ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.21 Arpeggio

W nutach dla instrumentów klawiszowych, harfy i gitary często można zobaczyć pionową, falującą linię oznaczającą, że nuty sąsiedniego akordu powinny być „rozłożone” od dołu do góry lub w kierunku sugerowanym przez grot strzałki na linii.

Tworzenie arpeggio

Aby utworzyć arpeggio, wybierz nutę lub akord, a następnie wybierz piąty układ keypada (skrót F11), gdzie znajdziesz trzy warianty: zwykłą linię arpeggio (skrót / w systemie Windows, = w systemie Mac); linię arpeggio z grotem strzałki skierowanym w górę u góry (skrót * w systemie Windows, / w systemie Mac); oraz linię arpeggio z grotem strzałki skierowanym w dół u dołu (skrót – cut w systemie Windows, * w systemie Mac).

Sibelius automatycznie tworzy arpeggio o odpowiedniej długości, a po dodaniu lub usunięciu nut z akordu lub zmianie ich wysokości, długość jest automatycznie aktualizowana. Można również dostosować długość pojedynczej linii arpeggio, przeciągając jej koniec (lub zaznaczając koniec arpeggio i używając klawiszy strzałki w górę/strzałki w dół). Aby przywrócić domyślną długość, wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Position.
W razie potrzeby można również przesuwać arpeggia w lewo i w prawo za pomocą kombinacji klawiszy Alt+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo lub Option+Shift+strzałka w lewo/strzałka w prawo.

Opcje Engraving Rules

Strona Lines (Linie) w menu Appearance > House Style > Engraving Rules zawiera szereg podstawowych opcji służących do określania domyślnej długości i położenia arpeggiów.

Odstęp przez arpeggio

Minimalną odległość, jaką Sibelius stara się zachować przed liniami arpeggio, można zmienić w menu Appearance > House Style > Note Spacing.

Zmiana wyglądu arpeggio

Jeśli chcesz, możesz zmienić grubość falowanej linii używanych przez arpeggio – 4.9 Edycja linii (tylko Sibelius Ultimate).

Interpretacja podczas odtwarzania

Szybkość odtwarzania trzech typów arpeggio można określić, wybierając Arpeggio, Arpeggio Down lub Arpeggio Up na stronie Staff Lines w menu Play > Interpretation > Dictionary – 6.8 Słownik odtwarzania (tylko Sibelius Ultimate).

Problemy z drukowaniem

Niektóre sterowniki drukarek mają błąd, który powoduje, że faliste linie są drukowane w niewłaściwym miejscu; jeśli tak się stanie, patrz: 1.14 Drukowanie.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl