ABC programu Sibelius cz. 2 – Cues (małe nuty) 

(Tylko Sibelius Ultimate)

Cue notes (zwane czasami nutami podpowiadającymi) to małe nuty powszechnie używane do jednego z dwóch celów. W partiach instrumentalnych fragmenty cue są dołączane, aby pomóc wykonawcy śledzić, gdzie się znajduje i nie są przeznaczone do grania. Fragmenty cue mogą również wskazywać na opcjonalne nuty, na przykład solo harmonijki może być zaznaczone w partii klarnetu ze wskazaniem „graj, jeśli nie ma dostępnej harmonijki”.

Nie należy mylić nut cue z przednutkami: nuty cue zajmują przestrzeń rytmiczną w takcie i są odtwarzane jak zwykłe nuty. Ponieważ cues mogą zawierać przednutki lub specjalne główki nut, każda nuta – niezależnie od tego, czy jest to normalna nuta, specjalna główka nut, czy nawet przednutka – może mieć rozmiar cue. Pauzy, pauzy całotaktowe i inne obiekty, takie jak tekst, linie i symbole, również mogą mieć rozmiar cue.

Inne główne zastosowania małych nut to pisanie opcjonalnych akompaniamentów klawiszowych w chórze i instrumentach oraz partii solowej na akompaniamencie klawiszowym, ale w tych przypadkach nie należy używać nut cue. Zamiast tego lepiej będzie, jeśli odpowiednie pięciolinie będą małe, co sprawi, że wszystkie nuty i inne obiekty na nich również będą małe.

Rozmiar nut cue jest proporcjonalny do rozmiaru pięciolinii – normalnie nuty cue mieszczą się na pięciolinii o normalnym rozmiarze, ale jeśli umieścisz nuty cue na małej pięciolinii, będą one jeszcze mniejsze. Możesz nawet umieścić przednutki cue na małej pięciolinii, aby uzyskać naprawdę małe nuty.

Paste as Cue (Wklej jako Cue)

Utworzenie przejścia cue przy użyciu funkcji Paste as Cue zajmuje tylko chwilę:

*  Upewnij się, że patrzysz na pełną partyturę, a nie na jeden z głosów. Chociaż można użyć funkcji Paste as Cue w głosie, o wiele wygodniej jest użyć jej w pełnej partyturze, aby zobaczyć pięciolinię, z której pobierany jest materiał, i wkleić wskazówkę do wielu instrumentów jednocześnie.

*  Skopiuj nuty, których chcesz użyć jako podpowiedzi, do schowka, zaznaczając je, a następnie wybierając opcję Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C).

*  Wybierz takt lub takty na pięciolinii lub pięcioliniach, na których ma pojawić się wskazówka, a następnie wybierz opcję Home > Clipboard > Paste > Paste as Cue (skrót Control+Alt+Shift+V lub Command+Option+Shift+V). Jeśli zaznaczysz więcej niż jedną pięciolinię, Sibelius wklei wskazówkę na wszystkie zaznaczone pięciolinie przy użyciu funkcji kopiowania wielokrotnego (2.1 Tworzenie zaznaczeń). Podczas wklejania przejścia cue wykonywanych jest wiele przydatnych czynności:

*  Skopiowane nuty są wklejane do pierwszego nieużywanego głosu, a wszystkie nuty i inne oznaczenia mają rozmiar cue.

*  Wskazówka jest ukryta w pełnej partyturze, ale jest wyświetlana w głosach (choć jeśli chcesz, możesz powiedzieć Sibeliusowi, aby pokazywał wskazówkę również w pełnej partyturze – patrz preferencje Pastę as Cue).

*  Wszelkie niewygodne transpozycje (np. wskazanie klarnetu w tonacji A na tubie w tonacji F) są uwzględniane, a w razie potrzeby dodawany jest odpowiedni klucz lub linia oktawowa, aby zapewnić łatwą czytelność wskazówki, zgodnie z preferencjami użytkownika.— patrz preferencje Paste as Cue.

*  Nazwa wskazanego instrumentu jest zapisywana nad wskazówką, przy użyciu stylu tekstowego Instrument name (cues) (Nazwa instrumentu (wskazówki)) (który można edytować, jeśli chcesz zmienić jego wygląd lub domyślną pozycję (tylko Sibelius Ultimate)).

* Jeśli typ pięciolinii (np. liczba linii) wskazanego instrumentu i ścieżki docelowej nie są zgodne, na początku i na końcu wskazówki tworzone są odpowiednie zmiany instrumentów.

*  Poszczególne oznaczenia (takie jak słowa, dynamika, łuki i oznaczenia graficzne < i >) są automatycznie włączane lub wyłączane, zgodnie z preferencjami użytkownika.

*  Wszelkie zmiany instrumentu w przejściu źródłowym są automatycznie wykluczane.

*  Nuty są ustawione tak, aby nie były odtwarzane (poprzez automatyczne wyłączenie opcji Play on pass w Inspektorze.

*  Odpowiednie pauzy całotaktowe są dodawane w nieużywanym głosie zarówno w pełnej partyturze, jak i w głosach, aby wyglądały poprawnie (choć jeśli chcesz, możesz powiedzieć Sibeliusowi, aby nie dodawał pauz całotaktowych w partiach – patrz preferencje Paste as Cue).

Jedyną rzeczą, której Sibelius nie robi, jest decydowanie, który instrument powinien być użyty dla cue, chociaż może nawet zasugerować, gdzie należy dodać cue.

Wtyczka do sugerowania miejsc dla Cue – Suggest Cue Locations

Podczas przygotowywania partii do wykonania, jednym z bardziej czasochłonnych aspektów jest określenie, gdzie wskazówki będą najbardziej przydatne dla wykonawców. Możesz chcieć dodać wskazówki po określonej liczbie taktów pauz lub po określonym czasie. Wtyczka Suggest Cue Locations może to zrobić za Ciebie. Wybierz fragment, w którym chcesz, aby wtyczka sugerowała odpowiednie lokalizacje dla wskazówek, np. kliknij trzykrotnie na nutę, a następnie uruchom wtyczkę lub jeśli chcesz przetworzyć całą partyturę, po prostu wybierz Home > Plug-ins > Other > Suggest Cue Locations. Pojawi się okno dialogowe:

Chociaż można poprosić wtyczkę o zasugerowanie lokalizacji zarówno po określonej liczbie pauz całotaktowych, jak i po upływie czasu, generalnie bardziej przydatne jest wybranie jednej lub drugiej opcji.

Trzy opcje Mark cue locations (Zaznacz lokalizacje wskazówek) przedstawiają wyniki uruchomienia wtyczki:

*  Score as text tworzy obiekt tekstowy Technique w kolorze czerwonym nad pierwszą nutą następującą po każdej sugerowanej lokalizacji wskazówki.

*  Text file tworzy plik tekstowy o nazwie filename cue locations.txt w tym samym folderze co plik partytury, zawierający sugerowane lokalizacje cue.

*  Plug-in Trace Window zapisuje każdą sugerowaną lokalizację cue w oknie śledzenia wtyczki.

Jeśli korzystasz z opcji Score as text, możesz użyć opcji Home > Edit > Find and Home > Edit > Find Next aby znaleźć tekst zaczynający się od „Cue:”, aby przejść do każdej sugerowanej lokalizacji cue.

Wtyczka Check Cues (sprawdź podpowiedzi)

Wszelkie zmiany wprowadzone w nuty w partyturze po przypisaniu fragmentów mogą potencjalnie prowadzić do błędów we wskazówkach, ponieważ Sibelius nie aktualizuje automatycznie fragmentów wskazówek, jeśli pięciolinie źródłowe, z których pochodzą, są następnie edytowane. W zestawie znajduje się jednak przydatna wtyczka, która może sprawdzać wskazówki w stosunku do nut, z których zostały pobrane i ostrzegać, jeśli wykryje jakiekolwiek rozbieżności; wystarczy zaznaczyć dany fragment i wybrać opcję Review > Plug-ins > Proof-reading > Check Cues. Zostanie wyświetlone okno dialogowe:

W Mark suspect cues znajdziesz trzy użyteczne opcje:

Score as text tworzy obiekt tekstowy Technique w kolorze czerwonym nad pierwszą nutą każdej podejrzanej wskazówki.

Text file tworzy plik tekstowy o nazwie filename suspect cues.txt w tym samym folderze co plik wyniku, zawierający lokalizację każdej podejrzanej wskazówki.

Plug-in Trace Window zapisuje lokalizację każdej podejrzanej wskazówki w oknie Plug-in Trace.

Jeśli używasz opcji Score as text możesz użyć opcji Edit > Find i Edit > Find Next, aby znaleźć tekst zaczynający się od „Suspect cue:” i przejść kolejno do każdej podejrzanej wskazówki.

Preferencje Paste as Cue

Różne opcje określania, co dokładnie się stanie, gdy to zrobisz Home > Clipboard > Paste > Paste as Cue znajdują się na stronie Paste as Cue w menu File > Preferences, jak pokazano poniżej.

Opcje Pitch of Cue zapewniają trzy alternatywy dla sposobu, w jaki Sibelius powinien rozwiązywać różnice między miejscami źródłowymi i docelowymi:

Change clef if necessary dodaje klucz na początku wklejanej melodii, jeśli klucze używane na pięciolinii źródłowej i docelowej nie są zgodne. Jeśli więc wkleisz wskazówkę, powiedzmy, z pięciolinii wiolonczelowej na pięciolinię fletową, Sibelius utworzy klucz basowy na początku wskazówki i przywróci klucz wiolinowy na końcu. Należy pamiętać, że te zmiany klucza są widoczne tylko w partii.

Add octave line if necessary dodaje linię oktawową (do dwóch oktaw w górę lub w dół, tj. 8va, 15ma, 8vb lub 15mb) nad wklejoną wskazówką, jeśli Sibelius musi przetransponować wskazówkę o jedną lub więcej oktaw, aby zapewnić jej wygodne dopasowanie na pięciolinii.

Neither po prostu wklei wskazówkę do klucza głównej pięciolinii docelowej bez transponowania nut o oktawy.

Opcje Copy into Cue pozwalają wybrać, czy Sibelius ma dołączyć Slurs (łuki), Articulations (artykulacje), Dynamics (dynamika), Lyrics (słowa) i Technique (technika) w wklejonej podpowiedzi.

Konwencjonalne jest, że w taktach w partiach oprócz nut cue pojawiają się pauzy całotaktowe, jako dodatkowy wizualny wskaźnik dla wykonawcy, że nuty służą wyłącznie celom informacyjnym i nie należy ich grać. Jednak w niektórych rodzajach nut, w tym w jazzie, często zdarza się, że wskazówki są po prostu zapisywane w mniejszych nutach bez dodawania pauz całotaktowych. Opcja Show bar rests with cue (in parts) pozwala wybrać, która z tych opcji ma być stosowana: po włączeniu (domyślnie), oryginalne pauzy części są wyświetlane oprócz nut cue; po wyłączeniu, wyświetlane są tylko same nuty cue.

Ponownie, w niektórych rodzajach nut, zwykle w jazzie, czasami można zobaczyć słowo „Play” napisane po cue, aby przypomnieć wykonawcy, że powinien teraz zacząć grać ponownie. Write ‘Play’ after cue, jest domyślnie wyłączony, zaznacz, aby pojawiał się napis „Play”. Jest to najbardziej użyteczne, jeśli wyłączysz opcję Show bar rests with cue (in parts).

W większości rodzajów nut konwencjonalne jest pokazywanie wskazówek tylko w głosach, więc opcja Hide cues in full score (Ukryj wskazówki w pełnej partyturze) jest domyślnie włączona. Jednakże nuty w niektórych dziedzinach muzyki, takich jak teatr muzyczny, zwykle pokazują wskazówki w pełnej partyturze, więc wyłączenie tej opcji jest przydatne w takich sytuacjach.

Należy pamiętać, że zmiana opcji w tym miejscu nie wpłynie na już wklejone wskazówki, a jedynie na te, które zostaną utworzone przy użyciu opcji Wklej jako wskazówkę.

Tworzenie nut cue, pauz i innych obiektów

Jeśli chcesz samodzielnie zmienić rozmiar nuty, pauzy, linii, symbolu lub obiektu tekstowego, zaznacz go, a następnie wybierz przycisk zmiany rozmiaru pokazany po prawej stronie (skrót Enter) page167image1651975504 z drugiego układu klawiatury (skrót F8). Podczas tworzenia nut za pomocą myszy i klawiatury, nuty pozostają nutami cue do momentu ponownego wyłączenia przycisku.

Jeśli chcesz nadać fragmentowi nuty rozmiar cue, po prostu wybierz ten fragment i wybierz ten sam przycisk klawiatury z drugiego układu klawiatury. W ten sam sposób można ponownie nadać normalny rozmiar nutom i pauzom cue, ponownie wybierając przycisk cue note.

Nie można zmienić rozmiaru tekstu systemowego, symboli systemowych ani linii systemowych, ponieważ nigdy nie są one uwzględniane we fragmentach cue (ponieważ występują już we wszystkich głosach).

Panel General w Inspector zawiera także pole wyboru Cue-sized, które działa tak samo jak przycisk rozmiaru cue.

Opcje Engraving Rules

Strona Notes and Tremolos (Nuty i tremola) w menu Appearance > House Style > Engraving Rules (skrót klawiszowy Control+Shift+E lub Command+Shift+E) umożliwia modyfikację rozmiaru przednutek i cue w stosunku do normalnych nut. Grace notes (przednutki) są zwykle nieco mniejsze niż cue notes (60% pełnego rozmiaru zamiast 75%).

Bardzo duże nuty

W mało prawdopodobnym przypadku, gdy potrzebujesz bardzo dużych nut na normalnych pięcioliniach (notacja używana okazjonalnie przez Stockhausena do oznaczania głośnych nut) i nie potrzebujesz również nut o rozmiarze cue, ustaw rozmiar Cue note na stronie Notes and Tremolos w Appearance > House Style > Engraving Rules na, powiedzmy, 130% i wprowadź duże nuty jako cue notes.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *