ABC programu Sibelius –1.13 Dzielenie i łączenie utworów

(Tylko Sibelius Ultimate)

Możesz zapisać kilka części, utworów lub części w tym samym pliku partytury lub zapisać je w osobnych partyturach i połączyć je później. Można także podzielić partyturę zawierającą kilka utworów na osobne partytury.

Kilka części, piosenek lub utworów

Lepiej jest umieścić kilka sekcji (np. części, piosenki lub nut) w jednej partyturze, zamiast mieć osobną partyturę dla każdej z nich. Co więcej, jeśli chcesz, aby nowe sekcje znajdowały się na tej samej stronie w partyturze lub w częściach, musisz wprowadzić je w tym samym pliku.

Jeśli masz różne sekcje w dwóch lub więcej plikach, które chcesz połączyć, zobacz Załączniki poniżej.

Aby napisać, powiedzmy, kilka dwusystemowych ćwiczeń na tej samej stronie:

  • Wprowadź pierwsze ćwiczenie jak zwykle
  • Wybierz kreski taktowe na końcu pierwszego ćwiczenia i naciśnij Return (na klawiaturze głównej), aby utworzyć podział systemu (system break)
  • Jeśli potrzebujesz również pełnych nazw instrumentów i wcięcia, wybierz pięciolinię na końcu poprzedniego systemu, otwórz panel Bars (Takty) w Inspector i włącz opcję Section end
  • W razie potrzeby utwórz podwójną lub końcową kreskę taktową na końcu pierwszego ćwiczenia (Notations > Common > Barline > Final or Double)
  • Jeśli tonacja jest inna na początku drugiego ćwiczenia, utwórz nową poprzez More Options (Więcej opcji) na dole strony Notations > Common > Key Signature, upewniając się, że włączone jest Hide (Ukryj); spowoduje to ukrycie zmiany tonacji na końcu poprzedniego systemu
  • Podobnie, jeśli potrzebujesz innego oznaczenia metrum w następnym ćwiczeniu, utwórz go za pomocą opcji More(Więcej) na dole ekranu. Notations > Common > Time Signature, upewniając się, że jest wyłączony Allow cautionary; zapobiega to narysowaniu przypomnienia metrum na końcu poprzedniego systemu
  • W razie potrzeby zresetuj numer taktu na początku drugiego ćwiczenia. (Text > Numbering> Bar Number Change).

Tworzenie utworu z kilku plików

Jeśli chcesz stworzyć pojedynczą partyturę z kilku oddzielnych plików – być może jeśli kilka osób, które kopiują ją lub orkiestruje jednocześnie – prawdopodobnie będziesz chciał dostosować numer pierwszego taktu, numer pierwszej strony i pierwszy znak rewizyjny w każdym pliku, tak aby takty, strony i znaki rewizyjne następowały po poprzednim. Pamiętaj, że jeśli planujesz używać głosów, każda sekcja, na którą została podzielona pełna partytura, rozpocznie się na nowej stronie w każdym głosie, co może powodować niewygodne przewracanie stron. Dlatego po ukończeniu partytury najlepiej jest połączyć pliki za pomocą funkcji File > Append – patrz poniżej.

Łączenie partytur
Połączenie dwóch partytur może być konieczne na przykład w przypadku tworzenia śpiewników z oddzielnych plików utworów. Sibelius ma funkcję dołączania partytury do końca istniejącej partytury, automatycznie sprawdzając, czy obie partytury mają pasujące pięciolinie i zapewniając, że dołączona partytura zaczyna się na nowej stronie.

Aby skorzystać z tej funkcji, otwórz pierwszy utwór i wybierz opcję File > Append. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można wybrać inny utwór do dołączenia (plik wybrany do dołączenia nie zostanie zmieniony).

Jeśli nie ma takiej samej liczby pięciolinii, Sibelius poinformuje o tym (nie dołączy partytury, jeśli pięciolinie nie będą dokładnie takie same). Jeśli liczba pięciolinii jest taka sama, ale niektóre nazwy instrumentów są różne, Sibelius wyświetli ostrzeżenie, ale pozwoli kontynuować.

Style tekstu, symbole, główki nut itp. są łączone między dwoma plikami; jeśli dwa style tekstu mają tę samą nazwę, ale są inaczej skonfigurowane, używany jest ten z pierwszej partytury. Sibelius robi kilka rzeczy, aby upewnić się, że połączenie między partyturami jest prawidłowe: zmiany metrum, tonacji, klucza i instrumentu są tworzone podczas łączenia, jeśli to konieczne. Ostatnia kreska taktowa w pierwszej partyturze jest ustawiona jako podział strony i „koniec sekcji”, dzięki czemu dołączona partytura zaczyna się na nowej stronie z (zazwyczaj) pełnymi nazwami instrumentów. Tak więc układ dołączonej partytury będzie zwykle taki sam jak poprzednio.

Możesz jeszcze ukryć przypomnienia o zmianie klucza i metrum, a także zmiany tonacji, w których łączą się dwie partytury, szczególnie jeśli jest to przerwa między dwiema częściami lub utworami. Najszybszym sposobem na to jest użycie Home > Plug-ins > Other > Tidy Appended Score, która zautomatyzuje wszystkie te kroki:

Każda z opcji ma poręczny przycisk Info, który pozwala dowiedzieć się więcej o tym, kiedy należy ją włączyć lub pozostawić wyłączoną. Dokonaj wyboru, kliknij OK, a Sibelius przetworzy połączenie między dwiema częściami lub utworami.

Dzielenie utworów

Jeśli masz pojedynczą partyturę Sibeliusa, która zawiera kilka fragmentów i musisz podzielić ją na osobne pliki, najprostszym sposobem jest użycie opcji Home > Plug-ins > Other > Export Selection as Score. Najpierw wybierz fragment zawierający takty, które chcesz podzielić na nową partyturę, a następnie uruchom wtyczkę: zostaniesz poproszony o podanie nazwy pliku nowej partytury i folderu, w którym ma zostać zapisana. Kliknij OK, a kilka chwil później otworzy się nowa, okrojona partytura.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl