ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.13 Input devices – Urządzenia wejścia

3.4 Wpisywanie nut alfabetyczne i klawiatura MIDI, 3.14 Flexi-time (nagrywanie na żywo za pomocą instrumentu MIDI), HyperControlTM.
Jeśli do komputera podłączona jest klawiatura MIDI lub inne zewnętrzne urządzenie wejściowe, można korzystać z Step-time i Flexi-time. Informacje na temat podłączania takich urządzeń można znaleźć w części Podłączanie zewnętrznych urządzeń MIDI.

Wybór urządzeń wejściowych

Strona Input Devices (Urządzenia wejściowe) w menu File > Preferences (Plik > Preferencje) zawiera opcje wpływające na wejście MIDI:

Tabela u góry zawiera listę wszystkich posiadanych urządzeń wejściowych MIDI. Dostępne są następujące opcje:

  • Use (Użyj): jeśli pole wyboru w tej kolumnie jest włączone, program Sibelius będzie akceptować dane wejściowe z tego urządzenia; jeśli jest wyłączone, program Sibelius będzie ignorować wszelkie dane wejściowe z tego urządzenia. Domyślnie pole wyboru Use jest włączone dla wszystkich urządzeń wejściowych.
  • Device Name (Nazwa urządzenia): ta kolumna zawiera nazwę urządzenia wejściowego. Jeśli port MIDI jest dostarczany przez kartę dźwiękową lub zewnętrzny interfejs MIDI, zwykle wyświetlana jest nazwa samego portu MIDI (np. MIDISport USB 2×2 A lub SB Live! MIDI Out), a nie nazwa dowolnego urządzenia podłączonego do portu MIDI lub interfejsu. Jeśli urządzenie MIDI łączy się bezpośrednio z komputerem (np. przez USB), prawdopodobnie zamiast tego pojawi się rzeczywista nazwa urządzenia MIDI (np. M-Audio Axiom Pro).
  • Type (Typ): pokazuje, jakiego typu jest to urządzenie. Po kliknięciu pojawi się menu rozwijane, umożliwiające wybór Keyboard (domyślnie) lub Guitar. W przypadku wybrania opcji Guitar, włączone zostaną elementy sterujące MIDI Guitar Channels znajdujące się pod tabelą – patrz Gitary MIDI.
  • Input Map (Mapa wejść): pozwala dokładnie określić rodzaj klawiatury danego urządzenia. Jest to przydatne, ponieważ wiele klawiatur ma dodatkowe pokrętła, suwaki i przyciski, których można używać w programie Sibelius – patrz Mapy wejść.

Spróbuj zagrać nuty na klawiaturze (lub innym urządzeniu wejściowym MIDI), gdy okno dialogowe jest otwarte. Jeśli wszystko działa jak należy, mały czarny wskaźnik oznaczony Test powinien zaświecić się na zielono podczas grania. Jeśli wskaźnik nie świeci się, sprawdź połączenia MIDI i upewnij się, że wybrano prawidłowe urządzenie wejściowe (jeśli jest ich więcej niż jedno).
Pole wyboru MIDI Thru należy zaznaczyć wtedy i tylko wtedy, gdy klawiatura nie ma wbudowanych brzmień – ta opcja sprawia, że Sibelius odtwarza nuty grane na klawiaturze za pomocą karty dźwiękowej lub innego urządzenia odtwarzającego.
Use low-latency MIDI input (Użyj wejścia MIDI o niskiej latencji) umożliwia programowi Sibelius wykorzystanie zaawansowanych możliwości sterowników urządzenia wejściowego w celu zapewnienia wejścia o niskim opóźnieniu. Opcja ta powinna pozostać włączona, chyba że wystąpią zakłócenia podczas korzystania z wejścia step-time lub Flexi-time.
Echo notes when in background określa, czy Sibelius powinien kontynuować odtwarzanie nut granych na klawiaturze MIDI, gdy aplikacja nie jest w centrum uwagi (np. podczas korzystania z innego programu na komputerze). Opcja ta jest domyślnie włączona i działa tylko wtedy, gdy włączona jest również funkcja MIDI thru.
Release MIDI devices on exit (tylko Windows) określa, czy Sibelius powinien wyraźnie zwolnić porty wejściowe MIDI na wszystkich aktywnych urządzeniach po zamknięciu aplikacji. Zwykle należy pozostawić tę opcję włączoną, ale w przypadku niektórych urządzeń może być konieczne jej wyłączenie, jeśli okaże się, że nie można ponownie uruchomić programu Sibelius po zamknięciu (chyba że ponownie uruchomisz komputer).
Opcja Record system exclusive messages musi być włączona, jeśli chcesz korzystać z urządzenia wejściowego MIDI obsługującego funkcję HyperControl (3.24 HyperControlTM). Opcja ta umożliwia programowi Sibelius odbieranie komunikatów MIDI z wyłącznością systemu, ale może powodować problemy z urządzeniami ze źle napisanymi sterownikami w systemie Windows. Jeśli okaże się, że nie można ponownie uruchomić programu Sibelius po zamknięciu (chyba że ponownie uruchomisz komputer), spróbuj wyłączyć tę opcję.

Znajdowanie nowych urządzeń wejściowych

Podłączenie zewnętrznego urządzenia wejściowego MIDI, takiego jak klawiatura lub urządzenie sterujące, do komputera podczas działania programu Sibelius może spowodować, że nie będzie ono automatycznie dostępne do wprowadzania danych. Aby odświeżyć listę dostępnych urządzeń wejściowych, kliknij przycisk Find New Input Devices (Znajdź nowe urządzenia wejściowe) na stronie Input Devices (Urządzenia wejściowe).
Nie wszystkie urządzenia prawidłowo zgłaszają swoją obecność do systemu operacyjnego komputera, więc jeśli urządzenie nie pojawi się po kliknięciu tego przycisku, zapisz pracę i zamknij program Sibelius, a następnie uruchom ponownie program, upewniając się, że urządzenie wejściowe MIDI jest włączone przed uruchomieniem programu Sibelius.

Problemy z wejściem MIDI

Jeśli wejście MIDI nie działa, sprawdź, czy MIDI OUT na klawiaturze jest podłączone do MIDI IN w komputerze, a (jeśli klawiatura ma wbudowane brzmienia) MIDI IN na klawiaturze jest podłączone do MIDI OUT w komputerze – a nie MIDI OUT do MIDI OUT i MIDI IN do MIDI IN. Jeśli komputer ma dwa porty MIDI IN, spróbuj również podłączyć klawiaturę do drugiego portu MIDI IN.

Mapy wejściowe – Input maps

Jeśli klawiatura MIDI ma mnóstwo przycisków, pokręteł i suwaków oprócz zwykłych klawiszy w stylu fortepianu, można ich używać z programem Sibelius, np. do sterowania suwakami w mikserze, do sterowania odtwarzaniem itd.
Wystarczy wybrać najbardziej odpowiedni element z listy Input Map w polu u góry strony Input Devices. Domyślnie jest to klawiatura MIDI, która będzie działać z wieloma klawiaturami MIDI, a jeśli masz jedną z wymienionych tam klawiatur, wybierz mapę wejściową dla tej klawiatury.

W zestawie znajdują się mapy wejść dla wielu najpopularniejszych klawiatur M-Audio:

Axiom 25:

Ustaw Axiom 25 na domyślny program. Osiem pokręteł nad klawiaturą jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu ścieżek w partyturze, a przyciski transportu pod wyświetlaczem LCD są zmapowane do odpowiednich funkcji okna Transport.

Axiom 49 + 61:

Ustaw Axiom 49 lub Axiom 61 na domyślny program. Domyślnie pierwsze osiem suwaków nad klawiaturą jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu ścieżek, ale można je przełączyć do sterowania suwakami wyjścia instrumentu wirtualnego poprzez zmianę programu na program 2. Dziewiąty suwak jest zawsze mapowany na główny regulator głośności. Przyciski znajdujące się pod suwakami służą do przełączania na solo odpowiadających im klawiszy lub instrumentów wirtualnych. Pokrętła po prawej stronie suwaków sterują panoramą dla pierwszych ośmiu pięciolinii w mikserze. Przyciski transportu poniżej wyświetlacza LCD są mapowane do odpowiednich funkcji okna Transport.

Axiom Pro 49 + 61:

Sibelius obsługuje pełną funkcjonalność HyperControl kontrolera klawiatury Axiom Pro (3.24 HyperControlTM), ale jeśli zdecydujesz się nie używać HyperControl, wszystkie przyciski transportu i suwaki są mapowane na przydatne funkcje w Sibelius. Ustaw kontroler Axiom Pro 49 lub Axiom Pro 61 na program 1. Domyślnie pierwsze osiem suwaków nad klawiaturą jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu pięciolinii, ale można je przełączyć do sterowania suwakami wyjściowymi instrumentów wirtualnych poprzez zmianę programu na program 2. Dziewiąty suwak jest zawsze mapowany na główny regulator głośności. Przyciski transportu są mapowane do odpowiednich funkcji okna Transport.

KeyStudio 49i (znany również jako ProKeys Sono 49)

Pokrętło Piano volume reguluje suwak głośności głównej w mikserze.

Keystation Pro 88:

Ustaw klawiaturę Keystation Pro 88 tak, aby używała presetu 7. Przyciski transportu nad kołami modulacji i pitch bend po lewej stronie klawiatury są zmapowane do odpowiednich funkcji okna Transport. Przycisk 9 na klawiaturze po prawej stronie wyświetlacza LCD ukrywa i pokazuje okno miksera. Domyślnie pierwsze osiem suwaków nad klawiaturą jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu pięciolinii, ale można je przełączyć do sterowania wirtualnymi suwakami wyjściowymi instrumentów poprzez zmianę programu na program 2. Dziewiąty suwak jest zawsze mapowany na główny regulator głośności. Przyciski pod suwakami służą do solowego sterowania odpowiadającym im brzmieniem lub instrumentem wirtualnym. Dolny rząd pokręteł po lewej stronie suwaków kontroluje ustawienia panoramy dla pierwszych ośmiu pięciolinii; środkowy rząd kontroluje panoramę dla pięciolinii 9-16.

MK-425c:

Ustaw MK-425c na domyślny program. Osiem pokręteł nad klawiaturą reguluje głośność pierwszych osiem pięciolinii w mikserze, a przyciski ponumerowane od 1 do 8 po lewej stronie klawiatury umożliwiają solowe odtwarzanie odpowiednich pięciolinii.

MK-449 + 461:

Ustaw MK-449 lub MK-461 na domyślny program. Domyślnie pierwsze osiem suwaków nad klawiaturą jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu pięciolinii, ale można je przełączyć do sterowania suwakami wyjścia instrumentu wirtualnego, wysyłając zmianę programu do programu 11 (wyślij zmianę programu do programu 10, aby przełączyć się z powrotem do sterowania głośnością pięciolinii). Dziewiąty suwak jest zawsze mapowany na główny regulator głośności. Przyciski znajdujące się po lewej stronie suwaków służą do solowego sterowania odpowiednim instrumentem lub instrumentem wirtualnym. Pokrętła po prawej stronie suwaków sterują ustawieniami panoramy dla pierwszych ośmiu pięciolinii.

Oxygen 8:

Ustaw Oxygen 8 na domyślny program. Pokrętła nad klawiaturą są zmapowane do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu pięciolinii. Przyciski transportu poniżej pokręteł są mapowane do odpowiednich funkcji okna Transport.

Oxygen 49 + 61:

Ustaw Oxygen 49 lub Oxygen 61 na domyślny program. Domyślnie pierwsze osiem suwaków nad klawiaturą jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu pięciolinii, ale można je przełączyć do sterowania suwakami wyjścia instrumentu wirtualnego, wysyłając zmianę programu do programu 2 (wyślij zmianę programu do programu 1, aby przełączyć się z powrotem do sterowania głośnością pięciolinii). Dziewiąty suwak jest zawsze mapowany na główny regulator głośności. Przyciski znajdujące się pod suwakami służą do solowego przełączania odpowiednich klawiszy lub instrumentów wirtualnych. Pokrętła znajdujące się po prawej stronie suwaków sterują kontrolują ustawienia panoramy dla pierwszych ośmiu pięciolinii. Przyciski transportu poniżej pokręteł są mapowane do odpowiednich funkcji okna Transport.

UC-33:

Ustaw domyślny program UC-33. Domyślnie pierwsze osiem suwaków jest zmapowanych do suwaków w mikserze dla pierwszych ośmiu pięciolinii, ale można je przełączyć do sterowania suwakami wirtualnych wyjść instrumentów, wysyłając zmianę programu do programu 2 (wyślij zmianę programu do programu 1, aby przełączyć się z powrotem do sterowania głośnością pięciolinii). Dziewiąty suwak jest zawsze mapowany na główny regulator głośności. Przyciski oznaczone od 1 do 8 po prawej stronie suwaków służą do solowania odpowiednich instrumentów lub instrumentów wirtualnych. Pokrętła w dolnym rzędzie nad suwakami sterują ustawieniami panoramy dla pierwszych ośmiu pięciolinii. Środkowy rząd kontroluje ustawienia głośności dla pięciolinii 9-16, a górny rząd kontroluje ustawienia panoramy dla pięciolinii 9-16. Przyciski transportu w prawym dolnym rogu powierzchni są zmapowane do odpowiednich funkcji okna Transport.
Dodatkowe mapy wejść mogą być dostępne w sekcji pomocy na stronie internetowej Sibelius, którą można odwiedzić, wybierając File > Help > Online Support.

Gitary MIDI

Jeśli używasz gitary MIDI, Sibelius pozwala przypisać każdy kanał MIDI do struny, dzięki czemu palcowanie automatycznie pojawi się na odpowiedniej strunie tabulatury. Można również skonfigurować różne filtry, aby wyeliminować „szumy” traktowane jako nuty.
Jeśli masz gitarę z przetwornikiem heksafonicznym (takim jak Roland GK-2A lub GK-3) i interfejsem MIDI gitary (takim jak Axon AX100, Roland GR-33 lub GI-20 itp.), Sibelius może zapisywać nuty grane na określonej strunie na właściwej strunie w tabulaturze, niezależnie od tego, czy grasz przy użyciu wejścia Flexi-time lub step-time.
Aby powiedzieć Sibeliusowi, że używasz gitary MIDI, która wyprowadza każdą strunę na osobny kanał, ustaw Type na Guitar dla odpowiedniej pozycji na liście urządzeń wejściowych. Jeśli gitara MIDI wysyła wszystko, co grasz na jednym kanale, pozostaw typ ustawiony na Keyboard. Uwaga: gdy opcja Type jest ustawiona na Guitar, opcje w sekcji Guitar Tab Fingering na stronie Note Input w menu File > Preferences (w menu programu Sibelius na komputerach Mac) nie mają żadnego wpływu podczas wprowadzania (choć są nadal używane, gdy np. kopiujesz nuty z jednej pięciolinii do drugiej).
Następnie:

  • Ustaw odpowiednią liczbę strun – Number of strings.
  • W razie potrzeby ustaw kanał MIDI najwyższej struny – MIDI channel of highest pitched string. Sibelius zakłada, że struny gitary MIDI są ponumerowane sekwencyjnie; jeśli tak nie jest, należy zapoznać się z dokumentacją interfejsu MIDI gitary i odpowiednio ustawić jego opcje.
  • Możesz także ustawić niektóre opcje w sekcji Omit Wrong Notes (Pomiń błędne nuty), opisane szczegółowo w 3.12 Opcje wprowadzania nut. Jednym z tradycyjnych problemów wprowadzania nut za pomocą gitary MIDI jest to, że oprogramowanie dokładnie renderuje każdą nutę wykrytą przez przetwornik MIDI: nawet jeśli jesteś w stanie grać czysto, często zdarza się, że w partyturze pojawiają się bardzo krótkie lub ciche dźwięki, których nie zamierzałeś grać; podobnie, przetworniki MIDI czasami wykrywają wysokie lub niskie harmoniczne i zapisują je jako bardzo wysokie lub bardzo niskie dźwięki. Sibelius pozwala dostosować czułość notacji do stylu gry. (Opcje te mogą być również przydatne w przypadku urządzeń wejściowych innych niż gitara MIDI).
  • Więcej informacji na temat wejścia MIDI (z klawiatury lub gitary) można znaleźć w punktach 3.4 Wpisywanie nut alfabetyczne i klawiaturą MIDI oraz 3.14 Flexi-time.

Wskazówki dotyczące udanego wpisywania nut za pomocą gitary MIDI

Sibelius dokładnie transkrybuje wszystko, co grasz, dokładnie tak, jak to grasz. Jednak kilka czynników może przyczynić się do nieprecyzyjnej transkrypcji. Podczas gdy sam Sibelius może odfiltrować nuty o niskiej velocity (ciche) (3.12 Opcje wprowadzania nut), dobrym pomysłem jest również upewnienie się, że ustawienia czułości konwertera MIDI są ustawione dość nisko podczas korzystania z gitary MIDI; przypadkowe zadrapania strun, dźwięki duchów i inne anomalie pojawiają się, gdy ustawienia czułości są zbyt wysokie.
Brzęczenie strun na wysokich progach lub źle wyregulowana konfiguracja będą mylić konwerter MIDI i generować błędne dźwięki, więc upewnij się, że gitara została wyregulowana przez doświadczonego technika, jeśli gitara wykazuje objawy złego brzęczenia progów.
W interfejsie gitary MIDI należy poeksperymentować z różnymi trybami wybierania. Zarówno Roland, jak i Axon obsługują opcję wejścia pick-style (plectrum) i finger-style za pomocą wewnętrznego ustawienia. Pamiętaj, aby poeksperymentować z tymi ustawieniami, ponieważ niektórzy wykonawcy uważają, że wejście w stylu palcowym jest dokładniejsze nawet przy użyciu kostki i odwrotnie.
Sibelius nie notuje informacji o pitch bend, slides lub string bends na wejściu. Można je utworzyć w partyturze później, ale podczas wprowadzania nut należy grać czysto, bez vibrato, slajdów lub bends, aby zapewnić dokładny zapis.
Ostatnia uwaga: struny o płaskim stroju konsekwentnie zapewniają najczystszy zapis w programie Sibelius.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *