ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.18 Importowanie grafiki

W tym temacie wyjaśniono, w jaki sposób można dodawać grafikę do partytur poprzez importowanie obrazów bitmapowych i wektorowych do programu Sibelius.
Jeśli chcesz przekształcić plik graficzny (np. zeskanowany obraz lub plik PDF) wydrukowanych nut w partyturę, 1.11 PhotoScore Lite.
Jeśli chcesz przekształcić partyturę w plik graficzny do publikacji lub dodać nuty do dokumentu, 1.18 Eksportowanie grafiki.

Formaty plików

Sibelius może importować grafikę bitmapową we wszystkich popularnych formatach, w tym TIFF, PNG, JPG, GIF i BMP. Grafika może mieć dowolną głębię kolorów i rozdzielczość, a Sibelius wstępnie obsługuje kanał alfa (przezroczystość), jeśli jest ustawiony.
W przypadku grafiki wektorowej Sibelius importuje skalowalną grafikę wektorową (SVG), otwarty standard podobny do EPS, umożliwiający importowanie grafiki, którą można skalować do dowolnego rozmiaru bez utraty jakości lub pikselizacji przy większych rozmiarach. Pliki SVG można tworzyć w wielu programach do edycji grafiki, w tym Adobe Illustrator i darmowym edytorze grafiki Inkscape (www.inkscape.org).

Importowanie grafiki

Aby zaimportować grafikę, możesz po prostu przeciągnąć i upuścić plik na okno utworu: wybierz go w Eksploratorze Windows lub w Finderze, a następnie kliknij i przeciągnij do utworu.
Alternatywnie można zaimportować grafikę w następujący sposób:

 • Wybierz nutę, pauzę, takt lub inny obiekt w partyturze, w którym ma pojawić się grafika
 • Wybierz Notations > Graphics > Graphic. Pojawi się okno dialogowe z prośbą o znalezienie pliku
  pliku graficznego, który chcesz zaimportować. Po znalezieniu pliku kliknij przycisk Open.
 • Grafika zostanie utworzona w partyturze i będzie można ją przenosić, kopiować itd.

Jeśli chcesz umieścić grafikę za pomocą myszy lub umieścić grafikę na pustej stronie (7.7 Podziały), upewnij się, że nic nie jest zaznaczone w partyturze, zanim wybierzesz Notations > Graphics > Graphic; wskaźnik myszy zmieni kolor, aby pokazać, że jest „załadowany” obiektem: kliknij w partyturze, aby umieścić grafikę.

Kopiowanie, przenoszenie i usuwanie grafiki

Gdy grafika pojawi się w utworze, można nią manipulować w taki sam sposób, jak każdym innym obiektem:

 • skopiuj ją, klikając z wciśniętym klawiszem Alt lub Option.
 • przenieść, klikając na grafikę tak, aby była zacieniona na niebiesko, a następnie przeciągając ją myszą lub używając klawiszy strzałek (z Control lub Command dla większych kroków).
 • usuń za pomocą Delete.

Edycja zaimportowanej grafiki

Po wybraniu zaimportowanej grafiki wyświetlana jest ramka z wieloma uchwytami. Uchwyty na grafice można przeciągać za pomocą myszy lub przesuwać za pomocą klawiszy strzałek. Aby poruszać się między uchwytami za pomocą klawiszy strzałek, użyj kombinacji klawiszy Alt+strzałka w lewo/strzałka w prawo lub Option+strzałka w lewo/strzałka w prawo. Po zaznaczeniu uchwytu:

 • Kliknij i przeciągnij lub użyj samych klawiszy strzałek, aby dowolnie przekształcić grafikę w dowolnym kierunku.
 • Przytrzymaj Shift podczas przeciągania lub używania klawiszy strzałek, aby zmienić rozmiar grafiki, zachowując jej proporcje.
 • Przytrzymaj Control podczas przeciągania lub używania klawiszy strzałek, aby przyciąć grafikę,
  tj. zobaczyć tylko jej część.
  Grafiki mają również uchwyt wychodzący z ich środka, który umożliwia obracanie grafiki.
  Po wybraniu uchwytu obracania przeciągnij w kierunku, w którym chcesz obrócić grafikę, l
  ub przytrzymaj Shift podczas przeciągania, aby przyciągnąć obrót do punktów kompasu i jego przekątnych. Alternatywnie, użyj klawiszy Strzałka w górę / Strzałka w dół, aby obrócić grafikę
  i przytrzymaj Control lub Command, aby obracać w krokach co sześć stopni.

Odwracanie grafiki

Aby obrócić zaimportowaną grafikę w poziomie lub w pionie, zaznacz ją i wybierz polecenie Notations > Graphics > Flip Horizontally lub Flip Vertically. Opcje te są również dostępne w menu kontekstowym po kliknięciu grafiki prawym przyciskiem myszy (Windows) lub prawym przyciskiem myszy (Mac), w podmenu Graphic.

Dostosowywanie koloru

Kolor zaimportowanej grafiki można dostosować, zaznaczając ją i wybierając polecenie Notations > Graphics > Adjust Color, co spowoduje wyświetlenie tego okna dialogowego:

Regulacja koloru grafiki

Regulacja Brightness (jasności) grafiki dostosowuje poziom czerni, co oznacza, że dodaje lub usuwa przesunięcie kanałów czerwonego, zielonego i niebieskiego obrazu. Zmniejszenie wartości Brightness powoduje przyciemnienie obrazu. Contrast (Kontrast) stosuje współczynnik skali do czerwonego, zielonego i niebieskiego kanału obrazu. Saturation (Nasycenie) pozwala zwiększyć lub zmniejszyć intensywność koloru grafiki: przeciągnij ten suwak do końca w lewo, aby wyświetlić kolorową grafikę w skali szarości.
Opacity (Krycie) określa przezroczystość importowanej grafiki. W przypadku znaków wodnych przydatne może być uczynienie grafiki półprzezroczystą, a następnie ustawienie jej wyświetlania za pięcioliniami za pomocą elementów sterujących w grupie Appearance > Order na wstążce.
Po dostosowaniu suwaków grafika jest aktualizowana bezpośrednio w partyturze. Aby potwierdzić zmiany, kliknij OK. Aby przywrócić oryginalne ustawienia koloru i krycia grafiki, kliknij przycisk Reset.

Resetowanie grafik

Aby zresetować grafikę po dokonaniu na niej zmian, wybierz kolejno opcje Appearance > Design and Position > Reset Design (skrót klawiszowy Control+Shift+D lub Command+Shift+D), co spowoduje przywrócenie oryginalnego rozmiaru, obrotu i proporcji grafiki.

Zmiana kolejności rysowania importowanej grafiki

Domyślnie importowana grafika jest rysowana za wszystkimi innymi obiektami. Można to zmienić za pomocą elementów sterujących w grupie Appearance > Order na wstążce – 8.5 Kolejność (tylko Sibelius Ultimate).

Łączenie z zewnętrznymi grafikami

Podczas importowania grafiki jest ona zawsze osadzana w partyturze, ale domyślnie grafika jest po prostu osadzana, a Sibelius nie zachowuje łącza do oryginalnego pliku graficznego. Jeśli chcesz, możesz połączyć zaimportowaną grafikę przez odniesienie do pliku zewnętrznego, tak że jeśli plik zewnętrzny ulegnie zmianie, grafika w partyturze zostanie automatycznie zaktualizowana. Jest to bardzo przydatne np. w przypadku używania tego samego logo w każdej partyturze.
Aby zmienić osadzoną grafikę tak, aby odwoływała się do pliku zewnętrznego, zaznacz grafikę i kliknij prawym przyciskiem myszy (Windows) lub kliknij z wciśniętym klawiszem Control (Mac), a następnie wybierz polecenie Graphic > Change Link Source z wyświetlonego menu kontekstowego. Zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym można określić, czy łącze powinno prowadzić do bezwzględnej ścieżki na komputerze (np. C:\graphic.png), czy do ścieżki względnej (np. ..\graphic.png, co oznacza plik znajdujący się w folderze o jeden poziom powyżej lokalizacji partytury):

Jeśli otworzysz partyturę zawierającą odniesienie do połączonego pliku graficznego, a Sibelius nie może znaleźć tego pliku (np. ponieważ podałeś bezwzględną ścieżkę do pliku graficznego, ale od tego czasu przeniosłeś partyturę lub plik graficzny, lub otrzymałeś partyturę zawierającą połączoną grafikę od kogoś na innym komputerze, który zaniedbał dołączenia zewnętrznego pliku graficznego itp. Ponieważ zaimportowana grafika jest zawsze osadzona w partyturze, nawet jeśli jest połączona z plikiem zewnętrznym, partytura będzie wyglądać poprawnie po jej otwarciu, nawet jeśli nie podejmiesz żadnych działań, ale jeśli chcesz, możesz wybrać, czy odłączyć grafikę (tj. zapomnieć, że jest ona połączona z plikiem zewnętrznym i po prostu użyć osadzonej grafiki), znaleźć grafikę (tj. wskazać Sibeliusowi nową lokalizację, w której można znaleźć plik graficzny) lub całkowicie usunąć grafikę z partytury.


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl