Samouczek Finale 3: Odtwarzanie utworu

Odsłuchiwanie nut w celu sprawdzenia błędów

Funkcja odtwarzania w Finale daje możliwość odsłuchiwania nut w trakcie jej pisania. W ten sposób można łatwo sprawdzić błędy.

Pod koniec tej lekcji będziesz wiedzieć, jak:

 1. Korzystać z elementów sterujących odtwarzaniem
 2. Sprawdzać nuty na bieżąco
 3. Odtwarzać utwór od dowolnego taktu

Aby rozpocząć w tym momencie, otwórz Dokument samouczka Tutorial 3.MUSX. W tym samouczku omówiono opcje odtwarzania bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w samym dokumencie. Jeśli nie chcesz korzystać z funkcji odtwarzania Finale, przejdź dalej do Samouczek Finale 4.

Panel odtwarzania

Panel odtwarzania zawiera standardowe przyciski do sterowania odtwarzaniem utworu.

Panel odtwarzania – co on robi?

Użyj przycisków Odtwarzaj  i Stop  , aby rozpocząć lub zakończyć odtwarzanie. Podczas odtwarzania nut prawdopodobnie będziesz chciał dostosować tempo. Najwygodniej jest to zrobić za pomocą regulatorów tempa lub znaczników tempa.

Kontrola tempa – co robi?

Rozwijana lista Tempo może być używana do zmiany szybkości odtwarzania. Wprowadź oznaczenie metronomu w sąsiednim polu tekstowym.

Ponieważ w tej partyturze nie ma oznaczenia tempa, a domyślne oznaczenie będzie prawdopodobnie trochę za szybkie, możesz dostosować tempo i odtworzyć to, co właśnie napisałeś.

Aby ustawić tempo odtwarzania

Wskazówka: Jeśli w partyturze znajduje się oznaczenie tempa, Finale odtwarza we wskazanym tempie i zastępuje tempo w Panelu odtwarzania (patrz Oznaczenia tempa).

 1. Kliknij pole tekstowe Tempo.
 2. Usuń pojawiające się tam oznaczenie metronomu.
 3. Wpisz 86.
 4. Kliknij przycisk Odtwórz . Domyślnie Finale rozpoczyna odtwarzanie partytury od początku.
 5. Kliknij przycisk Stop  , kiedy wszystkie nuty zostaną odtworzone.

Odtwarzanie pojedynczych nut (pionów)

W wielu przypadkach warto sprawdzić fragmenty partytury, zamiast słuchać jej od początku do końca.

Aby odtworzyć wybrane nuty (piony)

 1. Umieść kursor nad 1 miarą w takcie 11.
 2. Przytrzymaj CTRL+SPACJA aby usłyszeć, jak Finale odtwarza 1 miarę.
 3. Przytrzymaj klawisze CTRL+SPACJA i przesuń kursor w poziomie, aby usłyszeć nuty, nad którymi przeciągasz kursorem we własnym tempie.
 4. Wpisz CTRL+SHIFT+SPACJA, aby wyizolować pojedynczą pięciolinie.
 5. Przesuń kursor między pięcioliniami, aby usłyszeć każdą linię osobno.

Odtwarzanie od dowolnego miejsca

Za pomocą skrótu klawiaturowego można szybko rozpocząć odtwarzanie od dowolnego punktu partytury.

Aby odtworzyć od dowolnego miejsca

 1. Przytrzymaj klawisz SPACJA.
 2. Kliknij takt 8, aby rozpocząć odtwarzanie.
 3. Kliknij w dowolnym miejscu poza pięciolinią, aby zatrzymać odtwarzanie.

Wskazówka: Wyzwalanie odtwarzania w ten sposób omija Human Playback, ignorując wszystkie niuanse artykulacji i ekspresji.

Sterowanie obszarem odtwarzania, w tym dynamiką i artykulacją

 1. Kliknij przycisk Ustawienia odtwarzania . Pojawi się okno Ustawienia odtwarzania.
 2. W ramce Zakres odtwarzania, zaznacz Pierwszego lewego taktu.
 3. Wybierz Widok > Widok przewijany.
 4. Teraz przewiń do taktu 8, tak aby takt 8 była najbardziej wysuniętym na lewo taktem na ekranie. „8” pojawi się w liczniku taktów u dołu ekranu.
 5. Kliknij przycisk Odtwórz .
 6. Kliknij przycisk Stop  , kiedy skończysz słuchać.

Program Finale 27 w polskiej wersji językowej z polskimi materiałami oraz uaktualnienia do Finale 27 można kupić w naszym sklepie internetowym: kliknij tutaj

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *