ABC programu Sibelius – 1.10 Importowanie plików Music XML (z nutami)

Oprócz możliwości otwarcia pliku Music XML w celu utworzenia nowej partytury, Sibelius umożliwia selektywne importowanie ścieżek z pliku Music XML do partytury. Pozwala to na mapowanie ścieżek bezpośrednio do instrumentów w partyturze.

Konfiguracja partytury do importu Music XML

Użyj istniejącej partytury lub przygotuj nową partyturę z instrumentami znajdującymi się w pliku Music XML, które chcesz zaimportować. Na przykład, jeśli masz plik Music XML dla kwartetu smyczkowego, utwórz nową partyturę przy użyciu szablonu Sibelius String Quartet. W partyturze musi znajdować się co najmniej jeden instrument.

Importowanie danych z pliku Music XML

Sibelius umożliwia importowanie danych z pliku Music XML do istniejącej partytury lub tworzenie i przygotowywanie nowej partytury do importu. Strona Import w zakładce File umożliwia przeglądanie pliku XML, który ma zostać zaimportowany oraz sposobu mapowania danych z pliku na partyturę.

Aby zaimportować plik Music XML do partytury:

 • Użyj istniejącej partytury lub przygotuj nową partyturę (dodaj odpowiednie instrumenty do partytury, którą chcesz zaimportować z pliku XML).
 • Wybierz File > Import, aby otworzyć stronę Import.
 • Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), przejdź do wybranego pliku Music XML, zaznacz go i kliknij przycisk Open (Otwórz). Alternatywnie można przeciągnąć i upuścić plik XML z Findera macOS lub Eksploratora Windows na stronę Import.
 • W sekcji Instruments wybierz instrument w partyturze dla każdej ścieżki w pliku, który chcesz zaimportować. W programie Sibelius Ultimate można kliknąć opcję Auto Assign, aby automatycznie przypisać ścieżki w pliku do instrumentów w partyturze (tylko Sibelius Ultimate).
 • Skonfiguruj dodatkowe opcje zgodnie z potrzebami.
 • Użyj sekcji Preview (Podgląd), aby przejrzeć wynik przed importem.
 • Kliknij przycisk Import. Sibelius importuje plik XML do partytury na podstawie skonfigurowanych ustawień.

File (Plik)

Sekcja File umożliwia wyszukanie pliku Music XML, który ma zostać zaimportowany. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować i wybrać plik, który chcesz zaimportować. Ścieżka do pliku wyświetlana jest po lewej stronie przycisku Browse. Możesz także po prostu przeciągnąć i upuścić plik z Findera macOS lub Eksploratora Windows na stronę Importuj.

Instruments (Instrumenty)

Sekcja Instruments zawiera listę ścieżek w wybranym pliku Music XML według nazwy. Każdą ścieżkę można ręcznie przypisać do instrumentu w partyturze. Sibelius Ultimate udostępnia również przycisk automatycznego przypisywania, który automatycznie przypisuje ścieżki do instrumentów w partyturze.

Pojedyncza ścieżka może być przypisana do więcej niż jednego instrumentu. Jest to przydatne, jeśli masz ścieżkę zawierającą nuty dla sekcji instrumentów, takich jak „Smyczki” lub „Dęte”. Można je zmapować do kilku instrumentów w partyturze (nie ma ograniczeń). Na przykład, można użyć tej metody do zaaranżowania pojedynczej ścieżki gitary zarówno w zapisie nutowym, jak i tabulaturowym.

Sibelius udostępnia również opcje importowania ścieżek, które wykorzystują specjalne artykulacje lub techniki wykonawcze i łączą je w jeden instrument w partyturze. Nie jest niczym niezwykłym używanie oddzielnych ścieżek do wykonania pojedynczego instrumentu (lub sekcji instrumentów), gdzie każda ścieżka odtwarza inny zestaw próbek dla tego samego instrumentu. Na przykład, plik może zawierać wiele ścieżek dla gry na skrzypcach, gdzie jedna ścieżka jest dla wszystkich pasaży legato, inna dla pasaży staccato, inna dla tremolo, a jeszcze inna dla pasaży pizzicato. W takim przypadku należy przypisać każdą z tych ścieżek do tego samego instrumentu, a następnie wybrać odpowiednie artykulacje lub techniki dla poszczególnych ścieżek. Każdy wiersz reprezentuje ścieżkę w pliku. Każda kolumna pozwala określić, czy zaimportować ścieżkę i jak zaimportowane ścieżki powinny być mapowane na instrumenty w partyturze.

 • Kolumna Track zawiera listę ścieżek w wybranym pliku według nazwy. Nazwy ścieżek, które zostały zmapowane do instrumentów, są wyświetlane pogrubionym tekstem.
 • Kolumna Instrument umożliwia przypisanie ścieżki do instrumentu w partyturze. Jeśli chcesz wykluczyć ścieżkę z importu, pozostaw ją przypisaną do opcji Don’t import (Nie importuj) (lub odznacz wszystkie przypisane instrumenty). Jeśli importowana ścieżka zawiera partie dla wielu instrumentów (np. dla sekcji smyczkowej), zaznacz każdy instrument w partyturze, który odpowiada instrukcjom na ścieżce. Należy pamiętać, że po wybraniu instrumentu dla dowolnej ścieżki, pojawi się on na liście pogrubioną czcionką.
 • Jeśli importowana ścieżka jest jedną z kilku ścieżek, które są częścią występu jednego instrumentu (np. partii skrzypiec), który używa specjalnych artykulacji (takich jak staccato lub tremolo), przypisz ścieżkę do odpowiedniego instrumentu i wybierz odpowiednią artykulację.
 • Jeśli importowana ścieżka jest jedną z kilku ścieżek, które są częścią występu na jednym instrumencie (np. partia skrzypiec), który wykorzystuje specjalne techniki wykonawcze (takie jak pizzicato), przypisz ścieżkę do odpowiedniego instrumentu i wybierz odpowiednią technikę.
 • Kliknij przycisk Clear All (Wyczyść wszystko), aby wyczyścić wszystkie przypisania ścieżek. Wszystkie przypisania instrumentów zostaną przywrócone do pozycji Don’t import (Nie importuj).
 • Jeśli ścieżki w wybranym pliku są nazwane według instrumentu, kliknij przycisk Auto Assign, a Sibelius automatycznie przypisze każdą ścieżkę do odpowiedniego instrumentu w partyturze (tylko Sibelius Ultimate).

Konwencje nazewnictwa i automatyczne przypisywanie
Jeśli ścieżki w wybranym pliku są nazwane według instrumentów, kliknij przycisk Auto Assign, a Sibelius automatycznie przypisze każdą ścieżkę do odpowiedniego instrumentu w partyturze. Funkcja Auto Assign odczytuje przychodzące nazwy ścieżek i odpowiednio je mapuje. Jeśli w nazwie ścieżki znajdują się rozpoznawalne artykulacje (np. staccato) lub techniki wykonawcze (np. con sordino), program Sibelius również automatycznie je zmapuje. Artykulacje, które można automatycznie zidentyfikować za pomocą funkcji Auto Assign: Techniki, które można automatycznie zidentyfikować za pomocą funkcji Auto Assign:

ArtykulacjaArticulation
Staccato
Dopasowanie wg <nazwa>
staccato
Staccatisimostaccatisimo
Tenutotenuto
Marcatomarcato
wedgewedge
tremolotrem or tremolo
Technika
Con sord
Dopasowanie wg <nazwa>
Mute, sord, con sord, con sordino lub sordino
pizzicatoPizz lub pizzicatto
Col legnocol legno lub legno

Uwaga dotycząca dostępności

Tabela przypisań instrumentów jest dostępna z klawiatury. Użyj klawisza Tab, aby wejść i wyjść z tabeli. Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć fokus do przodu i do tyłu na liście. Użyj spacji, aby otworzyć listę dostępnych instrumentów i ponownie, aby przypisać instrumenty. Naciśnij Enter, aby zamknąć listę.

Preview (Podgląd)

Sekcja Preview umożliwia przeglądanie utworu podczas konfigurowania opcji importu. Możesz przeglądać partyturę strona po stronie oraz powiększać i pomniejszać, aby upewnić się, że skonfigurowałeś opcje importu w celu uzyskania najlepszych wyników. Jeśli pracujesz z dużymi partyturami, możesz wyłączyć opcję Generate preview (Generuj podgląd) po każdej zmianie, aż do momentu, gdy będziesz gotowy do kliknięcia przycisku Import, w przeciwnym razie czas potrzebny na aktualizację podglądu z każdą zmianą wprowadzoną na stronie importu może potrwać dłużej niż chcesz.

Opcje importu

Strona Import zawiera opcje dotyczące sposobu, w jaki Sibelius tłumaczy dane XML na notację. Niektóre z tych opcji są takie same jak w przypadku importowania MIDI.

 • Use Page and Staff Size from MusicXML File: Włącz tę opcję, aby użyć rozmiaru strony i pięciolinii z pliku XML. W przeciwnym razie Sibelius zachowa rozmiar strony i pięciolinii otwartej partytury.
 • Use Layout and Formatting from MusicXML File: Włącz tę opcję, aby użyć układu i formatowania z pliku XML. W przeciwnym razie Sibelius zachowa układ i formatowanie otwartej partytury.
 • Import Initial Clef: Włącz tę opcję, aby użyć początkowego klucza z każdej ścieżki w pliku XML zamiast początkowego klucza dla każdego instrumentu w otwartej partyturze.
 • Use Multiple Voices: Włącz tę opcję, jeśli importujesz dwie niezależne ścieżki do jednego instrumentu z dwoma głosami na jednej pięciolinii. Gdy opcja ta jest wyłączona, wszystkie zaimportowane nuty będą tylko w jednym głosie.
 • Respace After Import: Włącz tę opcję, aby ponownie wyświetlić utwór po zaimportowaniu. Zwykle skutkuje to najlepszym układem partytury. Opcja ta może jednak zostać wyłączona w przypadku importowania ścieżek do partytury, w której znajdują się już nuty z ręcznie dostosowanymi odstępami, które mają zostać zachowane.
 • Explode Music When Arranging to Multiple Instruments: Włącz tę opcję podczas importowania pojedynczej ścieżki do wielu pięciolinii (instrumentów) w partyturze. Na przykład, jeśli importujesz ścieżkę składającą się z triad do trzech oddzielnych pięciolinii (instrumentów), Sibelius importuje górną nutę każdej triady do pierwszej pięciolinii, środkową nutę do drugiej pięciolinii, a dolną nutę do trzeciej pięciolinii. Używając tego samego przykładu, jeśli ta opcja jest wyłączona, Sibelius po prostu skopiuje kompletne triady do każdej pięciolinii w partyturze.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *