ABC programu Sibelius – 1.12 AudioScore Lite

AudioScore Lite firmy Neuratron to program do transkrypcji przeznaczony do współpracy z programem Sibelius. Za jego pomocą można wprowadzać nuty do Sibeliusa grając na monofonicznym instrumencie akustycznym (takim jak flet, klarnet lub trąbka) lub śpiewając do mikrofonu – można też zaimportować istniejący plik audio w formacie .wav lub .aiff. AudioScore odsłuchuje wykonanie, transkrybuje nuty i umożliwia ich edycję przed wysłaniem do programu Sibelius w celu dalszej edycji. AudioScore Lite umożliwia transkrypcję do 4 instrumentów jednocześnie przez maksymalnie 6 minut. Szesnastki to najkrótszy czas trwania nut, jaki można transkrybować.

Pełną wersję AudioScore Ultimate można kupić w naszym sklepie www.audiofactory.pl
Jeśli chcesz kupić program Sibelius lub uaktualnienie z darmowym polskim podręcznikiem ( w PDF), kliknij tutaj.

Pomoc ekranowa

Oprócz tego tematu, AudioScore Lite ma własną pomoc ekranową: aby uzyskać do niej dostęp, wybierz Help > Neuratron AudioScore Help z menu AudioScore Lite.

AudioScore First

AudioScore First to podstawowa wersja AudioScore, która jest dostarczana z Sibelius First. AudioScore First może transkrybować do 2 instrumentów jednocześnie przez maksymalnie 1 minutę. Ósemki są najkrótszymi nutami, jakie można transkrybować.

AudioScore Ultimate

Zaawansowana wersja AudioScore, zwana AudioScore Ultimate, jest dostępna do kupienia osobno. AudioScore Ultimate może transkrybować do 32 instrumentów jednocześnie przez maksymalnie 6 minut. Szesnaste nuty to najkrótszy czas trwania transkrypcji. Może również importować pliki audio MP3 i obsługuje bardziej zaawansowaną edycję nut.

AudioScore Ultimate można kupić w naszym sklepie www.audiofactory.pl

Odpowiednie mikrofony

AudioScore Lite działa z każdym mikrofonem podłączonym do komputera przez port USB, wejście mikrofonowe lub wejście liniowe. Jednak tanie mikrofony – które zazwyczaj wytwarzają duże ilości szumów tła – mogą nie dawać najlepszych rezultatów. Jednym ze wskazań, że mikrofon może nie być wystarczającej jakości, jest to, że miernik poziomu AudioScore Lite podczas nagrywania pokazuje wysoki poziom, nawet gdy nie grasz ani nie śpiewasz.

AudioScore Lite będzie próbował rozpoznać wykonanie niezależnie od tego, ale wynik będzie mniej dokładny, szczególnie przy skrajnych wysokościach dźwięku. Granie lub śpiewanie głośniej lub bliżej mikrofonu (uważając, aby go nie dotykać ani na niego nie dmuchać) może pomóc, ale jeśli chcesz z powodzeniem korzystać z Audio- Score, dobrej jakości mikrofon poprawi jakość uzyskiwanych wyników.

Odpowiednie wykonanie

Aby uzyskać najlepsze wyniki, staraj się grać tak wyraźnie i czysto, jak to możliwe, w stałym tempie; na przykład, jeśli grasz na skrzypcach, poruszaj palcami między strunami tak cicho, jak to możliwe i unikaj stukania w korpus instrumentu smyczkiem lub palcami. Staraj się występować w cichym otoczeniu z jak najmniejszym hałasem w tle (w tym zakłóceniami elektrycznymi, które często słychać jako niski „szum”, jeśli okablowanie jest słabo ekranowane).

Prawa autorskie do nut

Należy pamiętać, że nagrywanie cudzych nut bez pozwolenia może stanowić naruszenie praw autorskich. Naruszenie praw autorskich jest zabronione przez umowę licencyjną Sibelius.

Uruchamianie AudioScore Lite

Uruchom AudioScore Lite za pomocą ikony w menu Start (Windows) lub w folderze Aplikacje (Mac).

W AudioScore Lite wybierz File > Select Devices, aby sprawdzić, czy wybrane są odpowiednie urządzenia wejściowe audio i wyjściowe MIDI. Musisz upewnić się, że wybrałeś urządzenie wejściowe, które odpowiada wejściu, do którego podłączony jest mikrofon; jeśli mikrofon nie jest podłączony przez USB, może nazywać się jakoś tajemniczo.

Trzy etapy

Istnieją trzy etapy korzystania z AudioScore Lite:

 • Tworzenie ścieżek. AudioScore rejestruje wykonanie, sprawdza, jakie nuty i wysokości są grane oraz określa rytm wykonania. AudioScore Lite umożliwia utworzenie do czterech ścieżek (tj. czterech instrumentów lub czterech pięciolinii w programie Sibelius) w jednym projekcie.
 • Edycja ścieżek. Edytuj wykonanie, aby utworzyć podstawową partyturę zawierającą zamierzony rytm i wysokości dźwięków.
 • Wysyłanie do Sibelius. Odbywa się to po prostu przez kliknięcie przycisku. Po chwili nuty pojawią się w programie Sibelius, tak jakby zostały wprowadzone przy użyciu dowolnej innej metody wprowadzania. Następnie można je odtwarzać, zmieniać ich kolejność, transponować, tworzyć głosy lub drukować.

Tworzenie ścieżek

Pierwszym etapem jest utworzenie jednej lub więcej ścieżek, poprzez nagranie za pomocą mikrofonu lub otwarcie istniejącego pliku audio (w formacie .wav lub .aiff lub z płyty audio CD).

Nagrywanie nowej ścieżki przy użyciu mikrofonu

Kliknij przycisk Record (Nagraj) nową ścieżkę na pasku narzędzi (skrót * na klawiaturze numerycznej). Przed rozpoczęciem nagrywania pojawi się to okno dialogowe:

 • Jeśli chcesz nagrywać w tempie metronomu, możesz wybrać jedno z predefiniowanych temp (np. Adagio (wolne) lub Allegro (szybkie)) lub wprowadzić własne tempo w ćwierćnutach na minutę.
 • Jeśli chcesz nagrywać we własnym czasie bez klikania metronomu, wybierz opcję Calculated from performance. AudioScore dołoży wszelkich starań, aby automatycznie obliczyć czas trwania nut, a jeśli popełni jakieś błędy, można je łatwo dostosować.
 • Niezależnie od tego, czy nagrywasz do kliknięcia, czy nie, powinieneś ustawić metrum przed rozpoczęciem: tylko proste oznaczenia metrum są dostępne w AudioScore Lite, więc jeśli potrzebujesz złożonych oznaczeń (takich jak 6/8), musisz uaktualnić do AudioScore Ultimate.

Teraz możesz po prostu kliknąć Record (Nagraj) lub Open (Otwórz), w którym to przypadku AudioScore automatycznie obliczy, jakiego instrumentu użyć, lub kliknąć Instrument, aby wybrać instrument, za pomocą którego zamierzasz nagrywać:

 • Najpierw wybierz, czy chcesz nazwać swoje instrumenty po angielsku, niemiecku czy włosku.
 • Następnie wybierz odpowiednią rodzinę instrumentów z listy sekcji.
 • Na koniec wybierz sam instrument z listy Available (Dostępne) i ustaw niestandardową nazwę, jeśli chcesz.

Możesz włączyć opcję Set (Ustaw) jako domyślny instrument dla wszystkich ścieżek w tej kompozycji, jeśli nie chcesz ponownie wybierać instrumentu dla innych ścieżek, które później dodasz.

Kliknij Record, a jeśli wybrałeś grę do stukania metronomu, AudioScore odtworzy jeden takt z nabiciem tempa; w przeciwnym razie rozpocznie nagrywanie od razu. Śpiewaj lub graj do mikrofonu, a gdy to zrobisz, zobaczysz nuty pojawiające się w górnej połowie okna, znanej jako obszar występu:

Obszar wykonania pokazuje interpretację AudioScore bieżącej ścieżki pod względem wysokości i czasu, a także umożliwia edycję wysokości, pozycji i czasu trwania nut.
Poniżej obszaru wykonawczego znajduje się obszar podglądu partytury, który pokazuje interpretację AudioScore wszystkich ścieżek w notacji: bieżąca ścieżka pokazana w obszarze wykonawczym jest podświetlona na jasnoniebiesko w obszarze podglądu partytury.

Możesz zmienić rozmiar obszaru występu i obszaru podglądu wyniku, klikając i przeciągając separator między tymi dwoma obszarami.
Zobaczysz także małe okno poziomu wejściowego (input level), które pokazuje bieżący poziom wejściowy z mikrofonu. Rozmiar tego okna można zmienić, klikając i przeciągając jego krawędzie.
Po zakończeniu nagrywania kliknij przycisk Stop recording (Zatrzymaj nagrywanie) na pasku narzędzi, naciśnij klawisz spacji (tylko w systemie Windows) lub naciśnij klawisz * na klawiaturze numerycznej. W zależności od szybkości komputera, AudioScore może zakończyć rozpoznawanie nut w występie, zanim będzie można kontynuować: czarny pasek informacyjny u dołu okna AudioScore pokazuje postęp.

Nagrywanie innej ścieżki

Aby nagrać kolejną ścieżkę, wystarczy ponownie kliknąć przycisk Record new track (Nagraj nową ścieżkę). Nowa ścieżka zostanie wstawiona bezpośrednio pod ścieżką wybraną w obszarze podglądu partytury. Aby wybrać ścieżkę, kliknij nazwę instrumentu w obszarze podglądu partytury; możesz wybrać wiele sąsiednich ścieżek, klikając z wciśniętym klawiszem Shift, lub wiele nieprzylegających ścieżek, klikając z wciśniętym klawiszem Control lub Command.

Podczas nagrywania nowej ścieżki program AudioScore odtworzy wszystkie istniejące ścieżki (jeśli przed rozpoczęciem nagrywania nie wybrano żadnej ścieżki) lub tylko ścieżki wybrane przed rozpoczęciem nagrywania. AudioScore użyje tego samego tempa i ustawień metronomu, które zostały użyte dla poprzedniej ścieżki. Jeśli pierwsza ścieżka została nagrana swobodnie bez metronomu, AudioScore użyje tempa, które zostało opracowane na podstawie pierwszego wykonania, jako podstawy stukania metronomu dla kolejnych ścieżek.

Wstawianie nut do istniejącego utworu

Aby wstawić lub dołączyć więcej nut do istniejącej ścieżki, wybierz ścieżkę w obszarze podglądu partytury, klikając jej nazwę, a następnie kliknij w obszarze wykonawczym w miejscu, w którym chcesz wstawić nuty. Wybierz File > Record to Current Track,lub kliknij mały czerwony przycisk nagrywania page83image1789798480 w lewym górnym rogu obszaru odtwarzania (nie główny przycisk Record new track na pasku narzędzi).

Tworzenie nowej ścieżki z pliku audio

Aby utworzyć nową ścieżkę z pliku audio, wybierz File > Open (Plik > Otwórz) i wybierz plik .wav lub .aiff, który chcesz otworzyć, lub włóż płytę audio CD do napędu DVD-ROM komputera i wybierz ją. Podobnie jak w przypadku nagrywania ścieżki za pomocą mikrofonu, AudioScore wyświetla monit o wybranie tempa, metrum i instrumentu, więc zobacz Nagrywanie nowej ścieżki przy użyciu mikrofonu powyżej, aby uzyskać pomoc dotyczącą tych ustawień. O ile nie znasz już tempa swojego pliku audio, powinieneś wybrać opcję Calculated from performance zamiast jednego z zaprogramowanych temp.

2. Edycja ścieżek

Po nagraniu jednej lub więcej ścieżek, kolejnym etapem jest ich edycja.

Odtwarzanie występu

Aby odtworzyć swoje wykonanie, kliknij w obszarze wykonania, aby ustawić pozycję początkową, a następnie wybierz Play > Play/Pause Original  (Odtwórz > Odtwórz/Pauza oryginał) (skrót O) lub kliknij mały zielony przycisk odtwarzania page83image1789912032 w lewym górnym rogu obszaru wykonawczego. Nuty w obszarze wykonania są podświetlone podczas odtwarzania.

Odtwarzanie pojedynczej nuty

Aby odtworzyć pojedynczą nutę, wystarczy kliknąć ją w obszarze wykonawczym. Jeśli nuta jest częścią akordu, kliknij ją dwukrotnie, aby odtworzyć cały akord.

Usuwanie ścieżek

Aby usunąć bieżącą ścieżkę (tj. wyświetlaną w obszarze wykonania i podświetloną w obszarze podglądu partytury), wybierz opcję Edit > Delete Current Track.

Aby usunąć wiele ścieżek, zaznacz je w obszarze podglądu partytury, klikając z wciśniętym klawiszem Shift, Control lub Command, a następnie wybierz polecenie Edit > Delete Selected Tracks..

Uwaga: usunięcia ścieżki nie można cofnąć, więc należy zachować ostrożność!

Edycja nut

Nuty można edytować tylko w obszarze wykonania, a nie w obszarze podglądu partytury. Podczas przesuwania wskaźnika myszy nad obszarem wykonania, wskaźnik myszy zmienia się, aby pomóc w zrozumieniu, jakie rodzaje edycji można wykonać. Zauważ również, że czarny pasek informacyjny na dole ekranu aktualizuje się, aby pokazać przydatne informacje o tym, nad czym unosi się wskaźnik myszy:

Typ obiektu, położenie czasowe, wysokość, częstotliwość, strojenie, tempo

Aby wybrać pojedynczą nutę, wystarczy ją kliknąć. Aby zaznaczyć zakres nut, kliknij i przeciągnij pusty fragment obszaru wykonawczego. Można także zaznaczyć ciągły zakres nut, klikając z wciśniętym klawiszem Shift, lub dodać pojedyncze nuty do zaznaczenia, klikając z wciśniętym klawiszem Control lub Command.

Zmiany, które można wprowadzić w nutach, są następujące:

 • Przeciągnij nutę w górę i w dół, aby zmienić jej wysokość. Przytrzymaj klawisz Alt lub Option, aby zmienić wysokość dźwięku o półton.
 • Przeciągnij lewy lub prawy koniec nuty, aby zmienić czas jej trwania. Pauzy są automatycznie tworzone w obszarze podglądu partytury, jeśli nuty nie sąsiadują ze sobą. Tam, gdzie nuty przylegają do siebie, przeciągnięcie granicy między nutami wydłuża jedną i skraca drugą.
 • Przeciągnij nutę w lewo lub w prawo, aby zmienić jej pozycję w takcie.
 • Usuń nutę, zaznaczając ją i naciskając Delete.
 • Aby podzielić nutę (np. dlatego, że AudioScore nie wykrył poprawnie dwóch lub więcej nut o tej samej wysokości), zaznacz ją, a następnie wybierz polecenie Notes > Split Into Two/Three/Four; możesz także kliknąć nutę prawym przyciskiem myszy (Windows) lub prawym przyciskiem myszy (Mac), aby wyświetlić te opcje.
 • Aby połączyć dwie lub więcej nut w jedną nutę (która będzie miała wysokość pierwszej nuty), zaznacz nuty, które chcesz połączyć, a następnie wybierz polecenie Notes > Join Notes into One. Opcja ta jest również dostępna po kliknięciu nuty prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac).

Przenoszenie kresek taktowych

Pionowe linie w obszarze wykonawczym oznaczają takty i kreski taktowe: takty są wyświetlane w kolorze jasnoszarym, a kreski taktowe są wyświetlane w kolorze czarnym. Kreski taktowe można przesuwać, klikając je i przeciągając. Jeśli oryginalne wykonanie zostało nagrane do stukania metronomu, można dostosować kreski taktowe w dowolnej kolejności, ale jeśli oryginalne wykonanie zostało nagrane swobodnie, należy dostosować kreski taktowe od lewej do prawej.

Wstawianie taktu

Jeśli chcesz wstawić takt, kliknij w obszarze odtwarzania w miejscu, w którym chcesz wstawić pasek, a następnie wybierz jedną z opcji z podmenu Notes > Insert Bar:

 • In Current Track  (W bieżącej ścieżce) dodaje pojedynczy pusty takt do bieżącej ścieżki
 • In All Tracks (We wszystkich ścieżkach) dodaje pojedynczy pusty takt do wszystkich ścieżek.
 • Other umożliwia dodanie więcej niż jednego taktu do bieżącej ścieżki, zaznaczonych ścieżek lub wszystkich ścieżek. W wyświetlonym oknie dialogowym można również włączyć opcję Fill with notes (Wypełnij nutami), aby wypełnić nowo utworzone paski nutami.

Zmiana tonacji

AudioScore próbuje automatycznie ustawić odpowiednią tonację, ale jeśli chcesz ją zmienić, wybierz opcję Composition > Key Signature, a następnie wybrać żądaną tonację z podmenu Major Key lub Minor Key.

Zmiana metrum

Jeśli chcesz zmienić metrum po dokonaniu początkowego wyboru podczas nagrywania pierwszej ścieżki, wybierz opcję Composition > Time Signature, wybierz żądane metrum i kliknij przycisk OK.

Zmiana instrumentu

Aby zmienić instrument używany przez bieżącą ścieżkę, wybierz opcję Composition > Set Instrument for Current Track, wybierz żądany instrument i kliknij OK.

Wyświetlanie pięciolinii i rolki pianina

AudioScore posiada dwa tryby wyświetlania nut w obszarze wykonawczym. Domyślnie wyświetla nuty na zwykłej pięciolinii. Po przeciągnięciu nuty w górę i w dół w trybie diatonicznym, zostanie ona przełączona na następną wysokość diatoniczną, chyba że przytrzymasz klawisz Alt lub Option, aby przesunąć nutę o półton.

Można przełączyć się na wyświetlanie rolki pianina, klikając przycisk  page85image1790801008 w górnej części obszaru wykonawczego. Po lewej stronie obszaru wykonawczego pojawi się klawiatura fortepianu, a wybrana nuta zostanie podświetlona na klawiaturze. Powrót do wyświetlania nut następuje po kliknięciu przycisku page85image1790825264.

3. Wysyłanie do Sibeliusa

Gdy już będziesz zadowolony z wyglądu ścieżek w obszarze podglądu partytury, nadszedł czas, aby wysłać swoje nuty do Sibeliusa.

Utwórz utwór

Możesz wybrać File > Create Score, aby sformatować nuty z obszaru podglądu partytury jako stronę z nutami, którą możesz edytować w sposób podobny do edycji zeskanowanych nut w PhotoScore (1.11 PhotoScore Lite). Jednakże, ponieważ AudioScore Lite nie może drukować, a masz Sibeliusa, możesz normalnie przejść bezpośrednio do wysyłania partytury do Sibeliusa.

Wyślij do Sibeliusa

Aby wysłać partyturę do Sibeliusa, wystarczy kliknąć przycisk Wyślij do Sibeliusa na pasku narzędzi lub wybrać File > Send to > Sibelius (skrót Control+D lub Command+D). Jeśli program Sibelius nie jest jeszcze uruchomiony, zostanie on uruchomiony i pojawi się okno dialogowe z prośbą o wybranie instrumentów i ustawienie rozmiaru strony. To okno dialogowe jest takie samo jak to, które pojawia się podczas wysyłania nuty z PhotoScore do Sibeliusa.

Zapisywanie pliku .opt

Jeśli z jakiegoś powodu kliknięcie przycisku Send to Sibelius (Wyślij do Sibeliusa) nie działa, można użyć polecenia File > Save As (Plik > Zapisz jako), aby zapisać bieżący projekt AudioScore jako plik PhotoScore (.opt). Po zapisaniu projektu AudioScore jako pliku .opt można otworzyć plik .opt bezpośrednio w programie Sibelius za pomocą polecenia File > Open.


Jeśli potrzebujesz program AudioScore Ultimate lub PhotoScore Ultimate (z polskim podręcznikiem) lub program Sibelius odwiedź nasz sklep klikając tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *