Autoryzacja starszych wersji Ableton Live (1 – 9.6.2)

 • Wersje Live: 1 – 9.6.2
 • System operacyjny: Wszystkie

Aby autoryzować wersję starszą niż Live 10, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 • Live 1 – 3
 • Live 4
 • Live 4.1 – 6, LE
 • Live 7
 • Live 8 – 9

Uwaga: Instrukcje dotyczące autoryzacji Live 10 i 11 można znaleźć tutaj:

Live 1 – 3

Live 1 – 3 nie może być już autoryzowana. Skontaktuj się z pomocą techniczną Ableton, aby otrzymać ostatnią obsługiwaną wersję Live.

Live 4

 1. Wprowadź swój numer seryjny.
 2. Wciśnij Unlock.
 3. Zapisz kod wyzwania/kod sprzętu.
 4. Zaloguj się na swoje konto użytkownika Ableton i wprowadź kod wyzwania/kod sprzętu tutaj. Wypełnisz tylko 4 z 6 pól.
 5. Następnie zostanie wyświetlony plik Unlock Key/.auz
 6. Pobierz i prześlij plik Unlock Key/.auz na komputer, na którym zainstalowano aplikację Live.
 7. Po przesłaniu klucza odblokowującego/pliku .auz do komputera, otwórz aplikację Live i wybierz przycisk Load Unlock Key w oknie dialogowym Odblokowanie, a następnie zlokalizuj klucz odblokowujący na dysku twardym.

Live 4.1 – 6, LE

 1. Uruchom aplikację Live i otwórz Preferences, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem menu Options w systemie Windows lub menu Live w systemie Mac OS X.
 2. Wybierz Live z listy dostępnych produktów.
 3. Kliknij przycisk Unlock w dolnej części okna.
 4. Po wyświetleniu monitu wprowadź numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Ok
 5. Opcje, które się pojawią, będą zawierać sekcję Unlock Offline. Uważnie zapisz kod wyzwania/kod sprzętu podany tutaj.
 6. Zaloguj się na swoje konto użytkownika Ableton i wprowadź kod wyzwania/kod sprzętu na tej stronie. Wypełnisz tylko 4 z 6 pól.
 7. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu wyzwania/kodu sprzętu zostanie wyświetlony plik Unlock Key/.auz. Pobierz i przenieś klucz odblokowujący na komputer, na którym zainstalowałeś aplikację Live.
 8. Po przesłaniu klucza odblokowującego do komputera, otwórz ponownie Preferences w Live na karcie Products i powtórz kroki 2 – 4 powyżej.
 9. Po ponownym wyświetleniu opcji Unlock Offline, kliknij przycisk Load Unlock Key i zlokalizuj klucz odblokowujący/plik .auz na dysku twardym.

Live 7

 1. Uruchom aplikację Live i po wyświetleniu monitu wprowadź numer seryjny, a następnie kliknij przycisk Unlock…
 2. Opcje, które się pojawią, będą zawierać sekcję Unlock From File. Uważnie zapisz kod wyzwania/kod sprzętu podany tutaj.
 3. Następnie zaloguj się na swoje konto użytkownika Ableton i wprowadź kod wyzwania/kod sprzętu na tej stronie. Wypełnisz tylko 4 z 6 pól.
 4. Po pomyślnym wprowadzeniu kodu wyzwania/kodu sprzętu zostanie wyświetlony plik Unlock Key/.auz. Pobierz i przenieś plik Unlock Key/.auz na komputer, na którym zainstalowano aplikację Live.
 5. Kliknij Load Unlock Key file… i wskaż plik Unlock Key/.auz na dysku twardym.

Jeśli produkt dodatkowy został zakupiony później, można go odblokować online lub offline w następujący sposób:

 1. Otwórz Preferences w Live, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem menu Options w systemie Windows lub menu Live w systemie Mac OS X, i wybierz kartę Products.
 2. Wybierz produkt, który chcesz odblokować, z listy dostępnych produktów..
 3. Kliknij przycisk Unlock.
 4. Z tego miejsca można odblokować dodatek online lub z pliku, korzystając z tych samych procedur, które wymieniono powyżej.

Live 8 – 9

Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym artykule.


Zapraszamy do zakupu produktów Ableton w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *