ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.4 Free Rhythm (dowolny rytm)

(Tylko Sibelius Ultimate)

Muzyka w dowolnym rytmie oznacza, że nie ma oznaczeń metrum (jak w recytatywie, niektórych utworach awangardowych lub chorale), lub bieżące metrum jest ignorowane (jak w kadencjach). Czasami kilka instrumentów może grać w dowolnym rytmie z różnymi prędkościami, tak że nuty nawet się nie pokrywają, jak w muzyce aleatorycznej.

Normalny dowolny rytm

Aby uzyskać dowolny rytm tylko na jednym instrumencie lub na kilku, gdzie rytmy się pokrywają, utwórz nieregularne takty o odpowiedniej długości (wybierz Home > Bars > Add > Other, skrót Alt+B lub Option+B), w których umieścisz nuty.
W zależności od rodzaju muzyki, można wprowadzić nuty w jednym długim takcie lub w kilku krótszych taktach z niewidocznymi kreskami taktowymi. Ta druga opcja ma tę zaletę, że nuty można podzielić na dowolne niewidoczne kreski taktowe, co będzie wymagane w przypadku długiej kadencji, która nie zmieściłaby się w jednym systemie. Wadą jest to, że dodatkowe takty zaburzą numerację taktów, ale można to skorygować, umieszczając odpowiednią zmianę numeru taktu na końcu (5.13 Numery taktów).

Niezależne dowolne rytmy

Czasami instrumenty grają całkowicie niezależne rytmy w tym samym czasie, na przykład tak:

Zanotuj to w taki sam sposób, jak opisano powyżej, ale wybierz jedną z pięciolinii jako rytm „podstawowy” i wprowadź ją jako pierwszą. Następnie dodaj pozostałe rytmy, ale zmień ich pozorną prędkość za pomocą podziałów nieregularnych z odpowiednią proporcją – tj. wybierz None i wyłącz Bracket w oknie dialogowym Note Input > Triplet > Other (lub zmień go retrospektywnie z panelu Notes panelu Inspector). Na przykład w powyższych nutach pierwsze trzy nuty na dolnym pięciolinii są ukrytą triolą, tak aby pasowały do pierwszych dwóch nut na górnej pięciolinii.
Sibelius odtworzy nawet prawidłowo rytmy, tak jakby odczytywał zapis przestrzenny.

Nuty z wieloma równoczesnymi oznaczeniami metrum

…lub z kreskami taktowymi w różnych miejscach na różnych pięcioliniach: 4.3 Time Signatures (oznaczenia metrum).

Chorał

Do pisania chorału należy używać nieregularnych taktów (wybierz Home > Bars > Add > Other) o odpowiedniej długości (2.7 Takty i pauzy całotaktowe) oraz nut bez główek (4.12 Noteheads (Główki nut).

Recytatyw

Używaj nieregularnych taktów (wybierz Home > Bars > Add > Other) o odpowiedniej długości. Aby uzyskać pomoc dotyczącą tekstów w recytatywach, zobacz 5.7 Lyrics (Słowa).

Kadencje

Oto kilka sposobów tworzenia kadencji w programie Sibelius. Pomocne jest obliczenie długości kadencji (pod względem wartości nut) przed jej wprowadzeniem:

  • Utwórz nieregularny takt lub ich serię, używając Home > Bars > Add > Other. Pamiętaj, że każdy utworzony takt nie może być dłuższy niż jeden system, więc może być konieczne utworzenie wielu taktów z niewidocznymi kreskami taktowymi pomiędzy nimi. Możesz określić dokładną wartość taktu (taktów), tak złożony, jak chcesz, i wypełnić je nutami w normalny sposób. Jeśli to możliwe, należy unikać usuwania (ukrywania) niechcianych pauz, ponieważ będą one miały wpływ na odstępy między nutami, nawet jeśli zostaną ukryte.
  • Jeśli chcesz mieć regularne (odmierzone) takty i dowolny rytm jednocześnie, zobacz Niezależne dowolne rytmy powyżej.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *