ABC programu Sibelius cz. 3 – 3.5 Okno Keyboard (Klawiatura)

Okno klawiatury ekranowej Sibeliusa to wygodny sposób na wprowadzanie nut za pomocą znanego interfejsu klawiatury fortepianowej, za pomocą myszy lub klawiatury komputera, a także podwaja się jako przydatny podgląd podczas odtwarzania.

Wyświetlanie i ukrywanie okna Keyboard

Aby wyświetlić lub ukryć okno Keyboard, wybierz View > Panels > Keyboard (skrót klawiszowy Control+Alt+B lub Command+Option+B). Okno klawiatury wygląda następująco:

Domyślnie panel Keyboard jest zadokowany w dolnej części ekranu, ale można go przenieść w dowolne miejsce, klikając i przeciągając pasek tytułowy okna.
Okno Keyboard ma trzy rozmiary (środkowy z nich jest pokazany powyżej), a jego rozmiar można zmienić, klikając przycisk Change Size (Zmień rozmiar) na pasku narzędzi. Można również zmienić szerokość okna klawiatury, przeciągając jego lewą lub prawą krawędź (Windows) lub prawy dolny róg (Mac). Razkreślne C jest oznaczone jako C4.

Wprowadzanie nut za pomocą myszy w oknie Keyboard

Aby wprowadzić nuty za pomocą myszy, klikając w oknie Keyboard, po prostu wybierz punkt w partyturze, w którym chcesz rozpocząć wprowadzanie nut, a następnie kliknij nutę w oknie klawiatury, którą chcesz wprowadzić. Jeśli klikniesz czarną nutę i chcesz zmienić pisownię enharmoniczną, po prostu naciśnij Return (na klawiaturze głównej) natychmiast po wprowadzeniu nuty.

Znacznik wprowadzania nut przesuwa się automatycznie po wprowadzeniu każdej nuty, więc jeśli chcesz wprowadzić akord, kliknij przycisk trybu akordu na pasku narzędzi okna klawiatury, pokazany poniżej. Teraz każda kliknięta nuta jest dodawana do bieżącego akordu, a w celu przesunięcia znacznika należy kliknąć przycisk strzałki w prawo znajdujący się po prawej stronie przycisku trybu akordów.

Wprowadzanie nut za pomocą klawiatury komputera w oknie Keyboard

Nuty można również wprowadzać za pomocą okna Keyboard, korzystając z klawiatury komputera. Zwykle podczas wprowadzania nut za pomocą klawiatury komputera wpisuje się nazwę nuty, którą chce się wprowadzić (np. C dla C, G dla G itd.). Natomiast podczas korzystania z okna klawiatury używany jest inny zestaw klawiszy, ułożony mniej więcej w kształcie oktawy klawiszy na klawiaturze fortepianu. Jest to tryb QWERTY, nazwany tak od górnego rzędu klawiszy na klawiaturze angielskiej.

Ponieważ większość klawiszy na klawiaturze komputera jest już przypisana do różnych funkcji (np.
(np. T, aby utworzyć oznaczenie metrum, Q, aby utworzyć Klucz itp. musisz teraz poinformować Sibeliusa, że chcesz zastąpić te zwykłe skróty, aby korzystać z trybu QWERTY, klikając przycisk na pasku narzędzi okna Keyboard, pokazany poniżej, lub wpisując skrót Alt+Shift+Q lub Option+Shift+Q.

Gdy włączony jest tryb QWERTY, wszystkie oktawy w oknie Keyboard oprócz jednej są wyszarzone:

Podświetlona oktawa pokazuje wysokość nut, które zostaną wprowadzone podczas wpisywania klawiszy na klawiaturze komputera. Klawisze, których należy użyć, są zaznaczone na szaro na poniższej ilustracji:

A odpowiada C, W Cis/Des, S – D, E Dis/Es i tak dalej, aż do K, które odpowiada C o oktawę wyżej. Z przeskakuje o oktawę w dół, a X o oktawę w górę. Pomocne może być zapamiętanie, że G wprowadza G, F wprowadza F, a E wprowadza Es.
Aby wprowadzić akord w trybie QWERTY, wystarczy nacisnąć dwa lub trzy klawisze jednocześnie. W zależności od klawiatury komputera, jednoczesne wprowadzanie akordów składających się z czterech lub więcej nut może nie być możliwe.
Tryb QWERTY działa tylko tak długo, jak wyświetlane jest okno klawiatury: po ukryciu okna klawiatury tryb QWERTY zostaje wyłączony.
Jeśli używasz klawiatury z innym układem klawiszy (np. AZERTY zamiast QWERTY), będziesz musiał zmodyfikować skróty klawiaturowe używane w trybie QWERTY, które znajdziesz w kategorii Keyboard Window na stronie Keyboard Shortcuts w File > Preferences1.30 Skróty klawiaturowe.

Śledzenie utworu podczas odtwarzania

Oprócz wprowadzania nut, okno Keyboard może również pokazywać, które nuty są odtwarzane podczas odtwarzania. Możesz wybrać, które instrumenty mają być śledzone za pomocą menu po lewej stronie paska narzędzi okna klawiatury.
Domyślnie jest ono ustawione na Auto, co oznacza, że będzie podążać za wszystkimi pięcioliniami (z wyjątkiem niemelodycznych pięciolinii perkusyjnych), chyba że przed rozpoczęciem odtwarzania wybrano jedną lub więcej pięciolinii, w którym to przypadku będzie podążać tylko za tymi pięcioliniami. Jeśli zawsze chcesz podążać za konkretną pięciolinią podczas odtwarzania, wybierz nazwę pięciolinii z menu na pasku narzędzi okna Keyboard.
Zwróć uwagę, że klawisze w oknie klawiatury świecą w tym samym kolorze, co kolory głosów używane w innych miejscach w programie Sibelius.

Wyświetlanie wybranej nuty lub akordu

Okno Keyboard pokazuje również aktualnie wybraną nutę lub akord podczas edycji nut, co może być przydatne do sprawdzenia brzmienia akordu. Okno klawiatury zawsze pokazuje nuty w brzmiącej wysokości, nawet jeśli opcja Home > Instruments > Transposing Score jest włączona.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *