ABC programu Sibelius cz. 5 – 5.11 Schematy skal gitarowych

(Tylko Sibelius Ultimate)

Schematy skal gitarowych są powszechnie spotykane w podręcznikach do nauki gry na gitarze
i podręcznikach metodycznych. Pokazują one całą lub część podstrunnicy gitary, w orientacji poziomej lub pionowej, z kropkami pokazującymi każdą z pozycji palców wymaganych do grania określonej skali.
Sibelius zawiera bibliotekę setek gotowych diagramów skal gitarowych dla ponad 25 różnych typów skal, które można łatwo edytować lub tworzyć kolejne diagramy do własnych celów.

Dodawanie diagramu skali gitarowej do partytury

Aby dodać diagram skali gitarowej do partytury, wystarczy wybrać Text > Chord Symbols > Guitar Scale Diagram. Pojawi się następujące okno dialogowe:

  • Menu Instrument pozwala wybrać, dla jakiego instrumentu przeznaczony jest diagram skali: gotowe diagramy skali są skonfigurowane dla gitary 6-strunowej przy użyciu standardowego strojenia, więc w zależności od wyboru dokonanego tutaj, możesz nie mieć żadnych wstępnie zdefiniowanych skal do wyboru.
  • Default scale diagrams i User-created scale diagrams pozwalają wybrać, czy mają być wyświetlane gotowe schematy skal, czy własne, zdefiniowane przez użytkownika schematy skal, czy też oba.
  • Wybierz Key i Type za pomocą rozwijanych menu, aby określić, które schematy skali pojawią się w podglądzie poniżej.

Aby wybrać wykres skali, wystarczy zaznaczyć go w obszarze podglądu, a następnie kliknąć przycisk OK. Jeśli przed wywołaniem okna dialogowego w partyturze nie było zaznaczenia, wskaźnik myszy zmieni kolor na niebieski, a wykres skali zostanie utworzony w miejscu kliknięcia; jeśli natomiast
w partyturze było zaznaczenie, wykres skali zostanie utworzony na początku tego zaznaczenia.

Zmiana rozmiaru wykresów skali

Aby wszystkie diagramy skali gitarowej w partyturze były większe lub mniejsze o tę samą wartość, wybierz Appearance > House Style > Engraving Rules i przejdź do strony Guitar, gdzie znajdziesz suwak Default size (Domyślny rozmiar). Przeciągnij go w prawo, aby powiększyć wszystkie diagramy skali, lub w lewo, aby je zmniejszyć. Należy pamiętać, że dostosowanie suwaka rozmiaru domyślnego dostosowuje również rozmiar wszystkich diagramów akordów gitarowych wyświetlanych nad symbolami akordów w partyturze.
Aby dostosować rozmiar pojedynczego diagramu skali, zaznacz go w partyturze, a następnie otwórz panel General (Ogólne) w Inspektorze i zwiększ lub zmniejsz wartość Scale n%.

Edytowanie lub tworzenie nowego schematu skali gitarowej

Aby edytować istniejący diagram skali gitarowej, kliknij dwukrotnie diagram skali w partyturze, którą chcesz edytować, lub wybierz go w obszarze podglądu okna dialogowego Guitar Scale Diagram, a następnie kliknij Edit. Aby utworzyć nowy diagram skali gitarowej, wybierz najbliższy istniejący diagram w oknie dialogowym Guitar Scale Diagram, a następnie kliknij przycisk New. W obu przypadkach wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:

W tym oknie dialogowym można wybrać, czy diagram ma być rysowany poziomo (jak pokazano powyżej, z progiem po lewej stronie), czy pionowo (z progiem u góry). Domyślną liczbę progów wyświetlanych na diagramie (określoną na stronie Guitar w Engraving Rules) można zmienić, włączając opcję Always display n frets per diagram i wybierając liczbę progów (od 3 do 15).
Aby dodać kropkę do struny, wystarczy kliknąć w wybranym miejscu; kliknięcie z wciśniętym klawiszem Shift spowoduje przełączanie między dostępnymi kształtami kropek (czarne kółko, białe kółko, czarny kwadrat, biały kwadrat, czarny romb, biały romb). Aby usunąć kropkę, kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac) kropkę, którą chcesz usunąć. Aby dodać znacznik otwartej struny przy progu, po prostu kliknij po lewej stronie lub na górze, w zależności od przypadku; kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, aby zmienić go w X (oznaczający, że struna nie powinna być grana). Aby usunąć O lub X, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy (Windows) lub z wciśniętym klawiszem Control (Mac).
Możesz także dodać numer palcowania lub nazwę nuty do kropki, klikając ją dwukrotnie: pojawi się migający kursor. Wpisz cyfrę lub literę, która ma pojawić się w kropce, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub prawym przyciskiem myszy (Mac), aby wyświetlić menu słów,
z którego można wybrać akcydencje.
Aby zmienić typ skali lub nutę bazową, wybierz żądane wartości z menu Key i Type w dolnej części okna dialogowego, a następnie kliknij przycisk OK, aby zapisać nowy lub edytowany schemat skali.

Wyświetlanie wysokości strun i numerów progów

Strona Guitar w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules zawiera opcje wyświetlania wysokości strun po lewej stronie poziomych diagramów skali gitarowej oraz numerów progów poniżej diagramów – patrz Engraving Rules options.

Udostępnianie diagramów skali gitarowej

Każdy utworzony lub edytowany schemat skali gitary jest zapisywany w osobistej bibliotece schematów skali, która jest plikiem o nazwie Scale library.scl, znajdującym się w folderze o nazwie Scale Diagrams wewnątrz folderu danych aplikacji na poziomie użytkownika – patrz Pliki edytowalne przez użytkownika. Możesz wysłać ten plik do swoich kolegów lub znajomych, jeśli chcesz udostępnić im swoje biblioteki skal.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl