ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.26 Laski nut i linie dodane (Stems and Ledger Lines)

Kierunek lasek nut

Powszechnym błędem wśród muzyków jest przekonanie, że pojedyncze nuty na środkowej pięciolinii mogą mieć laskę skierowany w dowolnym kierunku. W rzeczywistości laska powinna być skierowana w dół, chyba że kontekst sprawia, że wygląda to szczególnie nie na miejscu. Na pięcioliniach 1-liniowych, laski zawsze skierowane są w górę.
W przypadku nut zapisanych w akordzie lub nut połączonych razem, kierunek laski jest określony przez średnią wysokość nut.
W przypadku wielu głosów, wszystkie nuty mają laski skierowane w górę w głosach 1 i 3 oraz w dół w głosach 2 i 4, niezależnie od wysokości nut.

Odwracanie kierunku lasek nut

Reguła dotycząca kierunków lasek (patrz ramka) jest prawie całkowicie sztywna. Jedynym kierunkiem laski, który należy kiedykolwiek odwrócić, są nuty na środkowej linii pięciolinii.
Aby odwrócić laskę nuty, zaznacz ją i wybierz Home > Edit > Flip (skrót X). Spowoduje to także odwrócenie wszelkich belek (choć możesz także odwrócić wiązania niezależnie, jeśli chcesz).
Nie należy mylić odwracania lasek z pisaniem zwykłych nut w dwóch głosach. Jeśli piszesz w dwóch głosach, laski są automatycznie odwracane (3.15 Głosy).
Aby odwrócić laski wszystkich nut połączonych belką, wystarczy odwrócić laskę jednej z nut. (Należy pamiętać, aby wybrać nutę, której kierunek laski nie został zmieniony przez obecność belki).
Jeśli konieczne jest odwrócenie lasek grupy nut połączonych belką w sytuacji, gdy obecnych jest wiele głosów, należy wybrać pierwszą laskę grupy.

Laski na środkowej linii pięciolinii

Laski na środkowej linii pięciolinii są zwykle skierowane w dół (patrz pole Kierunki lasek nut po lewej stronie), ale wyjątek stanowi notacja perkusyjna zapisana na pięciolinii 1-liniowej, na której laski są zawsze skierowane w górę. Sibelius robi to automatycznie dla odpowiednich instrumentów. Aby to zmienić, należy edytować instrument – 2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate).

Wymuszanie kierunku lasek nut

W rzadkich przypadkach (np. w nutach dla dud) można określić, że laski mają być zawsze skierowane w górę lub w dół, niezależnie od wysokości dźwięków. Można to zrobić edytując instrument – 2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate).

Regulacja długości lasek nut

Zwykle nigdy nie należy zmieniać długości lasek, ponieważ zasady dotyczące ich długości są prawie całkowicie sztywne i są przestrzegane przez Sibeliusa. Zdarzają się jednak sytuacje, w których laska musi zostać wydłużona, na przykład w celu uniknięcia kolizji między belką a przednutką lub w celu zapewnienia miejsca w muzyce awangardowej na specjalny symbol na lasce; lub skrócony, aby uniknąć kolizji w ciasnych miejscach, szczególnie w przypadku korzystania z wielu głosów.
Aby dostosować długość laski, wystarczy przeciągnąć jej koniec lub kliknąć koniec i dostosować go za pomocą klawiszy strzałek. Control+strzałka w górę/strzałka w dół lub Command+strzałka w górę/strzałka w dół dostosowuje w krokach co 0,25 spacji. Często pomocne jest przybliżenie laski, aby lepiej widzieć, co się robi.
Pojedyncze laski można przesuwać z powrotem do główki nuty, co pozwala uzyskać nutę bez laski. Jednak zamiast tego lepiej jest używać odpowiednich nut bez lasek – 4.12 Główki nut.
Możesz nawet przesunąć laskę poza główkę nuty, aby przejść do tyłu, co sprawi, że laska znajdzie się po niewłaściwej stronie nuty – choć nie jest to zbyt przydatne.

Nuty bez lasek

Aby utworzyć nuty bez lasek, użyj klawisza główki nuty 8 – wybierz nuty lub fragment, które chcesz zmienić i wpisz Alt+Shift+8 lub Option+Shift+8 (na klawiaturze głównej).

Linie dodane

Linie dodane dla kolejnych nut powyżej lub poniżej pięciolinii nigdy nie powinny się stykać, nawet jeśli wartości nut są bardzo krótkie.
Aby zapobiec stykaniu się linii dodanych, należy zaznaczyć dany fragment i nieznacznie zwiększyć odstępy między nutami.

Symbole lasek

We współczesnej muzyce symbole są czasami dodawane do lasek, aby wskazać specjalne techniki gry; 4.10 Symbole. Jednak Sibelius automatycznie ustawi i zagra tremola i buzz rolls dla ciebie; 4.28 Tremola.

Ukrywanie linii dodanych

Program Sibelius automatycznie dodaje linie dodane podczas tworzenia nut powyżej lub poniżej pięciolinii. Jeśli chcesz ukryć linie dodane, możesz to zrobić za pomocą jednego z dwóch podejść: aby ukryć wszystkie linie dodane na danym instrumencie, wyłącz opcję Ledger lines (Linie dodane) w typie pięciolinii instrumentu (2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate));
jeśli chcesz ukryć linie dodane w określonym fragmencie nut, użyj typu główki nuty z wyłączoną opcją Ledger lines (4.14 Edycja główek nut (tylko Sibelius Ultimate)).

Opcje Engraving Rules

Na stronie Notes and Tremolos w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules (skrót Control+Shift+E lub Command+Shift+E) znajdziesz te ekscytujące opcje:

  • Ledger lines spaces thick umożliwia zmianę grubości linii dodanej; domyślnie jest to 0,16 pola. Linie dodane są zwykle nieco grubsze niż linie pięciolinii.
  • Ledger lines extend beyond notehead by x% jej szerokości pozwala zmienić długość linii dodanej dla nut; domyślnie jest to 28%.
  • Ledger lines extend beyond rest by x% of its width umożliwia zmianę długości linii dodanych dla półnut i dłuższych pauz; domyślnie jest to 28%.

Na stronie Beams and Stems okna dialogowego Engraving Rules znajdziesz jeszcze więcej ekscytujących opcji:

  • Stems spaces thick umożliwia zmianę grubości lasek; domyślnie jest to 0,1 pola.
  • Minimum length spaces pozwala określić minimalną długość dla wszystkich lasek, umożliwiając
    nadpisanie (powiedzmy) krótkich lasek na wysokich/niskich nutach w 2 głosach. Domyślnie jest ona ustawiona na 2,75.
  • Adjust for cross-staff and between-note beams zapewnia, że laska jest zawsze po właściwej stronie główki nuty. Opcja ta jest domyślnie włączona i powinna być wyłączona tylko w partyturach utworzonych w starszych wersjach Sibeliusa, w których ręcznie naprawiono problemy z laskami pojawiającymi się po niewłaściwej stronie główki nuty, np. w złożonych grupach nut zapisanych na sąsiednich pięcioliniach
  • New stem length rule sprawia, że laski nut po obu stronach środkowej linii pięciolinii są o 0,25 pola dłuższe niż przy wyłączonej opcji.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl