Konfiguracja MIDI w Fruity Loops

Kliknij kartę MIDI w oknie System Settings (ustawień systemowych). Ta sekcja zawiera listę programowych i sprzętowych urządzeń MIDI w systemie lub podłączonych do systemu, które mogą być używane do wejścia/wyjścia MIDI. Są to na przykład syntezatory sprzętowe i programowe, klawiatury sterujące i urządzenia typu „loopback”. Najpopularniejsze kontrolery używane obecnie przez muzyków komputerowych łączą się za pomocą kabla USB (zamiast kabla MIDI) i zapewniają klawiaturę fortepianową, pad lub interfejs w stylu miksera. 

Nie mam żadnych kontrolerów ani zewnętrznych urządzeń MIDI do podłączenia 

1. Podłącz i zainstaluj klawiaturę/kontroler/synth w systemie Windows / macOS

MIDI to nie połączenie audio – Połączenia omówione na tej stronie nie przesyłają dźwięku, połączenia MIDI przesyłają dane nut, ruchy pokręteł i zmiany programu, dzięki czemu kontroler może odtwarzać instrumenty programowe i/lub FL Studio może odtwarzać podłączony sprzęt MIDI. Aby używać dźwięków z zewnętrznego syntezatora (gdy jest on odtwarzany przez FL Studio), należy wykonać połączenia MIDI (omówione tutaj) ORAZ połączenia audio do wejść urządzenia audio, aby FL Studio mogło nagrywać dźwięki wyzwalane z zewnętrznego sprzętu MIDI za pomocą wtyczki MIDI Out.

Typy kabli – możesz posiadać albo klawiaturę/kontroler oparty na USB, albo sprzęt z 5-pinowymi złączami DIN MIDI. Kliknij tutaj, aby zobaczyć porównanie tych typów złączy.

 • Kontroler podłączony przez USB – Jeśli kontroler jest wyposażony w port USB, można go podłączyć bezpośrednio do komputera za pomocą standardowego kabla USB.
  • 1. Zainstaluj sterowniki USB dostarczone z kontrolerem. Wiele kontrolerów korzysta ze standardowych sterowników systemu operacyjnego i będzie wyświetlanych jako „USB Audio Device (generic controller)„, patrz lista Input (wejść).
  • 2. Podłącz kontroler do komputera, włącz go i postępuj zgodnie z procedurą instalacji systemu Windows. Powinien nastąpić standardowy proces „podłączania USB”.
  • 3. Uruchom FL Studio PO zainstalowaniu sterownika kontrolera i postępuj zgodnie z opisem w sekcji „Ustawianie urządzeń wejścia i wyjścia MIDI” poniżej.
 • Kontroler podłączony kablem MIDI – Jeśli masz urządzenie z 5-pinowymi złączami DIN, prawdopodobnie będziesz musiał(a) kupić adapter kabla USB do kabla MIDI, jak pokazano na rysunku. Większość zewnętrznych urządzeń audio posiada wtyczki złącza MIDI, użyj ich, jeśli są obecne.
  • 1. Podłącz kable MIDI do portów MIDI IN i OUT interfejsu MIDI i włącz go. Upewnij się, że MIDI OUT interfejsu jest podłączone do MIDI IN urządzenia MIDI i/lub MIDI IN urządzenia jest podłączone do MIDI OUT interfejsu MIDI. Ile kabli MIDI potrzebuję? Potrzebujesz dwóch kabli MIDI, jeśli chcesz, aby FL Studio odtwarzało Twoje urządzenie MIDI i używało twojego urządzenia MIDI do sterowania FL Studio. Jeśli planujesz komunikację jednokierunkową, potrzebujesz tylko jednego kabla MIDI.
  • 2. Zainstaluj sterowniki USB dostarczone z adapterem MIDI na USB.
  • 3. Podłącz adapter MIDI do komputera, włącz go i postępuj zgodnie z procedurą instalacji systemu Windows. Powinien nastąpić standardowy proces „podłączania USB”.
  • 4. Uruchom FL Studio PO zainstalowaniu sterownika adaptera i postępuj zgodnie z opisem w sekcji „Ustawianie urządzeń wejścia i wyjścia MIDI” poniżej.

2. Ustawianie urządzeń wejścia i wyjścia MIDI

Możesz wybrać urządzenie wejściowe Input (kontroler, który odtwarza instrumenty FL Studio) lub urządzenie wyjściowe Output (coś, co łączy się z komputerem i odbiera dane z FL Studio).

Wyjście – mapowanie portów

Te opcje wybierają interfejs wyjściowy MIDI, dzięki czemu FL Studio może wysyłać sygnały MIDI do urządzeń zewnętrznych (syntezator, automat perkusyjny, sampler itp.). Więcej szczegółów można znaleźć na stronie MIDI Settings (Ustawienia MIDI).

Wejście – podłączenie zewnętrznego kontrolera/ów

Jeśli posiadasz klawiaturę USB/MIDI lub kontroler, którym chcesz sterować za pomocą FL Studio, będziesz musiał zmienić niektóre ustawienia w sekcji Input. Zawiera ona listę kontrolerów wykrytych przez system Windows (patrz sekcja 1).

Aby aktywować kontroler w FL Studio –

 1. Otwórz FL Studio i upewnij się, że opcja Enable MIDI remote control (Włącz zdalne sterowanie MIDI) jest zaznaczona w menu Options, w przeciwnym razie wejście MIDI jest wyłączone.
 2. Kliknij urządzenie na liście wejść Input, aby je podświetlić. Jeśli urządzenie znajduje się na liście w menu rozwijanym Controller type (Typ kontrolera), wybierz je również tam. Jeśli nazwa kontrolera nie jest wyświetlana, oznacza to, że nie ma on niestandardowych sterowników. W takim przypadku należy użyć opcji „USB Audio Device (generic controller)„. Jeśli nie widzisz żadnych opcji, musisz ponownie zainstalować odpowiednie sterowniki dla swojego kontrolera.
 3. Po podświetleniu kontrolera wybierz przełącznik Enable poniżej listy wejść. Każde urządzenie wybrane na liście wejść musi zostać wybrane/usunięte oddzielnie.
 4. Jeśli się powiedzie, kontrolka aktywności MIDI na panelu głównym będzie migać za każdym razem, gdy będziesz grać nuty lub przesuwać pokrętła na kontrolerze. UWAGA: Jeśli „Debug log” jest otwarty, wszelkie dane MIDI odbierane przez FL Studio są wyświetlane i rejestrowane, co jest przydatne do nauki numerów MIDI CC elementów sterujących lub rozwiązywania problemów z połączeniami.

UWAGA: W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat pozostałych ustawień w tej sekcji i dalszych szczegółów dotyczących obsługiwanych kontrolerów przejdź do strony MIDI Settings

Rozwiązywanie problemów

 • Nic nie pojawia się w polu Input? – Czy podłączyłeś(aś)/uruchomiłeś(aś) kontroler po otwarciu FL Studio? Konieczne jest, aby system operacyjny wykrył kontroler PRZED otwarciem FL Studio. Zamknij FL Studio, wyłącz i włącz kontroler (odłącz i ponownie podłącz kabel USB, jeśli nie ma przełącznika), poczekaj, aż zostanie wykryty przez komputer (system Windows wydaje dźwięk „połączenia”, gdy pomyślnie wykryje urządzenie USB), a następnie uruchom FL Studio.
 • Elementy pojawiają się, ale nie reagują – kliknij przycisk Rescan MIDI devices, a następnie włącz urządzenie. Jeśli to nie zadziała, zamknij FL Studio, wyłącz i włącz kontroler (odłącz i ponownie podłącz kabel USB, jeśli nie ma przełącznika), poczekaj, aż zostanie wykryty przez komputer (system Windows wydaje dźwięk „połączenia”, gdy pomyślnie wykryje urządzenie USB), a następnie uruchom FL Studio.

Krzywa Velocity

Jeśli używasz klawiatury MIDI lub kontrolera z padami, kliknij przycisk Link note on to: Velocity Curve. W tym miejscu można dostroić zależność między velocity wejściową MIDI (jak szybko / mocno uderzasz w klawisze / pad) a wartością velocity wysyłaną do instrumentów.


Programy Fruity Loops firmy Image Line można kupić w naszym sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *