ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.7 Okno Freatboard

Okno podstrunnicy w Sibeliusie ułatwia wprowadzanie nut dla gitary lub basu za pomocą myszy, a także może okazać się przydatne do pokazania, jak można palcować określone riffy lub akordy.

Wyświetlanie i ukrywanie okna Freatboard

Aby wyświetlić lub ukryć okno podstrunnicy, wybierz polecenie View > Panels > Fretboard (skrót klawiszowy Control+Alt+E lub Command+Option+E). Okno podstrunnicy wygląda następująco:

Domyślnie podstrunnica jest zadokowana w dolnej części okna, ale można ją odłączyć, klikając i przeciągając pasek tytułowy, aby umieścić ją w dowolnym miejscu.
Korzystając z menu znajdującego się po prawej stronie paska narzędzi podstrunnicy, można wybierać pomiędzy podstrunnicami klonowymi, palisandrowymi i podstrunnicami do gitary akustycznej 6-strunowej, klonowymi i palisandrowymi podstrunnicami do gitary basowej 4-strunowej lub palisandrowymi podstrunnicami do gitary basowej 5-strunowej.
Okno podstrunnicy ma trzy rozmiary (środkowy z nich jest pokazany powyżej), a jego rozmiar można zmienić, klikając przycisk Change Size (Zmień rozmiar) na pasku narzędzi.

Wprowadzanie danych za pomocą myszy w oknie podstrunnicy

Chociaż najbardziej naturalne jest używanie okna podstrunnicy do wprowadzania nut na instrumentach z tabulaturą gitarową, można używać podstrunnicy do wprowadzania nut na dowolnym instrumencie w partyturze.
Aby wprowadzić nuty za pomocą okna podstrunnicy, wystarczy wybrać takt lub pauzę, od której chcesz rozpocząć wprowadzanie. Sibelius automatycznie wybierze najbardziej odpowiedni rodzaj podstrunnicy w zależności od rodzaju wybranego instrumentu. Teraz kliknij w pozycji progu na odpowiedniej strunie dla nuty, którą chcesz wprowadzić.
Karetka wprowadzania nut przesuwa się automatycznie po wprowadzeniu każdej nuty, więc jeśli chcesz wprowadzić akord, kliknij przycisk trybu akordów na pasku narzędzi okna podstrunnicy, pokazanym poniżej. Teraz każda kliknięta pozycja progu jest dodawana do bieżącego akordu, a w celu przesunięcia znacznika należy kliknąć przycisk strzałki w prawo znajdujący się po prawej stronie przycisku trybu akordów.

Śledzenie utworu podczas odtwarzania

Oprócz wprowadzania nut, okno podstrunnicy może również pokazywać, które nuty są grane podczas odtwarzania. Możesz wybrać instrument do naśladowania za pomocą menu po lewej stronie paska narzędzi okna Freatboard.
Domyślnie jest ono ustawione na Auto, co oznacza, że będzie podążać za najwyższą struną gitary lub basu w partyturze, a jeśli nie, to za najwyższą struną w partyturze, chyba że przed rozpoczęciem odtwarzania wybrano jedną lub więcej strun, w którym to przypadku będzie podążać tylko za najwyższą z tych strun. Jeśli zawsze chcesz podążać za konkretną pięciolinią podczas odtwarzania, wybierz nazwę pięciolinii z menu po lewej stronie paska narzędzi okna Fretboard.
Zauważ, że okno podstrunnicy może śledzić tylko nuty w głosie 1 podczas odtwarzania; inne głosy są po prostu pomijane. Jeśli nuta jest zbyt wysoka, aby wyświetlić ją na bieżącej podstrunnicy, jest ona pokazywana za pomocą strzałki skierowanej w prawo na górze najwyższej struny; podobnie, jeśli nuta jest zbyt niska, aby wyświetlić ją na bieżącej podstrunnicy, jest ona wyświetlana jako strzałka skierowana w lewo na dole najniższej struny.
Okno podstrunnicy może również podążać za symbolami akordów w partyturze, pokazując, jak można je palcować na gitarze; wystarczy wybrać opcję Chord symbols (Symbole akordów) z menu na pasku narzędzi Freatboard.

Wyświetlanie wybranej nuty lub akordu

Okno Freatboard pokazuje również aktualnie wybraną nutę, akord lub symbol akordu podczas edycji nut, co może być przydatne do sprawdzenia brzmienia akordu. Okno podstrunnicy zawsze pokazuje nuty w brzmieniu, nawet po włączeniu opcji Home > Instruments > Transposing Score.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *