ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.17 Pauzy i półlaski w wiązaniach nutowych

(Tylko Sibelius Ultimate)

Patrz również: 4.15 Beam Groups (wiązania nutowe) oraz 4.16 Pozycje wiązań nutowych (belek)

Belkowanie w miejscach z pauzami może sprawić, że rytm będzie łatwiejszy do odczytania. W niektórych nowoczesnych partyturach pauzy zapisane pod belką mają czasami „laski” (czasami nazywane „pół-laskami”), które są krótkimi laskami rozciągającymi się od belki do pauzy (lub kończącymi się tuż przed pauzą). Sibelius może automatycznie łączyć pauzy, zarówno w obrębie grupy pod belką, jak i na obu końcach, używając w razie potrzeby półlasek.

Wiązania nutowe z pauzami

Można określić, czy program Sibelius powinien łączyć pauzy za pomocą następujących opcji w grupie Notations > Beams na wstążce:

  • To and From Rests (Do i od pauz) umożliwia rozpoczęcie i/lub zakończenie grupy pod belką pauzą.
  • Over rests (Nad pauzami) oznacza, że pauzy nie przerywają grupy połączone belką, jeśli mieszczą się w zdefiniowanej grupie.

(Opcja Stemlets (Półlaski) została opisana poniżej).

Kilka przykładów tych dwóch opcji w akcji:

Belka od i do pauz Belki nad pauzami

Zauważysz, że belki są zawsze poziome w grupach belek, które zaczynają się lub kończą pauzą, niezależnie od wysokości nut pod belką. Tam, gdzie pauzy występują w środku grupy, ale nie na początku ani na końcu, kąt belki będzie podążał za konturem nut, jak zwykle.

Tam, gdzie nuty występują na wielu liniach dodanych powyżej lub poniżej pięciolinii w pasażach jednogłosowych, Sibelius ustawia pauzy na środku pięciolinii, jak zwykle, i zapewnia, że belka nie koliduje z pauzami, w wyniku czego laski są dłuższe niż normalnie, jak pokazano na poniższym obrazku (po lewej stronie). Jeśli przesuniesz pauzę (wybierając ją i wciskając Strzałka w górę/Strzałka w dół), belka automatycznie przesunie się, aż laski osiągną idealną długość, jak pokazano na poniższym obrazku (po prawej stronie).

Jeśli nie chcesz, aby Sibelius zachowywał się w ten sposób, wyłącz opcję Adjust stem lengths to avoid beamed rests na stronie Beams and Stems w menu Appearance > House Style > Engraving Rules, ale pamiętaj, że przy wyłączonej tej opcji belki mogą kolidować z pauzami w środku grupy nut połączonej belką.

Gdy w grupie nut występują pauzy o tej samej wartości, co otaczające je nuty, niektórzy wydawcy wolą przełamać drugą belkę powyżej lub poniżej pauzy:

Opcja Break secondary beams wyłączona, opcja włączona

Domyślnie Sibelius generuje efekt pokazany powyżej po lewej stronie, ale można uzyskać efekt pokazany powyżej po prawej stronie, włączając Break secondary beams na stronie Beams and Stems w Appearance > House Style > Engraving Rules.

Edytowanie belek pomiędzy pauzami

Za pomocą przycisków na trzecim układzie Keypada (skrót F9) można edytować, czy pauzy powinny być dołączone dla każdego grupy pod belką, niezależnie od tego, czy włączone są funkcje Over Rests lub To and From rests. Działanie tych przycisków Keypada zostało omówione w sekcji Edycja wiązań grup.
Aby przywrócić pauzę pod belką do stanu domyślnego, zaznacz ją i wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Design.

Stemlets (półlaski)

Aby wykorzystać półlaski w partyturze, należy włączyć opcję Notations > Beams > Stemlets. Pozostałe opcje związane z półlaskami znajdują się na stronie Beams and Stems w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules i są następujące:

  • Make beams horizontal for groups with stemlets informuje program Sibelius, że belka powinna być zawsze pozioma, jeśli w grupie używana jest półlaska (stemlet).
  • Gdy opcja Extend stemlets into staff jest włączona, półlaski mogą zostać włączone do grupy, aby rozciągać się w kierunku pauz, do których należą. Sibelius domyślnie nie zezwala na to, aby półlaski były dłuższe niż najkrótsza laska na którejkolwiek z nut w wiązanej grupie; półlaska zawsze kończy się w środku przestrzeni poza górną lub dolną częścią pauzy.
    Gdy opcja Extend stemlets into staff jest wyłączona, półlaski są rysowane poza pięciolinią i kończą się pół pola powyżej lub poniżej górnej lub dolnej linii pięciolinii (w zależności od tego, czy belka znajduje się powyżej czy poniżej pięciolinii). Sibelius wymusza w tym przypadku wartość Minimum stemlet length (Minimalna długość półlaski), w wyniku czego nuty pod belką zawierające półlaski będą zawsze poziome, gdy opcja Extend stemlets into staf jest wyłączona.
  • Minimum stemlet length n spaces określa, jak daleko półlaska powinna rozciągać się od najbardziej wewnętrznej części belki. Jest to długość minimalna, a nie bezwzględna, ponieważ długość laski może się różnić w zależności od kąta nachylenia belki i innych ustawień mających zastosowanie do półlasek.

Grupy pod belką, które rozpoczynają się lub kończą pauzą, będą zawsze rysowane z poziomymi belkami, ale inne grupy będą miały normalne kąty wiązania (chyba że opcja Extend stemlets into staff jest wyłączona). Jeśli wolisz, aby półlaski zawsze miały poziome belki, włącz opcję Make beams horizontal for groups with stemlets.

Regulacja długości półlaski

Aby dostosować długość pojedynczej półlaski, kliknij jej koniec wewnątrz belki: pojawi się mały uchwyt. Kliknij i przeciągnij myszą lub użyj Strzałki w górę/Strzałki w dół (z Control lub Command dla większych kroków), aby je dostosować. Możesz także użyć parametru Y w panelu General (Ogólne) inspektora, aby dostosować długość półlaski numerycznie. Aby przywrócić domyślną długość półlaski, zaznacz ją i wybierz polecenie Appearance > Design and Position > Reset Position.

Ręczna edycja półlasek

Półlaski można dodawać lub usuwać dla poszczególnych pauz pod belką za pomocą przycisku nowej półlaski w trzecim układzie Keypada (skrót w systemie Windows, * w systemie Mac), pokazanym po lewej stronie. W ten sposób można tworzyć półlaski dla określonych pauz pod belką, nawet jeśli opcja Notations >
Beams > Stemlets
są wyłączona, lub usuwać półlaski z określonych grup, jeśli są one wyświetlane wszędzie indziej w partyturze.

Aby przywrócić domyślny stan pauzy zapisanej pod belką, zaznacz ją i wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Design.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl