Nie można wpisywać symboli akordów za pomocą klawiatury MIDI

Jeśli nie można wprowadzać symboli akordów (za pomocą narzędzia Akordy) za pomocą klawiatury MIDI, należy pamiętać, że może to być spowodowane określonym komunikatem MIDI wysyłanym z klawiatury MIDI, który uniemożliwia Finale prawidłowe rozpoznawanie danych wejściowych MIDI.

Komunikat MIDI to CC 88. velocity o wysokiej rozdzielczości i może on uniemożliwić programowi Finale przetwarzanie danych wejściowych z klawiatury MIDI podczas wprowadzania symboli akordów. Problem może dotyczyć następujących klawiatur MIDI…

  • Casio Privia
  • Alesis
  • CME

Aby sprawdzić, czy jest to przyczyna braku wprowadzania symboli akordów, spróbuj użyć klawiatury MIDI do wprowadzania nut za pomocą funkcji Proste wprowadzanie (Simple Entry) lub Szybkie wprowadzanie (Speedy Entry). Upewnij się, że opcja Użyj MIDI do wprowadzania (Use MIDI Device for Input) jest zaznaczona w menu Proste (Simple) lub Szybkie (Speedy), a opcja Wprowadzaj akordy przez MIDI (Allow MIDI Input) jest zaznaczona w Akordy (Chord) podczas testowania.

Jeśli wprowadzanie nut działa z narzędziami do wprowadzania nut i klawiaturą MIDI, ale wprowadzanie symboli akordów nie. Najprawdopodobniej wystąpił ten problem. Obecnie nie ma obejścia tego problemu, jednak został on zgłoszony jako błąd programu.

Jeśli wprowadzanie nut nie działa z narzędziami do wprowadzania nut, może to oznaczać problem z łącznością MIDI. Aby uzyskać dodatkową pomoc, zapoznaj się z tym artykułem.