ABC programu Sibelius – Undo i Redo (Cofnij i ponów)

Zapraszamy do zapoznania się z drugą częścią wprowadzenia do programu Sibelius.
Część I omawiającą Wstążkę znajdziesz tutaj.


Dwiema najważniejszymi funkcjami w Sibeliusie są cofanie i ponawianie, które umożliwiają poruszanie się wstecz i do przodu po edycjach dokonanych od momentu otwarcia partytury, nad którą pracujesz. Sposób uzyskiwania dostępu do funkcji cofania i ponawiania jest niezwykle różny w wersjach Sibeliusa dla systemów Windows i Mac.

Użytkownicy systemu Windows

W systemie Windows funkcje cofania i ponawiania znajdują się na pasku narzędzi szybkiego dostępu, który jest wyświetlany w lewym górnym rogu każdego okna dokumentu programu Sibelius, jak pokazano po prawej stronie.
Aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność, kliknij strzałkę skierowaną w lewo lub wpisz skrót Control+Z. Możesz kliknąć część menu przycisku, aby wyświetlić menu historii cofania: kliknij dowolną pozycję w menu, aby cofnąć bezpośrednio do tego punktu.
Aby ponownie wykonać operację, której nie chciałeś cofnąć, kliknij strzałkę skierowaną w prawo lub wpisz skrót Control+Y. Podobnie jak w przypadku cofania, można kliknąć część menu przycisku, aby wyświetlić przycisk historii cofania. Ostatnio cofnięta operacja znajduje się na górze listy, więc kliknij górną pozycję, aby cofnąć jeden krok, drugą pozycję, aby cofnąć dwa kroki i dolną pozycję, aby cofnąć wszystko, co cofnąłeś i wrócić do miejsca, w którym byłeś.

Użytkownicy komputerów Mac

Na komputerach Mac opcje Cofnij i Ponów znajdują się w menu Edit (Edycja). Wybierz polecenie Edit > Undo, lub wpisz skrót Command+Z, aby cofnąć ostatnio wykonaną czynność. Menu Edit informuje o ostatnio wykonanej czynności w programie Sibelius.
Edit > Undo History (skrót Control+Shift+Z lub Command+Shift+Z) zawiera listę wszystkich ostatnio wykonanych operacji i umożliwia cofnięcie się do określonego wcześniejszego punktu w czasie. Najnowsza operacja znajduje się na górze listy, więc kliknij górną pozycję, aby cofnąć jeden krok, drugą pozycję, aby cofnąć dwa kroki i dolną pozycję, aby cofnąć się tak daleko, jak to możliwe.
Aby ponownie wykonać operację, której nie chciałeś(aś) cofnąć, wybierz polecenie Edit > Redo lub wpisz skrót klawiszowy Command+Y. Ponownie, menu Edit informuje o tym, co właśnie zostało cofnięte.
Edit > Redo History (skrót Control+Shift+Y lub Command+Shift+Y) działa podobnie jak Undo History, ale zawiera listę wszystkich rzeczy, które można ponownie wykonać po cofnięciu.

Poziom cofania

Aby ustawić, jak daleko wstecz można cofnąć, wybierz stronę Inne w menu File > Preferences i przeciągnij suwak. Możesz cofnąć do 20 000 operacji, więc jeśli ustawisz wystarczająco duży poziom cofania, możesz cofnąć się do momentu rozpoczęcia pisania bieżącej partytury.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *