ABC programu Sibelius cz. 4 – 4.23 Przednutki (Grace Notes)

ABC programu Sibelius cz. 2 – Cues (małe nuty) 

Przednutki są mniejsze niż zwykłe nuty i są rysowane pomiędzy nimi. W przeciwieństwie do cue notes (małe nuty), przednutki nie wliczają się do całkowitego czasu trwania taktu. Dzieje się tak dlatego, że wykonawca ma za zadanie zmieścić je pomiędzy głównymi nutami. Przednutki z ukośną linią (przekreślone) przechodzącą przez laskę to acciaccatura, a te bez to appoggiatura (w każdym razie jest to terminologia używana przez Sibeliusa).

Przednutki
Przednutki są zwykle rysowane laskami do góry, niezależnie od ich wysokości. Są one rysowane w dół tylko w celu uniknięcia kolizji z innymi obiektami, np. w drugim z dwóch głosów i nutach dla dud.
Acciaccatura (przekreślone) zwane też krótkimi są zwykle używane tylko dla pojedynczych nut. Pojedyncze przednutki, w szczególności krótkie, są prawie zawsze zapisywane jako ósemka, niezależnie od tego, jak długo faktycznie trwają. Dwie przednutki są zwykle zapisywane jako szesnastki, z 32-nutami używanymi dla grup około czterech lub więcej przednutek.
Przednutki są zwykle łączone łukiem od pierwszej przednutki do następującej po niej nuty głównej. Łuk zazwyczaj przechodzi wyżej, jeśli nuta główna jest wyższa niż przednutka, lub jeśli przednutka lub nuta główna ma linie dodane nad pięciolinią.

Tworzenie przednutek

Przednutki są zawsze dołączane do następnej normalnej nuty w takcie (nie można więc automatycznie tworzyć przednutek na samym końcu taktu). Przednutki można tworzyć na dwa sposoby, opisane poniżej.
Szybki sposób polega na wprowadzeniu przednutki w trakcie wprowadzania krokowego lub alfabetycznego; powolny sposób polega na wprowadzeniu najpierw normalnych nut, a następnie dodaniu przednutek.

…szybki sposób

Wprowadzanie przednutek podczas wpisywania innych nut:

  • Aby utworzyć przednutkę, należy przełączyć się do drugiego układu Keypada (skrót F8) i włączyć odpowiedni przycisk klawiatury:
  • Następnie utwórz nuty w normalny sposób, wybierając wartości nut z pierwszego układu keypada (skrót F7).
  • Aby zatrzymać tworzenie przednutek, wyłącz przycisk przednutek na drugim układzie klawiatury.

…wolniejszy sposób

Aby dodać przednutki do istniejącego fragmentu:

  • Gdy nic nie jest zaznaczone (naciśnij Esc), wybierz wartość nuty i rodzaj przednutki z pierwszego i drugiego układu klawiatury.
  • Strzałka myszy zmienia kolor, aby pokazać, w którym głosie zostanie utworzona przednutka; kliknij w miejscu, w którym ma zostać umieszczona przednutka.
  • Jeśli wartość nuty nie została określona przed jej utworzeniem, pojawi się ona jako ósemka. Wartość nuty można później zmodyfikować w taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych nut.
  • Wpisz A-G lub użyj klawiatury MIDI, aby utworzyć więcej przednutek.
  • Wpisz 1-9 (lub Shift-1-9 dla poniższych nut), aby utworzyć akordy przednutkowe lub zagraj akordy na klawiaturze MIDI.

Edycja przednutek

Większość operacji edycyjnych działa w przypadku przednutek w dokładnie taki sam sposób, jak w przypadku zwykłych nut, w tym przeciąganie, kopiowanie, usuwanie, dodawanie/usuwanie akcydencji i artykulacji, wiązań nutowych (belkowania) oraz zmiana wartości nuty lub główki nuty.

Przednutki na końcu taktu

Ponieważ przednutki są dołączane do nuty lub pauzy następującej po nich, jeśli spróbujesz utworzyć przednutkę na samym końcu taktu (np. po trylu lub innym ozdobniku), nie będzie ona miała do czego dołączyć. Tak więc, aby utworzyć przednutkę na końcu taktu, wprowadź nutę w następnym takcie i utwórz przednutkę(i) przed tą nutą, a następnie zmień jej położenie przesuwając ją przed kreskę taktową (koniec poprzedniego taktu) za pomocą parametru X w panelu General Inspektora (2.11 Inspektor (tylko Sibelius Ultimate)). W razie potrzeby można usunąć główną nutę po ozdobnikach. (Aby przesunąć przednutkę w późniejszym czasie, należy używać tylko Inspektora – nie myszy ani klawiszy strzałek – w przeciwnym razie przednutka może zostać ponownie dołączona do innej nuty).

Przednutki w zapisie perkusji niemelodycznej

Przednutki są używane w niemelodycznej perkusji do reprezentowania: flame, drag i ruff. Aby napisać te rudymenty perkusyjne, po prostu dodaj przednutkę (dwie dla drag) przed nutą główną i dodaj łuk od przednutki(ek) do następnej nuty głównej.

Spacjowanie przednutek

W oknie dialogowym Appearance > House Style > Note Spacing Rule między nutami można określić odstęp wokół przednutek (tj. odstęp między każdą przednutką) i dodatkowy odstęp po ostatniej przednutce (tj. po ostatniej przednutce i przed następną normalną nutą).

Opcje Engraving Rules

Strona Notes and Tremolos w menu Appearance > House Style > Engraving Rules (skrót klawiszowy Control+Shift+E lub Command+Shift+E) umożliwia modyfikację rozmiaru przednutek i cue (małych nut) w stosunku do normalnych nut. Przednutki (Grace notes) są zwykle nieco mniejsze niż cue notes (60% pełnego rozmiaru zamiast 75%).


Chcesz wiedzieć więcej? zapraszamy do zakupu polskiego podręcznika dla programu Sibelius- kliknij tutaj

Jeśli kupisz program Sibelius lub uaktualnienie dla programu Sibelius, to polski podręcznik dla programu Sibelius otrzymasz za darmo! Program Sibelius oraz polski podręcznik można kupić w naszym sklepie internetowym www.audiofactory.pl