ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.14 Edycja główek nut

ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.12 Noteheads (główki nut)

Tylko dla zaawansowanych użytkowników
Aby zmodyfikować projekt główki nuty lub zdefiniować nową:

 • Otwórz Edit Noteheads, klikając przycisk uruchamiania okna dialogowego (pokazany po prawej stronie) w grupie Notations > Noteheads na Wstążce.
 • W wyświetlonym oknie dialogowym kliknij przycisk New, aby utworzyć nowy typ główki nut, lub kliknij jeden z wymienionych typów i kliknij przycisk Edit, aby go zmienić. (Możesz także kliknąć i usunąć zdefiniowane typy główek nut).
  W wyświetlonym oknie dialogowym można skonfigurować każdy aspekt główek nut:
 • Name (nazwa): jest to nazwa typu główki nuty, wyświetlana w galerii Notations > Noteheads > Type.
 • Plays (odtwarzanie): określa, czy typ główki nut jest odtwarzany. Niektóre główki nut (np. ukośniki) nie są domyślnie odtwarzane.
 • Accidental (Akcydencje): wyłącz tę opcję, jeśli chcesz, aby główka nie zawierała akcydencji (np. dla ukośników)
 • Transposes (Transpozycja): określa, czy można transponować daną główkę (np. jeśli zmienisz Home> Instruments > Transposing Score, jeśli transponujesz swoje nuty lub w partiach). Niektóre
  (np. ukośniki) nie są domyślnie transponowane.
 • Ledger lines (Linie dodane): określa, czy główki nut powinny być wyświetlane na liniach dodanych.
 • Stem (Laska nuty): określa, czy główki nut powinny pojawiać się z laskami nut.
 • Aby zmienić symbol używany dla główki nut, wybierz jedną z wartości nut, kliknij Change
  Symbol
  i wybierz symbol, który ma zostać użyty w wyświetlonym oknie dialogowym Symbols (4.10 Symbole). Główka nut ćwierćnuty jest również używana dla ósemek i krótszych wartości nut.

Poniżej symboli główek nut znajdują się oddzielne opcje pozycjonowania lasek i główek nut, gdy laski są skierowane w górę i w dół:

 • Shorten stem by: pozwala na schludniejsze połączenie laski z niektórymi główkami nut, takimi jak X (ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy opcja Stem jest włączona powyżej).
 • Move notehead spaces right/left: (Przesuń główkę nuty o x pól w prawo/lewo): przesuwa główkę nuty o określoną liczbę pól w prawo lub w lewo od laski, ponownie w celu uzyskania schludniejszego połączenia.
 • Move notehead spaces up/down (Przesuń główkę nut o x pól w górę/w dół): przesuwa główkę nuty o określoną liczbę pól w górę lub w dół od laski.

Po zakończeniu kliknij OK, a następnie ponownie OK, aby zamknąć okno dialogowe Edit Noteheads.
Jedną z subtelności jest to, że opcje Ledger lines i Stem działają w oparciu o typ główki nuty górnej nuty akordu; więc jeśli masz, powiedzmy, akord z dwiema nutami, które normalnie byłyby zapisane na liniach dodanych, ale ustawisz górną główkę nuty, że nie używa linii dodanych, to żadna z nut nie będzie miała linii dodanej. I odwrotnie, jeśli w tej samej sytuacji ustawisz niższą z dwóch nut na liniach dodanych, aby używała główki, który nie używa linii dodanych, obie nuty zostaną wydrukowane z liniami dodanymi (ponieważ główka na górze akordu używa linii dodanej).
Jeśli utworzono nowy typ główki nuty, pojawi się on na dole okna dialogowego Edit Noteheads oraz na liście główek nut w panelu Notes w Inspektorze i może być wpisana jako skrót numeryczny, tak jak inne główki nut.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl