PhotoScore – pytania i odpowiedzi

PhotoScore to nowoczesny program do skanowania nut zarówno za pomocą skanera jak i z plików graficznych – PDF. Program ten jest popularny wśród użytkowników programu Sibelius ponieważ oferuje on doskonałą integrację z tym edytorem nutowym. Jeśli korzystasz z innego edytora np. Finale to program PhotoScore oferuje możliwość eksportu do pliku MusicXML, który można wczytać w dowolnym programie obsługującym import tych plików np. Finale, Dorico itd.

Szukasz porównania wersji PhotoScore?
Kliknij tutaj.

Szukasz wersji demo PhotoScore?
Kliknij tutaj

Chcesz kupić PhotoScore z polskim podręcznikiem (plik PDF) gratis?
Kliknij tutaj i wybierz swoją edycję programu.

Wolisz SmartScore?
Kliknij tutaj i kup z polskim podręcznikiem gratis.

Czy program PhotoScore jest dostępny w polskiej wersji?
– program jest w angielskiej wersji językowej.

Czy do programu dostępny jest polski podręcznik użytkownika?
– tak, można go kupić tutaj (plik PDF)
– jeśli kupisz PhotoScore w naszym sklepie kliknij tutaj – to polski podręcznik otrzymasz gratis.

Które skanery działają najlepiej z PhotoScore?

Windows

Większość skanerów jest odpowiednia, chociaż te dostarczane ze sterownikami WIA są zalecane, ponieważ będziesz mógł wtedy używać interfejsów Automatic i PhotoScore w PhotoScore 4 (jeśli masz Windows Me/XP). Najnowszy Epson (np. Seria Perfection) i HP (np. Skanery ScanJet series) na ogół działają bardzo dobrze.

Jeśli potrzebujesz zeskanować duże wydruki, skaner USB A3 firmy Mustek jest bardzo dobrze oceniany.

Mac OS X

Wskazane jest, aby skaner był dostarczany ze sterownikiem Mac OS X TWAIN (klasyczny sterownik TWAIN nie będzie działał), w przeciwnym razie nie będziesz mógł skanować bezpośrednio do PhotoScore (chociaż nadal możesz skanować i zapisywać odpowiednie pliki TIFF za pomocą oprogramowania skanera, które PhotoScore może następnie otworzyć). Niestety wiele skanerów nie jest z nimi dostarczanych. Polecamy w szczególności Epson (np. Seria Perfection) skanery, ponieważ działają one również z interfejsami skanowania Automatic i PhotoScore (tylko v4). Należy pamiętać, że wydają się występować pewne problemy ze zgodnością między sterownikami Epson a Mac OS X 10.4 w odniesieniu do korzystania z interfejsów Automatic i PhotoScore (chociaż interfejs TWAIN powinien nadal działać bez żadnych problemów). Przed zakupem skanera należy upewnić się, że obsługuje aktualną wersje macOS.

Jeśli potrzebujesz zeskanować zbyt duże wyniki, skaner USB A3 firmy Mustek jest bardzo dobrze oceniany.

Dlaczego duże litery są rysowane zamiast nut, lub dlaczego nie widzę żadnych główek nut w nutach?

Ten problem występuje, jeśli plik czcionki PhotoScore nie jest poprawnie zainstalowany lub został uszkodzony.

Windows
Pobierz czcionkę PhotoScore stąd, uruchom ponownie komputer, a następnie skopiuj go do folderu Czcionki w Panelu sterowania.

Mac OS
Pobierz stąd czcionkę PhotoScore i skopiuj ją do folderu Czcionki na swoim komputerze.

Dlaczego nie mogę używać mojego skanera z PhotoScore dla komputerów Mac?

PhotoScore 1.86 i starsze
Musisz użyć sterownika skanera TWAIN, aby skanować bezpośrednio do PhotoScore. Jeśli go nie masz, skontaktuj się z producentem skanera, aby sprawdzić, czy jest on dostępny. Jeśli tak nie jest, będziesz musiał zeskanować i zapisać pliki PICT z oprogramowania dosłanego ze skanerem. PhotoScore może je otworzyć (użyj Open z menu File) i traktować je tak, jakby zostały bezpośrednio zeskanowane.

PhotoScore 2 i 3
Zdecydowanie zaleca się uaktualnienie do co najmniej PhotoScore v2.10, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Użytkownicy Mac OS 8.6/9
Musisz użyć sterownika skanera TWAIN, aby skanować bezpośrednio do PhotoScore. Jeśli go nie masz, skontaktuj się z producentem skanera, aby sprawdzić, czy jest on dostępny. Jeśli tak nie jest, będziesz musiał zeskanować i zapisać pliki TIFF z oprogramowania dosłanego z twoim skanerem. PhotoScore może je otworzyć (użyj Otwórz z menu Plik) i traktować je tak, jakby zostały bezpośrednio zeskanowane.

Użytkownicy Mac OS X

Mac OS X 10.1.2 i niższe nie obsługują skanowania za pomocą sterowników TWAIN. Dlatego konieczne jest skanowanie i zapisywanie plików TIFF z oprogramowania dostarczonego ze skanerem. PhotoScore może je otworzyć (użyj Otwórz z menu Plik) i traktować je tak, jakby zostały bezpośrednio zeskanowane.

Mac OS 10.1.3 i nowsze obsługują skanowanie za pomocą sterowników TWAIN. Jednak muszą to być sterowniki Mac OS X TWAIN – klasyczne sterowniki nie będą działać. Sprawdź stronę producenta skanera, jeśli nie znajduje się on na dysku instalacyjnym skanera. Aby z nich skorzystać, konieczne jest co najmniej v2.10 PhotoScore.

PhotoScore 4
Potrzebujesz aktualnego sterownika Mac OS X TWAIN, aby skaner mógł skanować bezpośrednio do PhotoScore. Jeśli zamierzasz korzystać z interfejsów skanowania Automatic lub PhotoScore, sterownik musi dodatkowo obsługiwać Mac OS X Image Capture (ICA). Jeśli nie masz sterownika Mac OS X TWAIN, odwiedź stronę producenta skanera, aby sprawdzić, czy jest on dostępny. Jeśli tak nie jest, będziesz musiał skanować i zapisywać pliki TIFF za pomocą oprogramowania dosłanego ze skanerem. PhotoScore może je otworzyć (użyj Open z menu File) i traktować je tak, jakby zostały bezpośrednio zeskanowane.

Sibelius 3 nie otwiera moich plików PhotoScore 4 – co mam zrobić?

Musisz użyć funkcji Send to Sibelius „Wyślij do Sibelius” w PhotoScore, aby przesłać pliki do Sibelius 3. Sibelius 3 nie może otworzyć plików zapisanych na dysku przez PhotoScore 4 (z rozszerzeniem .opt). Sibelius 3 nie potrafi również poprawnie odczytać klejek perkusyjnych lub partytur zawierających więcej niż 2 głosy.

Dlaczego otrzymuję słabe rezultaty skanowania z czytelnego utworu muzycznego?

Poniższe mogą pomóc w poprawie dokładności:

1) Ustaw stronę w skanerze tak prosto, jak to możliwe.

2) Sprawdź, czy Make scans level jest wybrany na karcie Scanning w preferencjach PhotoScore.

3) Podczas skanowania książek staraj się, aby strona była skanowana tak płasko, jak to możliwe. Pomoże to zapobiec zakłóceniu przez ciemne cienie (skąd zakrzywiona strona) zakłócaniu muzyki na stronie, co może powodować problemy z rozpoznawaniem.

4) Jeśli zeskanowany utwór zawiera mało lub nie zawiera żadnych przednutek lub cue (małe nuty), spróbuj wyłączyć Appoggiatura and cue notes w zakładce Reading w preferencjach PhotoScore.

5) Jeśli wyczerpałeś wszystkie inne opcje, spróbuj wyłączyć Advanced rhythm and tuplet correction (zaawansowaną korekcję rytmu i podziałów nieregularnych) w zakładce Reading w preferencjach PhotoScore.
UWAGA: Ta funkcja ogólnie znacznie poprawia dokładność i jest wymagana do rozpoznawania triol i innych podziałów. Jednak czasami powoduje pominięcie pauz, kropek i chorągiewek.

Jeśli używasz interfejsu skanowania TWAIN (lub PhotoScore 1, 2 lub 3):

5) Ogólnie rzecz biorąc, upewnij się, że skanujesz w 256 odcieniach szarości – zwanych również „b/w photo”, „skala szarości” lub „8-bitowej szarości”. Jednak w przypadku niektórych skanerów można uzyskać lepsze wyniki, skanując w 2 kolorach – zwanych również 'rysunkiem b/w’ lub '1-bitowym szarym’ – i ręcznie dostosowując ustawienie jasności, aby nie było żadnych przerywanych linii ani rozmazanych obiektów.

6) Jeśli skanujesz w skali szarości, ale okaże się, że obraz jest zbyt jasny (np. linie są łamane) lub zbyt ciemny (np. obiekty łączą się ze sobą), spróbuj skanować w czerni i bieli (zwany również „rysunkiem czarno-białym”, „2 kolory” lub „1-bitowym”) i dostosować jasność obrazu.

Wysokość pięcioliniiRozdzielczość
6 mm/0,25″ lub więcej200 dpi
4-6mm/0.15-0.25″300 dpi
3-4mm/0.12-0.15″400 dpi

7Upewnij się, że skanujesz w odpowiedniej rozdzielczości (od 200 do 400 dpi) – zobacz tabele powyżej, aby uzyskać szczegółowe rozdzielczości dla różnych rozmiarów pięciolinii. Skanowanie przy rozdzielczościach zarówno zbyt niskich, jak i zbyt wysokich może dramatycznie wpłynąć na wyniki.

8) Upewnij się, że funkcja skalowania Scaling nie jest włączona (jeśli istnieje) lub jest ustawiona na 100%. W przeciwnym razie obraz mógłby zostać zeskanowany do PhotoScore w nieodpowiedniej rozdzielczości.

Gdy zapisuję wynik skanowania, dlaczego brakuje niektórych nut na końcach taktów?

Podczas zapisywania plików MIDI, MusicXML, NIFF lub Wave lub eksportowania muzyki do Sibelius/G7, musisz upewnić się, że każdy takt jest we właściwym metrum. Dzieje się tak, ponieważ wszelkie nadmiarowe nuty są przycinane, a wszelkie brakujące są zastępowane pauzami.

Podczas edycji umieść najpierw brakujące oznaczenia metrum i edytuj wszystkie niepoprawne. Takty podświetlone poziomymi czerwonymi przerywanymi liniami wskazują na nieprawidłowe metrum. Powinieneś dostosować wartości nut i pauz, które są błędne, oraz dodać lub usunąć wszelkie nuty lub pauzy, których brakuje lub są w nadmiarze. Na koniec upewnij się, że nuty i pauzy są we właściwym głosie i że wszelkie triole/podziały nieregularne są na swoim miejscu (nie w wersji Lite). Gdy nie ma już podświetlonych taktów, a metrum jest prawidłowe.

Wersja 4 i późniejsze: Czerwona przerysowana linia narysowana na końcu pięciolinii oznacza, że brakuje końcowej kreski taktowej (celowo lub nie). O ile pięciolinia jest podzielona kreskami taktowymi, to należy dodać kreski taktowe, aby zaznaczyć koniec pięciolinii.

Co powinienem zrobić, jeśli tekst pojawia się jako cyfry i symbole walut z PhotoScore Professional 4 dla komputerów Mac?

Najlepszym rozwiązaniem jest aktualizacja do wersji 4.1. Alternatywnie, otwórz preferencje PhotoScore, wybierz panel 'Reading’ i kliknij przycisk 'Advanced…’ obok pola wyboru 'Text’. Wybierz język inny niż ten, w którym chcesz czytać tekst (na przykład, jeśli normalnie masz wybrany angielski, wybierz niemiecki). Następnie wybierz ponownie język, w którym chcesz przeczytać tekst (w naszym przykładzie angielski), kliknij Close, a następnie OK. Następnym razem, gdy przeczytasz stronę, tekst powinien zostać odczytany poprawnie.

PhotoScore zawiesza się podczas czytania. Co powinienem zrobić?

Niestety, błędy od czasu do czasu pojawiały się we wczesnych wersjach PhotoScore. Sprawdź, czy masz zainstalowaną najnowszą aktualizację stąd.

Dlaczego PhotoScore ma problemy z otwieraniem plików PDF?

Jeśli spróbujesz otworzyć plik PDF i wydaje się, że działa on przez ułamek sekundy, ale nie pozostawia nigdzie śladu po tym, co się stało:

Wersje PhotoScore Professional wcześniejsze niż v4.1 nie mogą otwierać plików PDF chronionych hasłem. Możesz być w stanie usunąć ochronę z pliku PDF za pomocą Ghostscript (jako samodzielnej aplikacji, a nie jako „wtyczki” do PhotoScore) lub pełnej wersji Adobe Acrobat.

Jeśli używasz komputera Mac, może to być spowodowane tym, że PhotoScore jest zainstalowany zbyt głęboko na twoim dysku twardym. Wydaje się, że jest to problem z Ghostscriptem dla komputerów Mac (który PhotoScore używa do „dekodowania” plików PDF i nie wydaje się lubić długich nazw plików), a rozwiązaniem jest zainstalowanie PhotoScore w folderze „Aplikacje” (lub „Aplikacje (Mac OS 9)”) w katalogu głównym dysku twardego.

Dlaczego PhotoScore na Maca nie otwiera moich plików TIFF?

Jeśli w nazwie pliku nie ma rozszerzenia ’.tif’, spróbuj to dodać.

Jak zapisać oryginalne zeskanowane strony z PhotoScore jako pliki .bmp lub TIFF?

Kliknij View pages 'Wyświetl strony’ na pasku narzędzi PhotoScore. Następnie znajdź i kliknij dwukrotnie nazwę zeskanowanego obrazu, który chcesz zapisać. Po wyświetleniu wybierz z menu ’File->Save As…’ 'Plik->Zapisz jako…’ i wybierz nazwę i miejsce, w którym chcesz zapisać plik. Wersja Windows zapisuje pliki w formacie .bmp (v4 również zapisuje TIFF); wersja na Maca zapisuje pliki w formacie TIFF (.tif).

Używam Acrobat Distiller® do tworzenia plików PDF z danymi wyjściowymi PhotoScore, ale zamiast nut mam duże litery. Co jest nie tak?

Musisz pobrać zaktualizowaną wersję czcionki PhotoScore. Użytkownicy systemu Windows powinni pobrać stąd czcionkę PhotoScore, ponownie uruchomić komputer, a następnie skopiować go do folderu Czcionki w Panelu sterowania. Użytkownicy komputerów Mac powinni pobrać czcionkę PhotoScore stąd, użyć Stuffit Expander, aby otworzyć plik .hqx i skopiować plik czcionki do folderu Czcionki.

Jak zmienić głos MIDI grany dla konkretnego instrumentu?

Wewnątrz folderu Resources PhotoScore na dysku twardym znajduje się zwykły plik tekstowy o nazwie 'General MIDI.txt’. Zawiera listę głosów MIDI (od 1 do 128), po których następują rozdzielone przecinkami ciągi nazw instrumentów w cudzysłowie. Dodanie nowej nazwy instrumentu do głosu MIDI (lub przeniesienie jednego z innego głosu) powoduje, że ten głos jest odtwarzany dla tego instrumentu, gdy jest on przypisany do pięciolinii w PhotoScore. Możliwe jest również dodanie transpozycji do instrumentu, dodając powiedzmy :+12 lub :-12 po cudzysłowie (w tym przypadku dla oktawy w górę i w dół, ponieważ liczba jest w półtonach). Przejrzyj plik, aby dowiedzieć się, jak powinien być sformatowany.

Dlaczego okna PhotoScore dla komputerów Mac nie są poprawnie przerysowywane po skanowaniu za pomocą skanerów Epson?

Wydaje się, że w niektórych sterownikach skanera Epson występuje błąd, który powoduje, że dzieje się to po skanowaniu do PhotoScore i innych aplikacji. PhotoScore v2.10 i wyżej oferuje rozwiązanie tego problemu, dlatego zaleca się uaktualnienie do tego. Innym rozwiązaniem jest zamknięcie okna sterownika skanera Epson i wszystko powinno wrócić do normy.

Dlaczego nic nie słyszę, kiedy klikam Odtwórz?

PhotoScore odtwarza się przy użyciu domyślnego urządzenia MIDI skonfigurowanego na komputerze. Sprawdź, czy żadne inne oprogramowanie muzyczne nie jest uruchomione i czy ustawienia głośności głównej i MIDI komputera są włączony.

Co powinienem zrobić, jeśli Sibelius/G7 i PhotoScore się nie widzą?

Zaleca się używanie Sibelius 4 i PhotoScore 4.1 lub nowszych, ponieważ poprawiły one metody wzajemnego lokalizowania.

W przeciwnym razie: Jeśli przycisk Scan „Skanuj” w Sibelius/G7 nie działa, spróbuj w pełni odinstalować i ponownie zainstalować PhotoScore.

Jeśli przycisk Send to Sibelius/G7 „Wyślij do Sibelius/G7” w PhotoScore nie działa, spróbuj całkowicie odinstalować i ponownie zainstalować Sibelius/G7.

Próbuję ponownie zainstalować PhotoScore dla Windows na moim komputerze, ale otrzymuję komunikat, że PhotoScore został już zainstalowany lub że dysk instalacyjny został uszkodzony. Co mam zrobić?

Pobierz tutaj najnowszą wersję PhotoScore.

Używam PhotoScore z Sibeliusem i stwierdzam, że pięciolinie perkusyjne/nuty w czterech głosach/pięcioliniach gitarowych/diagramach akordów/główkach nut X/appoggiaturach/nutach cue/transponujących partyturach/triolach/innych podziałach nie są poprawnie przenoszone. Czy robię coś złego?

Aby uzyskać najlepszą dokładność, zalecamy korzystanie z najnowszej dostępnej wersji Sibelius.

Musisz używać co najmniej wersji 4.0, aby importować perkusyjne pięciolinie i nuty w czterech głosach.

Musisz używać co najmniej wersji 3.0, aby importować pięciolinie gitarowe, diagramy akordów, appoggiatury, nuty cue i główki nut X.

Musisz używać co najmniej wersji 2.0, aby zaimportować partytury transponujące.

Musisz używać co najmniej wersji 1.3, aby importować triole/inne podziały.

Prosimy o kontakt z Sibelius Software w celu uzyskania szczegółów aktualizacji.

PhotoScore czyta niesamowicie wolno, a mój dysk twardy jest bardzo aktywny podczas czytania. Dlaczego tak jest?

Ten problem prawdopodobnie wystąpi podczas korzystania z PhotoScore dla Windows® i zwykle oznacza, że nie ma zbyt dużej dostępnej wolnej pamięci. Zaleca się, aby komputer miał co najmniej 128 MB pamięci RAM dla najlepszej wydajności i 192 MB, jeśli używany jest system Windows 2000/XP®. Jeśli ten problem wystąpi, możesz spróbować upewnić się, że na twoim komputerze działa jak najmniej innych programów, aby pomóc zwolnić pamięć.

Skanuję przez sieć i nie mogę używać sterowników TWAIN z mojego komputera. Co mam zrobić?

Będziesz musiał zeskanować z komputera podłączonego do skanera i zapisać 256 odcieni szarości (zwany również 8-bitową skalą szarości lub zdjęciem b/w) plik BMP, TIFF lub PICT (w zależności od tego, co może być otwarte przez twoją wersję PhotoScore, chociaż pliki TIFF zajmują mniej miejsca). Użyj Open z menu File odczytuje ten plik do PhotoScore, tak jakbyś go zeskanował.

Zapisałem plik z wtyczki PhotoScore Sibelius, aby móc go później edytować, ale za każdym razem, gdy próbuję go ponownie otworzyć, kończy się on jako dokument Sibelius. Dlaczego tak się dzieje?

Zaleca się uaktualnienie do co najmniej wersji 1.86 PhotoScore, która jest wersją samodzielną, a nie wtyczką. Jeśli chcesz nadal korzystać z wtyczki, aby otworzyć plik w PhotoScore, musisz zmienić zaznaczenie „Pliki typu” w oknie dialogowym Otwórz na „Zeskanowane pliki muzyczne (*.opt)”.

Jak pozbyć się ekranu powitalnego podczas uruchamiania?

W zakładce Display (Wyświetlanie) w preferencjach PhotoScore znajduje się opcja, która zatrzymuje to pojawianie się i sprawia, że PhotoScore ładuje się szybciej.

Czego nie mogę wyświetlić pomoc online PhotoScore dla systemu Windows?

PhotoScore 1, 2 i 3

Pomoc online programu PhotoScore dla systemu Windows wymaga zainstalowania pomocy HTML. Jednym ze sposobów instalacji jest zainstalowanie Microsoft® Internet Explorer® 4.0 lub nowszego.

PhotoScore 4

Pomoc online programu PhotoScore dla systemu Windows wymaga Adobe Reader® 6 lub nowszego do przeglądania. Jeśli nie masz zainstalowanego programu Adobe Reader®, można go pobrać za darmo stąd.

Jak mogę uruchomić PhotoScore na kontach użytkowników tylko do odczytu w systemie Windows 2000/XP?

Najlepszym rozwiązaniem jest uaktualnienie do wersji 4.1, która działa bez problemów na kontach użytkowników tylko do odczytu, chociaż najpierw musi być w pełni zainstalowana na koncie z prawami administracyjnymi. Aby to zrobić z PhotoScore v3.1, kontynuuj czytanie:

PhotoScore musi przechowywać informacje o zeskanowanych stronach na dysku w folderze o nazwie 'MusicPages’. Ścieżka domyślnie znajduje się w folderze instalacyjnym, który może mieć ograniczony dostęp dla niektórych użytkowników.

Możliwe jest jednak, że administrator edytuje następujący klucz rejestru za pomocą regedit, aby folder „MusicPages” został umieszczony na alternatywnej ścieżce, w której ograniczony użytkownik ma dostęp do zapisu:


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Neuratron\PhotoScore\Full\DataPath\MusicPagesPath

To jest klucz do PhotoScore Professional. Jeśli używasz innych wersji, w razie potrzeby zastąp tekst 'Full’ na 'Lite’, 'Demo’, 'Lite Demo’, 'MIDI Lite’, 'MIDI Lite Demo’ itp.