ABC programu Sibelius – 1.11 PhotoScore Lite

Wprowadzenie

PhotoScore Lite firmy Neuratron to program do skanowania nut przeznaczony do współpracy z Sibel- iusem – muzycznym odpowiednikiem programu OCR (optyczne rozpoznawanie znaków). PhotoScore Lite umożliwia skanowanie do 20 stron nut z maksymalnie 12 pięcioliniami na system.

Jest to zaawansowany program z wieloma zaawansowanymi funkcjami. Jeśli zamierzasz skanować stosunkowo złożone partytury, takie jak muzyka orkiestrowa / zespołowa lub partytury składające się z wielu stron, zdecydowanie zalecamy rozpoczęcie od prostszych nut, dopóki nie będziesz biegły w PhotoScore Lite, a następnie zapoznanie się z sekcją Funkcje zaawansowane.


Jeśli potrzebujesz zaawansowanej wersji PhotoScore Ultimate do partytur i bardziej złożonych utworów, bez wielu ograniczeń wersji LITE, zapraszamy do zakupu programu w naszym sklepie www.audiofactory.pl. Przy zamówieniu programu u nas otrzymasz również polski podręcznik użytkownika.

Podręcznik można również kupić osobno, klikając tutaj.


Pomoc ekranowa

Oprócz tego tematu, PhotoScore Lite posiada własną pomoc ekranową: aby uzyskać do niej dostęp, wybierz Help > Neuratron PhotoScore Help (skrót F1) z menu PhotoScore Lite.

PhotoScore First

PhotoScore First to wstępna wersja PhotoScore dostarczana z programem Sibelius First. PhotoScore Lite pozwala zeskanować 1 stronę nut z nie więcej niż 2 pięcioliniami na system.

PhotoScore Ultimate

Zaawansowana wersja PhotoScore, zwana PhotoScore Ultimate, jest dostępna do kupienia osobno, z dodatkowymi funkcjami i ulepszeniami. PhotoScore Ultimate odczytuje o wiele więcej nuty (w tym tupety, slury, nuty łaski, kreski taktowe, tabulatury gitarowe, dia- gramy akordów, kreski powtórzeniowe itp.) PhotoScore Ultimate pozwala zeskanować do 400 stron nut z maksymalnie 64 pięcioliniami na system.

Tutaj możesz kupić wersję PhotoScore Ultimate z polskim podręcznikiem

Skanowanie

Skanowanie tekstu jest trudne dla komputerów i osiągnęło rozsądną dokładność dopiero w ciągu ostatnich kilku lat. Skanowanie nut jest znacznie trudniejsze ze względu na bardziej skomplikowany zakres symboli i złożoną dwuwymiarową „gramatykę” muzyki.

Trudność ze skanowaniem nut lub tekstu polega na tym, że skanując stronę, komputer jej nie „rozumie”. Jeśli chodzi o komputer, skanowanie strony przedstawia mu jedynie siatkę milionów czarno-białych kropek, które mogą być nutami, tekstem, zdjęciem lub czymkolwiek innym.

Proces odczytywania lub interpretowania nut, tekstu lub obrazów z tej siatki punktów jest niezwykle złożony i słabo poznany. Duża część ludzkiego mózgu, zawierająca wiele milionów połączeń, jest poświęcona wyłącznie rozwiązywaniu tego problemu „rozpoznawania wzorców”.

Odpowiednie oryginały

PhotoScore Lite jest przeznaczony do odczytu oryginałów, które:

 • są drukowane, a nie pisane odręcznie (i używają nut o wyglądzie „drukowanym”, a nie „odręcznym”)
 • mieszczą się na skanerze (tzn. same nuty nie są zazwyczaj większe niż rozmiar Letter/A4, choć papier może być nieco większy)
 • posiadają rozmiar pięciolinii co najmniej 0,12″/3 mm
 • jest nie więcej niż 12 pięciolinii na stronę i 2 głosy na pięciolinię. (Dodatkowe pięciolinie lub głosy zostaną pominięte).
 • są w miarę wyraźne – na przykład linie pięciolinii powinny być ciągłe, a nie przerywane lub plamiste, główki nut i bemoli powinny mieć ciągły obwód i nie powinny być przerywane ani wypełniane, belki na nutach szesnastkowych (półnutach) i krótszych powinny mieć znaczną białą przerwę między nimi, a obiekty, które mają być oddzielone (np. główki nut i poprzedzające je akcydencje), nie powinny nakładać się na siebie ani być plamiste.

Nuty, które nie pasują do powyższego, prawdopodobnie będą działać, ale ze znacznie zmniejszoną dokładnością. Skanowanie z kserokopii nie jest szczególnie zalecane, chyba że kserokopiarka jest szczególnie dobra, ponieważ kserowanie ma tendencję do znacznego pogarszania jakości oryginału. Możesz być zmuszony do skanowania ze zmniejszonej fotokopii, jeśli oryginał jest większy niż skaner, ale powinieneś spodziewać się niższej dokładności.

Korzystanie z PhotoScore Lite bez skanera

Oprócz odczytywania nut zeskanowanych za pomocą skanera, możliwe jest „czytanie” nut bez użycia skanera, albo poprzez otwieranie pojedynczych stron zapisanych jako pliki graficzne, albo poprzez otwieranie plików PDF. Aby pracować z plikami graficznymi, będziesz potrzebował każdej strony z nutami zapisanej jako oddzielny plik graficzny na komputerze w formacie .bmp (bitmapa) w systemie Windows lub TIFF i PICT (plik obrazu) na komputerze Mac. PhotoScore Lite może również odczytywać pliki PDF. Odczyt pliku PDF może być przydatny, jeśli nuty, którą chcesz zeskanować, są dostępne w formacie PDF na stronie internetowej lub jeśli chcesz przekonwertować plik z innego programu muzycznego, tworząc plik PDF, a następnie otwierając go w PhotoScore Lite. Zanim zdecydujesz się na użycie plików PDF jako sposobu konwersji plików z innego programu muzycznego, sprawdź, czy program nie eksportuje formatu pliku, który Sibelius może odczytać bezpośrednio, np. MusicXML, ponieważ byłoby to lepsze niż używanie plików PDF.

Prawa autorskie do nut

Powinieneś być świadomy, że jeśli skanujesz czyjeś nuty bez pozwolenia, prawdopodobnie naruszasz prawa autorskie. Naruszenie praw autorskich poprzez skanowanie jest nielegalne. Większość nut zawiera informację o tym, czy są one chronione prawami autorskimi i kto jest ich właścicielem. Jeśli posiadasz utwór muzyczny, który chcesz zeskanować i nie masz pewności co do jego statusu praw autorskich, skontaktuj się z wydawcą, kompozytorem lub aranżerem.

Rozpoczęcie pracy

Podobnie jak Sibelius, PhotoScore Lite działa dokładnie tak samo w systemach Windows i Mac. Program PhotoScore Lite można uruchomić z menu Start (Windows) lub klikając dwukrotnie jego ikonę w folderze Aplikacje (Mac). Sibelius nie musi być uruchomiony podczas korzystania z PhotoScore Lite.

Cztery etapy

Istnieją cztery etapy korzystania z PhotoScore Lite:

 • Skanowanie stron lub otwieranie pliku PDF. Podczas skanowania strony, PhotoScore Lite wykonuje „zdjęcie” oryginału. Podobnie, gdy otwierasz plik PDF, PhotoScore Lite wykonuje jego „zdjęcie”, aby móc go odczytać w następnym kroku.
 • Odczytywanie stron. W tym miejscu PhotoScore Lite „czyta” zeskanowane strony, aby dowiedzieć się, jakie są nuty i inne oznaczenia.
 • Edycja wynikowych nuty. Tutaj można poprawić wszelkie błędy popełnione przez PhotoScore Lite. Edycja w PhotoScore Lite działa w podobny sposób jak edycja nut w Sibeliusie. W PhotoScore Lite można poprawić lub wprowadzić prawie wszystkie oznaczenia, ale na tym etapie konieczne jest tylko poprawienie błędów rytmicznych – inne poprawki można wprowadzić po wysłaniu partytury do Sibeliusa, jeśli wolisz.
 • Wysyłanie nut do programu Sibelius. Odbywa się to po prostu poprzez kliknięcie przycisku. Po chwili nuty pojawią się jako partytura w Sibeliusie, tak jakbyś sam je wprowadził, a następnie możesz je odtwarzać, zmieniać ich kolejność, transponować, tworzyć części lub drukować.

Szybki start

Zanim szczegółowo przeanalizujemy sposób korzystania z PhotoScore Lite, przejdźmy szybko przez proces, aby przedstawić cztery etapy. Pierwszym krokiem jest albo zeskanowanie nuty, albo otwarcie już zeskanowanej strony, albo otwarcie pliku PDF:

 • Aby zeskanować stronę, wybierz File > Scan pages (Plik > Skanuj strony) (skrót Control+W lub Command+W); załadowany zostanie interfejs skanera. Zeskanowana strona zostanie dodana do listy zeskanowanych stron PhotoScore.
 • Aby otworzyć plik graficzny, wybierz File > Open (Plik > Otwórz); po wyświetleniu monitu o rozdzielczość, w jakiej obraz został zeskanowany, wybierz odpowiednie ustawienie i kliknij OK. Plik graficzny zostanie dodany do listy zeskanowanych stron.
 • Aby otworzyć plik PDF, wybierz File > Open PDFs (Plik > Otwórz PDF). Zostaniesz poproszony o wybranie rozdzielczości; zwykle można pozostawić domyślną wartość 300 dpi i kliknąć OK. Jeśli plik PDF jest chroniony hasłem, zostaniesz poproszony o podanie hasła. Możesz otworzyć więcej niż jeden plik PDF jednocześnie i w razie potrzeby wprowadzić zakres stron do sprawdzenia w każdym pliku PDF.

Gdy tylko zeskanujesz stronę lub otworzysz plik PDF lub plik graficzny, każda strona pojawi się w panelu Pages (Strony), który znajduje się po lewej stronie głównego okna PhotoScore Lite. Każda strona pojawia się najpierw w sekcji Pending Pages (Oczekujące strony), a PhotoScore Lite natychmiast przystępuje do odczytywania dodanych stron. Odczytanie każdej strony zajmie trochę czasu (w zależności od szybkości komputera), a zielony pasek postępu wypełni się za nazwą strony na liście Oczekujące strony. Gdy PhotoScore Lite zakończy wczytywanie każdej strony, zostanie ona przeniesiona do listy poniżej, Read Pages.

Gdy PhotoScore Lite zakończy odczytywanie stron, pojawi się główne okno edycji:

W tym oknie można edytować wszelkie błędy w nutach.
Gdy jesteś zadowolony z wprowadzonych poprawek, wybierz opcję

 File > Send to > Sibelius

(skrót Control+D lub Command+D), aby wysłać nuty do programu Sibelius.

Jeśli Sibelius nie jest jeszcze uruchomiony, uruchomi się i pojawi się okno dialogowe Open PhotoScore File, które pozwala wybrać różne opcje dotyczące instrumentów, które zostaną użyte w partyturze Sibeliusa. Nie przejmuj się tym teraz – po prostu kliknij OK. Chwilę później pojawi się partytura Sibeliusa, gotowa do edycji, tak jakbyś sam ją wprowadził.

 1. Skanowanie lub otwieranie pliku PDF

Przed skanowaniem wybierz File > Scanner Setup (Plik > Ustawienia skanera), aby wybrać, czy chcesz używać własnego interfejsu skanowania PhotoScore – w tym przypadku wybierz PhotoScore – czy własnego interfejsu skanera – w tym przypadku wybierz TWAIN (domyślny skaner) – i kliknij OK. Domyślnie PhotoScore Lite będzie korzystać z własnego interfejsu skanera, co jest w porządku, ponieważ prawdopodobnie znasz sposób działania oprogramowania skanera.

Następnie zmierz rozmiar (wysokość) pięciolinii na stronie, którą chcesz zeskanować i wybierz rozdzielczość, korzystając z poniższej tabeli, oraz skanuj w czerni i bieli lub w odcieniach szarości, a nie w kolorze:

Rozmiar pięciolinii

0.25”/6mm lub więcej

0.15-0.25”/4–6mm

0.12-0.15”/3–4mm

Rozdzielczość

200 dpi

300 dpi

400 dpi

Dokładność i szybkość odczytu zostaną znacznie zmniejszone, jeśli skanowanie zostanie wykonane w zbyt niskiej lub zbyt wysokiej rozdzielczości. Na przykład, nie należy skanować w rozdzielczości 400 dpi, chyba że pięciolinie są naprawdę małe.

Zazwyczaj można wybrać skanowanie w czerni i bieli lub w skali szarości (odcienie szarości). Skanowanie w odcieniach szarości daje znacznie dokładniejsze wyniki – jeśli opcja ta nie jest dostępna w oknie dialogowym skanowania, należy zapoznać się z dokumentacją skanera.

Teraz możesz zeskanować swoją pierwszą stronę – wypróbuj stronę lub dwie z prostymi nutami na fortepian lub coś podobnego:

 • Umieść stronę z nutami („oryginał”) w skanerze, stroną zadrukowaną do dołu i górną częścią strony skierowaną od siebie.
 • Umieść jedną krawędź oryginału równo z podniesioną krawędzią szyby.
 • Możesz położyć stronę na boku, jeśli tak będzie lepiej. W razie potrzeby PhotoScore Lite automatycznie obróci stronę o 90 stopni. Zwykle jednak należy wyrównać górną część strony z lewą krawędzią skanera, aby upewnić się, że nie zostanie ona obrócona do góry nogami. Jeśli skanujesz w odcieniach szarości, strona nie musi być całkowicie prosta, pod warunkiem, że nie jest odchylona o więcej niż 8 stopni – PhotoScore Lite automatycznie wyrówna stronę (z dokładnością do 0,1 stopnia) bez utraty szczegółów. W przypadku skanowania w czerni i bieli strona nadal będzie obrócona, ale nastąpi utrata szczegółów, a tym samym mniej dokładne wyniki.
 • Wybierz File > Scan Pages, lub kliknij przycisk Scan Pages na pasku narzędzi PhotoScore Lite.
 • Po chwili skaner zacznie działać i prześle stronę do komputera. (Jeśli tak się nie stanie, zobacz Możliwe problemy poniżej).
 • Jeśli skanujesz z dość grubej książki, delikatnie dociśnij pokrywę (lub książkę, jeśli jest to łatwiejsze) podczas skanowania, aby strona leżała płasko na szybie.
 • Pojawi się okno, w którym należy wprowadzić nazwę strony, która domyślnie będzie wyglądać następująco: Score 1, Page 1. Możesz zmienić tę nazwę na dowolną (chociaż aby uniknąć nieoczekiwanych wyników, powinna ona kończyć się cyfrą) – coś w rodzaju Piano p1 – a następnie kliknij OK. Kolejne skanowane strony będą automatycznie numerowane, np. Piano p2, a okno dialogowe nie będzie wyświetlane.
 • Poczekaj kilka sekund, aż PhotoScore Lite wyrówna obraz, wybierze najlepszą jasność i zlokalizuje pięciolinie.
 • PhotoScore będzie teraz gotowy do skanowania następnej strony, więc umieść stronę z nutami w skanerze, a następnie kliknij przycisk, który nakazuje skanerowi ponowne rozpoczęcie skanowania i postępuj tak, jak w przypadku pierwszej strony. Jeśli interfejs skanowania nie pojawi się ponownie, po prostu kliknij ponownie przycisk Scan Pages.
 • Kontynuuj, aż zeskanujesz wszystkie strony, które chcesz zeskanować.
 • Pojawi się skan pierwszej strony. Kolor papieru wskazuje, że oglądany jest zeskanowany obraz („skan”) oryginalnej strony.
  Sprawdź, czy wszystkie pięciolinie są podświetlone na niebiesko – oznacza to, że PhotoScore Lite wykrył, gdzie się znajdują.
 • Jeśli strona zawiera układy dwóch lub więcej pięciolinii, sprawdź również, czy pięciolinie w każdym układzie są połączone na lewym końcu grubą pionową (lub prawie pionową) czerwoną linią.
 • Jeśli nie wszystkie pięciolinie są niebieskie lub nie wszystkie pięciolinie w systemie są połączone czerwoną linią, możesz ręcznie powiedzieć PhotoScore Lite, gdzie one się znajdują (zobacz Funkcje zaawansowane poniżej).
 • (Zignoruj inne przyciski w górnej części tego okna, które również zostały wyjaśnione w sekcji Funkcje zaawansowane poniżej).

Podsumowanie skanowania

Po zeskanowaniu kilku stron szybko wpadniesz w rutynę. Procedurę można podsumować następująco:

 • Umieść stronę w skanerze
 • Kliknij przycisk skanera lub wybierz  File > Scan Pages (Plik > Skanuj strony)
 • Wybierz rozdzielczość i czy chcesz skanować w czerni i bieli czy w odcieniach szarości.
 • Kliknij Scan (Skanuj)
 • Jeśli jest to pierwsza strona, wprowadź nazwę strony (lub pozostaw nazwę domyślną) 
 • Przejdź do następnej strony.

Katalog zeskanowanych stron

Ważne jest, aby zrozumieć, że za każdym razem, gdy skanujesz stronę, PhotoScore Lite dodaje ją do pojedynczej listy lub „katalogu” zeskanowanych stron do późniejszego odczytu. Nie ma potrzeby zapisywania zeskanowanych stron lub katalogu – są one automatycznie przechowywane na dysku twardym.

Oznacza to, że za każdym razem, gdy rozpoczynasz korzystanie z PhotoScore, program nadal pamięta wszystkie zeskanowane wcześniej strony. (Możesz usunąć strony, których już nie potrzebujesz).

Więcej o katalogu powiemy później.

Wskazówki dotyczące skanowania

 • Jeśli chcesz odczytać stronę z nutami mniejszą niż rozmiar skanera, powinieneś upewnić się, że skanowana jest tylko ta część.
  Większość interfejsów skanerów umożliwia skanowanie części strony, zwykle poprzez kliknięcie przycisku podglądu w celu utworzenia miniatury obrazu, który może wydawać się nieco „blokowy”. Następnie można dostosować wymagany obszar, przeciągając od krawędzi miniatury. Następnie kliknij przycisk Skanuj, aby zeskanować wybrany obszar w wysokiej rozdzielczości. Po każdym kliknięciu przycisku Scan (Skanuj) skanowany będzie tylko wybrany obszar, aż do jego zmiany.
 • Upewnij się, że wszystkie nuty na skanowanej stronie znajdują się na szybie skanera. Nie ma znaczenia, czy oryginał jest większy niż Letter/A4, o ile same nuty zmieszczą się w formacie Letter/A4.
 • W przypadku skanowania strony o rozmiarze mniejszym niż Letter/A4 nie ma znaczenia, gdzie na szybie zostanie umieszczony oryginał. Pomocne jest jednak umieszczenie krawędzi strony równo z krawędzią szyby, aby upewnić się, że jest ona prosta.
 • Jeśli skanujesz małą książkę z nutami, możesz być w stanie zmieścić na szybie skanera rozkładówkę dwustronicową (dwie strony obok siebie), ale nie próbuj tego – PhotoScore Lite odczytuje tylko jedną stronę na raz. Każdą stronę należy skanować osobno.
 • Dla uproszczenia, zalecamy zeskanowanie wszystkich stron w nuty przed ich odczytaniem. Możesz zeskanować stronę, następnie ją przeczytać, zeskanować kolejną i tak dalej (patrz Funkcje zaawansowane poniżej), ale nie sugerujemy, abyś próbował czegoś takiego, dopóki nie będziesz biegły w PhotoScore Lite.

Odczytywanie stron

Jak wspomniano wcześniej, samo skanowanie strony po prostu przedstawia komputerowi siatkę milionów czarno-białych kropek, które, jeśli chodzi o to, mogą być wszystkim, od tekstu po fotografię. „Czytanie” nuty to sprytny kawałek, w którym PhotoScore Lite sprawdza na podstawie skanu, gdzie i jakie są nuty i inne oznaczenia na stronie.

Panel Pages (strony)

Po lewej stronie okna PhotoScore Lite powinieneś zobaczyć panel stron, jak pokazano tutaj. Jeśli go nie widzisz, wybierz View > Toggle Pages Pane (Widok > Przełącz panel stron).

Strony, które nie zostały jeszcze przeczytane, pojawiają się w górnej połowie panelu stron, pod nagłówkiem Pending Pages (Strony oczekujące). Zauważ, że PhotoScore Lite pokazuje miniaturę zeskanowanej strony, gdy najedziesz kursorem myszy na jej nazwę.

Gdy chcesz przeczytać zeskanowaną stronę, kliknij małe pole wyboru po prawej stronie, które po najechaniu na nie kursorem myszy rozszerza się do napisu Read (Czytaj). PhotoScore Lite zacznie pracować, a niebieski pasek za nazwą strony zmieni kolor na zielony, gdy PhotoScore odczyta stronę.

W razie przypadkowego zeskanowania stron w niewłaściwej kolejności, można skorygować kolejność na liście stron oczekujących, klikając i przeciągając strony do właściwej kolejności.

Jeśli jednak właśnie zeskanowałeś kilka stron lub otworzyłeś plik PDF, Twoje strony prawdopodobnie zostały już odczytane przez PhotoScore Lite, a więc znajdą się w dolnej połowie panelu stron, pod nagłówkiem Read Pages. Strony są automatycznie grupowane w utwory; możesz wyświetlać i ukrywać poszczególne strony w każdym wyniku, klikając przycisk + lub po lewej stronie. Aby wyświetlić stronę w celu jej edycji, kliknij jej nazwę w sekcji Read Pages.

Co czyta PhotoScore Lite

PhotoScore Lite odczytuje następujące nuty:

 • nuty, akordy (w tym kierunek laski, belki i chorągiewki) i pauzy
 • bemole, krzyżyki i kasowniki
 • klucze wiolinowe i basowe, oznaczenia tonacji i metrum
 • pięciolinie (normalne i małe), standardowe kreski taktowe, 6-liniowe tabulatury gitarowe
 • format strony, w tym rozmiar strony, rozmiar pięciolinii, marginesy i miejsca zakończenia systemów.

PhotoScore Ultimate, dostępny osobno, odczytuje również tekst (w tym teksty piosenek, dynamikę, nazwy instrumentów, palcowanie itp.), szerszą gamę kluczy i akcydencji, podziały nieregularne, diagramy akordów gitarowych i różne inne oznaczenia, takie jak coda, segno, ornamenty, oznaczenia pedałów i powtórzenia. PhotoScore Ultimate potrafi nawet odczytać nuty napisane odręcznie! Tutaj możesz kupić wersję PhotoScore Ultimate z polskim podręcznikiem

Wskazówki dotyczące czytania

 • Jeśli z jakiegoś powodu chcesz przerwać odczytywanie strony naciśnij klawisz Esc lub Command. lub kliknij przycisk Cancel (Anuluj) w oknie postępu. PhotoScore Lite pokaże część strony, która została już odczytana. Przed ponownym zeskanowaniem lub odczytaniem strony należy usunąć tę stronę, wybierając Edit > Delete (Edytuj > Usuń stronę).
 • Jeśli komputer wyświetla komunikat ostrzegawczy podczas odczytywania strony lub jeśli odczytywanie strony trwa bardzo długo, zobacz Możliwe problemy poniżej.
 • Jeśli chcesz, możesz poprosić PhotoScore Lite o odczytanie tylko jednego skanu lub wybranych skanów zamiast całego utworu; zobacz Funkcje zaawansowane poniżej.

3. Edycja

Gdy PhotoScore Lite zakończy odczytywanie nut, jego interpretacja pierwszej strony pojawi się w oknie zwanym oknem wyjściowym. Tutaj można edytować błędy popełnione przez PhotoScore Lite.

Zauważ, że panel stron nie pojawia się na powyższym obrazku: aby dać sobie więcej miejsca na edycję nuty, warto ukryć go na czas edycji, wybierając opcję View > Toggle Pages Pane (skrót Control+E lub Command+E).

Górna część okna (z kolorowym tłem) pokazuje oryginalną stronę. Okno widoku pełnych szczegółów w prawym górnym rogu pokazuje powiększoną część oryginalnej strony, w zależności od miejsca wskazanego myszą.

Duża dolna część okna (z jasnoszarym tłem) pokazuje interpretację pierwszego skanu przez PhotoScore Lite – czyli to, co według PhotoScore Lite zawiera pierwsza strona oryginału. Stąd ta część okna jest miejscem, w którym PhotoScore Lite może popełniać błędy.

W lewym górnym rogu okna znajduje się napis (np.) Strona 1 z 2, a klikając strzałki można poruszać się po wszystkich stronach, które zostały odczytane (wynik wyjściowy). Sensowne jest edytowanie całej pierwszej strony, a następnie przejście do drugiej strony i tak dalej, aż cały utwór zostanie wyedytowany.

W prawym dolnym rogu okna znajduje się klawiatura, podobna w działaniu do klawiatury Sibeliusa. Jej położenie można zmienić, klikając pasek tytułu i przeciągając go.

W górnej części okna znajduje się menu Create (Utwórz), które jest również podobne do menu Create, które można wyświetlić w Sibeliusie, klikając prawym przyciskiem myszy partyturę bez zaznaczenia, chociaż funkcje nieodpowiednie dla PhotoScore Lite zostały pominięte.

Co poprawić

Minimalnym poziomem korekty zalecanym przed wysłaniem partytury wyjściowej do Sibeliusa jest poprawienie oznaczeń tonacji i metrum. Inne błędy, takie jak wysokość dźwięku, mogą być poprawione w Sibeliusie, ale poprawianie oznaczeń tonacji i metrum jest znacznie łatwiejsze w PhotoScore Lite, więc zalecamy to zrobić.

W szczególności, jeśli skanowana partytura jest partyturą transponującą, konieczne będzie poprawienie oznaczeń tonacji transponowanych instrumentów – aby usunąć pojedyncze tzn. tonacji, wybierz je i wciśnij Control+Delete lub Command+Delete. Następnie dodaj właściwą tonację do tej samej pięciolinii: wybierz Create > Key Signature (skrót K), i Control-kliknięcie lub Command-kliknięcie, a następnie wybierz pięciolinie, której chcesz zmienić tonację.

Aby poprawić błędy rytmiczne, dodaj odpowiednie metrum, jeśli jeszcze go nie ma: wybierz Create > Time Signature (skrót T) I kliknij pięciolinię, Której chcesz zmienić metrum. Gdy PhotoScore Lite pozna właściwe metrum, wszelkie nieścisłości rytmiczne będą wskazywane przez małe czerwone nuty nad kreskami taktowymi, pokazujące liczbę brakujących lub dodatkowych taktów. Gdy poprawisz błędy, czerwone notatki znikną, a gdy partytura będzie wolna od czerwonych nut, możesz wysłać ją do Sibeliusa.

Gdy będziesz już bardziej biegły w PhotoScore Lite, możesz całkowicie poprawić nuty w PhotoScore Lite przed wysłaniem ich do Sibeliusa. Zaletą tego rozwiązania jest to, że można wykryć błędy, patrząc na zeskanowany oryginał na ekranie, zamiast odwoływać się do niego na papierze.

Sprawdzanie błędów

Sprawdź błędy, porównując dolną część okna z oryginalnym skanem u góry. Górna i dolna część przesuwają się, aby pokazać obszar strony, na który wskazuje mysz.

Unikaj pokusy porównywania strony wyjściowej z oryginalnymi nutami na papierze – prawie zawsze szybsze jest porównanie ze skanem na ekranie.

W prawym górnym rogu okna wyjściowego znajduje się okno widoku szczegółów, które pokazuje w zbliżeniu część oryginału, nad którą znajduje się wskaźnik. Kliknięcie tego okna z wciśniętym klawiszem Control lub Command powoduje powiększenie lub pomniejszenie widoku. Okno to można zmienić, klikając jego pasek tytułu i przeciągając.

Odtwarzanie MIDI

Innym sposobem sprawdzenia błędów jest odtworzenie danych wyjściowych. Aby skorzystać z tej funkcji, do komputera musi być podłączone urządzenie MIDI (jeśli masz więcej niż jedno podłączone, zostanie użyte domyślne).

Aby odtworzyć całą stronę od początku, upewnij się, że nic nie jest zaznaczone, klikając obszar strony bez notacji. Następnie wybierz opcję Play > Play/Stop (skrót klawiszowy spacja) lub kliknij przycisk Play (Odtwórz) na pasku narzędzi. Wykonaj te same czynności, aby zatrzymać odtwarzanie. Aby odtwarzać od określonego punktu na stronie, zaznacz obiekt na każdej z pięciolinii, od której chcesz rozpocząć odtwarzanie. Odtwarzanie rozpocznie się od początku taktu z najwcześniej zaznaczonym obiektem.

Domyślnie wszystkie pięciolinie będą odtwarzane z dźwiękiem fortepianu, ale można to zmienić: kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub prawym przyciskiem myszy (Mac) nazwy na początku pierwszego systemu (np. Staff 1), wybierz Instrumenty z menu kontekstowego, a następnie kliknij Rename (Zmień nazwę). Zobaczysz okno dialogowe, które wygląda trochę jak okno dialogowe Create > Instruments w Sibeliusie, z którego możesz wybrać właściwą nazwę (a zatem dźwięk) używaną przez daną pięciolinie.

Podczas odtwarzania nut aktualnie odtwarzane takty będą podświetlone na szaro.

4. Wysyłanie do Sibeliusa

Po zakończeniu edycji wszystkich stron partytury należy wysłać je do programu Sibelius. Wybierz File > Send to > Sibelius (Plik > Wyślij do > Sibelius) (skrót Control+D lub Command+D) lub po prostu kliknij małą ikonę obok przycisku Save w górnej części okna wyjściowego.

 • This is a transposing score: włącz tę opcję, jeśli partytura zawiera instrumenty transponujące, a po kliknięciu przycisku OK zostanie wyświetlony monit o wybranie właściwych instrumentów.
 • Use default instruments: otwiera plik bez próby ustalenia, które instrumenty są używane w partyturze
 • Choose instruments: pozwala użytkownikowi wybrać instrument dla każdej pięciolinii w partyturze z okna dialogowego podobnego do zwykłego okna dialogowego Instrumenty; wybierz pięciolinię w zeskanowanych nutach, którą chcesz zastąpić instrumentem Sibelius, a następnie kliknij Add w normalny sposób. Jeśli dodasz instrument, który normalnie używa dwóch pięciolinii (np. fortepian), „zużyje” on dwie pięciolinie z listy po lewej stronie okna dialogowego.
 • Let Sibelius choose instruments: po włączeniu tej opcji Sibelius spróbuje ustalić, które instrumenty są używane w partyturze; robi to, sprawdzając nazwy pięciolinii ustawione w PhotoScore – jeśli nazwa pięciolinii nie pasuje do instrumentu znanego Sibeliusowi, otwiera plik z domyślnym dźwiękiem fortepianu
 • Use scanned page dimensions: ta opcja nakazuje programowi Sibelius sformatowanie partytury zgodnie z rozmiarem strony sugerowanym przez PhotoScore. Domyślnie zostanie użyty rozmiar strony wybranego papieru manuskryptu używanego do importowania, ale można to włączyć, jeśli chcesz.
 • Po otwarciu nut w programie Sibelius można z nią zrobić wszystko, co tylko zechcesz, podobnie jak w przypadku jej samodzielnego wprowadzenia – ale zobacz Instrumenty zapisane na wielu pięcioliniach poniżej, aby uzyskać pewne wyjaśnienia.

Usuwanie błędów rytmicznych

Jeśli wyślesz partyturę z PhotoScore Lite do Sibeliusa, która ma takty, które nie „sumują się”, Sibelius wydłuży takty, które są zbyt krótkie i skróci takty, które są zbyt długie. W tym celu Sibelius porównuje długość taktów z dominującym oznaczeniem metrum. Jeśli takt jest zbyt krótkie, Sibelius po prostu wstawia pauzy na końcu. Jeśli takt jest zbyt długie, Sibelius skraca go, pomijając jedną lub więcej nut/pauz na końcu taktu. Chociaż Sibelius dostosowuje długość taktów w ten sposób, zdecydowanie zaleca się poprawienie błędnych rytmów w PhotoScore Lite w pierwszej kolejności, zamiast próbować je naprawić w Sibeliusie później, ponieważ zaoszczędzi to dodatkowej pracy.

Format

Sibelius używa Make Into System i Make Into Page, aby zapewnić, że format nut jest taki sam jak oryginał. Jeśli jednak nuty wydają się niewygodnie blisko siebie lub daleko od siebie w utworze końcowym, spróbuj zmienić rozmiar pięciolinii w Layout > Document Setup > Document Setup (skrót Control+D lub Command+D). Alternatywnie, jeśli format nut nie musi być zgodny z oryginałem, zaznacz całą partyturę (Control+A lub Command+A) i odblokuj format (Control+Shift+U lub Command+Shift+U).

Instrumenty zapisywane na wielu pięcioliniach

W przypadku instrumentów, które domyślnie używają dwóch pięciolinii, takich jak fortepian, może okazać się, że nie jest możliwe użycie wiązania między pięcioliniami w zeskanowanych nutach. Dzieje się tak, ponieważ PhotoScore Lite traktuje wszystkie pięciolinie jako oddzielne instrumenty, co oznacza, że domyślnie instrumenty wielopięcioliniowe, takie jak instrumenty klawiszowe, będą wysyłane do Sibeliusa jako dwie oddzielnie nazwane pięciolinie bez nawiasu klamrowego.

Po wysłaniu pliku PhotoScore do programu Sibelius można użyć okna dialogowego Open PhotoScore File (Otwórz plik PhotoScore), aby powiedzieć programowi Sibelius, że, powiedzmy, pięciolinie 1 i 2 są w rzeczywistości pięcioliniami prawej i lewej ręki fortepianu – wybierz instrumenty samodzielnie lub kliknij opcję Let Sibelius choose instruments (Pozwól programowi Sibelius wybrać instrumenty).

W przypadku instrumentów zapisanych na wielu pięcioliniach, takich jak flety 1+2, jeśli chcesz, aby każdy z nich miał osobną klamrę i dodatkowo zapisane z jedną nazwą, możesz albo zaimportować każdą ze pięciolinii jako flet, a następnie zmienić nazwę i dodać nawias klamrowy w Sibeliusie, albo zaimportować obie pięciolinie jako fortepian, a następnie zmienić nazwę i dźwięk (6.3 Mikser).

Jeśli oryginał zawiera instrumenty, które mają różną liczbę pięciolinii na różnych systemach – np. smyczki, które są czasami podzielone (divisi)- zobacz Funkcje zaawansowane poniżej.

Kończenie pracy

Po zakończeniu skanowania partytury i wysłaniu jej do programu Sibelius oraz po uzyskaniu satysfakcjonującego wyniku, należy zamknąć partyturę w programie PhotoScore Lite przed rozpoczęciem skanowania nowej partytury. Aby to zrobić, po prostu wybierz File > Close Score (Plik > Zamknij partyturę); jeśli partytura zawiera niezapisane zmiany, zostaniesz poproszony o ich zapisanie.

Usuwanie niechcianych skanów

PhotoScore Lite automatycznie zapisuje każdą zeskanowaną stronę jako zeskanowany obraz. Zajmuje to niemałą ilość miejsca na dysku twardym, więc należy regularnie usuwać skany, które zostały odczytane. Nie trzeba jednak usuwać skanów przed zeskanowaniem kolejnego nuty.

Aby usunąć niechciane skany:

 • Jeśli okienko stron – Pages nie jest aktualnie wyświetlane, wybierz polecenie iew > Toggle Pages Pane (skrót klawiszowy Control+E lub Command+E).
 • Kliknij nazwę strony, którą chcesz usunąć; możesz wybrać więcej niż jedną stronę jednocześnie, przytrzymując Shift i klikając w innym miejscu na liście. Gdy strona jest zaznaczona, po prawej stronie jej nazwy pojawia się słowo Remove (Usuń): kliknij Remove, aby usunąć strony.
 • PhotoScore wyświetli ostrzeżenie o zamiarze usunięcia tych stron: kliknij Yes (Tak), aby potwierdzić ich usunięcie.

Możliwe problemy

Skanowanie trwa długo

Jeśli nie ma żadnych oznak skanowania – tj. jeśli po kliknięciu przycisku Scan (Skanuj) lub Preview (Podgląd) skaner milczy, a żadne kontrolki nie poruszają się ani nie migają – komunikacja między komputerem a skanerem została prawdopodobnie przerwana. Sprawdź, czy skaner jest włączony i czy kabel między nim a komputerem jest dobrze podłączony na obu końcach. Jeśli to nie pomoże, spróbuj ponownie zainstalować oprogramowanie sterownika skanera TWAIN. Należy pamiętać, że niektóre skanery muszą być włączone przed włączeniem komputera, w przeciwnym razie nie zostaną wykryte.

Nie wszystkie pięciolinie/systemy są wykrywane

Jeśli po zeskanowaniu strony okaże się, że nie wszystkie pięciolinie są podświetlone na niebiesko lub pięciolinie nie są prawidłowo połączone w systemy grubą czerwoną pionową linią, może to być spowodowane:

 • Oryginał ma 13 lub więcej pięciolinii na stronie: tylko PhotoScore Ultimate może skanować partytury z więcej niż 12 pięcioliniami.
 • Oryginał nie leżał płasko na szybie skanera: zawsze zamykaj pokrywę podczas skanowania, chyba że skanujesz grubą książkę. Pomocne może być również delikatne dociśnięcie pokrywy skanera podczas skanowania.g.
 • Strona została zeskanowana w zbyt niskiej rozdzielczości (tj. pięciolinie są mniejsze niż myślisz): sprawdź rozmiar pięciolinii, zmień odpowiednio ustawienia skanera i zeskanuj ponownie.
 • Próbowano zeskanować rozkładówkę dwustronicową: PhotoScore Lite nie może odczytać obu stron rozkładówki dwustronicowej (np. z miniaturowej partytury) jednocześnie. Ponownie zeskanuj każdą ze stron osobno. Upewnij się, że nuty na sąsiedniej stronie są całkowicie odsunięte od szyby lub nie są skanowane – jeśli jakakolwiek ich część przeszkadza w skanowaniu, PhotoScore Lite nie odczyta ich poprawnie.
 • Pięciolinie nie są wystarczająco wyraźne w oryginale, aby je wykryć: w takim przypadku można powiedzieć Ph toScore Lite, gdzie na stronie znajdują się brakujące pięciolinie – patrz Funkcje zaawansowane poniżej.

Czytanie zajmuje dużo czasu

Jeśli strona została zeskanowana bez ułożenia jej płasko na szybie lub z otwartą pokrywą: wokół strony pojawi się czarna ramka, która może rozciągać się i zacierać niektóre nuty. Może to spowodować, że PhotoScore Lite będzie potrzebował bardzo dużo czasu, aby odczytać stronę. Jeśli tak się stanie, przerwij czytanie (patrz poniżej), a następnie ponownie zeskanuj stronę.* Jeśli nie wszystkie pięciolinie zostały wykryte po zeskanowaniu (tj. niektóre nie zostały podświetlone na niebiesko): może to spowolnić czytanie, patrz Nie wszystkie pięciolinie/systemy zostały wykryte powyżej.

Nuty są odczytywane niedokładnie

Jeśli nuty wydają się być odczytywane bardzo niedokładnie, może to być spowodowane:

 • oryginał jest niskiej jakości, np. fotokopia lub stare wydanie;
 • oryginał jest napisany odręcznie (lub używa czcionki nuty, która wygląda na napisaną odręcznie): PhotoScore Lite nie jest przeznaczony do odczytywania nut pisanych odręcznie;
 • nuty wykorzystują więcej niż dwa głosy;
 • nuty zostały zeskanowane w czerni i bieli i nie były wystarczająco proste: zaleca się skanowanie w odcieniach szarości;
 • nuty nie były wystarczająco proste podczas skanowania, a opcja Make scans level nie została wybrana w preferencjach (patrz Funkcje zaawansowane poniżej);
 • nuty użyte w oryginale mają niestandardowy kształt lub rozmiar

Funkcje zaawansowane

PhotoScore Lite posiada wiele funkcji i opcji dla bardziej zaawansowanych użytkowników.
Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z całą sekcją przed rozpoczęciem intensywnego skanowania, takiego jak partytury orkiestrowe / zespołowe lub partytury z wieloma stronami.

Regulacja wykrytych pięciolinii/systemów

Podczas skanowania strony PhotoScore Lite podświetla wykryte pięciolinie na niebiesko i łączy je w systemy za pomocą pionowych czerwonych linii.

Jednakże, jeśli oryginał jest słabej jakości, PhotoScore Lite może nie wykryć niektórych pięciolinii/systemów i powinieneś poinformować PhotoScore Lite, gdzie one się znajdują.

Najprostszą metodą jest wybranie najbliższej niebieskiej pięciolinii (poprzez kliknięcie na niej) i skopiowanie jej poprzez kliknięcie z wciśniętym klawiszem Alt lub Option na środkowej linii brakującej pięciolinii (pozycja pozioma nie ma znaczenia).

Możesz utworzyć niebieską pięciolinie od podstaw, klikając i przeciągając ją lewym przyciskiem myszy.

Po utworzeniu pięciolinii upewnij się, że jest ona połączona z innymi w tym samym systemie (patrz poniżej).

PhotoScore Lite automatycznie „przypnie” pięciolinię na miejsce, dostosowując jej położenie i rozmiar, jeśli znajdzie odpowiednią pod spodem. Jeśli nie uda mu się prawidłowo ustawić/zwiększyć pięciolinii, przeskaluj obraz do pełnego rozmiaru (klikając przycisk u góry oznaczony 100) i dostosuj go za pomocą niebieskich „uchwytów”.

 • Za pomocą lewego przycisku myszy można przeciągać dowolną niebieską pięciolinie w górę i w dół. Spowoduje to również automatyczne przypięcie pięciolinii.
 • Możesz przeciągać końce niebieskich pięciolinii, a nawet ustawiać je pod kątem.
 • Możesz zmienić rozmiar dowolnej niebieskiej pięciolinii – pociągnij „uchwyty” na środku pięciolinii w górę lub w dół. PhotoScore Lite może odczytywać strony, które mają różne rozmiary pięciolinii, a każda niebieska pięciolinia może mieć inny rozmiar. Górny okrągły uchwyt pozwala na zmianę krzywizny pięciolinii. Jest to przydatne podczas skanowania stron z grubych książek, gdzie nie można zapobiec zakrzywieniu strony na krawędziach.
 • Jeśli jakakolwiek zeskanowana pięciolinia zostanie pozostawiona bez niebieskiej nut na wierzchu, to zeskanowana pięciolinia i wszelkie znajdujące się na niej nuty zostaną zignorowane podczas odczytu strony. Może to spowolnić czytanie, ale poza tym jest nieszkodliwe.
 • Aby połączyć dwie sąsiadujące ze sobą pięciolinie w ten sam system, kliknij jedną pięciolinie, aby zmieniła kolor na czerwony, a następnie kliknij z Alt lub Option drugą. Zostaną one połączone w pobliżu lewego końca grubą pionową (lub prawie pionową) czerwoną linią.
 • Aby rozdzielić dwie połączone pięciolinie na dwa oddzielne systemy, wykonaj dokładnie te same czynności, co w przypadku łączenia dwóch pięciolinii.
 • PhotoScore Lite automatycznie odgaduje, czy pięciolinie powinny być połączone, czy nie, gdy tworzysz nowe lub przenosisz istniejące.
 • Jeśli zepsułeś niebieskie pięciolinie i chcesz zacząć od nowa, kliknij dwukrotnie Control lub Com-mand dwukrotnie skan, a PhotoScore Lite zresetuje niebieskie pięciolinie do ich pierwotnych pozycji.
 • Po zakończeniu edycji pięciolinii/systemów należy dokładnie sprawdzić, czy wszystkie są prawidłowo połączone w systemy, ponieważ nie można tego zmienić po wczytaniu strony.

Opcje okna skanowania

Jeśli zdecydowałeś się na użycie interfejsu skanowania PhotoScore w File > Scanner Setup, w oknie skanowania dostępne są różne dodatkowe opcje i przyciski:

 • Przycisk Read this page odczytuje tylko ten skan. Kliknięcie strzałki na przycisku otwiera menu, które pozwala wybrać, w którym miejscu utworu wyjściowego ma zostać wstawiona ta strona po jej odczytaniu.
 • Scale powoduje wyświetlenie okna dialogowego umożliwiającego powiększanie i pomniejszanie skanu. Przycisk po prawej stronie Scale (Skala) powiększa obraz, aby dopasować go do głównego okna; 50 powiększa do 50%; 100 powiększa do 100%.
 • Upside down szybko obraca obraz o 180 stopni, na wypadek gdyby został zeskanowany niewłaściwą stroną do góry.
 • Re-scan ponownie skanuje stronę.
 • On side szybko obraca obraz o 90 stopni, na wypadek gdyby został zeskanowany z boku.

Pominięte pięciolinie

W partyturach na wiele instrumentów, szczególnie orkiestrowych, nieużywane pięciolinie są często pomijane.

Jeśli zastąpisz domyślne nazwy instrumentów (np. „Staff 1”) na początku właściwymi nazwami, to w kolejnych systemach PhotoScore Lite będzie przypisywać instrumenty do pięciolinii w kolejności od góry do dołu. W związku z tym, jeśli oryginalna strona pomija instrument z jednego systemu, wówczas w oknie wyjściowym niektóre z pięciolinii będą miały nieprawidłowe nazwy. Aby poprawić nazwę w takiej sytuacji, kliknij prawym przyciskiem myszy lub z wciśniętym klawiszem Control nad istniejącą nazwą instrumentu na danej pięciolinii i wybierz właściwy instrument z listy bieżących instrumentów.

W każdym systemie, w którym pominięto pięciolinie, prawdopodobnie będziesz musiał poprawić kilka nazw instrumentów w ten sposób. Należy to robić ostrożnie, w przeciwnym razie może dojść do nieporozumień.

Instrumenty zapisywane na wielu pięcioliniach

W przypadku instrumentów wielopięcioliniowych, takich jak instrumenty klawiszowe oraz instrumenty dęte i smyczkowe, PhotoScore Lite traktuje każdą pięciolinię jako oddzielnie nazwany instrument.

Jeśli liczba pięciolinii dla takiego instrumentu różni się w oryginale, np. gdy smyczki są divisi, to aby uniknąć pomyłek między pięcioliniami, najlepiej nadać im nieco inne nazwy, np. altówka a i altówka b. Nazwy można zmienić z powrotem po wysłaniu partytury do Sibeliusa.

Jeśli którakolwiek z pięciolinii instrumentu jest pominięta, postępuj zgodnie z sekcją Pominięte pięciolinie (powyżej).

Jeśli liczba pięciolinii dla instrumentu wzrasta (np. z 1 do 2) w trakcie partytury, a druga pięciolinia nie pojawiła się wcześniej, należy ją traktować zgodnie z Instrumentami / pięcioliniami wprowadzonymi po rozpoczęciu (poniżej).

Instrumenty/pięciolinie wprowadzone po rozpoczęciu utworu

Niektóre partytury zawierają instrumenty lub pięciolinie, które nie są wyświetlane w pierwszym systemie.

W takim przypadku w systemie, w którym instrument/pięciolinia jest wprowadzane po raz pierwszy, należy wykonać następujące czynności:

 • Najpierw popraw nazwy każdej z pozostałych pięciolinii: Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows lub Mac) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac) każdą nazwę i wybierz poprawną nazwę z listy bieżących instrumentów
 • Następnie podaj PhotoScore Lite nazwę nowo wprowadzonego instrumentu/pięciolinii
 • Wskaż wypełnioną nazwę (może to być np. Staff 5 lub nazwa pominiętego instrumentu). Kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac), kliknij New (Nowy) i wybierz nazwę z wyświetlonej listy instrumentów. Jeśli chcesz nadać niestandardową nazwę, możesz edytować nazwę na dole.
 • Należy to robić ostrożnie – w przeciwnym razie może dojść do wielu pomyłek.

Małe pięciolinie

W oknie wyjściowym małe pięciolinie są wyświetlane w pełnym rozmiarze, aby były czytelne, ale są oznaczone następującym symbolem na końcu pięciolinii:

Inne preferencje

Okno dialogowe File > Preferences zawiera różne inne opcje.

Na stronie Scanning:

 • Automatic scanning i Scan more quickly są dostępne tylko w PhotoScore Ultimate
 • *  PhotoScore: po wybraniu tej opcji PhotoScore używa własnego prostego interfejsu skanowania TWAIN (domyślny skaner): po wybraniu tej opcji, standardowy interfejs TWAIN (który działa ze wszystkimi programami do skanowania) będzie używany po wybraniu opcji File > Scan pages
 • Select TWAIN scanner pozwala wybrać urządzenie skanujące, z którego ma korzystać PhotoScore
 • Make scans level: Po włączeniu tej opcji PhotoScore Lite sprawdzi, jak obrócony jest ascan, a następnie obróci go tak, aby pięciolinie były równe. Zaleca się wybranie tej opcji po lewej stronie.
 • Read pages after scanning/opening jest dostępna tylko w PhotoScore Ultimate.

Strona Reading

Na stronie Reading większość opcji jest wyłączona (ponieważ są one dostępne tylko w PhotoScore Ultimate). Jedyną opcją, którą można włączyć lub wyłączyć, jest Ties, Slurs and Hairpins, która jest częściowo włączona, ponieważ PhotoScore Lite może odczytywać tylko ligatury.

Strona Editing

 • Automatic page margins: tworzy odpowiednie marginesy na każdej stronie
 • Attach scanned staff panel to current staff: w oknie wyjściowym, powoduje umieszczenie oryginalnego skanu tuż nad podświetlonym elementem zamiast na górze okna. Oznacza to, że musisz mniej poruszać oczami podczas porównywania danych wyjściowych z oryginałem, ale efekt może być mylący.
 • Drag paper by: pozwala wybrać, czy papier ma być przeciągany przez kliknięcie i przeciągnięcie, czy przez przytrzymanie klawisza Shift i przeciągnięcie (podobnie jak w przypadku opcji na stronie Mysz w oknie dialogowym File > Preferences programu Sibelius).

Strona Advanced

 • MIDI playback device pozwala wybrać, które z urządzeń odtwarzających komputera PhotoScore powinno być używane do odtwarzania.
 • System playback properties uruchamia okno dialogowe właściwości dźwięku i urządzenia audio systemu operacyjnego, umożliwiając wybór urządzenia odtwarzającego i nagrywającego dla dźwięku oraz preferowanego urządzenia odtwarzającego dla MIDI.
 • Display splash screen at start-up: pozwala wyłączyć ekran powitalny PhotoScore Lite podczas uruchamiania programu
 • Auto-save to backup file every minutes: automatycznie tworzy kopię zapasową utworu w określonych odstępach czasu.

Jeśli zmienisz którąkolwiek z tych opcji, pozostaną one jako nowe ustawienia domyślne przy każdym użyciu PhotoScore, dopóki nie zmienisz ich ponownie.


Jeśli potrzebujesz zaawansowanej wersji PhotoScore Ultimate do partytur i bardziej złożonych utworów, bez wielu ograniczeń wersji LITE, zapraszamy do zakupu programu w naszym sklepie www.audiofactory.pl. Przy zamówieniu programu u nas otrzymasz również polski podręcznik użytkownika.

Podręcznik można również kupić osobno, klikając tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *