Earmaster Cloud – Konfiguracja konta EarMaster – dla administratorów

(Poradnik dla administratorów)


Spis pomocnych linków:


Dziękujemy za zakup kredytów EarMaster w naszym sklepie internetowym.
Proszę wykonać poniższą instrukcję, aby wykorzystać przesłany kod.

Proszę utworzyć konto szkolnego administratora EarMaster Cloud

https://cloud.earmaster.com

i tam kliknąć przycisk Create a school account

po utworzeniu konta, kod wpisuje się w polu po prawej stronie Credits

___________________________________

Konfiguracja konta EarMaster Cloud (dla administratora)

EarMaster Cloud składa się z 2 odrębnych obszarów:

  • Strona administracyjna pod adresem https://cloud.earmaster.com: tutaj administrator konta szkoły zarządza użytkownikami, kredytami i zajęciami.
  • Aplikacja EarMaster dla Windows, Mac, iOS, Android i Chromebook, gdzie ćwiczenia są wykonywane i przypisywane (Nauczyciele na PC/Mac) i ukończone (Uczniowie na wszystkich platformach). Uczniowie i nauczyciele łączą aplikację z kontem EarMaster Cloud swojej szkoły, korzystając z osobistych poświadczeń użytkownika EarMaster Cloud, które otrzymali pocztą elektroniczną, gdy ich konto zostało utworzone przez administratora konta szkolnego. Gdy tylko aplikacja zostanie połączona, pobierze dane zajęć i kursów z chmury i automatycznie prześle wszystkie wyniki, gdy uczniowie wykonają swoje zadania.

Jeśli Twoja szkoła płaci za dostęp uczniów za pomocą kredytów EarMaster Cloud, możesz obejrzeć ten samouczek wideo lub przeczytać poniższe instrukcje krok po kroku, aby dowiedzieć się, jak założyć konto szkolne:

Jak postępować – płatny przez szkołę dostęp użytkownika

Jeśli Twoja szkoła kupiła kredyty, aby dać uczniom dostęp do EarMaster, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Jeśli oczekuje się, że studenci zapłacą za własny dostęp do systemu, zapoznaj się z sekcją zatytułowaną „Jak postępować – płatne subskrypcje studenckie” w dalszej części.

1. Zaloguj się do pulpitu nawigacyjnego administratora

Wejdź na https://cloud.earmaster.com zaloguj się za pomocą loginu administratora, który został wysłany do Ciebie e-mailem i składa się z:
– Identyfikator konta szkolnego (School account ID)
– Hasło (Password)

Pierwszą rzeczą, którą widzisz po zalogowaniu, jest Dashboard (pulpit nawigacyjny). Wyświetli informacje o tym, ile kredytów jest dostępnych dla Twojego konta, ilu użytkowników i klas jest aktywnych itp.

2. [Opcjonalnie] Utwórz klasy

W EarMaster klasa to grupa uczniów, którzy będą pracować nad tymi samymi zadaniami. Jeśli korzystasz z zajęć, upewnij się, że dodałeś co najmniej jednego nauczyciela do każdej klasy. Nauczyciele klasy są jedynymi, którzy mogą dawać zadania i widzieć wyniki dla tej klasy.

Aby dodać klasę, kliknij Create new class (Utwórz nową klasę) na pulpicie nawigacyjnym. Ten krok jest opcjonalny, ale nawet przy zaledwie kilku uczniach znacznie ułatwi późniejsze przypisywanie skoroszytów.

3. Dodaj użytkowników

Możesz dodać użytkowników na dwa sposoby:

a. Masowo, przesyłając listę użytkowników (patrz zakładka Upload user lists „Prześlij listy użytkowników” powyżej)
b. Ręcznie jeden po drugim (przeczytaj poniżej)

Aby dodać użytkowników ręcznie, kliknij Add Student (Dodaj ucznia) lub Add Teacher (Dodaj nauczyciela) na dashboard (pulpicie nawigacyjnym) lub na stronie Manage Users (Zarządzaj użytkownikami).

Proszę zauważyć:

  • Masz teraz login administratora, aby zarządzać kontem swojej szkoły, ale jeśli chcesz również używać oprogramowania jako nauczyciel do tworzenia zadań i monitorowania wyników uczniów, musisz utworzyć użytkownika z poziomem dostępu nauczyciela dla siebie.
  • Wszyscy dodani użytkownicy otrzymują wiadomość e-mail z linkiem do pobrania i ich danymi uwierzytelniającymi użytkownika. Upewnij się więc, że Twoi uczniowie są świadomi, że przychodzą e-mail z EarMaster Cloud, zanim dodasz ich do swojego konta. W przeciwnym razie mogą usunąć e-mail przez pomyłkę lub go nadzorować.
  • Jeśli użytkownicy zapomnieli lub stracili swoje dane uwierzytelniające, możesz je ponownie wysłać, korzystając z funkcji Wyślij ponownie wiadomość e-mail Manage Users (Zarządzaj użytkownikami) lub mogą poprosić o nowe tutaj: https://www.earmaster.com/support/earmaster-cloud-login-recovery.html
  • Możesz również usunąć użytkowników, którzy nie powinni być dłużej aktywni, zaznaczając pola w lewej kolumnie, a następnie klikając przycisk Delete (Usuń).

Uwaga: jeśli twoi uczniowie nie mają adresów e-mail lub jeśli chcesz zarządzać ich kontem dla nich, możesz dodać ?[ nazwa użytkownika] na końcu twojego aliasu e-mail dla każdego dodanego użytkownika. Następnie otrzymasz wszystkie systemowe wiadomości e-mail wysyłane do tych użytkowników w swojej własnej skrzynce odbiorczej.
Na przykład: admin@earmaster.ear→admin? kevin@earmaster.ear. Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź FAQ.

4. [Opcjonalnie] Zapisz uczniów i nauczycieli na zajęcia

Jeśli utworzyłeś klasy, możesz teraz wysłać do nich swoich uczniów i nauczycieli za pomocą przycisku Enroll users into classes (Zapisz użytkowników do klas) na pulpicie nawigacyjnym lub za pośrednictwem strony Manage Users (Zarządzaj użytkownikami), wybierając użytkowników i klikając przycisk Classes (Klasy).

5. Użytkownicy łączą EarMaster z chmurą

Użytkownicy powinni teraz otrzymać swoje dane uwierzytelniające, aby mogli podłączyć aplikację EarMaster na wszystkich platformach do chmury. Możesz śledzić status wysyłania wiadomości e-mail i czas ostatniego logowania każdego użytkownika w sekcji Manage Users („Zarządzaj użytkownikami”( na pulpicie administratora. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego kroku, zapoznaj się z zakładką Connect EarMaster to the Cloud w sekcjach Nauczyciel Uczeń na tych stronach wsparcia Cloud.

Jeśli masz konto nauczyciela, będziesz miał dostęp do specjalnej sekcji w wersji EarMaster 7 na PC/Mac (niedostępnej na iOS, Androidzie i Chromebooku). Przeczytaj tutoriale tutaj


Jak postępować – subskrypcje płatne przez studentów

Jeśli twoi uczniowie zamierzają zapłacić za własny dostęp, subskrybując EarMaster Cloud prywatnie, oto jak postępować:

1. Przejdź do pulpitu nawigacyjnego administratora na https://cloud.earmaster.com, znajdź menu USERS (UŻYTKOWNICY) i kliknij EXTERNAL USERS (UŻYTKOWNICY ZEWNĘTRZNI).

2. Kliknij przycisk oznaczony INVITE STUDENTS (ZAPROŚ UCZNIÓW) i wpisz adresy e-mail uczniów, których chcesz zaprosić do subskrypcji. Wpisz jeden adres e-mail w wierszu, a następnie kliknij SAVE (ZAPISZ), aby wysłać wszystkie zaproszenia. Powinieneś zobaczyć listę zaproszonych uczniów, ustawiając USER FILTER (FILTR UŻYTKOWNIKA) na INVITED (ZAPROSZONY) i klikając FETCH.

3. Twoi uczniowie otrzymają teraz wiadomość e-mail z linkiem, który umożliwi im prywatne subskrybowanie EarMaster Cloud podczas łączenia ich konta z kontem szkolnym. Gdy tylko uczeń zasubskrybuje, zobaczysz jego/jej imię i nazwisko w sekcji MANAGER USERS na pulpicie nawigacyjnym administratora.

Uwaga: Jeśli Twoja szkoła nie płaci za licencje studenckie, nie powinieneś używać funkcji ADD STUDENT „DODAJ UCZNIA” widocznej na głównym ekranie pulpitu nawigacyjnego i w MANAGE USERS. Jedyne, co musisz zrobić, to zaprosić uczniów, jak opisano powyżej. Reszta jest obsługiwana automatycznie.

Oryginalny dokument dostępny jest:

https://www.earmaster.com/support/earmaster-cloud-support/earmaster-cloud-admin-support.html