Wprowadzenie do SmartScore – Cz. 3 Konfiguracja skanera i skanowanie nut

Konfiguracja skanera

Skanowanie w SmartScore

Najlepiej zezwolić programowi SmartScore na kontrolowanie skanera. Interfejs skanowania automatycznie wykryje rozmiar wydruku i ustawi optymalną rozdzielczość.

Używanie oprogramowania skanera do skanowania

W razie potrzeby możesz skanować poza programem SmartScore, korzystając z oprogramowania zainstalowanego wraz ze skanerem lub dostarczone przez Apple.

Podstawowe ustawienia domyślne:

• Skanuj z rozdzielczością 300 do 400 dpi. UWAGA: Wyższe rozdzielczości NIE muszą oznaczać większej dokładności!
• Uwaga: Partytury orkiestrowe i miniaturowe partytury muszą być skanowane w rozdzielczości od 400 do 600 dpi.
• Skanuj w skali szarości (nie jako kolorowe lub czarno-białe) Jeśli skanujesz w Apple Pobieranie obrazów, wybierz w Rodzaj Czarno-białe (to skala szarości): 
• Skanuj wiele stron i zapisuj w formacie PDF (większe utwory należy podzielić na części o wielkości nie większej niż 50 stron).

Problemy przy skanowaniu nut?

Sprawdź te elementy, jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy podczas skanowania nut:

1. Czy skaner jest podłączony i włączony?
2. Czy są zainstalowane najnowsze sterowniki dla MacOS/Windows z witryny producenta?
3. CzyT wójskaner współpracuje z innymi aplikacjami i/lub oprogramowaniem, z którym został zainstalowany?
4. macOS Czy dodałeś(aś) najnowsze sterowniki skaneraza pomocą Bonjour w Preferencje systemowe > Drukarki i skanery?
5. Windows-Czy zainstalowany jest sterownik „WIA”?Starsze sterowniki TWAIN mogą być niezgodne z SmartScore

Podłączanie SmartScore do skanera

1. Z menu File (Plik),wybierz: Scan music > Select Scanner (Skanowanie nut > Wybierz skaner)
2. W oknie dialogowym Select Source (Wybierz źródło),odszukaj swój skaner.
3. Kliknij “OK”, aby wybrać sterownik.

Czego należy szukać?

Jeśli skaner nie jest wyświetlany w oknie Select Source, oznacza to, że sterownik (w Windows WIA) dla skanera nie został zainstalowany lub nie jest obsługiwany przez system operacyjny. Odwiedź witrynę internetową producenta skanera, a następnie pobierz i zainstaluj sterownik dla swojego modelu skanera.

Alternatywne metody skanowania?

SmartScore przetworzy pliki PDF pobrane z Internetu. Wybierz File >Open (Plik > Otwórz), a następnie przejdź do pliku PDF zapisanego na komputerze. Zostanie on automatycznie skonwertowany do preferowanego formatu SmartScore, TIF. Zalecamy przetwarzanie tylko zeskanowanych TIF i PDF. Nie zalecamy przechwytywania partytur za pomocą aparatów w telefonach komórkowych lub innych urządzeń. Najlepiej sprawdzają się skanery płaskie.

Zwróć uwagę podczas skanowania stron

Dobra technika skanowania jest niezbędna do uzyskania najlepszej dokładności rozpoznawania w SmartScore.

Umieść pierwszą stronę w skanerze. Upewnij się, że obszar zawierający nuty znajduje się w granicach obszaru skanowania (białe marginesy mogą znajdować się poza szybą). Utrzymuj stronę tak prosto, jak to możliwe. Nie skanuj podwójnych ani wielu stron w jednym przebiegu, ponieważ SmartScore zmienia każdy przebieg na stronę. Unikaj skanowania odręcznie pisanych nut… wyniki prawdopodobnie spowodują więcej problemów niż jest to warte.

Jak skanować poprawnie, czego unikać

  • Wyśrodkuj obszar z nutami na szybie, utrzymując stronę tak prostą, jak to możliwe.
  • Unikaj przekrzywiania strony. UWAGA: Nie martw się, jeśli nie wyjdzie. Możesz to poprawić w Image Editor (Edytor obrazów). Nie pozwól, aby jakakolwiek część nut została odcięta. SmartScore musi widzieć wszystko na stronie!
  • Jeśli skanujesz z książki, unikaj przenikania światła do obrazu. UPEWNIJ SIĘ, że jest dociśnięta do szyby.
  • Skanuj jedną stronę na dany cykl skanowania.
  • Nie trać czasu na skanowanie nut pisanych odręcznie.

Rozpocznij skanowanie

Po prawidłowym umieszczeniu pierwszej strony w skanerze…

a) Kliknij przycisk Scan Music (Skanuj nuty) w Task Window (Okno startowe) lub…
b) Kliknij przycisk Scan (Skanuj) na pasku narzędziowym w zakładce Input/Output (Import/Eksport). 
c) W głównym menu wybierz File > Scan Music > Acquire (Plik > Skanowanie nut > Skanuj).

Interfejs skanowania SmartScore

Natychmiast otworzy się okno dialogowe Scan (Skanuj) oraz wstępnie zeskanowany obraz nut w niskiej rozdzielczości. Interfejs skanowania SmartScore kontroluje ustawienia skanera. Domyślnie wybrana jest opcja Automatyczna rozdzielczość.

Ta opcja umożliwia SmartScore wybór optymalnej rozdzielczości dla każdej strony. Jeśli chcesz ustawić rozdzielczość ręcznie, odznacz opcję Resolution (Rozdzielczość) i wprowadź żądane ustawienie np. 300 dpi.

  1. Po pokazaniu podglądu przeciągnij myszką ramkę wokół nut, aby pozostał biały margines około pół cm ze wszystkich stron.
  2. Odznacz Auto-Resolution (Rozdzielczość),jeśli chcesz ustawić własne DPI
  3. Kliknij Final Scan(Skanuj),aby rozpocząć końcowe skanowanie.
  4. Jeśli chcesz jeszcze raz zobaczyć nowy podgląd kliknij Preview(Podgląd). Jeśli pojawi się okno dialogowe Scanning resolution is too low/too high – Reset / Ignore, (Rozdzielczość skanowania jest za niska/wysoka – Resetuj/Ignoruj) jest to najprawdopodobniej spowodowane różnicami w szerokości linii, które mogły mylić algorytm automatycznej rozdzielczości SmartScore. Jeśli tak się stanie, wybierz Reset (Resetuj) i ręcznie ustaw rozdzielczość na 300 dpi.

Skanowanie wielu stron

SmartScore umożliwia skanowanie i rozpoznawanie wielu stron. Po zakończeniu wszystkie zeskanowane strony są grupowane w wielostronicowy format pliku (format CCITT Group 3 TIF). Po rozpoznaniu każda zeskanowana strona staje się stroną w formacie SmartScore .ENF.

Skanowanie kolejnych stron…

1. Po zeskanowaniu pierwszej strony zostaniesz poproszony o umieszczenie następnej strony w skanerze.

2. Kliknij Next Page(Następna strona),kontynuuj ten proces dla pozostałych stron. Po zeskanowaniu wszystkich stron partytury…

1. Kliknij Finish(Zakończ).
2. Pojawi się okno Save As and Begin Recognition(Zapisz jako i rozpocznij rozpoznawanie) lub Open Pages in Image Editor (Otwórz strony w Edytorze obrazów).

Uwaga: Zawsze zalecamy otwieranie zeskanowanych obrazów w Image Editor(Edytor obrazów).Umożliwi to precyzyjne dostrojenie ciemnych/jasnych obrazów w skali szarości za pomocą narzędzia Thresholding (Próg). Będzie również możliwość wyprostowania, przycinania, rysowania, usuwania obrazów przed rozpoznaniem.


Wszystkie edycje SmartScore dostępne są w naszym sklepie tutaj.
Do zakupu dodajemy polski skrócony podręcznik użytkownika (PDF) gratis!