ABC programu Sibelius cz. 3 –3.2 Keypad (blok numeryczny)

Keypad (blok numeryczny) odzwierciedla na ekranie układ klawiszy na klawiaturze numerycznej komputera. Pokazuje i pozwala edytować charakterystykę wybranej nuty (nut), akordu (akordów) lub pauz (pauzy), lub nuty, którą zamierzasz utworzyć, jeśli używasz myszy, alfabetycznego lub krokowego wprowadzania nut.
Aby ukryć lub wyświetlić Keypad, wybierz polecenie View > Panels > Keypad (skrót klawiszowy Control+Alt+K lub Command+Option+K).

Układy bloku numerycznego

Klawiatura ma sześć układów, z których każdy może się różnić między Sibelius Ultimate, Sibelius Artist i Sibelius First (patrz poniżej). Przełączanie odbywa się w następujący sposób:

 • Kliknij na zakładki w górnej części klawiatury; lub
 • Wciśnij F7-F12, aby wyświetlić sześć układów klawiatury; lub
 • Tylko dla układów 3-6, kliknij na klawiaturze, aby przełączać się między układami w kolejności (skrót +), a następnie kliknij, aby powrócić do pierwszego układu klawiatury (skrót F7, również Shift-+ w systemie Windows).
Common notes (popularne nuty), More notes (więcej nut), Beams/tremolos (wiązania nutowe, tremola)
Articulation (Artykulacja), Jazz articulations (artykulacje jazzowe), Accidentals (Akcydencje)
 • Najwięcej czasu spędzisz pracując z pierwszym układem klawiatury, który zawiera typowe wartości nut i akcydencje, ale dla porównania poniżej przedstawiono wszystkie sześć układów. Pierwsze dwa układy klawiatury są związane z wprowadzaniem i edycją nut; ties (ligatury) nie slurs (łuki) są tworzone za pomocą klawisza Enter na układzie F7 (za pomocą klawisza Enter na układzie F10 można tworzyć wiązania po lewej stronie nut); cue notes są tworzone za pomocą klawisza Enter na układzie F8. Należy pamiętać, że kropka na klawiszu * (/ na komputerach Mac) jest artykulacją staccato, a kropka na klawiszu . (kropka dziesiętna) jest kropką rytmu.
 • W układzie F8 tworzone są bardzo krótkie i bardzo długie wartości nutowe oraz podwójne i potrójne kropki rytmiczne.
 • Trzeci układ klawiatury (skrót F9) dotyczy edycji grupowania wiązań (belek) oraz tworzenia tremolo i buzz rolls.
 • Czwarty układ klawiatury (skrót F10) służy do dodawania artykulacji; trzy puste miejsca na górze układu można przypisać do niestandardowych artykulacji.
 • Piąty układ klawiatury (skrót F11) jest przeznaczony do artykulacji jazzowych, linii arpeggio dla instrumentów klawiszowych i harfy oraz powtarzania taktów.
 • Szósty układ klawiatury (skrót F12) zawiera nietypowe akcydencje.

Klawisz 0 jest odpowiednio używany do pauz, albo do usuwania wszystkich artykulacji/akcydencji.

Dostęp do funkcji klawiatury numerycznej na notebooku (laptopie)

Większość notebooków (laptopów) nie posiada oddzielnych bloków numerycznych. Chociaż dostęp do funkcji klawiatury można uzyskać na niektórych notebookach (z wyjątkiem najnowszych modeli Apple MacBook), przytrzymując klawisz oznaczony jako Fn wraz z innymi klawiszami na klawiaturze, Sibelius ma również wbudowane alternatywne skróty, które są wygodniejsze.
Przejdź do strony Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe) w menu File > Preferences i wybierz zestaw funkcji Notebook (laptop). Zamiast używać cyfr na klawiaturze, można użyć standardowych cyfr na klawiaturze głównej, które będą odpowiadać tym samym cyfrom na klawiaturze. Gdy ten zestaw funkcji jest używany, użyj klawiszy Shift-1 do Shift-9, aby wprowadzić interwały nad nutą – 1.30 Skróty klawiaturowe.

Wyświetlanie i edytowanie charakterystyki nut

Po wybraniu nuty klawiatura pokazuje charakterystykę wyboru. Na przykład, po wybraniu ćwierćnuty w utworze, przycisk ćwierćnuty na pierwszym układzie klawiatury zaświeci się. Podobnie, wybranie pauzy ćwierćnutowej z kropką spowoduje podświetlenie przycisków ćwierćnuty, pauzy i kropki rytmicznej na klawiaturze.
Aby włączyć lub wyłączyć określoną charakterystykę klawiatury dla wybranego obiektu, można:

 • Kliknąć ikonę myszą; lub
 • Nacisnąć odpowiedni przycisk na klawiaturze numerycznej.

Jeśli, powiedzmy, patrzysz na pierwszy układ klawiatury i chcesz zmienić wybraną nutę na półnutę , możesz po prostu wpisać 5 na klawiaturze numerycznej. Aby dodać ligaturę, naciśnij Enter na bloku numerycznym klawiatury i tak dalej. Podobnie, aby usunąć ligaturę, wybierz nutę, od której zaczyna się ligatura i naciśnij Enter. W ten sposób można dodawać i usuwać charakterystyki z dowolnego układu klawiatury – jeśli chcesz dodać fermatę (pauzę) do półnuty, naciśnij klawisz F10 (aby przejść do czwartego układu klawiatury), a następnie naciśnij 1 na klawiaturze numerycznej, aby dodać fermatę.
Jeśli nuta ma charakterystykę, która nie znajduje się w aktualnie wybranym układzie klawiatury, zakładki odpowiednich układów klawiatury również zostaną podświetlone na niebiesko. Na przykład, jeśli patrzysz na pierwszy układ klawiatury i wybierzesz ćwierćnutę, która ma bemol i fermatę (pauzę), zakładki czwartego i szóstego układu klawiatury również zostaną podświetlone.

Narzędzie Pitch Correction (zmiana wysokości nuty)

Narzędzie Pitch Correction page233image1111747456 znajduje się na pierwszym i drugim układzie klawiatury (- lokalizacja klawisza na klawiaturze). Ikona powrotu do pierwszego układu klawiatury pojawia się jako część ikony korekcji wysokości dźwięku na pierwszych dwóch układach i jest dostępna tylko przy użyciu skrótów klawiaturowych na pierwszych dwóch układach (nie po kliknięciu myszą).

Narzędzie Pitch Correction służy do zmiany wysokości dowolnej wybranej nuty, w tym nut w akordach. Aby zmienić wysokość wybranej nuty:

 • Wybierz nutę, którą chcesz zmienić.
 • Kliknij i przytrzymaj narzędzie Pitch Correction, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  * Przeciągnij w górę, aby zwiększyć wysokość.
  * Przeciągnij w dół, aby obniżyć wysokość dźwięku.
  * Przeciągnij w lewo, aby dodać bemol.
  * Przeciągnij w prawo, aby dodać krzyżyk.
  * Przeciągnięcie z wciśniętym klawiszem Option (Mac) lub Alt (Windows) w lewo lub w prawo w celu uzyskania akcydencji ćwierćtonowej.
 • Zwolnij klawisz myszy, gdy uzyskasz żądaną nutę.

Narzędzie Chord Input (Wprowadzanie akordów)

Narzędzie Chord Input page234image1083067232znajduje się na pierwszym i drugim układzie klawiatury (+ lokalizacja klawisza na klawiaturze). Ikona następnego układu klawiatury pojawia się jako część ikony wprowadzania akordów na pierwszych dwóch układach i jest dostępna tylko przy użyciu skrótów klawiaturowych z pierwszymi dwoma układami (nie za pomocą kliknięć myszą).

Użyj narzędzia Chord Input, aby dodać nuty i zbudować akord. Aby wprowadzić nuty akordu:

 • Wprowadź nutę lub wybierz istniejącą nutę.
 • Kliknij narzedzixe Chord Input aby dodać nutę o tercję powyżej wybranej nuty; lub kliknij i przytrzymaj narzędzie Chord Input, aby dodać inną wysokość, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:
  * Przeciągnij w górę, aby podnieść wysokość dźwięku.
  * Przeciągnij w dół, aby obniżyć wysokość dźwięku.
  * Przeciągnij w lewo, aby dodać bemol.
  * Przeciągnij w prawo, aby dodać krzyżyk.
  * Przeciągnięcie z wciśniętym klawiszem Option (Mac) lub Alt (Windows) w lewo lub w prawo w celu uzyskania akcydencji ćwierćtonowej.
 • Zwolnij klawisz myszy, gdy uzyskasz żądaną nutę.
 • Powtórz te kroki, aby dodać więcej nut do akordu zgodnie z potrzebami.

Voices (Głosy)

Rząd przycisków w dolnej części okna Keypad służy do określania głosu nut i dołączonego tekstu oraz linii.

Dodatkowe skróty dla funkcji Keypad

Chociaż istnieje prosta i oczywista korelacja między elementami na klawiaturze ekranowej a klawiaturą numeryczną na klawiaturze komputera, można również przypisać dodatkowe skróty klawiaturowe do określonych elementów na klawiaturze. Na przykład, jeśli chcesz przypisać określony skrót do fermaty (pauzy) w czwartym układzie klawiatury – tak, abyś nie musiał naciskać F10 (aby przełączyć się na odpowiedni układ), a następnie 1 na klawiaturze numerycznej (aby dodać fermatę), ale zamiast tego możesz wpisać pojedynczy skrót niezależnie od bieżącego układu klawiatury – możesz to zrobić w następujący sposób:

 • Wybierz File > Preferences i wybierz stronę Keyboard Shortcuts (Skróty klawiaturowe).
 • Po wybraniu własnego zestawu funkcji, w którym ma zostać utworzony nowy skrót, wybierz Keypad (F10 articulations) z listy Tab (Zakładka) lub Category (Kategoria).
 • Na liście funkcji Feature wybierz Fermata (pause) (Fermata (pauza)), a następnie kliknij Add (Dodaj), aby dodać własny skrót klawiaturowy.

Aby uzyskać dalszą pomoc w definiowaniu własnych skrótów klawiaturowych 1.30 Skróty klawiaturowe.

Alternatywny ustawienie dla 1 układu okna Keypad

Domyślnie w Sibeliusie wartości nut są rozmieszczone na pierwszym układzie klawiatury w taki sposób, że naciśnięcie 4 określa ćwierćnutę, a naciśnięcie 7/8/9 określa odpowiednio akcydencję kasownik/krzyżyk/bemol.
Jeśli jesteś zaznajomiony z Finale, możesz preferować naciśnięcie 5, aby uzyskać ćwierćnutę i wprowadzić wartości nut od 128-ki aż do podwójnej całej nuty (breve) bez zmiany układu klawiatury.
Aby użyć tego alternatywnego układu klawiatury, jak pokazano po lewej stronie, wybierz File > Preferences, przejdź do strony Note Input (Wprowadzanie nut) i ustaw To enter a quarter note (crotchet) type to 5 on Keypad (Aby wprowadzić ćwierćnutę wpisz 5 na klawiaturze).

Korzystanie z Keypada w systemie macOS

Domyślnie system macOS przypisuje klawisze F7-F12 do elementów sterujących odtwarzaniem iTunes i głośnością systemu, co oznacza, że używanie tych skrótów do przełączania się między różnymi układami klawiatury w programie Sibelius może przynieść nieoczekiwane rezultaty.
Użyj panelu Klawiatura w Preferencjach systemowych, aby ponownie przypisać te skróty do innych klawiszy funkcyjnych.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *