SmartScore pytania i odpowiedzi

Problemy z aktualizacją Czy muszę być online, aby zainstalować SmartScore?Użytkownicy SmartScore muszą zweryfikować swoje kopie online. Procedura jest prosta, ale musi być wykonana poprawnie. Klienci dokonujący aktualizacji muszą wprowadzić swój poprzedni identyfikator klienta i hasło (jeśli poprzednia wersja została pobrana) lub identyfikator klienta i numer seryjny (jeśli poprzednia wersja została zainstalowana z płyty CD). Niewielka liczba klientów może nie być …