ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.9 Edycja linii

(Tylko Sibelius Ultimate)

Zapoznaj się również z działem 4.6 Lines (linie)

Tylko dla zaawansowanych użytkowników
Program Sibelius umożliwia edytowanie wyglądu linii i tworzenie nowych linii. Jeśli edytujesz istniejącą linię, każda zmiana wprowadzona w projekcie linii wpłynie na wszystkie istniejące instancje tej linii w partyturze, a także na wszystkie instancje utworzone później.

Edycja linii

Aby edytować linię, kliknij przycisk uruchamiania okna dialogowego (pokazany po prawej stronie) w prawym dolnym rogu grupy Notations > Line. Wyświetlona zostanie lista wszystkich stylów linii w partyturze. Po wybraniu linii z listy możesz ją edytować, usunąć (jeśli jest to linia zdefiniowana przez ciebie) lub kliknąć przycisk New (Nowa), aby utworzyć nową linię na jej podstawie.
Podczas tworzenia nowej linii należy oprzeć ją na linii o podobnej charakterystyce odtwarzania i pozycjonowania; na przykład, aby utworzyć linię, która ma być odtwarzana jak tryl, należy oprzeć ją na trylu.
Kliknięcie przycisku Edit (Edytuj) powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można zmienić charakterystykę linii:

W całej swojej ogólności linia składa się z pięciu fragmentów:

 • Start: Opcjonalny początek – symbol (taki jak „Ped”) lub element tekstu (taki jak „1.2.”), a także Cap: opcjonalny grot strzałki lub krótka linia pod kątem prostym zwana „haczykiem”, na przykład na pierwszej volcie (takt 1 volty).
 • Sama linia – może być ciągła, kropkowana, przerywana lub falista, o różnych możliwych szerokościach i może być pozioma lub ukośna.
 • Opcjonalny tekst biegnący wzdłuż linii, np. gliss.
 • Continuation: Opcjonalny symbol kontynuacji – ten symbol pojawia się na początku systemu, gdy linia jest kontynuowana z wcześniejszego systemu, np. (8) dla linii 8va.
 • Opcjonalny fragment końcowy – podobnie jak początek, może to być symbol, haczyk lub grot strzałki.

Sposób modyfikacji tych pięciu elementów z okna dialogowego jest dość oczywisty, ale i tak go sprecyzujmy:

 • Opcje linii Line kontrolują wygląd samej linii:
  • Style (Styl): określa, czy linia jest ciągła continuous, przerywana dashed, kropkowana dotted czy falista wiggly.
  • Dash (Kreska): długość kresek dla linii przerywanych.
  • Gap (Odstęp): wielkość odstępu między kreskami/kropkami w liniach przerywanych/kropkowanych.
  • Horizontal (Pozioma): wymusza, aby linia była pozioma (np. tryl).
  • Smooth on screen: (Wygładzaj na ekranie): antyaliasing (wygładzanie) linii wyświetlanej na ekranie (w zależności od ogólnych ustawień wygładzania), ale nie wpływa na sposób jej drukowania (Sibelius zawsze drukuje płynnie!) – należy pozostawić tę opcję włączoną.
  • Right of symbols/text (Po prawej stronie symboli/tekstu): umieszcza lewy koniec linii za fragmentem początkowym.
 • Opcje początku Start określają, czy linia rozpoczyna się od znaku, symbolu czy obiektu tekstowego:
  • None/Text/Symbol: (Brak/Tekst/Symbol): to oczywiste, co robią te opcje. Kliknięcie przycisku opcji Text (Tekst) powoduje wyświetlenie okna dialogowego, w którym można wybrać tekst, który ma się pojawić, styl tekstu, który ma zostać użyty, oraz położenie tekstu względem linii.
   Aby ustawić tekst tak, aby linia pojawiała się w połowie wysokości, zmień parametr x spaces up (x pól w górę); przy użyciu stylu tekstu Small, wartość 0,5 pola (spaces) jest idealna.
  • spaces right/up (pola w prawo/w górę): służą do dostosowywania położenia symbolu, tekstu lub haczyka.
  • Cap (zakończenie) pozwala wybrać haczyk (i zdefiniować jego przesunięcie względem linii) lub grot strzałki ze zdefiniowanej listy.
 • Continuation (Opcje kontynuacji) określają, co zrobi linia, jeśli będzie kontynuowana przez podział systemu lub strony:
  • Symbol: umożliwia rozpoczęcie kontynuacji od symbolu.
  • spaces right/up (pola w prawo/w górę): służą do dostosowywania pozycji opcjonalnego symbolu.
  • Przycisk Text (Tekst) ustawia dowolny tekst biegnący wzdłuż linii.
 • End (Opcje końca) są podobne do opcji początku, z wyjątkiem tego, że nie można zakończyć linii tekstem.
  Podgląd pokazuje linię tak, jak wyglądałaby po podzieleniu na dwa systemy, dzięki czemu można zobaczyć kontynuację, a także początek, środek i koniec.
  Jako przykład użycia tego okna dialogowego, aby zmienić symbol na początku standardowej linii 8va (jak na powyższym obrazku) na, powiedzmy, tylko 8, kliknij Select w sekcji Start okna dialogowego Edit Line, aby wybrać nowy symbol. W ten sam sposób można zmienić symbol kontynuacji.

Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *