ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.19 Klamry i akolady (brackets, braces)

Klamry i akolady są używane po lewej stronie systemów do grupowania podobnych instrumentów. Sibelius domyślnie wybiera ich miejsce, ale można to zmienić.

Klamry i akolady
Zazwyczaj instrumenty z tej samej rodziny (np. dęte drewniane, dęte blaszane, perkusyjne) są łączone
w nawiasy. Instrumenty perkusyjne i solowe nie są zwykle łączone klamrą.
Instrumenty podzielone na dwie lub więcej pięciolinii, takie jak smyczki divisi,
są połączone pod klamrą (cienka klamra po lewej stronie normalnej klamry). Podklamry są również czasami używane do grupowania podobnych instrumentów, np. flet
i piccolo, skrzypce I i II.
W starszych partyturach orkiestrowych akolady są czasami używane zamiast klamer, szczególnie do grupowania rogów.
Instrumenty klawiszowe
są połączone akoladami,
ale pedały organowe nie
są połączone akoladą
z manuałami organowymi.
Małe grupy instrumentów zazwyczaj nie są w ogóle łączone klamrą.
Instrumenty połączone klamrą, podklamrą lub akoladą zazwyczaj mają również połączone kreski taktowe.

Przenoszenie klamer i akolad

Można dostosować, które pięciolinie w partyturze są połączone klamrami lub akoladami:

  • Najlepiej znaleźć punkt w partyturze, w którym nie ma ukrytych pięciolinii, aby można było zobaczyć wszystkie klamry i akolady jednocześnie.
  • Kliknij koniec istniejącej klamry, podklamry lub akolady, aby zmieniła kolor na fioletowy.
  • Przeciągnij ją w górę lub w dół, aby ją rozciągnąć lub skurczyć.
  • Aby usunąć wybraną klamrę, podklamrę, akoladę, naciśnij klawisz Delete.

Dodawanie klamry, pod klamry lub akolady

*Najpierw wybierz pięciolinie, do których ma zostać dodana klamra / pod klamra / akolada.
*W grupie Notations > Bracket or Brace kliknij Bracket (klamra), Sub-bracket (podklamra) lub Brace (akolada).
Jeśli utworzysz podklamrę obejmujący tylko jedną pięciolinię, to będzie ona domyślnie ukryta: włącz View > Invisibles > Hidden Objects, aby go zobaczyć.

Ukrywanie klamry lub akolady

Sibelius automatycznie ukrywa klamry i akolady, jeśli nie ma
nie ma kresek taktowych po lewej stronie systemu. Na przykład, jeśli ukryjesz jedną pięciolinię partii fortepianu, tak że widoczna będzie tylko jedna pięciolinia, Sibelius ukryje akoladę; podobnie, jeśli ukryjesz wszystkie pięciolinie z wyjątkiem jednej w jednym lub kilku systemach, Sibelius ukryje klamrę.
Jeśli chcesz ukryć akoladę lub klamrę w innej sytuacji (np. w wyciętej partyturze), zaznacz takt po klamrze, którą chcesz ukryć, a następnie otwórz panel Bars w Inspektorze i wyłącz opcję Brackets. Więcej informacji na temat właściwości obiektów można znaleźć w punkcie 2.11 Inspektor (tylko Sibelius Ultimate).

Wstawianie akolady w środku systemu

Czasami w muzyce klawiszowej (zwłaszcza organowej) konieczne jest pokazanie akolady w środku systemu. Może to być również konieczne w partyturach typu „cut-away”, gdzie instrument z akoladą jest wprowadzany w połowie strony.

Jeśli potrzebujesz akolady, która pojawi się w połowie systemu:

  • Wybierz takt, po którego początkowej kresce taktowej ma pojawić się akolada.
  • Otwórz panel Bars (Takty) Inspektora i zwiększ Gap before bar (Odstęp przed taktem) bardzo nieznacznie za pomocą strzałek (np. do 0.03 lub 0.06), aż pojawi się akolada. (To skutecznie tworzy podzielony system, jak coda, ale z niewielką luką)
  • Następnie w tym samym panelu Inspektora wyłącz Initial barline (Początkowe kreski taktowe) i (klucze).

Prawdopodobnie będziesz musiał przesunąć pierwszą nutę taktu następującego po akoladzie w lewo, aby zamknąć lukę, w której znajdowałyby się klucze: przesuń ją tak daleko w lewo, jak to możliwe, a następnie, gdy nuta jest nadal zaznaczona, zmniejsz X w panelu General Inspektora, aż zostanie prawidłowo umieszczona (podobnie jak w przypadku każdej nuty/pauzy na początku taktu w lewej ręce). Następnie przeciągnij drugą nutę w lewo, aż odstęp między pierwszymi dwiema nutami będzie normalny.
Należy jednak pamiętać, że ta metoda powoduje również przywrócenie klamer i akolad dla wszystkich innych pięciolinii, które pojawiają się w tym momencie, co może nie być pożądane w partyturze cut-away. Można to zmienić, definiując nowy instrument z wyłączoną opcją Bracket (klamer) (na stronie General w oknie dialogowym Edit Staff Type , dostępnym z poziomu Edit Instrument); następnie zastosuj zmianę instrumentu do innych pięciolinii, które pojawiają się w tym punkcie. Więcej informacji można znaleźć w punkcie 2.6 Edycja instrumentów (tylko Sibelius Ultimate).

Style klamer i akolad

Na stronie Brackets (klamry) w sekcji Appearance > House Style > Engraving Rules można znaleźć różne niejasne opcje, które umożliwiają dostosowanie grubości i położenia klamer, podklamer i akolad. Opcje te nie wymagają wyjaśnień, z wyjątkiem tego, że opcja Draw as brace (Rysuj jako akolada )dla klamer jest przeznaczona dla staromodnego stylu, w którym (na przykład) skrzypce I i II są połączone akoladą, a nie podklamrą.
Jeśli używasz czcionki Helsinki Sibeliusa, zauważysz, że jej akolady są nieco grubsze i bardziej zakrzywione niż w przypadku czcionki Opus.
Aby utworzyć klamrę bez haczyków, używany okazjonalnie przez kompozytorów takich jak Penderecki, zmodyfikuj odpowiedni nawias w oknie dialogowym Edit Lines (Edytuj linie), dostępnym po kliknięciu przycisku uruchamiania okna dialogowego w grupie Notations > Lines na wstążce; po prostu ustaw Cap na None (4.9 Edycja linii (tylko Sibelius Ultimate)). Musisz utworzyć to ręcznie w partyturze – nie pojawi się automatycznie na początku każdego systemu.
Akolady są rysowane przez skalowanie symbolu {, znajdującego się w wierszu General okna dialogowego Edit Symbols. Aby zmienić wygląd nakolady, należy zastąpić znak akolady inną czcionką nutową lub tekstu (4.11 Edycja symboli (tylko Sibelius Ultimate)).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl