ABC programu Sibelius cz. 2 – Ukrywanie obiektów

Może być przydatne, aby niektóre obiekty były obecne w głosach, ale ukryte w partyturze. Na przykład, często chcesz, aby fragmenty cue pojawiały się w głosach, ale powinny być ukryte w pełnej partyturze.
Możesz też chcieć, aby odtwarzane były nuty, które nie są widoczne, np. realizacja jazzowa lub bas figurowany.
Sibelius pozwala ukryć dowolny obiekt i kontrolować, czy obiekt ten powinien być widoczny w partyturze, w głosach, czy w żadnym z nich.

Ukrywanie obiektu

Aby ukryć obiekt, zaznacz go i wybierz jedną z opcji w menu Home > Edit > Hide or Show w następujący sposób:

 • Hide or Show (Ukryj lub Pokaż) (skrót klawiszowy Control+Shift+H lub Command+Shift+H): ukrywa lub pokazuje obiekt w bieżącej partyturze lub głosie.
 • Show in Score (Pokaż w partyturze): pokazuje obiekt tylko w pełnej partyturze (i ukrywa go we wszystkich głosach).
 • Show in Parts (Pokaż w głosach): pokazuje obiekt we wszystkich głosach (i ukrywa go w partyturze).
 • Show in All (pokaż wszędzie): pokazuje obiekt zarówno w pełnej partyturze, jak i we wszystkich głosach.

Hide or Show jest zduplikowane w panelu General (Ogólne) inspektora; wybierz obiekt, który chcesz ukryć lub pokazać i wybierz odpowiednią opcję z rozwijanego menu.
Po ukryciu obiektu lub wybraniu ukrytego obiektu będzie on widoczny na ekranie w bladym kolorze. Po usunięciu zaznaczenia obiekt zniknie, choć można wybrać opcję wyświetlania wszystkich ukrytych obiektów w kolorze szarym.

Co można ukryć

Ukryć można dowolny obiekt w partyturze, w tym nuty, pauzy, tekst, zmiany metrum i tonacji, linie itd. Ukrycie nuty powoduje również ukrycie wszelkich powiązanych akcydencji, belek, lasek i artykulacji. Wyjątkiem jest ukrycie jednej lub więcej nut w akordzie, ale nie wszystkich nut w akordzie, w którym to przypadku powiązane akcydencje, belki, laski i artykulacje pozostają widoczne dla widocznych nut w akordzie.

Niektóre zastosowania ukrytych obiektów:

 • Notes (Nuty): tworzenie przejść, które są ukryte i wyciszone w pełnej partyturze, ale pojawiają się w głosach; „improwizowane” solówki i realizacje, które są odtwarzane, ale nie są widoczne.
 • Text (Tekst): ukrywanie znaków metronomu lub dynamiki, które nadal są odtwarzane; dodawanie wskazówek dla wykonawców, które nie są widoczne w partyturze, ale są widoczne w głosach; dodawanie notatek dla dyrygenta, które pojawiają się w partyturze, ale nie w głosach.
 • Lines (Linie): dodawanie oznaczeń, np. < i > lub linii accel./rit., które są odtwarzane, ale ukryte.

Wyświetlanie ukrytych obiektów

Aby móc zobaczyć ukryte obiekty na ekranie, włącz View > Invisibles > Hidden Objects (skrót Alt+Shift+H lub Option+Shift+H); opcja ta jest domyślnie wyłączona. Gdy ta opcja jest włączona, ukryte obiekty są wyświetlane w kolorze jasnoszarym (ale nie są drukowane – patrz Odtwarzanie i drukowanie ukrytych obiektów). Ukryte obiekty można następnie zaznaczać i edytować w dokładnie taki sam sposób, jak zwykłe obiekty.
Gdy opcja View > Invisibles > Hidden Objects jest wyłączona, ukryte obiekty w partyturze są całkowicie niewidoczne i nie mogą być zaznaczane ani edytowane indywidualnie (choć pojawiają się, jeśli dokonasz wyboru fragmentu lub systemu – na przykład, jeśli wpiszesz Control + A lub Command + A, aby zaznaczyć wszystkie – i nadal możesz przechodzić między ukrytymi i widocznymi obiektami za pomocą klawiszy strzałek i Tab).
Opcja ta kontroluje również, czy różne obiekty, które normalnie nie są notowane, są wyświetlane. Na przykład:

 • niewidoczne kreski taktowe (4.5 Kreski taktowe) są wyświetlane jako szare kreski.
 • zmiany tonacji i zmiany instrumentów (2.4 Instrumenty), które powodują, że
  nie pojawiają się akcydencje, są wyświetlane jako szary prostokąt.
 • pauzy i pauzy całotaktowe, które są ukryte przez typ pięciolinii instrumentu, takie jak w niektórych tabulaturach gitarowych, są wyświetlane w kolorze szarym.

Należy również pamiętać, że po usunięciu pauzy jest on początkowo ukryty, więc pojawi się w kolorze jasnoszarym, jeśli opcja View > Invisibles > Hidden Objects jest włączona. Jeśli usuniesz go ponownie, zniknie całkowicie.

Ukryte obiekty w głosach

Gdy obiekt jest ukryty w partyturze, ale widoczny w głosie lub odwrotnie, a View > Invisibles > Differences in parts jest włączony, jego widoczna wersja będzie wyświetlana w kolorze pomarańczowym (aby pokazać, że nie jest identyczna w partyturze i głosie); ukryta wersja będzie wyświetlana w kolorze szarym, jak zwykle, gdy View > Invisibles > Hidden Objects jest włączony, ale zmieni kolor na bladopomarańczowy po wybraniu.

Odtwarzanie i drukowanie ukrytych obiektów

Domyślnie ukryte obiekty nie są drukowane i są odtwarzane, niezależnie od tego, czy opcja View> Invisibles > Hidden Objects jest włączona czy wyłączona. Możesz nie chcieć, aby niektóre ukryte obiekty były odtwarzane, na przykład przejście cue, które jest ukryte w pełnej partyturze, ale wyświetlane w głosach; w takim przypadku użyj cichych główek nut lub wyłącz pola wyboru Play on pass  (odtwarzania obiektów w przejściu) w Inspektorze.
Jeśli chcesz wydrukować ukryte obiekty, np. aby pomóc w korekcie, włącz View > Invisibles > Hidden Objects, a następnie wydrukuj partyturę, pamiętając o włączeniu opcji menu Print View w oknie dialogowym Print (1.14 Drukowanie).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *