ABC programu Sibelius – Wstęp

Szanowni Klienci,

dziękujemy za zakup programu Sibelius w naszym sklepie www.audiofactory.pl
Poniższe materiały są rozszerzeniem podręcznika dla programu Sibelius, który można kupić w naszym sklepie www.audiofactory.pl. Jeśli kupisz uaktualnienie lub program Sibelius, to polski podręcznik (w PDF) otrzymasz za darmo!

Poniższy cykl o Sibeliusie został podzielony na kilka części. Linki do poszczególnych części znajdują się poniżej:


Skróty do głównych działów podręcznika:

Szczegółowy spis tematów w każdym dziale podręcznika znajduje się na dole strony.


Aktywacja zakupionego kodu Sibeliusa dostarczonego z AudioFactory:

Weryfikacja licencji edukacyjnych


Aktywacja programu:

Jak przenieść licencję Sibelius na inny komputer?


ABC programu Sibelius – Ribbon (wstążka)

ABC programu Sibelius – Undo i Redo (Cofnij i ponów)

ABC programu Sibelius – Podłączanie zewnętrznych urządzeń MIDI

Konfigurowanie bibliotek Garritan do użytku w programie Sibelius

Sibelius zawiesza się podczas uruchamiania


ABC programu Sibelius – zakładka File (Plik)

1.1 Praca z plikami

1.2 Udostępnianie i wysyłanie plików pocztą e-mail

1.3 Udostępnianie w sieci

1.4 Tworzenie nowej partytury

1.5 Otwieranie plików z wcześniejszych wersji

1.6 Importowanie plików Sibelius

1.7 Otwieranie plików MIDI

1.8 Importowanie plików MIDI

1.9 Otwieranie plików MusicXML

1.10 Importowanie plików Music XML (z nutami) np. z Finale, Dorico, MuseScore

1.11 PhotoScore Lite

1.12 AudioScore Lite

1.13 Dzielenie i łączenie utworów

1.14 Drukowanie

1.15 Eksportowanie plików audio

1.16 Eksportowanie plików wideo

1.17 Eksportowanie plików PDF

1.18 Eksportowanie grafiki

1.19 Eksportowanie plików MusicXML (z nutami) np. z Finale, Dorico, MuseScore

1.20 Eksportowanie plików MIDI

1.21 Eksport do poprzednich wersji

1.22 Eksport do szablonu (manuscript paper)

1.23 Classroom Control

1.24 Worksheet Creator – kreator zestawów zadań

1.25 Dodawanie własnych arkuszy (Worksheets)

1.26 Praca z wtyczkami

1.27 Avid Link

1.28 Preferences – Preferencje

1.29 Display Settings – Ustawienia wyświetlania

1.30 Keyboard Shortcuts – Skróty klawiaturowe


ABC programu Sibelius cz. 2 – zakładka Home (Narzędzia główne)

2.1 Tworzenie zaznaczeń

2.2 Cues/małe nuty (tylko Sibelius Ultimate)

2.3 Ideas (Pomysły)

2.4 Instruments / Instrumenty

2.5 Staves / Pięciolinie

2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate)

2.7 Takty i pauzy całotaktowe

2.8 Kolor

2.9 Filtrowanie i wyszukiwanie

2.10 Ukrywanie obiektów

2.11 Inspector (tylko Sibelius Ultimate)

2.12 Sibelius | Cloud Sharing

2.13 Wtyczki

2.14 Wtyczki przetwarzania wsadowego (tylko Sibelius Ultimate)

2.15 Polecenia


ABC programu Sibelius cz. 3 – Zakładka Note Input (wpisywanie nut)

3.1 Wprowadzenie do wpisywania nut

3.2 Keypad (blok numeryczny)

3.3. Wpisywanie nut myszką
3.4 Wpisywanie nut: alfabetyczne i klawiaturą MIDI

3.5 Okno Keyboard (Klawiatura)

3.6 Wpisywanie tabulatury gitarowej

3.7 Okno Freatboard

3.8 Zapis gitarowy na pięciolinii i tabulaturze
3.9 Tabulatura lutniowa

3.10 Triole i inne podziały nieregularne

3.11 Transpozycja

3.12 Opcje wpisywania nut

3.13 Input devices – Urządzenia wejścia 

3.14 Flexi-time (nagrywanie na żywo za pomocą instrumentu MIDI)

3.15 Voices (Głosy)

3.16 Arrange (Aranżuj)

3.17 Edycja stylów aranżacji

3.18 Transformations (Przekształcenia)

3.19 Wtyczki Accidentals (Akcydencje)

3.20 Wtyczki Composing Tools (Narzędzia kompozytorskie)

3.21 Wtyczki Notes i Rests (Nuty i pauzy)

3.22 Wtyczki Simplify Notation (Upraszczanie zapisu)

3.23 Wtyczki Tuplets (Podziały nieregularne)

3.24 HyperControl


ABC programu Sibelius cz. 4 – zakładka Notation (Notacja)

4.1 Clefs (klucze)

4.2 Key Signatures (oznaczenia tonacji)

4.3 Time Signatures (oznaczenia metrum)

4.4 Free Rhythm (dowolny rytm)

4.5 Barlines (kreski taktowe)

4.6 Lines (linie)

4.7 Hairpins (graficzne oznaczenia dynamiki)

4.8 Slurs (łuki)

4.9 Edycja linii

4.10 Symbole

4.11 Edycja symboli

4.12 Noteheads (główki nut)

4.13 Perkusja

4.14 Edycja główek nut

4.15 Beam Groups (wiązania nutowe)

4.16 Pozycje wiązań nutowych (belek)

4.17 Pauzy i półlaski w wiązaniach nutowych

4.18 Importowanie grafiki

4.19 Klamry i akolady (brackets braces)

4.20 Akcydencje

4.21 Arpeggio

4.22 Artykulacje

4.23 Przednutki (Grace notes)

4.24 Artykulacje Jazzowe

4.25 Repeat Bars (Powtórzenia taktów)

4.26 Laski nut i linie dodane (Stems and Ledger Lines)

4.27 Ties (Ligatury)

4.28 Tremola


ABC programu Sibelius cz. 5 – zakładka Text (Tekst)

5.1 Praca z tekstem

5.2 Popularne style tekstu

5.3 Bas cyfrowany i numeracja rzymska

5.4 Nazwy instrumentów

5.5 Typografia

5.6 Edycja stylów tekstu

5.7 Lyrics – słowa

5.8 Symbole akordów

5.9 Edycja symboli akordów

5.10 Wtyczki do edycji symboli akordów

5.11 Schematy skal gitarowych

5.12 Rehearsal Marks – Znaki rewizyjne

5.13 Bar Numbers numeracja taktów

5.14 Page numbers (numeracja stron)

5.15 Wtyczki dla tekstu (tylko Sibelius Ultimate)

5.16 Wildcards (Symbole wieloznaczne)

5.17 Zamienniki czcionek (tylko Sibelius Ultimate)


ABC programu Sibelius cz. 6 – zakładka Play (Odtwarzanie)

6.1 Praca z odtwarzaniem

6.2 Playback Devices (Urządzenia odtwarzające)

6.3 Mixer

6.4 Live Tempo

6.5 Live Playback

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *