ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.11 Transpozycja

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat transponowania instrumentów i partytur, patrz 2.4 Instrumenty. Aby uprościć oznaczenia tonacji i pisownię enharmoniczną, 4.2 Tonacje.

Okno dialogowe Transpose

Aby przetransponować nuty:

 • Wybierz cokolwiek chcesz transponować – zazwyczaj fragment lub całą partyturę (skrót Control+A lub Command+A).
 • Wybierz Note Input > Note Input > Transpose (skrót Shift-T).
 • Wybierz, czy chcesz transponować według Key (tonacji), czy według Interval (interwału).
 • Jeśli wybierzesz transpozycję według tonacji:
  • Wybierz z menu tonację, do której chcesz transponować.
  • Zdecyduj, czy chcesz, aby Sibelius transponował o najmniejszy wymagany interwał Closest (Najbliższy), (w górę) Up czy (w dół) Down.
 • Jeśli wybierzesz transpozycję według Interval (interwału):
  • Kliknij Up lub Down.
  • W drugim polu wybierz główny interwał.
  • W pierwszym polu, Major/Perfect (wielka/czysta) pozostawia główny interwał bez zmian, Augmented (zwiększona) dodaje półton, Minor/Diminished (moll/zmniejszona) odejmuje półton.
 • Diatonic (Diatonicznie) przesuwa nuty w obrębie tonacji określonej przez bieżące oznaczenie tonacji; tak więc transpozycja diatoniczna o 2 w górę powoduje, że trzecia nuta tonacji staje się czwartą, kwinta zmniejszona staje się sekstą zmniejszoną itd.
 • Ustaw inne opcje, jeśli chcesz:
  • Transpose key signatures (Transponuj tonacje( (dostępne podczas transponowania fragmentu systemu lub całej partytury)- transponuje wszelkie zmiany tonacji w wybranym fragmencie. Zazwyczaj opcja ta powinna być włączona. Jeśli jest wyłączona, transponowane nuty otrzymują akcydencje, które w przeciwnym razie byłyby określone w przez tonację.
  • Jeśli opcja Transpose key signatures jest włączona, można także włączyć opcję Change key at start, która utworzy nowe oznaczenie tonacji na początku transponowanego fragmentu.
  • Jeśli nie chcesz, aby Sibelius utworzył przywracającą zmianę tonacji na końcu transponowanego przejścia z powrotem do oryginalnej tonacji, włącz opcję Allow change of key to persist.
  • Use double sharps/flats (Użyj podwójnych krzyżyków/bemoli) sprawia, że Sibelius notuje zdalne tonacje używając podwójnych krzyżyków i bemoli zamiast kasowników. Wyłącz tę opcję w przypadku nut atonalnych. Pozostaw ją włączoną, jeśli jesteś Rachmaninowem lub Albanem Bergiem w młodości.
 • Kliknij OK, a Sibelius natychmiast przetransponuje nuty.

Przesuwanie nut bez akcydencji

Aby przesunąć nuty, które nie mają kończyć się akcydencją, wystarczy zaznaczyć nuty i wcisnąć Strzałkę w górę/dół jeden lub więcej razy.

Transponowanie o jedną lub więcej oktaw

Szybką metodą jest zaznaczenie nut i wciśnięcie Control+strzałka w górę/ dół lub Command+strzałka w górę/dół.

Transponowanie o więcej niż dwie oktawy

Dla zwięzłości, Note Input > Note Input > Transpose wyświetla tylko interwały do dwóch oktaw. Aby uzyskać większe interwały, transponuj o kolejne oktawy, wciskając Control+strzałka w górę/dół lub Command+strzałka w górę/dół przed lub po transponowaniu z okna dialogowego.

Transpozycja o półton

Chociaż większość transpozycji jest prosta, ten szczególny przypadek zasługuje na małe wyjaśnienie. Jeśli masz partyturę, powiedzmy, D-dur i chcesz przetransponować ją na Des-dur, nie powinieneś transponować jej w dół o sekundę małą, co daje Cis-dur – zamiast tego przetransponuj ją w dół o zwiększony unison.

Transpozycje ekstremalne

Aby wykonać ekstremalne transpozycje, dla których wymagany interwał nie jest wymieniony, np. z B do Des (w górę o tercję podwójnie zwiększoną), podziel go na dwie mniej ekstremalne transpozycje: najpierw transponuj w górę o tercję małą do D, a następnie w dół o unison zwiększony do Des.

Symbole akordów

Te symbole transponują się automatycznie.


Przenoszenie innych obiektów

Podczas transpozycji Sibelius przesuwa inne obiekty według własnego uznania. Na przykład ligatury i łuki automatycznie podążają za nutami. Jeśli nuty są transponowane tak daleko, że wiele kierunków lasek zmienia się, niektóre łuki mogą wymagać odwrócenia za pomocą Home > Edit > Flip (skrót X), aby płynnie dopasować je do nut.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *