ABC programu Sibelius cz. 3.15 – Voices (Głosy)

Czym są głosy (voices)?

Nuty mają zwykle pojedynczy „głos” (lub „warstwę”) nut, akordów i pauz na każdej pięciolinii. Laski są skierowane w górę lub w dół w zależności od wysokości nuty:

Tylko 1 głos:

Kiedy jednak muzyka jest dwugłosowa, nuty mają dwa niezależne strumienie, które mogą mieć różne rytmy. Dwa głosy są rozróżniane poprzez narysowanie lasek w górę w głosie 1 i w dół w głosie 2:
Głos 1 (Voice 1)

Głos 2 (Voice 2)

Zauważ, że istnieją również dwa różne zestawy pauz, z których wyższe należą do głosu 1, a niższe do głosu 2. Zwykle, dla uproszczenia, ludzie piszą tylko jedną pauzę, gdy dwie identyczne występują w obu głosach.
W nutach gitarowych i organowych, a czasami także gdzie indziej, można mieć także trzeci głos (z laskami w górę), a nawet czwarty (z laskami w dół).

Korzystanie z głosów

Sibelius pozwala na cztery niezależne głosy na pięciolinię, które są oznaczone kolorami: głos 1 jest ciemnoniebieski, głos 2 jest zielony, głos 3 jest pomarańczowy, a głos 4 jest różowy.
Nuty, oczywiście, mogą być tylko w jednym głosie, ale tekst i linie dołączone do pięciolinii mogą być w jednym głosie, kombinacji głosów lub we wszystkich głosach: nie wpływa to na wizualny wygląd partytury, ale może być przydatne do odtwarzania (np. aby graficzne oznaczenie < lub > miało zastosowanie do wszystkich głosów na pięciolinii).
Możesz użyć myszy, aby kliknąć przyciski głosów na klawiaturze, aby zmienić głos, lub możesz użyć podmenu Note Input > Voices > Voice lub skrótów klawiaturowych Alt+1/2/3/4 lub Option+1/2/3/4 (dla „wszystkich głosów” użyj Alt+5 lub Option+5).
Aby ustawić głos nuty (wybranej lub tworzonej), kliknij odpowiedni przycisk głosu na Keypadzie lub użyj odpowiedniego skrótu klawiaturowego.
Aby zastosować tekst lub linię do wszystkich głosów, wystarczy wpisać Alt+5 lub Option+5 (lub kliknąć przycisk All (Wszystkie) na klawiaturze). Jeśli jednak tekst lub linia ma zostać zastosowana do kombinacji głosów, należy kliknąć przyciski na Keypadzie za pomocą myszy, a nie za pomocą skrótów klawiszowych; więc jeśli tekst lub linia znajduje się w głosie 1, a użytkownik kliknie przycisk głosu 2 na klawiaturze, obiekt ten będzie należał zarówno do głosu 1, jak i głosu 2 (i będzie miał jasnoniebieski kolor w partyturze, aby to pokazać).
Nie można automatycznie tworzyć tekstu lub linii w kombinacji głosów: są one zawsze początkowo tworzone w jednym głosie, a następnie można edytować ich głosy.

Inne obiekty, takie jak klucze, tonacje, tekst systemowy (np. tytuł, oznaczenia tempa) i linie systemowe (np. linie rytmiczne/akordowe, 1. i 2. volty) zawsze mają zastosowanie do wszystkich głosów, a zatem po wybraniu są zawsze jasnoniebieskie (w przypadku obiektów pięciolinii) lub fioletowe (w przypadku obiektów systemowych). Nie ma znaczenia, który głos został wybrany podczas tworzenia tych obiektów.

Wyświetlanie kolorów głosu

Często przydatne jest sprawdzenie, do którego głosu należą nuty przez cały czas, a nie tylko po ich wybraniu. Aby to sprawdzić, włącz View > Note Colors > Voice Colors.

Wpisywanie dodatkowego głosu

Aby wpisać dodatkowy głos za pomocą klawiatury lub przy użyciu wprowadzania krokowego (step-time):

 • Wybierz nutę, pauzę lub inny obiekt (np. tekst lub linię) w miejscu, w którym ma się rozpocząć nowy głos.
 • Wpisz N (skrót do Note Input > Note Input > Input Notes), a następnie Alt+2 lub Option+2 dla głosu 2; wskaźnik zmieni kolor na zielony.
 • Wprowadź nutę w normalny sposób, a pojawi się ona w głosie 2; reszta taktu zostanie wypełniona odpowiednimi pauzami.
 • Teraz możesz kontynuować dodawanie nut w głosie 2 w normalny sposób.

Aby wpisać dodatkowy głos za pomocą myszy:

 • Nie zaznaczając niczego w partyturze, wybierz przycisk głosu, wartość nuty i inne właściwości nuty z klawiatury.
 • Kliknij w partyturze w miejscu, w którym chcesz rozpocząć nowy głos; Sibelius wprowadzi nutę i wypełni resztę taktu pauzami w nowym głosie.
 • Teraz można kontynuować wprowadzanie nut w nowym głosie w normalny sposób.

Aby rozpocząć nagrywanie Flexi-time w dodatkowym głosie, wybierz żądany głos w oknie dialogowym Flexi-time Options (skrót Control+Shift+O lub Command+Shift+O). Jeśli głos już istnieje w partyturze, możesz po prostu wybrać pauzę w tym głosie, a następnie uruchomić Flexi-time w normalny sposób – 3.14 Flexi-time.

Zapis fragmentów taktów w dwóch głosach

Jeśli nie chcesz, aby dwa głosy znajdowały się na samym końcu taktu, usuń niechciane pauzy na końcu, aby je ukryć.
Jeśli chcesz, aby głos 2 rozpoczynał się w połowie taktu, który zawiera już nuty w innym głosie, po prostu wprowadź nutę głosu 2 w miejscu, w którym ma się rozpocząć, używając myszy. Alternatywnie, wprowadź pauzy w głosie 2 od początku taktu, a następnie nuty, a następnie usuń pauzy.
W obu przypadkach nuty w głosie 1 laski pojawią się zarówno w górę, jak i w dół, w miejscu, w którym usunięto pauzy.

Usuwanie głosu 2

Części taktów głosu 2 można usunąć, usuwając pauzy, jak opisano powyżej. Jeśli jednak chcesz usunąć cały takt głosu 2, powinieneś po prostu wstawić pauzę całotaktową do głosu 2 z drugiego układu Keypada, a następnie ją usunąć.
Możesz także użyć filtrów, aby usunąć fragment w określonym głosie – 2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie.

Łączenie głosów

Jeśli chcesz połączyć wszystkie nuty w danym fragmencie w wielu głosach w jeden głos, po prostu zaznacz dany fragment i wybierz żądany głos z Keypada lub Note Input > Voices > Voice (skrót Alt+1/2/3/4 lub Option+1/2/3/4):

Przed: Po:

Nie można łączyć głosów z podziałami nieregularnymi (np. triole), Sibelius pominie jeden z głosów, w którym występuje taki podział.

Łączenie pięciolinii za pomocą głosów

Jeśli chcesz zredukować nuty z dwóch (lub więcej) pięciolinii, z których każda wykorzystuje pojedynczy głos, do pojedynczej pięciolinii wykorzystującej wiele głosów, powinieneś użyć funkcji Arrange (3.16 Arrange), chyba że chcesz mieć całkowitą kontrolę nad wynikową redukcją, w którym to przypadku postępuj w następujący sposób:
Wyobraź sobie, że chcesz zredukować dwie pięciolinie do jednej pięciolinii. Oto jak to zrobić:

 • Utwórz nową (docelową) pięciolinię np. skrzypiec.
 • Wybierz oryginalną (źródłową) pięciolinię, która ma znaleźć się w głosie 1 (laski w górę) na docelowej pięciolinii jako zaznaczenie fragmentu (tj. otoczone pojedynczą jasnoniebieską ramką).
 • Kliknij z wciśniętym klawiszem Alt lub Option nuty na pięciolinii docelowej.
 • Wybierz drugą ścieżkę źródłową, tę, która ma zakończyć się w głosie 2 (laski w dół) na ścieżce docelowej jako zaznaczenie fragmentu.
 • Wybierz Edit > Filter > Voice 1 (skrót klawiszowy Control+Alt+Shift+1 lub Command+Option+Shift+1); zaznaczenie fragmentu zostanie przekonwertowane na zaznaczenie wielokrotne (jasnoniebieska ramka zniknie i tylko główki nut będą zaznaczone na niebiesko).
 • Wybierz Edit > Voice > Voice 2 (skrót Alt+2 lub Option+2); wszystkie zaznaczone nuty w źródłowym pięciolinii zostaną zamienione na głos 2.
 • Na koniec, kliknij Alt lub Option na nutach na docelowej pięciolinii.

Ważnym krokiem w powyższej procedurze jest operacja filtrowania (2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie): przekształca ona zaznaczenie fragmentu w wybór wielokrotny. W przypadku skopiowania zaznaczenia pasażu składającej się z nut głosu 2 na inną pięciolinię, istniejące nuty na pięciolinii docelowej zostaną nadpisane – dzieje się tak, ponieważ zaznaczenia pasaży zawsze nadpisują istniejące nuty, podczas gdy zaznaczenia wielokrotne dodają się do istniejących nut. Więcej informacji na temat tego rodzaju operacji można znaleźć w sekcji 2.1 Zaznaczenie fragmentu (pasażu).

Rozdzielanie głosów

Czasami przydatne jest podzielenie fragmentu zapisanego w jednym głosie na dwa lub więcej głosów, na przykład w przypadku, gdy nagrano fragmenty polifoniczne w jednym głosie przy użyciu Flexi-time lub zostały zaimportowane z pliku MIDI.

Aby podzielić nuty z powyższego rysunku Figure 1 na dwa głosy (w celu utworzenia Figure 3), wykonaj następujące czynności:

 • Zaznacz nuty, które chcesz podzielić jako fragmenty (pasaże).
 • Wybierz Home > Select > Filters > Notes in Chords (For Copying) > Bottom Note lub Single Notes (skrót klawiszowy Control+Alt+Shift+B lub Command+Option+Shift+B), a następnie wybierz głos 2 na Keypadzie lub Note Input > Voices > Voice > 2 (skrót klawiszowy Alt+2 lub Option+2); nuty będą teraz wyglądać jak na rysunku Figure 2.
 • Na koniec zmień wartości nut, aby skonsolidować niepotrzebnie połączone ligaturą nuty (lub użyj wtyczki Combine Tied Notes and Rests – patrz Combine Tied Notes and Rests); powinieneś otrzymać rysunek Figure 3.

Nie można rozdzielić głosów z podziałami nieregularnymi (np. triole), Sibelius pominie jeden z głosów, w którym występuje taki podział.

Głosy 3 i 4

Dodaj głosy 3 i 4, tak jak głos 2. Jeśli chcesz mieć trzy głosy, możesz użyć głosów 1+2+3 lub 1+2+4, w zależności od tego, jakie kierunki laski mają mieć głosy. Laski głosów 1 i 3 skierowane są w górę, a głosów 2 i 4 w dół.
Nie ma szczególnych zasad dotyczących rozmieszczania trzech lub więcej głosów, więc może być konieczne przesunięcie nut w poziomie, aby uniknąć kolizji. Zobacz Krzyżowanie głosów.


Zamiana głosów

Jeśli zaczniesz tworzyć nuty w niewłaściwym głosie, zamiast porzucać je i zaczynać od nowa, możesz po prostu wybrać nuty jako fragment (pasaż) i zamienić głosy miejscami.
Różne opcje znajdują się w Note Input > Voices > Swap. Prawdopodobnie będziesz chciał zamienić tylko głosy 1 i 2, dla których możesz użyć skrótu Shift-V.

Kopiowanie głosów

Aby skopiować pojedynczy głos z pięciolinii zawierającej nuty w więcej niż jednym głosie, zaznacz fragment, który chcesz skopiować i użyj, powiedzmy, Home > Select > Filters > Voice 2 (skrót klawiszowy Control+Alt+Shift+2 lub Command+Option+Shift+2), aby odfiltrować tylko nuty w głosie 2. Teraz można je kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt lub Option na innym głosie w normalny sposób.
Sibelius kopiuje nuty i pauzy do tego samego głosu, z którego pochodzą. Jeśli jednak chcesz skopiować nuty z jednego głosu do drugiego…

Kopiowanie z jednego głosu do drugiego

Skopiowany do schowka fragment nut można wkleić do wybranego fragmentu docelowego, używając dowolnego głosu. Jest to bardzo przydatne do wklejania np. pasażu głosu 1 na jednej pięciolinii bezpośrednio do głosu 2 na innej pięciolinii. Aby to zrobić:

 • Wybierz fragment zawierający nuty, które chcesz wkleić w innym miejscu, i skopiuj go do schowka za pomocą Home > Clipboard > Copy (skrót Control+C lub Command+C).
 • Wybierz fragment docelowy, tj. takty, do których chcesz wkleić nuty, a następnie wybierz Home > Clipboard > Paste > Paste Into Voice.
 • Pojawi się okno dialogowe:
 • Upewnij się, że w polu Copy from voice (Kopiuj z głosu) wybrano prawidłowy głos źródłowy, a w polu Paste into voice (Wklej do głosu) wybrano prawidłowy głos docelowy; jeśli chcesz wkleić tylko niektóre skopiowane nuty, wybierz Selected notes (Wybrane nuty).
 • Kliknij przycisk OK, a skopiowane nuty zostaną wklejone do określonego głosu w wybranym fragmencie.

Jeśli chcesz skopiować jeden głos do drugiego ręcznie, zrób to zamieniając głosy. Załóżmy na przykład, że chcesz skopiować niektóre nuty z głosu 1 do głosu 2 w innym miejscu:

 • Zamień głosy 1 i 2 w kopiowanym oryginale, aby kopiowane nuty znalazły się w głosie 2. W tym celu należy zaznaczyć nuty jako fragment i wybrać Note Input > Voices > Swap > Swap 1 and 2 (skrót klawiszowy Shift-V).
 • Wybierz nuty głosu 2 do skopiowania, wybierając fragment i filtrując, aby uzyskać głos 2, jak opisano w Kopiowanie głosów.
 • Skopiuj nuty, które trafią do głosu 2, ponieważ to z niego pochodzą.
 • Zamień głosy 1 i 2 z powrotem w oryginalnym fragmencie.

Pauzy

Gdy pauzy pojawiają się w wielu głosach, Sibelius First automatycznie rysuje je powyżej lub poniżej ich normalnych pozycji, aby było jasne, do którego głosu należą. Możesz przeciągnąć pauzy w górę lub w dół lub przesunąć je za pomocą klawiszy strzałek, aby umieścić je dokładnie tam, gdzie chcesz.
Domyślnie pauzy na pięcioliniach z więcej niż jednym głosem są umieszczane tak, aby omijały nuty w innych głosach. Ich pionowe umiejscowienie jest interpolowane na frazie, aby pomóc w prowadzeniu wzroku słuchacza. Dodatkowo, każda przerwa trwająca takt lub więcej w zapisie jednogłosowym skutecznie działa jako podział w rozmieszczeniu pauz, zapobiegając jakiejkolwiek interpolacji.

Poniższy diagram ilustruje sposób, w jaki Sibelius umieszcza pauzy. Pola reprezentują grupy fraz. Linie reprezentują interpolację.

Zwróć uwagę, jak dwie półnutowe pauzy w głosie 1 podążają za nachyleniem frazy między dwoma taktami. Ponieważ takt trzeci jest pustym taktem dla głosu, następuje przerwa w rozmieszczeniu przez interpolację. W związku z tym pauza całotaktowa w takcie trzecim (w 1 głosie), jest umieszczona w swoim domyślnym miejscu.
Kolejna subtelność: po usunięciu pauz (np. w głosie 2) są one ukrywane, ale nie całkowicie usuwane, co może spowodować, że odstępy między nutami będą szersze niż normalnie, jeśli ukryte pauzy są krótsze niż inne jednoczesne wartości nut. Jest mało prawdopodobne, aby powodowało to jakiekolwiek problemy, ale jeśli się tym martwisz, włącz View > Invisibles > Hidden Objects (Widok > Niewidoczne > Ukryte obiekty) i usuń ukryte pauzy (pokazane na szaro).

Ukrywanie głosów

W niektórych sytuacjach możesz chcieć ukryć nuty w jednym lub kilku głosach, np. jeśli chcesz, aby partytura pokazywała tylko zapisaną melodię, ale chcesz, aby była odtwarzana z ukrytymi harmoniami. Aby to zrobić, dodaj harmonie w innym głosie niż melodia, a następnie użyj filtrów (2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie), aby zaznaczyć wszystkie nuty w dodatkowym głosie (głosach) i wybierz Home > Edit > Hide or Show (skrót Control+Shift+H lub Command+Shift+H), aby je ukryć.


Krzyżowanie głosów

Chociaż nuty głosu 1 są zwykle wyższe niż nuty głosu 2, nie jest to obowiązkowe; głosy mogą się krzyżować – a jeśli zawierają akordy, mogą się nawet zazębiać. Sibelius automatycznie próbuje ustawić dwa głosy tak, aby nie dochodziło do kolizji. Jednak w przypadku trzech lub więcej głosów kolizje są prawdopodobne, ponieważ nie ma sztywnych zasad dotyczących tego, gdzie umieścić trzeci lub czwarty głos.
W takich przypadkach należy dostosować poziome położenie nut, pauz i akordów:

Wybierz nutę, akord lub pauzę, którą chcesz przesunąć.

Otwórz zakładkę General w Inspektorze.

Wpisz odległość (w spacjach), o jaką chcesz przesunąć nutę w polu X – liczby dodatnie
dla przesunięcia w prawo, ujemne dla przesunięcia w lewo.

Jeśli chcesz przesunąć tylko kropki dołączone do nuty, możesz je zaznaczyć i przeciągnąć myszą w lewo lub w prawo.

Opcje Engraving Rules

Reguły pozycjonowania nut w wielu głosach są bardzo złożone i najlepiej, aby nie były rozważane przez ludzi. Sibelius zawiera jednak trzy alternatywne reguły pozycjonowania głosów, dostępne zarówno na stronie Notes and Tremolos w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules (skrót Control+Shift+E lub Command+Shift+E). Domyślna reguła Version 2 jest zalecana dla nut i tremolo, ale jeśli chcesz użyć jednej z pozostałych reguł, możesz to zrobić w tym oknie dialogowym.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl