ABC programu Sibelius cz. 3 –3.3. Wpisywanie nut myszką

Wiele osób uważa, że wprowadzanie za pomocą myszy jest najwolniejszą metodą wprowadzania nut, ale jest najłatwiejsza w użyciu podczas rozpoczynania pracy z Sibeliusem.

Wprowadzanie pojedynczych nut

Przed rozpoczęciem upewnij się, że nic nie jest zaznaczone (naciśnij Esc, aby usunąć zaznaczenie):

  • Wybierz Note Input > Note Input > Input Notes (skrót N); wskaźnik myszy zmieni kolor (zazwyczaj na ciemnoniebieski, oznaczający głos 1).
  • Wybierz wartość nuty z pierwszego (lub drugiego) układu klawiatury; możesz także wybrać akcydencje, artykulacje itp. z tego i innych układów klawiatury (3.2 Keypad). Aby utworzyć pauzę, wybierz przycisk pauzy z pierwszego układu, po wybraniu wartości nuty (aby pokazać, jak długo trwa pauza).
  • Podczas przesuwania wskaźnika po partyturze pojawi się szary cień nuty lub pauzy, wskazujący miejsce, w którym zostanie ona utworzona po kliknięciu. Podczas przesuwania wskaźnika pionowo po pięciolinii, w razie potrzeby rysowane są linie dodane; podczas przesuwania poziomo po takcie, cień nuty/pauzy przyciągany jest do kolejnych miar taktu (to zachowanie można konfigurować – 3.12 Opcje wpisywania nut).
  • Aby wprowadzić nutę/pauzę, po prostu kliknij w miejscu, w którym chcesz ją utworzyć.
  • Kreska (pionowa linia) pojawi się w partyturze po prawej stronie właśnie utworzonej nuty/pauzy.
    Jeśli chcesz, możesz teraz zacząć tworzyć nuty metodami: alfabetyczną lub krokową, ale aby kontynuować dodawanie nut za pomocą myszy, po prostu klikaj w partyturę, aby utworzyć więcej nut/pauz, zmieniając wartość nuty i inne właściwości na klawiaturze, gdy jest to konieczne.
  • Nie musisz wprowadzać danych wyłącznie od lewej do prawej za pomocą myszy – możesz przeskakiwać po utworze i klikać, aby wprowadzać nuty/pauzy w dowolnym miejscu, choć pamiętaj, że jeśli klikniesz, aby utworzyć nową nutę w tej samej pozycji rytmicznej co istniejąca nuta lub akord, istniejąca nuta lub akord zostanie zastąpiona nową nutą.
  • Wszystkie właściwości ustawione na Keypad wpływają na następną wprowadzaną nutę, więc jeśli, na przykład, chcesz utworzyć nutę lub pauzę z kropką, kliknij zarówno wartość nuty, jak i kropkę rytmiczną na Keypad przed kliknięciem w partyturę lub kliknięciem przycisku pauzy, aby ją utworzyć. Podobnie, aby utworzyć nutę z ligaturą, kliknij przycisk Tie (Ligatura) na Keypad przed kliknięciem w partyturę, aby utworzyć nutę.
  • Aby zakończyć wprowadzanie nut, kliknij małą strzałkę wskaźnika myszy na lewym górnym przycisku okna klawiatury lub naciśnij klawisz Esc na klawiaturze.

Wprowadzanie akordów

Aby utworzyć akord, wystarczy kliknąć powyżej lub poniżej właśnie utworzonej nuty. Jeśli utworzysz nutę w innym miejscu taktu, a następnie wrócisz i klikniesz powyżej lub poniżej istniejącej nuty, aby spróbować utworzyć akord, Sibelius usunie to, co było tam wcześniej i utworzy nową nutę w tej pozycji.
Można również użyć narzędzia do wprowadzania akordów na Keypadzie (Narzędzie Chord Input (Wprowadzanie akordów).

Wprowadzanie nakładających się nut

W przypadku wprowadzenia długiej nuty na początku taktu, a następnie dodania nuty w dalszej części taktu, przed końcem długiej nuty na początku taktu, program Sibelius domyślnie zastąpi pierwszą nutę pauzami, ale alternatywnie może utworzyć nową nutę w głosie 2 – w tym celu należy włączyć opcję Use voice 2 when rhythms conflict on the Mouse (Użyj głosu 2 w przypadku konfliktu rytmów) na stronie Mouse (Mysz) w menu File > Preferences.

Wyłączanie wprowadzania myszą

W programie Sibelius można swobodnie przełączać się między metodami wprowadzania nut, co często jest bardzo przydatne. Jednak po zakończeniu korzystania z funkcji wprowadzania danych za pomocą myszy użytkownik może chcieć, aby program Sibelius nie wprowadzał nut po kliknięciu partytury myszą.
Aby wyłączyć wprowadzanie za pomocą myszy, wybierz File > Preferences i przejdź do strony Mouse. W grupie Mouse Note Input wybierz opcję Selects object and stays in note input lub Selects object and leaves note input, w zależności od preferencji.
Więcej szczegółów na temat tych opcji można znaleźć w sekcji Mysz (tylko Sibelius Ultimate).

Okna klawiatury i podstrunnicy

Można również używać myszy do wprowadzania nut za pomocą ekranowych okien Keyboard (klawiatury) i Fretboard (podstrunnicy).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *