ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.7 Hairpins (graficzne oznaczenia dynamiki)

Zobacz powiązany temat 4.6 Lines (linie)

Hairpin (spinki) to potoczne określenie linii, która reprezentuje stopniową zmianę dynamiki, zazwyczaj w stosunkowo krótkim czasie, podczas gdy tekst taki jak cresc. lub dim. jest preferowany dla zmian dynamiki w dłuższych przedziałach czasowych.

Tworzenie i przedłużanie <, >

Wybierz nutę, od której ma rozpocząć się oznaczenie i wpisz H dla crescendo lub Shift-H dla diminuendo. Podobnie jak w przypadku innych linii, można wydłużać i zwijać prawy koniec spinki, używając odpowiednio klawiszy Spacja i Shift-Spacja. Podczas wprowadzania nut oznaczenia wydłużają się automatycznie w miarę wprowadzania kolejnych nut: gdy chcesz zakończyć oznaczenie, wpisz Shift-L.
Aby poruszać się między uchwytami oznaczenia, użyj kombinacji klawiszy Alt+strzałka w lewo/strzałka w prawo; możesz użyć strzałki w lewo/strzałki w prawo (z Control lub Command dla większych kroków), aby precyzyjnie dostosować położenie każdego końca.

Wystarczy utworzyć dynamikę za pomocą tekstu ekspresji, a Sibelius automatycznie dostosuje długość oznaczenia, aby pomieścić dynamikę. Można nawet przeciągnąć dynamikę na środek oznaczenia, a Sibelius automatycznie przerwie < lub >:

Oznaczenia można ustawiać pod kątem, przeciągając dowolny koniec, ale ogólnie zaleca się, aby były poziome, gdy tylko jest to możliwe.

Typy oznaczeń

Kategoria Hairpins w Notations > Common > Line zawiera również przerywane, kropkowane i „od/do ciszy” oznaczenia, a Notations > Symbols > Symbol zawiera odpowiednie symbole „wykładnicze” do dodania na końcu crescendo, jeśli jest to wymagane.

Oznaczenia < i > zapisane na dwóch systemach

Gdy oznaczenie jest podzielone na dwa systemy, Sibelius rysuje je w dwóch połówkach, z których pozycja pionowa każdej może być regulowana niezależnie od drugiej.

Dodawanie oznaczeń do zaznaczeń fragmentu

Do zaznaczenia fragmentu na wielu pięcioliniach można dodać dynamikę < lub >. Aby dodać łuki do zaznaczenia na wielu pięcioliniach, najpierw dokonaj zaznaczenia fragmentu dla początku oznaczenia < lub >, a następnie naciśnij klawisz H. Rozpocznie się dodawanie oznaczenia dla zaznaczenia. Następnie dokonaj zaznaczenia fragmentu w celu uzupełnienia oznaczeń, a następnie naciśnij Shift+H. Hairpins zostaną zakończone w zaznaczeniu.
Naciśnij Spacja lub Shift+Spacja, aby wydłużyć lub skrócić wybrane crescendo lub decrescendo.

Otwarcie oznaczenia

Domyślnie Sibelius ustawia aperturę (czyli odległość między dwiema liniami na otwartym końcu oznaczenia) tak samo, niezależnie od długości. Jednak w niektórych opublikowanych nutach apertura nieznacznie się rozszerza, im dłuższe jest oznaczenie graficzne, a Sibelius pozwala odtworzyć ten wygląd. Można dostosować aperturę wszystkich oznaczeń za pomocą ustawień w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules lub poszczególnych oznaczeń za pomocą panelu Lines inspektora.

Globalne dostosowywanie otwarcia oznaczenia <, >

Na stronie Line (Linie) w menu Appearance > House Style > Engraving Rules dostępne są następujące opcje opcje otwarcia oznaczeń < i >:

  • Small aperture spaces: (małe otwarcie) apertura dla < i >, które są krótsze niż długość określona w opcji Large aperture, jeśli są szersze niż n pól.
  • Large aperture spaces: (duże otwarcie), które jest dłuższe niż wartość określona w opcji Large aperture, jeśli są szersze niż n pól.
  • Continuation small aperture spaces (Kontynuacja małego otwarcia n pól): apertura na końcu pierwszego segmentu oznaczenia crescendo nad podziałem systemu lub strony lub apertura na początku drugiego segmentu oznaczenia diminuendo nad podziałem systemu lub strony.
  • Continuation large aperture n spaces (Kontynuacja małego otwarcia n pól): apertura na początku drugiego segmentu oznaczenia crescendo nad podziałem systemu lub strony lub apertura na końcu pierwszego segmentu oznaczenia diminuendo nad podziałem systemu lub strony.

Indywidualna regulacja otwarcia hairpins

Jeśli określone oznaczenie ma mieć niestandardową aperturę, można ją zmienić za pomocą opcji w panelu Lines i kontynuacji kontrolują cztery możliwe punkty, pokazane tutaj w podziale systemu lub strony:

  • Closed (a. w powyższym przykładzie) jest zamkniętym końcem hairpin i może być ustawiony większy niż 0, jeśli jest to pożądane, aby oznaczenie było otwarte na jednym końcu.
  • Open (d. w powyższym przykładzie) jest otwartym końcem; aby zastąpić wartość domyślną, zaznacz pole wyboru Open.
  • Small (c. w powyższym przykładzie) jest segmentem oznaczenia, które używa małej kontynuacji otwarcia (zgodnie z definicją w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules); ma to wpływ tylko wtedy, gdy oznaczenie jest podzielone przez system lub podział strony.
  • Large (b. w powyższym przykładzie) jest segmentem oznaczenia, które używa dużej apertury kontynuacji; ma to wpływ tylko wtedy, gdy oznaczenie jest podzielone przez podział systemu lub strony.

Interpretacja podczas odtwarzania

Odtwarzanie pojedynczego oznaczenia można dostosować za pomocą panelu Playback narzędzia Inspector – patrz Hairpins.

Domyślna pozycja

Sibelius automatycznie umieszcza oznaczenia poniżej pięciolinii instrumentalnych i powyżej pięciolinii wokalnych. Domyślną pozycję każdego typu oznaczenia można dostosować za pomocą opcji Appearance > Design and Position > Default Positions-8.4 Domyślna pozycja (tylko Sibelius Ultimate).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *