ABC programu Sibelius – 1.7 Otwieranie plików MIDI 

Importowanie pliku MIDI

Otwórz plik MIDI tak, jak zwykły plik Sibelius: po prostu wybierz File > Open (Plik > Otwórz) (skrót klawiszowy Control+O lub Command+O), zlokalizuj plik (w systemie Windows pliki MIDI mają zwykle rozszerzenie .mid) i kliknij Open (Otwórz).

Pojawi się okno dialogowe z opcjami importowania, które można ustawić (szczegółowo opisane poniżej). Zwykle wystarczy kliknąć OK, a następnie poczekać kilka sekund na otwarcie pliku MIDI.

Niektóre pliki MIDI nie zawierają zmian programu (nawet jeśli zawierają nazwy instrumentów), co oznacza, że instrumenty muszą zostać odgadnięte. W takim przypadku Sibelius ostrzega, że nazwy instrumentów, dźwięki, klucze i inne szczegóły mogą być nieprawidłowe. Należy albo ręcznie dostosować klucz wiolinowy instrumentu, albo (najlepiej) utworzyć lub uzyskać kopię pliku MIDI, który zawiera niezbędne informacje o zmianie programu, i zamiast tego zaimportować ten plik MIDI.

Jeśli okaże się, że zaimportowany plik MIDI nie wygląda tak dobrze, jak się spodziewałeś, spróbuj zmienić niektóre ustawienia importu – zobacz Opcje importu.

Po zaimportowaniu pliku MIDI można go odtwarzać, edytować, zapisywać, drukować i tworzyć z niego fragmenty, tak jak w przypadku samodzielnego wprowadzania nut. Zaimportowane pliki MIDI są odtwarzane z zachowaniem każdego niuansu oryginalnej sekwencji – dokładnej velocity i czas trwania każdej nuty – dzięki funkcji odtwarzania na żywo w programie Sibelius (Live Playback).

Import options (Opcje importu)

Opcje w zakładce MIDI File (Plik MIDI) okna dialogowego Open MIDI File (Otwórz plik MIDI) są następujące:

 • MIDI file uses this sound set pozwala określić, czy numery programów i banków używają ogólnego MIDI, czy innego zestawu dźwięków. Pomaga to Sibeliusowi odgadnąć, jakie są instrumenty. Zwykle można pozostawić tę opcję na General MIDI lub całkowicie ją wyłączyć, jeśli po prostu chcesz zaimportować plik MIDI „tak jak jest”.
 • Only one staff per track jest przydatna, jeśli otworzysz plik MIDI, który zapisuje fortepian (powiedzmy) jako dwie oddzielne ścieżki fortepianu, jedną dla lewej ręki i drugą dla prawej ręki. Włącz tę opcję, a każda ręka zostanie zapisana jako jedna nuta, a nie dwie; następnie możesz to wyczyścić, tworząc nowy fortepian i kopiując do niego obie ręce. Na koniec usuń oryginalne dwa fortepiany.
 • Keep track order jest domyślnie wyłączona; powoduje to, że Sibelius wybiera kolejność instrumentów. Włączenie tej opcji powoduje, że kolejność instrumentów jest taka sama, jak kolejność ścieżek w pliku MIDI.
 • Keep track names sprawia, że Sibelius używa nazwy każdej ścieżki jako nazwy instrumentu; wyłącz ją, aby używać domyślnych nazw instrumentów dla instrumentów odgadywanych przez Sibelius 
 • Hide empty staves jest domyślnie włączona; powoduje to, że Sibelius ukrywa puste pięciolinie w całej wynikowej partyturze, co jest często przydatne, ponieważ wiele plików MIDI ma ścieżki, które są puste, z wyjątkiem krótkich fragmentów; w rezultacie ukrywanie pustych pięciolinii może ułatwić odczytanie partytury
 • Import markers as hit points powoduje, że Sibelius konwertuje wszystkie znaczniki w pliku MIDI na punkty zdarzeń (Hit points) w tworzonej partyturze. Po wyłączeniu, Sibelius zaimportuje znaczniki jako standardowe obiekty tekstowe.
 • Use frame rate from SMPTE header nakazuje programowi Sibelius skonfigurowanie ustawień liczby klatek na sekundę w sekcji Play >Video and Time > Timecode and Duration zgodnie z ustawieniami w pliku MIDI.
 • Use tab for guitars określa, czy Sibelius ma importować wszystkie ścieżki gitarowe w pliku MIDI na tabulatury; jeśli opcja jest wyłączona, gitary będą importowane na tabulatury.
 • Use multiple voices określa, czy Sibelius powinien używać dwóch głosów tam, gdzie jest to stosowne, aby uzyskać czystszy zapis; zwykle ta opcja powinna być włączona
 • Show metronome marks sprawia, że wszystkie znaczniki metronomu są widoczne. Jeśli występuje wiele zmian tempa (np. rytmy i przyspieszenia), warto wyłączyć tę opcję, co spowoduje ukrycie znaczników metronomu w partyturze, dzięki czemu będzie ona wyglądać bardziej przejrzyście, ale nadal będzie odtwarzana w ten sam sposób.
 • Opcje Document Setup (ustawienia dokumentu) umożliwiają wybór rozmiaru strony, stylu strony i orientacji (Portrait pionowa lub Landscape pozioma) wynikowego utworu.

Zalecane opcje importu

Dokładna kombinacja opcji, które należy wybrać w oknie dialogowym Open MIDI file, będzie zależeć od wielu różnych czynników, na przykład:

 •  Jeśli importujesz plik MIDI w celu utworzenia czystej notacji, powinieneś(aś) wyłączyć opcje zakładki Notation, aby notować staccato i tenuto, i wypróbować wiele różnych ustawień minimalnej wartości nuty, aż uzyskasz najczystszy wynik
 • Jeśli importujesz plik MIDI tylko do odtwarzania, nie ma znaczenia, które opcje wybierzesz, ponieważ Sibelius zawsze odtworzy plik MIDI dokładnie tak, jak brzmi, używając funkcji Live Playback
 • Jeśli importujesz plik utworzony przez kogoś innego, prawdopodobnie na innym urządzeniu (np. plik MIDI pobrany z Internetu), powinieneś ustawić plik MIDI używający tego zestawu dźwięków na urządzenie, dla którego został utworzony
 • Jeśli importujesz plik, o którym wiesz, że używa ogólnego zestawu dźwięków MIDI, upewnij się, że wybrałeś General MIDI w sekcji MIDI file uses this sound set.

Domyślne ustawienia zakładki Notation (Notacja) działają dobrze w większości przypadków, w następujący sposób: Adjust rhythms on (Dopasuj rytmy – włączone), Minimum note value sixteenth note (semiquaver) (minimalna wartość – szesnastka), Staccato i Tenuto on (włączone). Jeśli czytasz plik MIDI, w którym rytmy są całkowicie dokładne (np. jeśli jest już skwantowany), wyłącz Adjust rhythms.

Jeśli ustawisz minimalną wartość nutową na nierealistycznie długą – np. jeśli jest ustawiona na ósemki eighth notes (quavers), gdy plik MIDI zawiera długie przebiegi szesnastkowe (semiquavers) – Sibelius oczywiście nie może poprawnie renderować przebiegów za pomocą ósemek i może być zmuszony do tworzenia błędnego zapisu. (Sibelius będzie musiał przybliżyć przebiegi szesnastkowe za pomocą n-toli ósemkowych lub łącząc niektóre pary szesnastek w akordy ósemkowe).

Opcje podziałów nieregularnych Tuplets zależą od użytkownika:
* Simple oznacza, że n-tole są notowane tylko wtedy, gdy zawierają równe wartości nutowe.

* Moderate and Complex dla bardziej nieregularnych rytmów.

Pamiętaj, że jeśli w pliku MIDI używana jest konkretny podział nieregularny (np. triola), musisz ustawić tę opcję na co najmniej Simple, w przeciwnym razie nie zostanie ona poprawnie odczytana! Pamiętaj jednak, że jeśli, powiedzmy, ustawisz wszystkie n-tole na Complex, Sibelius może odkryć skomplikowane rytmy z podziałami nieregularnymi tam, gdzie się ich nie spodziewałeś(aś), więc bądź ostrożny(a).

Konwersja wsadowa

Sibelius zawiera wtyczkę do konwersji całego folderu pełnego plików MIDI naraz. Aby jej użyć, wybierz Home > Plug-ins > Batch Processing > Convert Folder of MIDI Files. Zostaniesz poproszony(a) o znalezienie folderu do konwersji; znajdź go i kliknij OK. Wszystkie pliki MIDI w folderze zostaną przekonwertowane na pliki Sibelius.

Czyszczenie plików MIDI

Ponieważ pliki MIDI nie zawierają żadnych danych notacji, po otwarciu w programie Sibelius mogą wyglądać nieco niechlujnie. Oto kilka wskazówek, jak uzyskać lepsze wyniki, zarówno przed, jak i po konwersji:

 • Jeśli plik MIDI używa niestandardowych numerów programów (np. jeśli jest skonfigurowany do odtwarzania na nietypowym urządzeniu MIDI), Sibelius nie będzie w stanie poprawnie zidentyfikować instrumentów i mogą one pojawić się z nieoczekiwanymi cechami, takimi jak z niewłaściwymi kluczami lub w niewłaściwej kolejności. Podobnie, jeśli plik MIDI wykorzystuje kanał 10 dla instrumentów o określonej wysokości, mogą one zostać zaimportowane przez Sibelius jako instrumenty perkusyjne. Zależy to od tego, czy podczas otwierania pliku MIDI wybrano odpowiednie urządzenie MIDI.
 • Jeśli tak się stanie, spróbuj ponownie zaimportować plik, zmieniając plik MIDI przy użyciu tego zestawu dźwięków.
 • Jeśli plik MIDI nie jest w pełni lub prawidłowo skwantowany, może się okazać, że rytmy nie są zapisane tak czysto, jak można by się spodziewać. Jeśli masz dostęp do sekwencera, możesz spróbować ponownie skwantyzować plik i otworzyć go ponownie w programie Sibelius. Alternatywnie, spróbuj użyć Note Input > Flexi-time > Renotate Performance, które może zarówno revoice i ponownej kwantyzacji nuty inteligentnie (zobacz Czyszczenie po Flexi-time, aby uzyskać więcej informacji).

Rodzaj czyszczenia, który jest najczęściej wymagany po otwarciu pliku MIDI, polega na zwiększeniu czytelności pięciolinii perkusyjnych. Gdy program Sibelius importuje perkusję niemelodyczną w pliku MIDI, każdy dźwięk perkusji jest konwertowany do główki nut i pozycji pięciolinii (tj. na linii lub polu) zdefiniowanej na pięciolinii (zestaw perkusyjny). Jeśli dźwięk perkusji jest używany, gdy notacja nie jest zdefiniowana w tym typie instrumentu, Sibelius tworzy notację przy użyciu normalnych, krzyżowych i diamentowych główek nut w pustych pozycjach na pięciolinii. Czasami może się okazać, że między nutami występują niechciane pauzy lub niechciane unisony (dwie główki nut o tej samej wysokości). Aby to skorygować, należy użyć wtyczek Note Input > Plug-ins > Simplify Notation > Remove Rests i Remove Unison Notes – (tylko Sibelius Ultimate).

Wyrównanie SMPTE offset

Zdarzenie przesunięcia MIDI SMPTE jest importowane (jeśli występuje) i ustawia czas rozpoczęcia w oknie dialogowym Play > Video and Time > Timecode and Duration (Odtwarzanie > Wideo i czas > Kod czasowy i czas trwania). Można go również użyć do ustawienia liczby klatek na sekundę, która ma być używana do kodu czasowego w partyturze; ponieważ jednak zdarzenie przesunięcia MIDI SMPTE nie opisuje wszystkich formatów liczby klatek na sekundę używanych przez wszystkie programy sekwencerów, jeśli znasz liczbę klatek na sekundę, której faktycznie chcesz użyć, wybierz opcję Set frame rate (Ustaw liczbę klatek na sekundę) na stronie MIDI File (Plik MIDI) w oknie dialogowym Open MIDI File i zamiast tego wybierz żądaną liczbę klatek na sekundę z menu. (Jeśli nie masz pojęcia, co to oznacza, nie martw się – po prostu pozostaw te opcje bez zmian).

Szczegóły techniczne

Sibelius importuje pliki MIDI typu 0 i 1. Podczas importowania Sibelius inteligentnie określa, których instrumentów użyć (używając nazw ścieżek, jeśli są obecne, w przeciwnym razie używając dźwięków) i jest w stanie rozróżnić, na przykład, skrzypce i altówkę, klarnet i klarnet basowy lub sopran i alt na podstawie zakresu nut w każdej ścieżce. Sibelius oczyszcza rytm za pomocą algorytmu Flexi-time i zachowuje tyle danych MIDI, ile określisz (np. znaczniki metronomu, zmiany programu itp.). Sibelius automatycznie zmniejsza również rozmiar pięciolinii, jeśli jest zbyt wiele instrumentów w stosunku do rozmiaru strony.

Pobieranie plików MIDI

Istnieje wiele internetowych zasobów plików MIDI. Jeśli szukasz konkretnego utworu, możesz spróbować wyszukiwania za pomocą www.google.com, np. wpisując nazwę utworu, a następnie słowa „plik MIDI”. Możesz też odwiedzić jedną z poniższych witryn:

* www.prs.net: ponad 16 000 plików z nutami z muzyką klasyczną, wszystkie z domeny publicznej.
* www.musicrobot.com: wyszukiwarka plików MIDI muzyki pop w sieci. 
* www.cpdl.org: doskonała strona z nutami chóralnymi w domenie publicznej z tysiącami plików. 
* www.cyberhymnal.org: wszystkie najważniejsze melodie hymnów, z tekstami do pobrania.

Nie wszystkie pliki na tych stronach są w formacie MIDI – niektóre mogą być w formacie Finale, PDF lub innym. Niektóre mogą być nawet w formacie audio, takim jak MP3, którego nie można otworzyć w programie Sibelius. Przed pobraniem pliku należy więc dokładnie sprawdzić jego rzeczywisty format. (Sibelius może jednak otwierać pliki w różnych formatach – szczegóły można znaleźć w innych tematach w tym rozdziale).

Po znalezieniu pliku MIDI, którego szukasz w przeglądarce internetowej, zidentyfikuj link, aby go pobrać; linki są zwykle podkreślone. Nie klikaj linku bezpośrednio, ponieważ spowoduje to po prostu odtworzenie pliku MIDI w przeglądarce internetowej: chcemy go pobrać, a nie odtworzyć. Zamiast tego:

 • Kliknij łącze prawym przyciskiem myszy (Windows lub Mac) lub prawym przyciskiem myszy (Mac), a pojawi się menu.
 • Wybierz opcję Zapisz łącze jako, Zapisz element docelowy jako lub Pobierz łącze (dokładne sformułowanie zależy od używanej przeglądarki internetowej).
 • W zależności od przeglądarki internetowej może zostać wyświetlony monit o wybranie miejsca zapisania pliku, w którym to przypadku należy wybrać łatwe do zapamiętania miejsce, takie jak pulpit.
 • Teraz plik zostanie pobrany. Pliki MIDI są zwykle bardzo małe, więc prawdopodobnie zajmie to tylko sekundę lub dwie.
  Pobrany został plik MIDI.

Upewnij się, że wiesz, jak nazywa się plik MIDI i gdzie go zapisałeś(aś) (zwykle na pulpicie), a następnie otwórz program Sibelius i wykonaj czynności opisane w sekcji Importowanie pliku MIDI na początku tego tematu.

Powinieneś mieć świadomość, że jeśli pobierasz lub publikujesz pliki MIDI z cudzymi nutami bez pozwolenia, prawdopodobnie naruszasz prawa autorskie. Naruszenie praw autorskich jest nielegalne.

Większość nut zawiera informację o tym, czy są one chronione prawami autorskimi i kto jest ich właścicielem. Jeśli nie masz pewności co do statusu praw autorskich pobranego pliku MIDI, skontaktuj się z wydawcą, kompozytorem lub aranżerem nuty.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl