Ustawienia ASIO4ALL w Fruity Loops

Instalacja FL Studio zawiera FL Studio ASIO i sterownik ASIO4ALL innej firmy. Istnieją dwie zalety ASIO:
* Szybkość: Sterowniki ASIO (ogólnie) pozwalają na niższy narzut procesora i niższe ustawienia bufora niż standardowy sterownik Windows („Primary Sound Driver”, sterownik WDM). Jeśli urządzenie audio ma natywny sterownik ASIO, zalecamy jego użycie.
* Wiele urządzeń audio: Unikalną cechą ASIO4ALL i FL Studio ASIO jest możliwość wyboru wejść i wyjść z oddzielnych urządzeń audio, co nie jest możliwe w przypadku standardowych sterowników ASIO. Ta funkcja umożliwia jednoczesne korzystanie z wejścia mikrofonowego USB i wyjścia zwykłego urządzenia audio (patrz punkt 7 poniżej).
UWAGA: ASIO4ALL jest ogólnym sterownikiem ASIO, który działa z większością urządzeń audio, Twoje doświadczenia mogą być inne, w tym długie okresy ciszy i drapanie się po głowie. Jeśli ASIO4ALL nie generuje żadnego dźwięku, zalecamy wykonanie wszystkich poniższych kroków, w tym sekcji Rozwiązywanie problemów LUB użycie sterownika FL Studio ASIO.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych ASIO4ALL

W tej sekcji wyjaśniono, jak korzystać z ustawień ASIO4ALL. Aby zobaczyć samouczek wideo, kliknij tutaj.

 1. Naciśnij klawisz F10 na klawiaturze komputera i wybierz ustawienia Audio, klikając ikonę głośnika. Alternatywnie wybierz Audio settings z menu Options.
 2. Wybierz ASIO4ALL v2, jak pokazano poniżej.
 1. Aby otworzyć ustawienia ASIO4ALL – Kliknij „Show ASIO panel” (pokazany powyżej). Poniższy zrzut ekranu pokazuje ASIO4ALL w „trybie prostym”. Przycisk „klucz” w prawym dolnym rogu przełącza między trybami „prostym” i „zaawansowanym”.
Active device – aktywne urządzenie, Inactive device – nieaktywne urządzenie, Advanced options – ustawienia zaawansowane
 1. ASIO Buffer Size (Rozmiar bufora ASIO) – jak pokazano powyżej, okno ASIO4ALL umożliwia dostosowanie ustawień ASIO Buffer Size (Długość bufora) w celu dopracowania kwestii związanych z niedopełnieniem bufora. Długość bufora można dostosować dla każdego wybranego urządzenia (w tym przypadku wybrany jest Creative SB X-Fi, podświetlony na ciemnoniebiesko). Dobrym pomysłem jest ustawienie tego samego rozmiaru bufora dla wszystkich urządzeń, które mają być używane. Wybierz każde urządzenie, klikając jego nazwę, aby zostało podświetlone, a następnie zmień suwak Buffer Size (Rozmiar bufora). Rozmiar bufora jest wyświetlany w próbkach, aby przeliczyć z próbek na milisekundy (ms), należy podzielić długość bufora w próbkach przez 44,1 (jeśli urządzenie audio korzysta z częstotliwości 44100 Hz) lub 48 (jeśli korzysta z częstotliwości 48 000 Hz). W tym przypadku urządzenie audio jest ustawione na 44100 Hz, więc długość bufora 448 próbek = 10 ms (w przybliżeniu).
 2. WDM Device List  (Lista urządzeń WDM) – Zrzut ekranu pokazuje również 2 urządzenia na liście urządzeń WDM (Creative SB X-Fi i Plantronics Headset). Urządzenia, które pojawią się na liście, będą prawdopodobnie inne i są to te urządzenia audio, które mają poprawnie zainstalowane i zarejestrowane sterowniki urządzeń audio w systemie operacyjnym Windows. Jeśli dźwięk działa poprawnie w systemie Windows, na liście powinno znajdować się co najmniej jedno urządzenie (coś z Realtek lub AC97 w tytule jest typowe dla urządzeń audio opartych na płycie głównej). Jeśli nic nie jest wyświetlane na tej liście, zainstaluj ponownie sterowniki urządzenia audio na swoim komputerze, uruchom ponownie komputer i sprawdź tutaj ponownie.
 3. Advanced settings (Ustawienia zaawansowane) – Upewnij się, że jesteś w trybie zaawansowanym, jak pokazano poniżej. Kliknij Klucz (w prawym dolnym rogu), aby przełączać się między trybami „Prosty” i „Zaawansowany”.
Click to deactivate – kliknij, aby wyłączyć, Show Inputs/outputs -Pokaż wejścia/wyjścia, Click to activate – kliknij, aby aktywować, Basic options – ustawienia podstawowe
 1. Active devices (Aktywne urządzenia) – tylko aktywne urządzenia (i ich aktywne wejścia/wyjścia) mogą być używane przez FL Studio, tj. wyświetlane w menu Mixer IN i OUT. Jest to krok wymagany do korzystania z mikrofonu USB z urządzeniem audio. Aby aktywować urządzenie, kliknij przycisk przed nazwą urządzenia, niebieski przycisk i strzałka zaświecą się, wskazując, że urządzenie jest aktywne. Należy również upewnić się, że wejścia (In:) i wyjścia (Out:) urządzenia są również aktywowane. Kliknij dowolny kwadrat [+] przed urządzeniem, aby rozwinąć listę wejść i wyjść, a następnie kliknij przyciski aktywacji. UWAGA: aktywacja urządzenia na najwyższym poziomie niekoniecznie oznacza aktywację jego wejść i wyjść. Na przykład na powyższym zrzucie ekranu wyjście zestawu słuchawkowego Plantronics nie jest aktywowane, a zatem nie będzie dostępne w FL Studio.
 2. Latency compensation In/Out (Kompensacja opóźnienia In/Out) – suwaki. Pozostaw te ustawienia domyślne. Sterownik ASIO4ALL zgłasza do FL Studio opóźnienie, które dodaje do strumienia audio, i jest ono uwzględniane przez program w stosownych przypadkach. Jeśli jednak zmierzyłeś(aś) opóźnienie wejścia/wyjścia urządzenia audio za pomocą kabla pętli zwrotnej i wiesz, co robisz, ustaw suwaki Latency compensation (Kompensacja opóźnienia) zgodnie z wynikami pomiarów.
 3. Use hardware Buffer (Użyj bufora sprzętowego) – może zmniejszyć liczbę przekroczeń bufora. To, czy to pomoże, będzie zależeć od projektu urządzenia audio i sterowników.
 4. Always resample 44.1 kHz <-> 48 kHz – Ta opcja naprawia problem braku dźwięku na urządzeniach SigmaTel C-Major Audiodevices. Jeśli wszystko inne wydaje się być poprawne w ustawieniach urządzenia audio i nic nie słyszysz, możesz wypróbować tę opcję.
 5. Force WDM Driver to 16-Bit – Ta opcja rozwiązuje problem braku dźwięku na urządzeniach SoundMax Digital Audio. Jeśli wszystko inne wydaje się być poprawne w ustawieniach urządzenia audio i nic nie słyszysz, możesz wypróbować tę opcję.
 6. Po zakończeniu zamknij opcje ASIO4ALL za pomocą przycisku [X] w prawym górnym rogu okna.

Rozwiązywanie problemów

Istnieje samouczek wideo dotyczący konfiguracji sterownika ASIO4ALL, który omawia typowe problemy.

 1. Upewnij się, że używasz najnowszej wersji ASIO4ALL, zainstaluj ją i spróbuj ponownie. Najnowszy sterownik ASIO4ALL będzie dostępny na stronie www.asio4all.com. Nie bój się wypróbować najnowszej wersji beta (jeśli taka istnieje).
 2. Unavailable (Niedostępne) – Jeśli którekolwiek z wejść/wyjść urządzeń na „Liście urządzeń WDM” jest oznaczone CZERWONYM X, oznacza to, że są one prawdopodobnie używane przez inną aplikację audio. Na przykład programy takie jak „MSN Messenger”, „Skype”, odtwarzacze multimediów itp. mogą wiązać wejścia/wyjścia, więc zamknij FL Studio, zamknij każdy program, który może korzystać z urządzenia audio i ponownie otwórz FL Studio i opcje ASIO4ALL. Zobacz także punkt 4 „Resetowanie urządzenia odtwarzającego„.
  Alternatywnie – kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika Windows na pasku zadań i wybierz „Urządzenia odtwarzające”, a następnie wyłącz kartę dźwiękową, „Urządzenie domyślne” (może to zwolnić ją do użytku z ASIO). Teraz otwórz FL Studio i ASIO4ALL, upewniając się, że wyjścia są aktywowane, jak pokazano w „Ustawieniach zaawansowanych” powyżej.
 3. Nic nie jest wyświetlane – Jeśli urządzenie audio lub jego wejścia/wyjścia nie są wyświetlane w trybie zaawansowanym, spróbuj pobrać najnowszy sterownik urządzenia audio. Dzieje się tak, gdy sterownik urządzenia audio nie zarejestrował się poprawnie w systemie Windows.
 4. Brak dźwięku – Jeśli inne aplikacje nie są słyszalne lub przejmują urządzenie audio, zobacz Auto close device (Automatyczne zamykanie urządzenia) w Ustawieniach audio. W przeciwnym razie, jeśli w ogóle nie słychać dźwięku, sprawdź następujące elementy:
  • Master Mixer (Mikser główny) – Upewnij się, że element sterujący Audio Output (Wyjście audio) na ścieżce miksera głównego ma wybrane wyjście audio. Jeśli nic nie jest dostępne, patrz poniżej.
  • Select all Outputs (Wybierz wszystkie wyjścia) – w „widoku zaawansowanym” rozwiń wejścia/wyjścia urządzenia audio i upewnij się, że wszystkie wyjścia są aktywne. W powyższym przykładzie Scarlett 6i6 ma aktywowane główne wyjście („Out: 12x 44.1-96kHz, 24Bits”), podobnie jak zestaw słuchawkowy Sennheiser USB („Out: 2x 44.1-48 kHz, 16 bitów”). Ponieważ oba wyjścia są aktywowane, będą one wyświetlane w menu Mixer Outputs.
  • Disable exclusive control (Wyłącz wyłączne sterowanie) – kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika (regulacja głośności) na pasku zadań systemu Windows (w prawym dolnym rogu) i kliknij opcję Urządzenia odtwarzające. Znajdź „głośniki” (zwykle urządzenie domyślne) na liście. Kliknij prawym przyciskiem myszy Głośniki i wybierz Właściwości > Zaawansowane. Wyłącz opcję „Zezwalaj aplikacjom na przejęcie wyłącznej kontroli nad tym urządzeniem„. Uruchom ponownie system Windows.
  • Zresetuj urządzenie odtwarzające – Zamknij FL Studio. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę głośnika (regulacja głośności) na pasku zadań systemu Windows (w prawym dolnym rogu) i kliknij Urządzenia odtwarzające. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wyłącz, a następnie zrób to samo ponownie, aby ponownie włączyć urządzenie. Otwórz FL Studio i sprawdź, czy dźwięk działa.
  • Błędy wyjść? – Upewnij się, że wyjścia nie są wyświetlane jako niedostępne lub poza logiką, jak opisano w innym miejscu w tej sekcji.
  • Wyjście ścieżki miksera głównego – Upewnij się, że wybrano prawidłowe wyjście ASIO w Master OUT ścieżki miksera głównego. Jeśli nie masz pewności, wypróbuj wszystkie opcje menu Output (Wyjście).
  • Przełączniki – Wypróbuj 4 możliwe kombinacje przełączników „Always resample 44.1 kHz <-> 48 kHz” i „Force WDM Driver to 16-Bit” (Off/Off, On/Off, Off/On, On/On).
  • Czy słychać dźwięk? – Jeśli nadal nie ma dźwięku, upewnij się, że słyszysz dźwięk z innych programów systemu Windows. Jeśli nie, to problem nie jest związany z ASIO4ALL (spróbuj ponownie zainstalować sterowniki urządzenia audio).
 5. Trzaski bez zwiększania się liczby niedostatecznego odtwarzania – Sprawdź następujące elementy:
  • Przełączniki – Wypróbuj 4 możliwe kombinacje przełączników „Always resample 44.1 kHz <-> 48 kHz” i „Force WDM Driver to 16-Bit” (Off/Off, On/Off, Off/On, On/On).
  • Hardware buffer switch Przełącznik bufora sprzętowego – wypróbuj On/Off.
  • Buffer lengths -Długość bufora – każde urządzenie na liście „WDM Device List” może mieć unikalne ustawienie ASIO Buffer Size. Upewnij się, że wszystkie urządzenia mają takie samo ustawienie bufora (niebieski kwadrat wskazuje ustawienie niewybranego urządzenia).
  • Nieprawidłowe działanie wtyczek – trzaski mogą być również spowodowane nieprawidłowym działaniem wtyczek.
 6. Beyond Logic – Podobnie jak w przypadku „niedostępności”, jeśli panel sterowania karty zapewnia opcję zablokowania częstotliwości próbkowania, należy ją odznaczyć. Jest to znana przyczyna błędów „Beyond Logic”. Spróbuj także zamknąć i ponownie otworzyć panel sterowania, odłączyć/ponownie podłączyć urządzenia audio USB i/lub ponownie zainstalować sterownik Windows (WDM) dla urządzenia audio. Zobacz także punkt 4 „Resetowanie urządzenia odtwarzającego„.
 7. Sprawdź instrukcję ASIO4ALL w folderze instalacyjnym ..:\Program Files\ASIO4ALL v2\ASIO4ALL v2 Instruction Manual.pdf, FAQ na stronie www.asio4all.com lub wypróbuj fora ASIO4ALL.

Programy Fruity Loops firmy Image Line można kupić w naszym sklepie internetowym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *