Samouczek Finale 15: Przejście z Sibelius’a

Przejście z programu Sibelius, Dorico lub innego umożliwiającego eksport plików do MusicXML

Łatwo konwertuj pliki Sibelius do użytku w Finale.

Dzięki łatwemu w użyciu formatowi plików MusicXML można szybko przekonwertować dowolny dokument utworzony w programie Sibelius, aby można było z nim pracować w programie Finale.

W tej lekcji dowiesz się, jak

  1. Zapisać dokument programu Sibelius jako pliku MusicXML
  2. Otworzyć plik MusicXML w Finale
  3. Ponowne przypisywanie brzmienia odtwarzania
  4. Zapisz dokument jako plik Finale lub akompaniament SmartMusic.

Krok 1: Zapisz dokument Sibelius jako plik MusicXML.

Jeśli jeszcze nie otworzyłeś dokumentu w Sibeliusie, zrób to teraz. Na wstążce w zakładce File, wybierz Export. W menu Export wybierz MusicXML. W sekcji Eksportuj MusicXML wybierz Uncompressed, i kliknij przycisk Export.Nazwij plik i zapisz go w łatwej do znalezienia lokalizacji. (Aby wykonać to samo zadanie w Finale, wystarczy wybrać opcję Plik > Eksportuj > MusicXML).

Krok 2: Otwórz plik MusicXML w Finale.

Następnie zamknij program Sibelius i otwórz Finale. Wybierz Plik > Importuj > MusicXML. Znajdź plik zapisany w kroku 1 i kliknij Wybierz.

Krok 3: Ponowne przypisanie odtwarzanych brzmień.

Jeśli chcesz odtworzyć dokument za pomocą VST, wybierz MIDI/Audio > Odtwarzaj z VST. Jeśli chcesz odtwarzać dokument za pomocą MIDI, wybierz Odtwarzaj z MIDI. Następnie wybierz MIDI/Audio > Przypisz ponownie brzmienia odtwarzania.

Krok 4: Zapisz dokument jako plik Finale.

Wprowadź wszelkie inne niezbędne zmiany w dokumencie. Gdy wyniki będą zadowalające, wybierz polecenie Plik > Zapisz jako. Program Finale automatycznie wybierze standardowy format MUSX dla dokumentu. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać dokument, nazwij plik i kliknij Zapisz.


Program Finale 27 w polskiej wersji językowej z polskimi materiałami oraz uaktualnienia do Finale 27 można kupić w naszym sklepie internetowym: kliknij tutaj