworzy okno o szerokości pierwszej strony partytury, a nie całego ekranu.
 • Open maximized informuje program Sibelius, czy wszystkie okna partytury powinny być zmaksymalizowane (tj. tak duże, jak pozwala na to ekran).
 • Open to custom size and position używa własnych ustawień niestandardowych, ale przycisk opcji można wybrać tylko po dokonaniu wyborów.

Następnie dostępne są opcje ponownego otwarcia partytury, nad którą wcześniej pracowano i dla której Sibelius zapamiętał ostatni rozmiar i położenie, w którym była wyświetlana:

 • Restore score window size and positions nakazuje Sibeliusowi użycie zapisanych pozycji.
 • Open maximized zastępuje zapisane pozycje i otwiera każdy dokument w maksymalnym oknie (tj. tak dużym, jak pozwala na to ekran).
 • Open to custom size and position używa własnych ustawień niestandardowych.

Aby wprowadzić własne ustawienia, należy najpierw opuścić okno dialogowe Preferences, a następnie rozmieścić wszystkie okna tak, jak mają być wyświetlane w przyszłości: zmienić rozmiar okna dokumentu, ukryć lub pokazać panele, które mają być wyświetlane, umieścić wszelkie niezablokowane panele w miejscu, w którym mają się pojawiać, i zminimalizować Wstążkę, jeśli wolisz, aby domyślnie otwierała się zminimalizowana. Następnie powróć do strony File > Preferences i kliknij Set Custom Size and Position. Jeśli chcesz, aby Sibelius zapomniał wszystkie zapisane dane dotyczące rozmiaru i położenia, kliknij przycisk Clear History (Wyczyść historię).

Ustawianie niestandardowych opcji widoku

Oprócz śledzenia rozmiaru i położenia okien dokumentu oraz tego, które panele są wyświetlane po zamknięciu partytury, Sibelius śledzi również, która strona jest w widoku i na jakim poziomie powiększenia podczas zapisywania, a także który tryb wyświetlania strony jest aktywny, a także które opcje w grupach Invisibles, Magnetic Layout, Note Colors i Rulers na karcie View są włączone.

Opcje początkowego powiększenia i wyświetlania strony znajdują się w grupie Opening Files (Otwieranie plików) na stronie Files w sekcji File > Preferences:

 • Open at zoom level pozwala określić, czy Sibelius otwiera partytury na poziomie powiększenia określonym tutaj, czy na poziomie powiększenia używanym podczas ostatniego zapisywania partytury.
 • Open scores using pozwala wybrać, czy Sibelius ma otwierać partytury w Panoramie, w widoku normalnym, czy w widoku ostatnio używanym w partyturze (domyślnie).
 • For page view, use pozwala wybrać domyślny układ strony, którego Sibelius powinien używać podczas otwierania widoku dokumentu -11.1.
 • If score uses Magnetic Layout, Również użycie go w Panoramie określa, czy Sibelius powinien używać Magnetic Layout w Panoramie – patrz Magnetic Layout w Panoramie.

Opcje dla innych ustawień na karcie View (Widok) znajdują się w grupie Default View Options (Domyślne opcje widoku) na stronie Display (Wyświetlanie) w Preferences (Preferencjach). Aby wprowadzić własne ustawienia niestandardowe, należy najpierw opuścić okno dialogowe Preferences, a następnie przejść do karty View na Wstążce i włączyć lub wyłączyć opcje w grupach Invisibles, Magnetic Layout, Note Colors i Rulers (Niewidoczne, Układ magnetyczny, Kolory nut i Linijki) zgodnie z potrzebami, a następnie powrócić do strony Display w Preferences i kliknąć przycisk Set Custom View Options (Ustaw niestandardowe opcje widoku). Sibelius automatycznie wybierze przycisk opcji Custom View options (Opcje widoku niestandardowego); aby powrócić do korzystania z opcji zapisanych w każdej partyturze, wybierz przycisk View options saved in score (Opcje widoku zapisane w utworze).

Rozdzielczość ekranu

Im większa rozdzielczość ekranu jest dostępna, tym więcej nut będzie można wyświetlić jednocześnie z wystarczającą wiernością, aby naprawdę zobaczyć, co się dzieje. Minimalna zalecana rozdzielczość pionowa wymagana dla programu Sibelius to 900 pikseli: cokolwiek mniejszego i może nie być w stanie zobaczyć górnych lub dolnych części większych okien dialogowych, takich jak Preferences lub Engraving Rules:

Aby zmienić rozdzielczość ekranu:

 • W systemie Windows:
  • Zminimalizuj wszystkie otwarte programy, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na pulpicie i wybierz Rozdzielczość ekranu z menu kontekstowego.
  • Przeciągnij suwak Rozdzielczość ekranu w górę, aby zwiększyć rozdzielczość ekranu, a następnie kliknij Zastosuj, aby wypróbować zmiany, lub OK, aby je potwierdzić.
 • Na komputerach Mac:
  • Ze stacji dokującej uruchom Preferencje systemowe i kliknij ikonę Wyświetlacze.
  • Wybierz nową rozdzielczość ekranu z dostępnej listy; komputer Mac zostanie automatycznie ustawiony na nową rozdzielczość.

W zależności od karty graficznej komputera, wyższe rozdzielczości mogą nieco spowolnić odświeżanie ekranu; jeśli okaże się, że tak jest, warto rozważyć aktualizację do mocniejszej karty graficznej.

Tekstury

W programie Sibelius zarówno wirtualny papier, jak i pulpit korzystają z wysokiej jakości tekstur, aby były przyjemniejsze dla oka. Możesz łatwo zmienić tekstury z szerokiej gamy papierów, drewna, marmurów i tak dalej, korzystając ze strony Textures w File > Preferences. Wybierając z menu Edit textures for (Edytuj tekstury dla), możesz ustawić tekstury dla Score (partytury), Parts (głosy), editing Ideas (edycji pomysłów) i przeglądania wersji Versions tylko do odczytu niezależnie.

Do wyboru jest kilka ciekawych tekstur – wypróbuj skórkę Tiger na pulpit lub Paper, poplamioną kawą na papier, jeśli nie spałeś całą noc pisząc nuty! Być może bardziej przydatna jest tekstura wykresu Paper, która jest bardzo dobra do wizualnego wyrównywania obiektów w partyturze – linie siatki są oddalone od siebie o 1 pole, gdy są wyświetlane w 100%.

Jeśli odświeżanie ekranu jest nadal powolne, prawdopodobnie okaże się, że wyłączenie tekstur (ustawiając opcje na Use color, not texture – Użyj koloru, nie tekstury) przyspieszy odświeżanie ekranu.

Możesz nawet dodać własne tekstury do Sibeliusa, jeśli chcesz – po prostu utwórz folder o nazwie Textures w obszarze danych aplikacji komputera (patrz Pliki edytowalne przez użytkownika) i upuść w nim odpowiednie pliki bitmapowe (BMP) systemu Windows. Po następnym uruchomieniu programu Sibelius nowe tekstury będą dostępne na stronie Textures w sekcji File > Preferences.

Translucent windowsPrzezroczyste okna

Można włączyć opcję Translucent tool windows (Półprzezroczyste okna narzędzi) na stronie Display (Wyświetlanie) w File > Preferences (Plik > Preferencje), aby panele wyświetlane za pomocą View > Panels (Widok > Panele) były półprzezroczyste, gdy są odblokowane, dzięki czemu można przez nie oglądać nuty. W przypadku wystąpienia migotania lub innych problemów podczas odtwarzania, włączenie opcji Except video window (Poza oknem wideo), aby okno wideo nie było półprzezroczyste, powinno rozwiązać ten problem (6.10 Wideo).

Sibelius pozwala również ustawić przezroczystość okien za pomocą suwaka Translucency. Wartość 0% oznacza, że okna są całkowicie nieprzezroczyste, podczas gdy 100% czyni je raczej bezużytecznie niewidocznymi.

Korzystanie z półprzezroczystości zwykle przyspiesza odświeżanie ekranu, dlatego zalecamy włączenie tej opcji.

Wiele monitorów

Program Sibelius można uruchomić na wielu monitorach, co jest bardzo przydatne, ponieważ na każdym z nich można otworzyć inną partyturę, a nawet wyświetlić dwie strony tej samej partytury na obu monitorach.

Wskazówki dotyczące prędkości działania programu

Oto kilka sposobów na zwiększenie szybkości działania programu Sibelius na komputerze:

 • Jeśli przeciąganie papieru wydaje się powolne, wyłącz tekstury papieru i biurka (patrz Tekstury). Możesz także spróbować zmienić poziom wygładzania i głębię kolorów oraz włączyć półprzezroczyste okna.
 • Jeśli wybieranie obiektów wydaje się powolne, zamknij wszystkie otwarte panele inspektora, których nie używasz, lub po prostu pozwól mu zniknąć, gdy go nie używasz, odpinając go.
 • Po zapamiętaniu wszystkiego na Keypadzie, ukrycie go poprzez wyłączenie View > Panels > Keypad (skrót Control+Alt+K lub Command+Option+K) zapewni niewielki wzrost prędkości.
 • Przekonasz się również, że wyłączenie linijek w grupie View > Rulers również przyspiesza pracę.
 • Podczas wprowadzania lub edycji Sibelius zawsze sprawdza, czy to, co słychać po kliknięciu nuty, jest najlepszym dostępnym dźwiękiem (np. jeśli klikniesz nutę staccato, Sibelius spróbuje odtworzyć dźwięk staccato, jeśli jest dostępny). Jeśli urządzenie odtwarzające zapewnia wiele różnych technik odtwarzania, ustalenie, który dźwięk ma być odtwarzany w danym momencie, może zająć trochę czasu, szczególnie jeśli pracujesz z dużą partyturą. Warto więc wyłączyć opcję Play notes as you edit (Odtwarzaj nuty podczas edycji) na stronie Note Input (Wprowadzanie nut) w menu File > Preferences (Plik > Preferencje) (w menu programu Sibelius na komputerach Mac) lub przełączyć się na konfigurację odtwarzania wykorzystującą prostsze urządzenia odtwarzające, np. wybrać opcję General MIDI (enhanced) (Ogólne MIDI (rozszerzone)) z menu Configuration (Konfiguracja) w menu Play > Setup (Odtwarzanie > Ustawienia). Możesz przełączyć się z powrotem na bardziej wydajną konfigurację odtwarzania, gdy wykonasz większość pracy związanej z wprowadzaniem i edycją.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *