ABC programu Sibelius – 1.6 Importowanie plików Sibelius

Oprócz możliwości utworzenia nowej partytury lub otwarcia istniejącego pliku Sibelius (.sib), można selektywnie importować ścieżki z innego pliku Sibelius do dowolnej otwartej partytury.

Konfiguracja utworu do importu

Użyj istniejącej partytury lub przygotuj nową partyturę z instrumentami znajdującymi się w pliku, który chcesz zaimportować. Na przykład, jeśli masz plik Sibelius z nutami dla kwartetu smyczkowego, utwórz nową partyturę przy użyciu szablonu Sibelius String Quartet. Aby zaimportować nuty z innego pliku Sibelius, w partyturze musi znajdować się co najmniej jeden instrument.

Importowanie danych z pliku Sibelius

Można zaimportować dane z innego pliku programu Sibelius do istniejącej partytury lub utworzyć i przygotować nową partyturę do zaimportowania. Strona Import (Importuj) w zakładce File (Plik) umożliwia przeglądanie pliku, który ma zostać zaimportowany oraz sposobu mapowania danych z pliku na partyturę.

Aby zaimportować plik Sibelius do otwartej partytury:

 • Użyj istniejącej partytury lub przygotuj nową partyturę (dodaj odpowiednie instrumenty do partytury, którą chcesz zaimportować z innego pliku Sibelius).
 • Wybierz File > Import, aby wyświetlić stronę Import.
 • Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), przejdź do wybranego pliku Sibelius, zaznacz go i kliknij przycisk Open (Otwórz). Alternatywnie można przeciągnąć i upuścić plik z Findera macOS lub Eksploratora Windows na stronę Import.
 • W sekcji Instruments (Instrumenty) wybierz instrument w partyturze dla każdej ścieżki w pliku, który chcesz zaimportować. W programie Sibelius Ultimate można kliknąć opcję Auto Assign, aby automatycznie przypisać ścieżki w pliku do instrumentów w partyturze (tylko Sibelius Ultimate).
 • Skonfiguruj dodatkowe opcje zgodnie z potrzebami.
 • Użyj sekcji Preview (Podgląd), aby przejrzeć utwór przed importem.
 • Kliknij przycisk Import. Sibelius importuje plik do partytury na podstawie skonfigurowanych ustawień.

File (Plik)

Sekcja File umożliwia wyszukanie pliku, który chcesz zaimportować. Kliknij przycisk Browse (Przeglądaj), aby zlokalizować i wybrać plik, który chcesz zaimportować. Ścieżka do pliku wyświetlana jest po lewej stronie przycisku Browse. Możesz także po prostu przeciągnąć i upuścić plik z Findera macOS lub Eksploratora Windows na stronę Import.

Instruments (Instrumenty)

Sekcja Instrumenty zawiera listę ścieżek (instrumentów lub pięciolinii) w wybranym pliku Sibelius według nazwy. Każdą ścieżkę można ręcznie przypisać do instrumentu w partyturze. Sibelius Ultimate udostępnia również przycisk automatycznego przypisywania, który automatycznie przypisuje ścieżki do instrumentów w partyturze.

Pojedyncza ścieżka może być przypisana do więcej niż jednego instrumentu. Jest to przydatne, jeśli masz ścieżkę zawierającą nuty dla sekcji instrumentów, takich jak „Smyczki” lub „Dęte”. Można je zmapować do kilku instrumentów w partyturze (nie ma ograniczeń). Na przykład, można użyć tej metody do zaaranżowania pojedynczej ścieżki gitary zarówno w zapisie nutowym, jak i tabulaturowym.

Sibelius udostępnia również opcje importowania ścieżek, które wykorzystują specjalne artykulacje lub techniki wykonawcze i łączą je w jeden instrument w partyturze. Nie jest niczym niezwykłym użycie oddzielnych ścieżek do wykonania pojedynczego instrumentu (lub sekcji instrumentów), gdzie każda ścieżka odtwarza inny zestaw próbek dla tego samego instrumentu. W takim przypadku należy przypisać każdą z tych ścieżek do tego samego instrumentu, a następnie wybrać odpowiednie artykulacje lub techniki dla poszczególnych ścieżek.

Każdy wiersz reprezentuje ścieżkę (instrument lub pięciolinię) w pliku. Każda kolumna pozwala określić, czy zaimportować ścieżkę i jak zaimportowane ścieżki powinny być mapowane na instrumenty w otwartej partyturze.

 • Kolumna Track zawiera listę ścieżek w wybranym pliku według nazwy. Nazwy ścieżek, które zostały zmapowane do instrumentów, są wyświetlane pogrubionym tekstem.
 • Kolumna Instrument umożliwia przypisanie ścieżki do instrumentu w otwartej partyturze. Jeśli chcesz wykluczyć ścieżkę z importu, pozostaw ją przypisaną do opcji Don’t import (Nie importuj) (lub odznacz wszystkie przypisane instrumenty). Jeśli importowana ścieżka zawiera partie wielu instrumentów (np. sekcji smyczkowej), zaznacz każdy instrument w partyturze, który odpowiada instrumentom na ścieżce. Należy pamiętać, że po wybraniu instrumentu dla dowolnej ścieżki, pojawi się on na liście pogrubioną czcionką.
 • Jeśli importowana ścieżka jest jedną z kilku ścieżek, które są częścią występu jednego instrumentu (np. partii skrzypiec), który używa specjalnych artykulacji (takich jak Staccato lub Tremolo), przypisz ścieżkę do odpowiedniego instrumentu i wybierz odpowiednią artykulację.
 • Jeśli importowana ścieżka jest jedną z kilku ścieżek, które są częścią występu na jednym instrumencie (np. partia skrzypiec), który wykorzystuje specjalne techniki wykonawcze (takie jak pizzicato), przypisz ścieżkę do odpowiedniego instrumentu i wybierz odpowiednią Technikę.
 • Kliknij przycisk Clear All (Wyczyść wszystko), aby wyczyścić wszystkie przypisania ścieżek. Wszystkie przypisania instrumentów zostaną przywrócone do pozycji Don’t import (Nie importuj).
 • Jeśli ścieżki w wybranym pliku są nazwane według instrumentu, kliknij przycisk Auto Assign, a Sibelius automatycznie przypisze każdą ścieżkę do odpowiedniego instrumentu w partyturze (tylko Sibelius Ultimate).

Konwencje nazewnictwa i automatyczne przypisywanie (Auto Assign)

Jeśli ścieżki w wybranym pliku są nazwane według instrumentów, kliknij przycisk Auto Assign, a Sibelius automatycznie przypisze każdą ścieżkę do odpowiedniego instrumentu w otwartej partyturze. Funkcja Auto Assign odczytuje przychodzące nazwy ścieżek i odpowiednio je mapuje. Jeśli w nazwie ścieżki znajdują się rozpoznawalne artykulacje (np. staccato) lub techniki wykonawcze (np. con sordino), program Sibelius również automatycznie je zmapuje. Artykulacje, które można automatycznie zidentyfikować za pomocą funkcji Auto Assign: Techniki, które można automatycznie zidentyfikować za pomocą funkcji Auto Assign:

Artykulacja
Staccato
Dopasowane wg <nazwa>
staccato
Staccatisimostaccatisimo
Tenutotenuto
Marcatomarcato
wedgewedge
tremolotrem or tremolo
Technika
Con sord
Dopasowane wg <nazwa>
Mute, sord, con sord, con sordino, or sordino
pizzicatoPizz or pizzicatto
Col legnocol legno or legno

Uwaga dotycząca dostępności

Tabela przypisań instrumentów jest dostępna z klawiatury. Naciśnij klawisz Tab, aby wejść i wyjść z tabeli. Użyj klawiszy strzałek, aby przesunąć fokus do przodu i do tyłu na liście. Użyj spacji, aby otworzyć listę dostępnych instrumentów i ponownie, aby przypisać instrumenty. Naciśnij Enter, aby zamknąć listę.

Uwaga na temat oznaczeń metrum i tonacji

Oznaczenie metrum importowanego pliku Sibelius musi być zgodna z metrum otwartej partytury. Jeśli oznaczenia nie są zgodne, zostanie wyświetlony monit o anulowanie importu lub otwarcie partytury osobno. Jeśli otworzysz partyturę osobno, możesz kopiować i wklejać nuty między dwiema otwartymi partyturami, a także eksportować i importować House Styles. Jednak metrum zaimportowanej partytury zastępuje metrum otwartej partytury, jeśli otwarta partytura jest pusta (tzn. zawiera instrumenty, ale nie ma nut na pięciolinii) lub jeśli otwarta partytura ma tylko jeden instrument. Podobnie, jeśli oznaczenie tonacji otwartej partytury różni się od tonacji importowanej partytury, wysokości nut zaimportowanej partytury zostaną zachowane w tonacji otwartej partytury. Jeśli jednak otwarta partytura jest pusta lub składa się tylko z jednego instrumentu, to tonacja zaimportowanej partytury zastępuje oznaczenie tonacji otwartej partytury.

Preview (Podgląd)

Sekcja Preview (Podgląd) umożliwia przeglądanie utworu podczas konfigurowania opcji importu. Możesz przeglądać partyturę strona po stronie oraz powiększać i pomniejszać, aby upewnić się, że skonfigurowałeś(as) opcje importu w celu uzyskania najlepszych wyników. Jeśli pracujesz z dużymi partyturami, możesz wyłączyć opcję Generate preview (Generuj podgląd) po każdej zmianie, aż do momentu, gdy będziesz gotowy(a) do kliknięcia przycisku Import, w przeciwnym razie czas potrzebny na aktualizację podglądu z każdą zmianą wprowadzoną na stronie importu może potrwać dłużej niż chcesz.

Import Options (Opcje importu)

Strona Import zapewnia opcje zarządzania danymi z wybranego pliku Sibelius w otwartej partyturze. Niektóre z tych opcji są takie same jak w przypadku importowania plików MusicXML i MIDI.

 • Import and Overwrite House Style from File: Włącz, aby zaimportować House Style z wybranego pliku Sibelius.
 • Import and Overwrite Document Setup from File: Włączenie opcji Importuj i nadpisz ustawienia dokumentu z pliku umożliwia zaimportowanie ustawień dokumentu z wybranego pliku Sibelius.
 • Use Multiple Voices: Włącz tę opcję, jeśli importujesz dwie niezależne ścieżki do jednego instrumentu z dwoma głosami na jednej pięciolinii. Gdy opcja ta jest wyłączona, wszystkie zaimportowane nuty będą tylko w jednym głosie.
 • Respace After Import: Włącz tę opcję, aby ponownie rozmieścić elementy na stronie utworu po zaimportowaniu. Zwykle skutkuje to najlepszym układem partytury. Możesz jednak wyłączyć tę opcję, jeśli importujesz ścieżki do partytury, która zawiera już nuty, dla których ręcznie dostosowałeś odstępy i chcesz je zachować.
 • Explode Music When Arranging to Multiple Instruments: Opcja ta jest włączona podczas importowania pojedynczej ścieżki do wielu pięciolinii (instrumentów) w partyturze. Na przykład, jeśli importujesz ścieżkę składającą się z triad do trzech oddzielnych pięciolinii (instrumentów), Sibelius importuje górną nutę każdej triady do pierwszej pięciolinii, środkową nutę do drugiej pięciolinii, a dolną nutę do trzeciej pięciolinii. Używając tego samego przykładu, jeśli ta opcja jest wyłączona, Sibelius po prostu skopiuje kompletne triady do każdej pięciolinii w partyturze.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *