ABC programu Sibelius – Wstęp

Szanowni Klienci,

dziękujemy za zakup programu Sibelius w naszym sklepie www.audiofactory.pl
Poniższe materiały są rozszerzeniem podręcznika dla programu Sibelius, który można kupić w naszym sklepie www.audiofactory.pl. Jeśli kupisz uaktualnienie lub program Sibelius, to polski podręcznik (w PDF) otrzymasz za darmo!

Poniższy cykl o Sibeliusie został podzielony na kilka części. Linki do poszczególnych części znajdują się poniżej:


Aktywacja zakupionego kodu Sibeliusa dostarczonego z AudioFactory:

Weryfikacja licencji edukacyjnych


Aktywacja programu:

Jak przenieść licencję Sibelius na inny komputer?


ABC programu Sibelius – Ribbon (wstążka)

ABC programu Sibelius – Undo i Redo (Cofnij i ponów)

ABC programu Sibelius – Podłączanie zewnętrznych urządzeń MIDI

Konfigurowanie bibliotek Garritan do użytku w programie Sibelius

Sibelius zawiesza się podczas uruchamiania


ABC programu Sibelius – zakładka File (Plik)

1.1 Praca z plikami

1.2 Udostępnianie i wysyłanie plików pocztą e-mail

1.3 Udostępnianie w sieci

1.4 Tworzenie nowej partytury

1.5 Otwieranie plików z wcześniejszych wersji

1.6 Importowanie plików Sibelius

1.7 Otwieranie plików MIDI

1.8 Importowanie plików MIDI

1.9 Otwieranie plików MusicXML

1.10 Importowanie plików Music XML (z nutami) np. z Finale, Dorico, MuseScore

1.11 PhotoScore Lite

1.12 AudioScore Lite

1.13 Dzielenie i łączenie utworów

1.14 Drukowanie

1.15 Eksportowanie plików audio

1.16 Eksportowanie plików wideo

1.17 Eksportowanie plików PDF

1.18 Eksportowanie grafiki

1.19 Eksportowanie plików MusicXML (z nutami) np. z Finale, Dorico, MuseScore

1.20 Eksportowanie plików MIDI

1.21 Eksport do poprzednich wersji

1.22 Eksport do szablonu (manuscript paper)

1.23 Classroom Control

1.24 Worksheet Creator – kreator zestawów zadań

1.25 Dodawanie własnych arkuszy (Worksheets)

1.26 Praca z wtyczkami

1.27 Avid Link

1.28 Preferences – Preferencje

1.29 Display Settings – Ustawienia wyświetlania

1.30 Keyboard Shortcuts – Skróty klawiaturowe


ABC programu Sibelius cz. 2 – zakładka Home (Narzędzia główne)

2.1 Tworzenie zaznaczeń

2.2 Cues/małe nuty (tylko Sibelius Ultimate)

2.3 Ideas (Pomysły)

2.4 Instruments / Instrumenty

2.5 Staves / Pięciolinie

2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate)

2.7 Takty i pauzy całotaktowe

2.8 Kolor

2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie

2.10 Ukrywanie obiektów

2.11 Inspector (tylko Sibelius Ultimate)

2.12 Sibelius | Cloud Sharing

2.13 Wtyczki

2.14 Wtyczki przetwarzania wsadowego (tylko Sibelius Ultimate)

2.15 Polecenia


ABC programu Sibelius cz. 3 – Zakładka Note Input (wpisywanie nut)

3.1 Wprowadzenie do wpisywania nut

3.2 Keypad (blok numeryczny)

3.3. Wpisywanie nut myszką
3.4 Wpisywanie nut: alfabetyczne i klawiaturą MIDI

3.5 Okno Keyboard (Klawiatura)

3.6 Wpisywanie tabulatury gitarowej

3.7 Okno Freatboard

3.8 Zapis gitarowy na pięciolinii i tabulaturze
3.9 Tabulatura lutniowa

3.10 Triole i inne podziały nieregularne

3.11 Transpozycja

3.12 Opcje wpisywania nut

3.13 Input devices – Urządzenia wejścia 

3.14 Flexi-time (nagrywanie na żywo za pomocą instrumentu MIDI)

3.15 Voices (Głosy)

3.16 Arrange (Aranżuj)

3.17 Edycja stylów aranżacji

3.18 Transformations (Przekształcenia)

3.19 Wtyczki Accidentals (Akcydencje)

3.20 Wtyczki Composing Tools (Narzędzia kompozytorskie)

3.21 Wtyczki Notes i Rests (Nuty i pauzy)

3.22 Wtyczki Simplify Notation (Upraszczanie zapisu)

3.23 Wtyczki Tuplets (Podziały nieregularne)

3.24 HyperControl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *