ABC programu Sibelius cz. 3 –3.19 Wtyczki Accidentals (Akcydencje)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Add Accidentals to All Notes (Dodaj akcydencje do wszystkich nut)

Wymusza umieszczenie akcydencji przed każdą nutą, nawet z kasownikiem lub krzyżykiem/bemolem, które są już w oznaczeniu metrum, lub nawet jeśli nuta jest powiązana z poprzednią nutą. Ta notacja jest czasami używana w partyturach atonalnych lub innych partyturach, które nie używają oznaczeń tonacji. Aby skorzystać z wtyczki, zaznacz fragment, w którym chcesz dodać akcydencje i wybierz Note Input > Plug-ins > Accidentals > Add Accidentals to All Notes. Następnie warto wykonać Appearance > Reset Notes > Reset Note Spacing, aby zrobić miejsce dla wszystkich nowo dodanych akcydencji.

Akcydencje ćwierćtonowe nie są obecnie obsługiwane przez tę wtyczkę: będą one oznaczone tekstem Q, który można wyszukać za pomocą opcji Edit > Find, aby upewnić się, że wszystkie nuty w tej samej linii lub polu później w takcie są poprzedzone odpowiednim symbolem.

Add Accidentals to All Sharp and Flat Notes (dodaj akcydencje do wszystkich nut z krzyżykiem lub bemolem)

Wtyczka ta dodaje akcydencje do wszystkich nut z krzyżykiem/bemolem, nawet jeśli występują one wcześniej w tym samym takcie, ale nie jeśli już istnieją w oznaczeniu tonacji.

Add Ficta Above Note (dodaj Ficta nad nutą)

W muzyce dawnej akcydencje są często sugerowane, ale nie są wyraźnie zapisane w oryginalnym rękopisie ze względu na ówczesne praktyki wykonawcze. Współczesne wydania często pokazują te tak zwane musica ficta poprzez umieszczenie małych akcydencji redakcyjnych nad danymi nutami. Ta wtyczka wstawia symbole akcydencji nad nutami, a także komunikaty MIDI wymagane do dodania krzyżyka lub bemola.

Aby użyć wtyczki, zaznacz nuty, do których chcesz dodać ficta i wybierz Note Input > Plug-ins > Accidentals > Add Ficta Above Note. Pojawi się okno dialogowe: wybierz, czy chcesz dodać sharps (krzyżyki), flats (bemole) czy natural (kasowniki), a następnie kliknij OK.

Wtyczka ukrywa zwykłą akcydencję nuty, a następnie dodaje odpowiedni symbol nad nutą.

Respell Flats as Sharps/Respell Sharps as Flats (Przepisz bemole jako krzyżyki/krzyżyki jako bemole)

Zmienia pisownię akcydencji w wybranym fragmencie. Wystarczy zaznaczyć fragment, wybrać Note Input > Plug-ins > Accidentals > Respell Flats as Sharps lub Respell Sharps as Flats, a wszystkie bemole/krzyżyki w wybranym fragmencie zostaną ponownie przepisane. Specjalne główki nut i dane odtwarzania na żywo zostaną utracone podczas korzystania z tej wtyczki.

Simplify Accidentals (uprość akcydencje)

Wtyczka ta przekształca wszystkie akcydencje w partyturze lub wybranym fragmencie zgodnie z obowiązującym oznaczeniem tonacji; jest bardzo przydatna do usuwania błędnych akcydencji, które mogą pozostać po niektórych operacjach edycji (np. transpozycji lub dodaniu oznaczenia tonacji do istniejącej nuty). Aby skorzystać z wtyczki, należy zaznaczyć fragment (lub całą partyturę) i wybrać opcję Note Input > Plug-ins > Accidentals > Simplify Accidentals.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *